הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - לא להתייאש מנפילות

הרב זמיר כהן

מה יעשה אדם שנכשל שוב ושוב בעבירה מסוימת, עד שכבר התייאש מלחזור בתשובה? הרב זמיר כהן במסר חזק ומעודד

(אורך 2:27)

תמלול ההרצאה

1
00:00:12,866 --> 00:00:16,072
.חלילה להתייאש מלתקן

2
00:00:16,412 --> 00:00:19,842
:יש את הפסוק המפורסם
."שבע ייפול צדיק וקם"

3
00:00:19,996 --> 00:00:21,886
:הפסוק מייד מעורר שאלה

4
00:00:21,926 --> 00:00:25,528
.היה צריך להיות כתוב: שבע ייפול אדם וקם

5
00:00:25,664 --> 00:00:27,650
.אדם נופל, הרבה פעמים קם
?למה צדיק

6
00:00:27,704 --> 00:00:29,676
?נופל כל כך הרבה, אתה קורא לו צדיק

7
00:00:29,702 --> 00:00:31,188
.התשובה היא כי הוא קם

8
00:00:31,208 --> 00:00:36,132
:מכל נפילה צריך להסיק מסקנות
?למה לא נזהרתי? למה נפלתי

9
00:00:36,140 --> 00:00:39,046
,לא שייכנס מזה לעצבות
.עצבות זו נעילה מרכזית

10
00:00:39,506 --> 00:00:43,682
:אבל מותר לו לכעוס על עצמו
למה חשבתי שהפעם אני כן אצליח

11
00:00:43,690 --> 00:00:46,604
אף על פי שראיתי מהניסיונות
,שבמקום הזה אני נופל

12
00:00:46,620 --> 00:00:48,204
?שבדבר הזה אני נופל

13
00:00:48,220 --> 00:00:49,782
.ואז יגדור את עצמו

14
00:00:49,822 --> 00:00:53,102
אם מדובר בענייני קדושה
,אז הוא צריך לגדור את עצמו

15
00:00:53,120 --> 00:00:55,658
.יתחיל בשמירת עיניים
,אדם שלא שומר על העיניים

16
00:00:55,686 --> 00:01:00,438
חז"ל אומרים: "העין רואה והלב חומד
."וכלי המעשה גומרין

17
00:01:00,980 --> 00:01:05,814
,כשאדם מסתכל בדברים שהוא לא צריך להסתכל
.הוא מגרה את עצמו, אחר כך הוא לא שולט

18
00:01:05,836 --> 00:01:09,950
,אבל אם מראש יגדור את עצמו
?מהנפילה צריך ללמוד, למה נפלתי

19
00:01:09,986 --> 00:01:11,104
,צריך להיזהר יותר

20
00:01:11,142 --> 00:01:14,714
חשבתי שאני אלך עם החברים האלה
,למקום הזה והכול יהיה בסדר

21
00:01:14,744 --> 00:01:16,714
.אתה רואה ששוב נפלתי, לא הולך איתם יותר

22
00:01:16,900 --> 00:01:19,898
,נחפש חברים טובים מסוג אחר
.לא חברים שמורידים אותי

23
00:01:20,262 --> 00:01:22,040
,אז מהנפילה הוא לומד איך לא ליפול

24
00:01:22,050 --> 00:01:23,930
.אבל חלילה להגיע לייאוש

25
00:01:24,098 --> 00:01:29,186
.אמרנו פעם, צריך ללמוד מילד שלומד ללכת
?איך ילד לומד ללכת

26
00:01:29,208 --> 00:01:32,760
,הולך, נופל, בוכה, קם
,עוד פעם הולך, קם, הולך

27
00:01:32,784 --> 00:01:33,766
.בסוף לומד ללכת

28
00:01:33,784 --> 00:01:35,606
.כולנו עברנו את זה

29
00:01:36,108 --> 00:01:39,956
,אבל מה היה קורה אם הילד היה הולך, נופל
,קם, נופל, קם, נופל

30
00:01:39,984 --> 00:01:42,960
מרים את העיניים, מסתכל על האימא
ואומר לה "אימא, זה לא בשבילי

31
00:01:42,984 --> 00:01:43,966
?"אני יושב פה"

32
00:01:44,584 --> 00:01:46,570
.עד היום היה ממשיך לשבת שם

33
00:01:46,990 --> 00:01:50,998
:אבל כל אחד יודע מהניסיון שלו
.אין מצב שאתה יושב על הרצפה

34
00:01:51,026 --> 00:01:53,178
.אתה תקום ובסוף תלמד ללכת

35
00:01:53,586 --> 00:01:56,442
,כל מצווה שהקב"ה כתב בתורה

36
00:01:56,468 --> 00:02:01,008
,כל עבירה שאסר עלינו לעשות
.בכוחו של האדם להתמודד

37
00:02:01,026 --> 00:02:04,170
,אם לא היה יכול להתמודד
,לא היה מקבל את הניסיון הזה

38
00:02:04,182 --> 00:02:06,108
.התורה לא הייתה אומרת שזה אסור

39
00:02:06,138 --> 00:02:09,562
,אם התורה אמרה שאסור
.זה אומר שביד האדם לשלוט בעצמו

40
00:02:10,114 --> 00:02:13,022
.עם הזמן יגיע לשלמות, וחלילה להתייאש