x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - השבת והאמא

הרב הרצל חודר

איך מתחברים הגוף הגשמי והנשמה הרוחנית? מדוע האב הסתכל על השעון שבנו נולד במקום לשמוח? מי עושה שלום בין המלאכים? למה הרב עובדיה ז"ל שר שירי שבת באמצע השבוע? מה הנוסחה לאישה כשרה? הרב הרצל חודר בשיעור מחכים