הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - כללים לאריכות ימים, חלק ג’

הרב זמיר כהן

במה תורמות ארוחות משפחתיות לנפש האדם, ומדוע חשוב לכבד מבוגרים? הרב זמיר כהן עם המלצות נוספות לאריכות ימים מתוך בריאות

(אורך 3:26)

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,721 --> 00:00:12,743
נעבור לגורם השלישי באותו מחקר,

2
00:00:12,930 --> 00:00:15,990
גורם שלישי לתוחלת חיים ארוכה
מתוך בריאות:

3
00:00:20,005 --> 00:00:21,402
כך גילו באותו מחקר,

4
00:00:21,594 --> 00:00:27,586
שאנשים שצורכים יין באופן מתון,
כלומר לא בכמויות גדולות אלא בזמן האוכל,

5
00:00:27,908 --> 00:00:32,081
פה הם לא פירטו את זה אבל במחקרים אחרים
מדברים על יין אדום בדווקא.

6
00:00:32,310 --> 00:00:37,564
היין האדום, יש בו חומרים
שמנקים את הדפנות של העורקים מכולסטרול,

7
00:00:37,586 --> 00:00:39,506
מנקים את הדם, פותחים סתימות,

8
00:00:39,574 --> 00:00:42,995
אבל צריכה מתונה, לא יותר מדי,
שאדם לא ייסחף אחרי זה,

9
00:00:43,172 --> 00:00:44,370
וגם זה כתוב בגמרא.

10
00:00:44,534 --> 00:00:47,728
הגמרא מונה כמה דברים ש"ריבויין קשה

11
00:00:47,953 --> 00:00:49,225
ומיעוטן יפה",

12
00:00:49,393 --> 00:00:51,840
שמעט זה טוב, אבל הרבה - לא טוב:

13
00:00:52,238 --> 00:00:55,424
באסלאם למשל, ההוראה היא
להתנזר לחלוטין מיין,

14
00:00:55,531 --> 00:00:56,950
אסור לנגוע ביין באסלאם.

15
00:00:57,237 --> 00:01:00,932
אבל היהדות אומרת: תשתה יין
אבל בצריכה מתונה.

16
00:01:01,186 --> 00:01:03,810
"ריבויין קשה ומיעוטן יפה".

17
00:01:04,829 --> 00:01:05,740
הגורם הרביעי:

18
00:01:18,682 --> 00:01:22,277
מי ששם לב כאן, נראה כאילו מדובר
בהדרכה יהודית נטו.

19
00:01:22,485 --> 00:01:27,865
בעם ישראל, כל משפחה שהולכת בדרך התורה,
פעם בשבוע, אחת לשבעה ימים,

20
00:01:28,187 --> 00:01:33,691
כל המשפחה, שלוש ארוחות,
ארוחת ערב, ארוחת בוקר וארוחת אחר הצהריים,

21
00:01:33,871 --> 00:01:37,902
יושבים כל המשפחה סביב השולחן
עם מפה לבנה ונרות דולקים.

22
00:01:38,247 --> 00:01:44,667
והטלפונים כבויים ואף אחד לא צופה בשום דבר,
ולא רוצה לשמוע חדשות ברדיו ולא באינטרנט.

23
00:01:44,864 --> 00:01:47,200
עשרים וארבע שעות בחיק המשפחה.

24
00:01:47,580 --> 00:01:50,889
כמה זה מקשר את המשפחה, מאחד,
מגבש את כולם.

25
00:01:51,334 --> 00:01:56,989
והם מציינים כאן שארוחות משותפות
קבועות במשפחה זה נותן שלווה לאדם,

26
00:01:56,999 --> 00:01:58,189
נותן לו חיזוק.

27
00:02:03,603 --> 00:02:09,272
האמת שהעניין הזה של התמיכה במבוגרים,
בהורים, בזקנים, זה פסוק מפורש בתורה:

28
00:02:14,056 --> 00:02:16,308
פשט הדברים, למה הוא זוכה לאריכות ימים?

29
00:02:16,341 --> 00:02:20,384
מתנה מבורא עולם: אתה משקיע בהורים שלך,
אלוקים ייתן לך אריכות ימים.

30
00:02:20,700 --> 00:02:26,197
אומר הרמב"ן: תדע שיש לזה גם מהלך טבעי,
אם אתה מכבד את ההורים המבוגרים שלך,

31
00:02:26,368 --> 00:02:29,088
כשאתה תזקין, איך יתייחסו אליך הילדים?

32
00:02:29,402 --> 00:02:35,184
כשם שאתה התייחסת להורים המבוגרים שלך,
שסבא וסבתא זקנים, כלומר הורים מבוגרים,

33
00:02:35,453 --> 00:02:40,515
 הם כמו אלוקים כמעט, צריך לכבד אותם,
עושים הכול כדי להשביע את רצונם,

34
00:02:40,692 --> 00:02:44,907
דואגים להם, מייקרים אותם -
אז הילדים לוקחים דוגמה אישית לעצמם.

35
00:02:45,184 --> 00:02:48,542
ואז כשההורים מזקינים,
הם מכבדים אותם באותה עוצמה,

36
00:02:49,112 --> 00:02:51,800
וזקן שמכבדים אותו, הוא מאריך ימים.

37
00:02:52,134 --> 00:02:56,960
זקן שמרגיש שהוא כאילו מטרד על הסביבה,
בפרט אם הוא שומע התלחשויות מהצד

38
00:02:57,166 --> 00:03:01,470
כמה הוא מפריע לכולם - לא נוח לו,
הוא עלול להגיע למצב שהוא קץ בחייו.

39
00:03:01,845 --> 00:03:05,340
אבל כשהוא יודע שמייקרים אותו,
אוהבים אותו, שמחים בו,

40
00:03:05,717 --> 00:03:09,992
כל יום שהוא איתם, הם מאושרים עד השמיים -
הוא זוכה להאריך ימים.