הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - כללים לאריכות ימים, חלק א’

הרב זמיר כהן

מה הסיבה שבמקומות מסוימים גרים אנשים בעלי תוחלת חיים גבוהה, ומה הפתיע את החוקרים? הרב זמיר כהן עם המלצה מס' 1 לאריכות ימים מתוך בריאות

(אורך 4:04)

תמלול ההרצאה

1
00:00:11,779 --> 00:00:15,816
באזורים אחדים בעולם
ישנן קהילות שלמות של בני אדם

2
00:00:15,968 --> 00:00:19,988
שהאנשים שם מאריכים ימים
באופן מעורר השתאות

3
00:00:20,085 --> 00:00:22,238
.ומגיעים לגיל 100 שנים ויותר

4
00:00:22,946 --> 00:00:29,098
בסדרת מחקרים שנערכו בין השנים 2005-2007
על ידי החוקר דן ביוטנר

5
00:00:29,299 --> 00:00:34,417
,ובהשתתפות דמוגרפים ורופאים
נשיונל ג'יאוגרפיק והמכון הלאומי לחקר הזקנה

6
00:00:34,444 --> 00:00:35,945
,של ממשלת ארצות הברית

7
00:00:36,212 --> 00:00:40,750
נבדקו אזורים אלה כדי לגלות
.את גורמי תוחלת החיים הגבוהה של יושביהם

8
00:00:41,360 --> 00:00:46,113
להפתעת החוקרים, התברר
,כי להשגת תוחלת חיים גבוהה במיוחד

9
00:00:46,228 --> 00:00:49,077
,מתוך בריאות ורעננות גופנית ומחשבתית

10
00:00:49,291 --> 00:00:53,555
לא די בהקפדה על מזון בריא
,ופעילות גופנית סבירה

11
00:00:53,804 --> 00:00:58,255
אלא יש להשקיע גם בפעילויות חשובות
הקשורות לנפש האדם

12
00:00:58,415 --> 00:01:00,830
.ולכבד את המבוגרים שבמשפחה

13
00:01:01,383 --> 00:01:05,578
אז נראה את המסקנות שלהם
.ואיך זה מתחבר ליהדות, לתורה שלנו

14
00:01:17,633 --> 00:01:20,062
,החלק הראשון מובן: שמחה, רוגע

15
00:01:20,275 --> 00:01:24,883
,אבל הם אומרים שכשהאדם חי עם אמונה
.הוא זוכה להאריך ימים יותר

16
00:01:25,465 --> 00:01:29,596
,אדם שיש לו ביטחון בהשם
הוא מקבל גם מה שרגילים היום לקרוא

17
00:01:29,642 --> 00:01:30,604
."ביטחון עצמי"

18
00:01:30,975 --> 00:01:34,450
,אדם שאין לו על מי להישען
,הוא לא יודע שיש בורא לעולם

19
00:01:34,667 --> 00:01:38,134
,או שהוא יודע אבל לא נותן בו אמון
- כלומר לסמוך עליו

20
00:01:38,571 --> 00:01:40,138
,הוא אף פעם לא יכול להיות רגוע

21
00:01:40,573 --> 00:01:46,107
,כל איום שיש עליו, הוא מייד יוצא מהכלים
.גם נפשית, וממילא גם פיזית

22
00:01:46,643 --> 00:01:47,760
:שלמה המלך אומר

23
00:01:47,888 --> 00:01:50,353
."רוח איש יכלכל מחלהו"

24
00:01:50,815 --> 00:01:54,774
מצב הרוח של האדם מכלכל
.את המצב הבריאותי שלו

25
00:01:55,059 --> 00:01:59,467
,כלומר, יש זיקה ישירה בין שמחת החיים
,הרוגע, השלווה

26
00:01:59,724 --> 00:02:01,580
.לבין הבריאות הפיזית של הגוף

27
00:02:02,064 --> 00:02:06,474
הוא ממשיך ואומר: "כולל טקס
."של הבעת תודה לפני אכילת מזון

28
00:02:06,774 --> 00:02:12,058
התברר שבאותם מקומות, לפני שהם אוכלים
.הם נוהגים להודות למי שברא את המזון

29
00:02:12,645 --> 00:02:17,986
אנחנו כיהודים יודעים שהברכה על האוכל
,נועדה בעיקר מצד נקודת האמת

30
00:02:18,325 --> 00:02:20,811
,האדם מברך על המזון לא כדי להאריך ימים

31
00:02:21,120 --> 00:02:22,977
אבל יש כלל שכתב הרמב"ן

32
00:02:23,040 --> 00:02:26,878
שבכל מצווה הקב"ה סידר תועלת לאדם

33
00:02:26,928 --> 00:02:29,420
,שהוא ירוויח גם בעולם הזה
.לא רק בעולם הבא

34
00:02:31,918 --> 00:02:38,360
גם מההיבט הפסיכולוגי, אדם שישים לב
,כמה ישנם בעולם שיש להם שפע של טוב

35
00:02:38,483 --> 00:02:44,265
?ובכל זאת הם בעצבות, ולמה
.כי המבט מתמקד במעט שחסר להם

36
00:02:44,667 --> 00:02:49,869
,זה שיש עיניים לראות, רגליים ללכת
,ידיים מתפקדות, מיטה לישון

37
00:02:50,064 --> 00:02:54,122
.זה בכלל לא מובן מאליו
.יש בעולם המון שאין להם מיטה לישון

38
00:02:54,282 --> 00:02:58,009
קראתי מספרים שהם נשמעים בלתי נתפסים
,מבחינת האחוזים

39
00:02:58,193 --> 00:02:59,799
.הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים

40
00:03:00,171 --> 00:03:02,980
,והאדם שיש לו את זה
?פתאום במה הוא מתמקד

41
00:03:03,194 --> 00:03:07,430
.באיזו בעיה קטנה שלא הסתדר
,זה נועל אותו, הופך אותו לאדם עצוב

42
00:03:07,486 --> 00:03:08,520
.לאדם עצבני

43
00:03:08,784 --> 00:03:09,873
?מה עשה היצר הרע

44
00:03:10,144 --> 00:03:14,368
במקום שייתן לו לראות את המסך המלא
,של כל שפע הטוב שיש לו

45
00:03:14,569 --> 00:03:19,707
הוא מכסה את כל הטוב, ממקד את המצלמה
,רק באותה פינה קטנה ששם חסר לו

46
00:03:19,992 --> 00:03:22,234
.וזה תופס את כל המסך כאילו שהכול רע

47
00:03:22,796 --> 00:03:25,910
,אדם שמתרגל להודות להשם
,על כל דבר הוא מודה

48
00:03:25,978 --> 00:03:31,211
- מודה על האוכל, מודה על הבריאות
.הוא פתאום שם לב כמה שפע של טוב יש לו

49
00:03:31,430 --> 00:03:35,590
אדם שבתפילות מודה על הטוב
,ומבקש על העתיד

50
00:03:35,744 --> 00:03:37,170
.אז הקב"ה נותן לו עוד

51
00:03:37,621 --> 00:03:41,950
,"אדם שרק מבקש "תן לי ותן לי
ההתייחסות אליו היא לא כמו אדם

52
00:03:42,048 --> 00:03:46,277
שיודע להודות על הטוב שהוא קיבל
,וגם לבקש על העתיד

53
00:03:46,569 --> 00:03:49,453
.יש לו יותר סייעתא דשמיא לקבל משמיים