הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - בצלם אלוקים

הרב זמיר כהן

איך אפשר לומר שהאדם נברא בצלם אלוקים, והרי האלוקים אינו גוף ולא דמות הגוף? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחכים

(אורך 1:49)

תמלול ההרצאה

1
00:00:02,515 --> 00:00:04,973
,"מה שכתוב "בצלם אלוהים ברא אותו

2
00:00:05,032 --> 00:00:06,400
.בצלם" זה בדמות"

3
00:00:06,442 --> 00:00:08,817
:"שואל הרמב"ם בספר "מורה נבוכים

4
00:00:08,840 --> 00:00:11,287
,הרי אלוקים אינו גוף ולא דמות הגוף

5
00:00:11,307 --> 00:00:12,991
,מלוא כל הארץ כבודו

6
00:00:13,010 --> 00:00:16,433
?אז איך אפשר לומר שהאדם נברא בצלם אלוהים

7
00:00:16,854 --> 00:00:24,298
- אומר הרמב"ם: האדם דומה לבורא
.לא במבנה החיצוני הגופני שלו, אלא ביכולת

8
00:00:24,470 --> 00:00:25,601
?למה זה דומה

9
00:00:25,642 --> 00:00:31,818
נתאר לעצמנו אדם שאומר
שהוא באהבת המוזיקה שלו או ביכולות שלו

10
00:00:31,910 --> 00:00:34,540
.הוא דומה לזמר ההוא או לשחקן ההוא

11
00:00:34,622 --> 00:00:36,421
,חיצונית הוא לא דומה לו בכלל

12
00:00:36,493 --> 00:00:39,806
אבל יש משותף ביניהם
.אז הוא אומר: אני דומה לו בזה

13
00:00:40,007 --> 00:00:43,820
,דוגמה לכך, בתהילים דוד המלך
כשהיה נודד במדבר

14
00:00:43,834 --> 00:00:46,622
,ושאול המלך היה רודף אחריו כדי להורגו

15
00:00:46,770 --> 00:00:48,460
:אומר דוד המלך בתהילים

16
00:00:48,780 --> 00:00:51,998
- "דמיתי לקאת מדבר"
אני דומה לעוף הזה

17
00:00:52,015 --> 00:00:55,381
,שנקרא קאת במדבר
.שהוא נודד ממקום למקום

18
00:00:55,486 --> 00:00:58,058
?לדוד המלך צמחו מקור? כנפיים

19
00:00:58,421 --> 00:01:01,658
,הוא לא מתכוון דומה בחיצוניות
,שצמחו לי מקור וכנפיים

20
00:01:01,740 --> 00:01:03,615
.אלא אני דומה במצב שלי

21
00:01:03,818 --> 00:01:06,872
.כך גם האדם דומה לאלוהים במצב שלו

22
00:01:06,893 --> 00:01:12,210
,כלומר, כמו שלבורא עולם יש כוח בחירה
,יכול לבנות, יכול להרוס

23
00:01:12,236 --> 00:01:17,613
האדם הוא היחיד בכל היצורים בעולם
.שיש לו כוח לבנות ולהרוס

24
00:01:17,625 --> 00:01:20,177
,יכול לבנות את העולם
.יכול להרוס את העולם

25
00:01:20,320 --> 00:01:25,258
,יכול לבחור במעשים טובים
.יכול ללכת ולהזיק לאנשים. יש לאדם בחירה

26
00:01:25,363 --> 00:01:28,778
- בעלי חיים: פרה, סוס
.אין להם יכולת לפוצץ את כדור הארץ

27
00:01:28,983 --> 00:01:30,218
.האדם יכול

28
00:01:30,290 --> 00:01:35,783
הקב"ה ברא את האדם בצלם אלוהים
כדי שיוכל לבחור בין טוב לרע

29
00:01:35,806 --> 00:01:37,984
.ואז יקבל את שכרו בהתאם למעשיו