הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - כללים לאריכות ימים, חלק ד’

הרב זמיר כהן

מה גורם לתוחלת חיים ארוכה אצל גברים דווקא, והיכן מופיע נתון זה בגמרא? הרב זמיר כהן עם המלצה נוספת לאריכות ימים מתוך בריאות

(אורך 2:24)

תמלול ההרצאה

1
00:00:12,782 --> 00:00:16,823
גורם נוסף, חמישי, לתוחלת חיים ארוכה
:מתוך בריאות

2
00:00:20,677 --> 00:00:21,914
,כך מציינים החוקרים

3
00:00:24,462 --> 00:00:27,838
זה מאוד מעניין
,שהם לא מדברים רק על פעילות קהילתית

4
00:00:27,943 --> 00:00:31,652
אלא שהגיבוש הקהילתי מבוסס
.על אמונה דתית

5
00:00:32,140 --> 00:00:36,520
ומי כמו עם ישראל, כשאדם הולך להתפלל
,שלוש פעמים ביום בבית הכנסת

6
00:00:36,577 --> 00:00:37,514
,יש לו את הגיבוש שם

7
00:00:37,937 --> 00:00:43,118
,ושם, בבית הכנסת, עשירים ועניים אותו דבר
,באים לבית הכנסת, כולם זהים, כולם שווים

8
00:00:43,133 --> 00:00:45,213
.לוחצים יד, "שבת שלום", מחייכים

9
00:00:45,640 --> 00:00:48,238
,יש מחקר מעניין
,"הבאנו אותו גם בספר "המהפך

10
00:00:48,405 --> 00:00:51,281
המחקר נערך על ידי
,פרופ' הווארד ליטווין

11
00:00:51,482 --> 00:00:56,788
מהמרכז לחקר הזקנה באוניברסיטה העברית
.בירושלים, והתפרסם ב-2007

12
00:01:00,618 --> 00:01:06,318
התברר באותו מחקר שגברים שבכל יום
,מתפללים במניין בבית הכנסת

13
00:01:06,491 --> 00:01:07,832
.מאריכים ימים יותר

14
00:01:08,329 --> 00:01:10,865
שבעים וחמישה אחוזים של פער בתמותה

15
00:01:10,866 --> 00:01:12,398
.בין אלה לבין אלה

16
00:01:12,893 --> 00:01:15,998
,אפשר למצוא לזה הסברים שונים
גם הם ניסו למצוא הסברים

17
00:01:16,046 --> 00:01:17,570
,שאולי זה גיבוש חברתי

18
00:01:17,770 --> 00:01:21,030
,אבל האמת שהדברים האלה כתובים בגמרא
.שזו מתנה משמיים

19
00:01:21,540 --> 00:01:24,097
הגמרא מספרת: אמרו לרבי יוחנן

20
00:01:24,234 --> 00:01:25,791
."איכא סבי בבבל"

21
00:01:25,966 --> 00:01:28,220
.רבי יוחנן עצמו האריך ימים הרבה

22
00:01:28,519 --> 00:01:33,510
,אמרו לו: גם בבבל, עיראק של היום
.אז קראו לה בבל, יש אנשים מאוד זקנים

23
00:01:33,925 --> 00:01:36,413
,אומרת הגמרא שהוא התפלא, היה תמה

24
00:01:36,513 --> 00:01:39,541
ואמר להם: הרי כתוב "למען ירבו ימיכם

25
00:01:39,617 --> 00:01:41,457
."וימי בניכם על האדמה"

26
00:01:41,761 --> 00:01:44,236
.בארץ ישראל יש סגולה לאריכות ימים

27
00:01:44,800 --> 00:01:47,016
?איך שם גם כן מאריכים ימים כמו כאן

28
00:01:47,804 --> 00:01:50,794
,כשאמרו לו שאותם זקנים שמאריכים ימים

29
00:01:50,920 --> 00:01:54,072
,הם מקדימים בבוקר לבוא להתפלל בבית הכנסת

30
00:01:54,109 --> 00:01:56,618
כל יום אתה תמצא אותו בבית הכנסת
,מתפלל במניין

31
00:01:56,913 --> 00:01:59,338
,בערב אתה תמצא אותו מתפלל במניין

32
00:01:59,422 --> 00:02:01,077
.אמר: אם כך, זה מובן

33
00:02:01,701 --> 00:02:06,160
אז רואים כבר בגמרא שרבי יוחנן ידע
שאדם שמתפלל בכל יום במניין

34
00:02:06,212 --> 00:02:10,766
זוכה לאריכות ימים. היום הדברים קיבלו גיבוי
.במחקר של האוניברסיטה העברית