x
הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף - סגולת הציצית

הרב גואל אלקריף

כיצד שילם קאפו אכזר בשואה על שרפת ציצית של יהודי? איך חלות לשבת הגיעו בדרך פלא ליעדם ברחובות? ומדרש מופלא על 4 הענקים שנתנו תוכחה למרגלים. הרב גואל אלקריף בשיעור נפלא לפרשת שלח