הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - אלול: חזרה בתשובה

הרב ירון אשכנזי

האדם עושה תשובה והקב"ה מוחק את כל העוונות - איך ייתכן שמה שקלקלנו מתוקן על ידי פעולה אחת? הרב ירון אשכנזי על מתנת התשובה

(אורך 3:22)