הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - על מה מתאבלים בתשעה באב?

הרב זמיר כהן

חלפו כמעט 2,000 שנה מחורבן בית המקדש - מדוע יש צורך במנהגי האבילות עד היום? הרב זמיר כהן בסרטון קצר ומחכים על הימים המיוחדים, מי"ז בתמוז ועד תשעה באב. שתפו והפיצו

(אורך 6:29)

תמלול ההרצאה

1
00:00:04,749 --> 00:00:09,008
 חלפו מאז שחרב בית המקדש
ועם ישראל יצא לגלות,

2
00:00:09,020 --> 00:00:12,050
ועדיין בכל שנה ושנה במשך שלושת השבועות,

3
00:00:12,060 --> 00:00:14,611
משבעה עשר בתמוז, שבו פרצו הרומאים

4
00:00:14,637 --> 00:00:18,660
את חומות ירושלים
וטבחו במשך שלושת השבועות האלה

5
00:00:18,688 --> 00:00:22,365
עד יום תשעה באב,
שבו נשרף בית המקדש,

6
00:00:22,392 --> 00:00:26,365
עם ישראל מתאבל בשבועות האלה,
לא שומעים מוזיקה,

7
00:00:26,518 --> 00:00:31,339
כשנכנס ראש חודש אב,
כל עדות ישראל לא מתחתנים מאז,

8
00:00:31,511 --> 00:00:34,808
מנהג האשכנזים
כבר משבעה עשר בתמוז לא להתחתן,

9
00:00:34,825 --> 00:00:40,248
וביום תשעה באב יושבים על הרצפה,
צמים 24 שעות,

10
00:00:40,262 --> 00:00:44,078
נמנעים מנעילת נעלי עור, לא מתרחצים,

11
00:00:44,103 --> 00:00:48,396
נוהגים מנהגי אבלות
כמו אדם שעכשיו נפטר לו מישהו.

12
00:00:48,743 --> 00:00:52,150
חלפו קרוב ל-2,000 שנה,
על מה האבלות?

13
00:00:52,423 --> 00:00:56,725
ניכנס קצת לעומקם של דברים
כי יש בזה כמה וכמה קומות,

14
00:00:56,757 --> 00:01:02,365
קומה על גבי קומה, עד הפסגה הגבוהה
שעלינו להתבונן בימים המיוחדים האלה.

15
00:01:02,988 --> 00:01:07,067
יש אדם שמתאבל בשבועות האלה
כי יש לו צרות פרטיות.

16
00:01:07,131 --> 00:01:12,412
לאדם אחד יש בעיות בריאותיות,
לאדם שני יש חובות וצרות כלכליות,

17
00:01:12,462 --> 00:01:15,011
לאדם אחר ישנן בעיות של פוריות,

18
00:01:15,022 --> 00:01:18,606
ויש אדם שרוצה כבר להתחתן
ולא מוצא את הזיווג שלו,

19
00:01:18,774 --> 00:01:24,558
ויודעים, כשיבוא משיח, "איש תחת גפנו
ותחת תאנתו" בבריאות ובשמחה,

20
00:01:24,558 --> 00:01:27,020
אז מצפים לצאת מהצרות הפרטיות.

21
00:01:27,100 --> 00:01:33,755
זה נכון, אבל יש קומה יותר גבוהה,
יש אדם שמתאבל, לא על הצרות הפרטיות שלו,

22
00:01:33,770 --> 00:01:35,582
אלא על הצרות של כלל ישראל.

23
00:01:35,623 --> 00:01:38,853
הוא אומר: תראה כמה סבל,
כמה עינוי, כמה טבח

24
00:01:38,865 --> 00:01:42,582
עם ישראל עבר במשך קרוב
ל-2,000 שנות גלות האלה,

25
00:01:42,730 --> 00:01:48,761
מסעי צלב, שמדות, פוגרומים, אינקוויזיציה,
העלאות על המוקד, עלילות דם,

26
00:01:48,782 --> 00:01:51,808
ועדיין יש לנו אויבים שרוצים להשמידנו.

27
00:01:51,822 --> 00:01:57,124
ויודעים, כשיבוא משיח תהיה גאולה,
עם ישראל שמור ומוגן.

28
00:02:00,862 --> 00:02:03,639
יש שהמבט עוד יותר גבוה.

29
00:02:04,201 --> 00:02:09,442
אדם אומר לעצמו: עם בעיות כלכליות,
בריאותיות, אני יכול להסתדר,

30
00:02:09,459 --> 00:02:11,169
אפשר להמשיך את החיים,

31
00:02:11,180 --> 00:02:15,728
אבל תראה איזה שפל רוחני
שעם ישראל הגיע, שהאנושות הגיעה.

32
00:02:15,782 --> 00:02:20,008
למעלה ממיליון ילדים בארץ ישראל
לא יודעים פסוק "שמע ישראל".

33
00:02:20,080 --> 00:02:26,044
כמה יהודים לא יודעים מה זה בורא עולם,
מהי שבת, מה זה תפילין, כשרות, מצוות?

34
00:02:26,060 --> 00:02:30,738
באנושות, כל הגויים צריכים לשמור שבע מצוות.
יש הרבה שכן, אבל הרוב לא.

35
00:02:30,742 --> 00:02:36,046
והאדם רוצה שהעולם יתעלה
ויגיע לשלמותו מבחינה רוחנית.

36
00:02:36,441 --> 00:02:41,919
מלבד זאת, כשחרב בית המקדש,
אנחנו מתאבלים לא רק על בניין יפה שחרב,

37
00:02:42,121 --> 00:02:48,149
חז"ל מתארים את בית המקדש כמכשיר קליטה,
כמו אנטנה שקולטת אור אלוקי

38
00:02:48,149 --> 00:02:50,318
ומזרימה לכל העולם כולו.

39
00:02:50,343 --> 00:02:51,022
כמו שכתוב:

40
00:02:53,740 --> 00:02:56,893
כך גם כל התפילות
מתרכזות שם ועולות למעלה,

41
00:02:56,914 --> 00:03:01,334
כל השפע הרוחני מתרכז ויורד
דרך השער הזה לבית המקדש

42
00:03:01,342 --> 00:03:03,671
ומשם מוקרן לכל העולם כולו.

43
00:03:03,742 --> 00:03:07,341
כשחרב בית המקדש
איבדנו את כל הדברים האלה.

44
00:03:07,697 --> 00:03:12,276
אבל יש כאן עומק שהוא נעלה
מכל השיקולים האלה,

45
00:03:12,340 --> 00:03:14,112
זה מה שחז"ל מכנים בשם:

46
00:03:15,982 --> 00:03:20,396
כשעם ישראל בגלות,
הקב"ה נמצא בצער יחד איתנו.

47
00:03:20,460 --> 00:03:22,803
בתפילת מוסף של ראש חודש אנחנו אומרים:

48
00:03:26,459 --> 00:03:30,084
אז אנחנו אשמים בכך שיצאנו לגלות
כי לא התנהגנו כראוי,

49
00:03:30,105 --> 00:03:33,679
וארץ ישראל פולטת,
כמו שהקב"ה הזהיר מראש:

50
00:03:37,660 --> 00:03:41,285
אבל כשאנחנו בגלות,
הקב"ה בצער יחד איתנו.

51
00:03:41,420 --> 00:03:43,087
משל למה הדבר דומה?

52
00:03:43,099 --> 00:03:49,701
מלך נכבד וחשוב שבנו מעד,
עבר על החוק, פרץ בנק, נלכד

53
00:03:49,786 --> 00:03:52,001
והוכנס לכלא לכמה שנים.

54
00:03:52,182 --> 00:03:58,649
ושם בכלא הוא ישן על מזרן מעופש,
אוכל לחם יבש, מביאים לו מים דלוחים.

55
00:03:58,980 --> 00:04:02,922
כשהמלך שומע שבנו נמצא בכלא
בתנאים כאלה ירודים,

56
00:04:02,940 --> 00:04:05,800
אז הוא יודע, "הבן שלי היה לא בסדר,
לכן הוא נמצא שם".

57
00:04:05,862 --> 00:04:10,062
אבל כשבערב מגישים ארוחת ערב למלך,
ארוחת פאר,

58
00:04:10,102 --> 00:04:13,942
הוא מסתכל, אומר: אני לא מסוגל
לאכול את זה, תביאו לי רק לחם ומים.

59
00:04:13,980 --> 00:04:17,482
הוא צריך להיכנס לישון,
הוא רואה את מיטת הפאר שיש לו,

60
00:04:17,580 --> 00:04:20,848
הוא לא מסוגל, הוא מוריד
את השמיכה לרצפה וישן על הרצפה.

61
00:04:21,103 --> 00:04:26,137
כשבן המלך שומע בכלא איך אביו מתנהג
בגלל השטויות שהוא עשה,

62
00:04:26,222 --> 00:04:31,671
אם יש לבן המלך לב, על מי הוא כאוב יותר?
על הסבל של עצמו בכלא

63
00:04:31,700 --> 00:04:35,676
או על הכאב שהוא גרם לאביו
שיצטער עליו כל כך הרבה?

64
00:04:35,820 --> 00:04:40,847
מייד הוא מנסה לשפר את מעשיו,
להתנהג התנהגות טובה כדי שיורידו לו שליש,

65
00:04:40,863 --> 00:04:42,594
הוא רוצה לצאת כמה שיותר מהר.

66
00:04:42,617 --> 00:04:44,934
הוא כבר לא חושב על עצמו,
הוא חושב על האבא.

67
00:04:45,062 --> 00:04:48,522
כך יהודי שאוהב את השם ויודע שנכון,

68
00:04:48,615 --> 00:04:51,968
"מפני חטאינו גלינו מארצנו
ונתרחקנו מעל אדמתנו",

69
00:04:51,980 --> 00:04:55,836
אבל אבינו שבשמיים נמצא בצער,
הוא עצמו אומר, כתוב:

70
00:04:57,503 --> 00:05:00,437
כשעם ישראל בוכה,
הקב"ה בוכה יחד איתנו.

71
00:05:00,595 --> 00:05:02,773
רק זו הדרך כדי לעורר אותנו.

72
00:05:02,780 --> 00:05:06,835
אם אנחנו לא מתעוררים ללכת
בדרך תורה ומצוות בצורה טובה,

73
00:05:06,863 --> 00:05:08,760
אז יש את הצרות האלה, שיצאנו.

74
00:05:08,777 --> 00:05:12,054
וכשאנחנו מתקנים את עצמנו,
נגאלים במהרה.

75
00:05:12,179 --> 00:05:17,038
ככל שהאדם יותר אוהב את הקב"ה
הוא מתאבל בתשעה באב

76
00:05:17,062 --> 00:05:20,487
לא רק על הצרות הפרטיות
ולא רק על הצרות הכלליות,

77
00:05:20,505 --> 00:05:22,882
לא רק על הרוחניות ולא רק על הגשמיות,

78
00:05:22,900 --> 00:05:27,491
אלא הוא בצער, מעל הכול,
על "שכינתא בגלותא",

79
00:05:27,622 --> 00:05:28,835
ועל זה הוא מתפלל:

80
00:05:33,943 --> 00:05:40,241
אדם כזה זוכה שכשייבנה בית המקדש,
הוא יזכה להיות בין השמחים והמאושרים

81
00:05:40,265 --> 00:05:41,858
שיחיו באותה תקופה.

82
00:05:42,047 --> 00:05:43,048
פסוק מפורש:

83
00:05:49,100 --> 00:05:55,258
אומרת הגמרא: מהפסוק הזה לומדים
שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.

84
00:05:55,637 --> 00:06:01,645
לכן כמה חשוב שבתשעה באב,
אומנם יש את הסבל של הצום והקינות,

85
00:06:01,675 --> 00:06:06,232
אבל אסור לאדם לזלזל ולקוץ,
אלא ישתתף עם הציבור,

86
00:06:06,260 --> 00:06:11,738
ישב בקינות על הרצפה,
יתאבל, עם צום, נוהג ככל מנהגי האבלות.

87
00:06:11,863 --> 00:06:15,842
ואדם כזה יזכה לראות בשמחת ירושלים.

88
00:06:15,982 --> 00:06:20,651
ויהי רצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה
בחסד ורחמים, אמן.