x
הרב ברוך רוזנבלום

הסגולה של חג השבועות - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה בשבועות אין חול המועד? מתי היתה קבלת התורה באמת? ואיזו סגולה נדירה אפשר למצוא רק בחג השבועות לרפואה שלימה?