הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - האם מותר להיכנס לבריכה ביתית בשבת?

הרב ירון אשכנזי

האם יש בעיה להיכנס לבריכה ביתית בשבת? הרב ירון אשכנזי מסביר את ההלכה

(אורך 2:21)