x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - השבת, השולחן והקידוש

הרב הרצל חודר

איזה שולחן יודע לדבר, ולמי הוא מדבר? מה הקשר בין השולחן בבית לשולחן בבית המקדש? מהי הסגולה לפרנסה וזיווג בקלות? מדוע מכסים את החלות בשבת? למה גם הנשים עומדות בקידוש? בקידוש יש 70 תיבות - מה בא לרמז לנו? מהו סוד הגביע? הרב הרצל חודר בשיעור מרתק