הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - מה שווה לחיות יום אחד בעולם הזה, אפילו מחוסר הכרה?

הרב זמיר כהן

מה שווה יום אחד בחייו של חולה סופני מחוסר הכרה, ואיזו תועלת יש לו מהעובדה שהוא עדיין חי? הרב זמיר כהן משיב

(אורך 2:02)

תמלול ההרצאה

1
00:00:12,996 --> 00:00:20,666
זו שאלה שהרבה בני משפחה מתחבטים בה
כשרואים אדם אהוב שכל כך היה פעיל ועושה

2
00:00:20,710 --> 00:00:22,618
.שלפתע מוטל בצורה כזו

3
00:00:23,006 --> 00:00:24,930
:אבל לא שמים לב לפרט מאוד חשוב

4
00:00:25,814 --> 00:00:30,660
,לא רק שהייסורים ממרקין עוונותיו של אדם
שזה מטהר אותו, מכפר, מנקה אותו

5
00:00:30,676 --> 00:00:32,566
.שיבוא לעולם האמת זך ונקי

6
00:00:32,580 --> 00:00:33,572
.זה הרבה יותר מזה

7
00:00:34,068 --> 00:00:37,832
הגמרא אומרת: אדם שביקש לעשות מצווה

8
00:00:37,841 --> 00:00:39,841
,ונאנס ולא עשאה

9
00:00:40,014 --> 00:00:42,164
."מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה"

10
00:00:42,184 --> 00:00:46,766
,כלומר, אדם שתכנן
נניח הכין כסף לעזור למישהו, והכסף אבד

11
00:00:46,784 --> 00:00:48,354
.והוא בסוף לא עשה את זה

12
00:00:48,422 --> 00:00:52,904
,תכנן מחר ללכת לקיים מצווה מסוימת
,פתאום לא הרגיש טוב, חום גבוה

13
00:00:52,922 --> 00:00:54,084
.ולא יכול היה לעשות את זה

14
00:00:54,266 --> 00:00:56,970
,לצאת לשיעור תורה, יש לו שיעור קבוע
,יוצא כל שבוע

15
00:00:56,982 --> 00:00:58,810
.אבל הוא לא מרגיש טוב, לא יצא

16
00:00:58,896 --> 00:01:00,537
.מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

17
00:01:00,910 --> 00:01:04,922
מגיע לעולם האמת, הקב"ה נותן לו שכר
כאילו שהוא קיים את המצווה

18
00:01:04,940 --> 00:01:07,976
,כי בורא עולם יודע שהוא מעצמו
אם לא שהיה את האונס הזה

19
00:01:08,294 --> 00:01:12,972
,שהוא נאנס ולא יכול היה לעשות
.אז הוא היה עושה - נותן לו שכר

20
00:01:13,130 --> 00:01:16,564
,עכשיו, בואו נשאל את עצמנו
,אדם שכל ימיו הניח תפילין

21
00:01:16,588 --> 00:01:20,838
,עושה מצוות, מברך על האוכל
.עושה חסדים, ועכשיו הוא בלי הכרה

22
00:01:20,978 --> 00:01:26,488
כל יום שעובר הקב"ה נותן לו שכר
כמו שהוא הניח תפילין ועשה חסדים

23
00:01:26,500 --> 00:01:30,052
,ובירך על כל מה שהוא אכל
.אפילו אם הוא אוכל מכל מיני צינורות

24
00:01:30,778 --> 00:01:34,750
?אבל אם הוא היה בהכרה, הוא היה מברך
?הוא היה עושה חסד

25
00:01:34,780 --> 00:01:38,762
.הקב"ה נותן לו שכר כאילו שהוא עשה
?אז לא שווה לו לחיות עוד יום

26
00:01:38,862 --> 00:01:41,708
.כל יום שהוא חי זה שפע של שכר עצום

27
00:01:41,742 --> 00:01:45,876
רק אנחנו במבט השטחי שלנו
.לא שמים לב לגודל המעלה של אותו אדם