הרב זמיר כהן - מתי אין לברך על נרות שבת?

הרב זמיר כהן

האם רק האמא מדליקה נרות שבת בברכה, או שגם בנות המשפחה מצטרפות? ומה עושים כשמתארחים? הרב זמיר כהן מסביר הלכה למעשה, על פי המנהגים השונים

תמלול ההרצאה

1
00:00:20,700 --> 00:00:22,254
יש מחלוקת בין הפוסקים.

2
00:00:22,260 --> 00:00:27,098
יש אומנם דעה כזו שכל אישה ובת
מדליקה ומברכת.

3
00:00:27,540 --> 00:00:32,532
למעשה, יש לנו כלל גדול בפוסקים:
"ספק ברכות להקל".

4
00:00:32,942 --> 00:00:37,254
במקום שיש מחלוקת
אם לברך או לא לברך - לא מברכים.

5
00:00:37,600 --> 00:00:41,862
כי אם האדם מברך שלא כדין,
זה הוצאת שם שמיים לבטלה,

6
00:00:41,874 --> 00:00:44,798
"לא תישא את שם ה' אלוהיך לשווא",
זה איסור מהתורה.

7
00:00:45,020 --> 00:00:48,690
לכן במקום שוודאי צריך לברך - מצווה לברך.

8
00:00:49,220 --> 00:00:52,798
מקום שיש מחלוקת אם לברך או לא,
שב ואל תעשה עדיף.

9
00:00:52,800 --> 00:00:55,524
מקיימים את המצווה אבל בלי לברך.

10
00:00:55,544 --> 00:00:57,308
למשל, ספירת העומר,

11
00:00:57,546 --> 00:01:01,216
אדם שהפסיד לילה אחד ולא בירך,
לא רק לא בירך, לא ספר את העומר

12
00:01:01,258 --> 00:01:04,240
וגם למחרת ביום לא זכר להשלים את הספירה.

13
00:01:04,862 --> 00:01:10,126
הגיע הערב, יש מחלוקת האם הוא יכול
להמשיך לברך כי כל יום זו מצווה בפני עצמה,

14
00:01:10,140 --> 00:01:12,088
אז הוא הפסיד יום אחד, היום תברך,

15
00:01:12,098 --> 00:01:13,710
או שהכול מקשה אחת,

16
00:01:13,722 --> 00:01:17,032
כמו שרשרת של מצווה אחת,
הפסדת יום אחד - נגמר.

17
00:01:17,102 --> 00:01:18,572
מה אנחנו עושים להלכה?

18
00:01:18,590 --> 00:01:20,354
ממשיכים לספור אבל בלי ברכה.

19
00:01:20,386 --> 00:01:24,290
מקיימים את המצווה של הספירה
אבל לא מברכים כי ספק ברכות להקל.

20
00:01:24,778 --> 00:01:29,680
לכן, גם בעניין הזה, הלכה למעשה:
האימא מדליקה ומברכת,

21
00:01:29,784 --> 00:01:33,768
הבנות, אם רוצות להדליק,
ידליקו בלי ברכה.

22
00:01:34,146 --> 00:01:37,012
יותר מזה, זוג, הולכים לבקר
את ההורים בשבת,

23
00:01:37,220 --> 00:01:40,772
אז גם האימא מדליקה
וגם המשפחה שבאה להתארח,

24
00:01:40,786 --> 00:01:44,768
כלתה או אחותה, מי שבאה להתארח,
בדרך כלל גם מדליקות נרות שבת.

25
00:01:45,386 --> 00:01:48,368
בעדות המזרח,
שהולכים לפי דעת השולחן ערוך,

26
00:01:48,766 --> 00:01:51,290
הראשונה שמדליקה היא מברכת.

27
00:01:51,552 --> 00:01:53,290
כל השאר מדליקות בלי ברכה.

28
00:01:53,710 --> 00:01:56,512
גם כשמתארחים במלון
בדרך כלל יש שם בחדר אוכל,

29
00:01:56,528 --> 00:02:00,688
ליד חדר האוכל שמים המון נרות,
רק הראשונה מדליקה עם ברכה.

30
00:02:00,820 --> 00:02:04,282
כל השאר, אם באת, ראית
שכבר הדליקו נרות - תדליקי בלי ברכה.

31
00:02:04,610 --> 00:02:06,316
האשכנזיות נוהגות אחרת,

32
00:02:06,340 --> 00:02:12,850
כדעת הרמ"א, שלא רק הראשונה מדליקה ומברכת,
אלא גם כל האורחות שהגיעו לשבת.

33
00:02:12,866 --> 00:02:17,176
אבל הבנות של הבית,
הנכון בין אשכנזים, בין ספרדים,

34
00:02:17,190 --> 00:02:20,454
הנכון יותר שבנות המשפחה
ידליקו בלי ברכה.

35
00:02:20,462 --> 00:02:22,528
זאת אומרת, אצל הספרדיות בכלל לא מדליקות,

36
00:02:22,620 --> 00:02:25,392
אבל מי שכן רוצה להדליק,
כמו המנהג של חב"ד,

37
00:02:25,424 --> 00:02:28,604
ידליקו בלי ברכה משום ספק ברכות להקל.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה