הרב זמיר כהן - האם יש קשר בין ימי הקורונה לבין בשורת הגאולה?

הרב זמיר כהן

למה אין צורך לדאוג מהמגיפה המשתוללת, ובאילו שני מסלולים של השתדלות עלינו לפעול בימים אלה? הרב זמיר כהן בהרצאה מחזקת לימי הקורונה

תמלול ההרצאה

1
00:00:11,214 --> 00:00:16,388
,אנחנו נמצאים בתקופה שבה רואים בכל העולם
,ובפרט כאן בארץ

2
00:00:16,688 --> 00:00:20,360
,במקום שאנחנו חיים בו רואים את הזעזועים
.את השינויים

3
00:00:21,494 --> 00:00:24,986
מי חלם לפני מספר שבועות
שבתוך זמן קצר כזה

4
00:00:25,446 --> 00:00:29,376
,כל המטוסים בעולם יושבתו
,תחבורה ציבורית, בתי ספר

5
00:00:29,626 --> 00:00:30,968
,אפילו בתי כנסת

6
00:00:31,958 --> 00:00:34,206
.כל אדם מרגיש שמשהו קורה בעולם

7
00:00:35,450 --> 00:00:41,094
,הגמרא אומרת, גמרא שמאוד אקטואלית לזמננו
:'מסכת בבא קמא, דף ס' עמוד ב

8
00:00:41,124 --> 00:00:46,750
,אומרת הגמרא כך: "תנו רבנן
."דבר בעיר כנס רגליך

9
00:00:47,562 --> 00:00:52,068
,כלומר, כשיש מגפה, כשיש הידבקות
.כנס רגליך

10
00:00:53,400 --> 00:00:57,866
שנאמר", כאן הגמרא מביאה שלושה פסוקים"
:ומסבירה למה צריך את שלושתם

11
00:00:58,490 --> 00:01:03,034
."ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר"
.פסוק אחד

12
00:01:03,658 --> 00:01:11,168
ואומר", פסוק נוסף בישעיהו, "לך עמי"
.בוא בחדריך וסגור דלתיך בעדך

13
00:01:11,794 --> 00:01:15,646
,"חבי כמעט רגע עד יעבור זעם"
.כלומר תמתיני עד יעבור זעם

14
00:01:15,670 --> 00:01:19,038
,כלומר, גם בזמנים הקשים להיות רגועים
.שזה יעבור

15
00:01:19,060 --> 00:01:21,794
,הרבה אסונות היו בעבר בהיסטוריה
,הרבה קשיים

16
00:01:21,824 --> 00:01:24,144
.אבל עוברים את זה, מתקדמים הלאה

17
00:01:24,636 --> 00:01:29,468
ואומר, פסוק שלישי: "מחוץ תשכל חרב
."ומחדרים אימה

18
00:01:30,392 --> 00:01:33,976
:בפסוקים האלה, אומרים חז"ל בגמרא

19
00:01:35,374 --> 00:01:41,072
הנהגה והנחיה לזמנים כמו שאנחנו
מתמודדים איתם בימים האלה

20
00:01:41,584 --> 00:01:42,872
.איך צריך להתנהל

21
00:01:42,996 --> 00:01:48,422
וכאן הגמרא בעצם נועלת את כל הפתחים
של אותם שמתירים לעצמם להקל ראש

22
00:01:48,438 --> 00:01:50,264
.בהנחיות של רשויות הבריאות

23
00:01:51,888 --> 00:01:55,254
,"אומרת הגמרא כך: "מאי ואומר
:הרי מספיק הפסוק הראשון

24
00:01:56,208 --> 00:01:58,536
."ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר"

25
00:02:00,032 --> 00:02:05,782
ממשיכה הגמרא: "וכי תימא
,הני מילי בליליא", אולי רק בלילה אל תצא

26
00:02:06,792 --> 00:02:09,964
:אבל ביממה לא, תא שמע", בא עוד פסוק"

27
00:02:10,362 --> 00:02:15,702
,"לך עמי בוא בחדריך וסגור דלתיך"
.כלומר, תתכנס בבתים, סגור את הדלתות

28
00:02:16,230 --> 00:02:17,752
.למה? כי יש כעת מגפה

29
00:02:18,360 --> 00:02:21,804
וכי תימא הני מילא היכא"
,"דליכא אימה מגואי

30
00:02:21,836 --> 00:02:25,172
אולי תאמר שכל זה בזמן
שאין פחד בתוך הבית

31
00:02:25,514 --> 00:02:26,648
.אז אתה אומר: נהיה בבית

32
00:02:26,664 --> 00:02:29,374
:אבל כשבבית אתה לחוץ, אתה אומר
.אולי בכל זאת נצא

33
00:02:29,708 --> 00:02:34,388
אבל היכא דאיכא אימה מגואי"
כי נפיק יתיב ביני אינשי בצוותא

34
00:02:34,660 --> 00:02:37,634
בעלמא טפי מעלי", אולי עדיף"
.לשבת עם אנשים

35
00:02:38,346 --> 00:02:42,620
תא שמע", ובואו נזכור שאת זה הגמרא אומרת"
עוד לפני שגילו את עולם החיידקים

36
00:02:42,628 --> 00:02:43,658
,ואת הווירוסים

37
00:02:44,120 --> 00:02:50,410
תא שמע: מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה"
."אף על גב דמחדרים אימה מחוץ תשכל חרב

38
00:02:50,760 --> 00:02:56,570
כלומר, גם אם יש את התחושה הזאת
של הלחץ בבית אבל זה עדיף מחרבו

39
00:02:56,584 --> 00:03:00,164
כמו שרש"י כותב שם שחרב
.זו חרבו של מלאך המוות

40
00:03:00,610 --> 00:03:03,208
.אז יש לנו כאן הנהגה והנחיה מדברי חז"ל

41
00:03:03,810 --> 00:03:08,430
אבל יחד עם זאת, צריך מאוד להיזהר
לא להיכנס לפחדים ולחרדות

42
00:03:08,438 --> 00:03:13,490
ובואו נעשה סדר במחשבות כדי לראות
.עד כמה העניין הזה הגיוני ורגוע

43
00:03:15,024 --> 00:03:17,940
?ראשית, מהי בעצם דאגה

44
00:03:18,990 --> 00:03:22,952
,הדאגה היא פחד מפני הבאות
?מה יהיה ואיך יהיה

45
00:03:24,242 --> 00:03:30,154
,כאן האדם צריך לשאול את עצמו קודם כול
?האם הדאגה באמת תשנה את המציאות

46
00:03:30,166 --> 00:03:31,396
?היא תעזור לי לפתור פתרונות

47
00:03:31,416 --> 00:03:33,590
?יש כאן פתרון בדאגה הזו

48
00:03:33,608 --> 00:03:35,876
,היא לא תעזור, היא רק מלחיצה

49
00:03:36,294 --> 00:03:37,444
?אז בשביל מה לדאוג

50
00:03:38,204 --> 00:03:41,316
,הוא יאמר: כן, אבל זה טבעי
.זה בא לי גם אם אני לא רוצה

51
00:03:41,614 --> 00:03:46,102
אבל יש היום מחקרים, דבר שגם הוכח
,מפסוקים מפורשים בתורה

52
00:03:46,490 --> 00:03:52,548
שהאדם באמצעות השכל יכול לנהל
.גם את הרגשות של הלב

53
00:03:52,936 --> 00:03:55,184
,זו עבודה לא קלה, לא פשוטה

54
00:03:55,440 --> 00:04:00,170
:אבל עם התבוננות אמיתית שאדם אומר לעצמו
- יש כאן שני מסלולים

55
00:04:00,206 --> 00:04:06,344
,המסלול האחד, עליי מוטלת חובת ההשתדלות
.ההשתדלות הטבעית וההשתדלות הרוחנית

56
00:04:06,388 --> 00:04:08,096
,גם בהשתדלות יש שני מסלולים

57
00:04:08,682 --> 00:04:12,164
ההשתדלות הטבעית - לשמוע להנחיות
של רשויות הבריאות

58
00:04:12,186 --> 00:04:15,760
,של מה שמדריכים אותנו, מייעצים לנו
.מורים לנו

59
00:04:15,824 --> 00:04:18,916
אז ככה אנחנו עושים
.ואלה דברים שתופסים תוקף הלכתי

60
00:04:19,174 --> 00:04:23,334
ברגע שהרשויות של הבריאות
,ממליצות על דבר מסוים

61
00:04:23,488 --> 00:04:29,020
,קל וחומר אם זה הופך להיות מעוגן בחוק
.דבר שהוא מחייב הלכתית, שאדם מחויב לשמור

62
00:04:29,310 --> 00:04:32,512
,יש את ההשתדלות הרוחנית שאדם צריך לבדוק
,נעמוד על כך בהמשך

63
00:04:32,536 --> 00:04:38,224
מה הדברים שאני יכול לקבל על עצמי
.כדי לקבל באמת שמירה והגנה מעל הטבע

64
00:04:38,260 --> 00:04:42,816
,שגם אם חס ושלום ישנה איזושהי גזרה
.היא יכולה להתבטל על ידי זה

65
00:04:44,058 --> 00:04:46,814
,אז זה מסלול אחד שמחולק לשניים
,לעשות את ההשתדלות

66
00:04:46,824 --> 00:04:48,814
.השתדלות טבעית והשתדלות רוחנית

67
00:04:49,340 --> 00:04:54,330
יש את המסלול השני של הרגשות שיש לאדם
.באותה תקופה

68
00:04:54,864 --> 00:04:59,202
צריך לומר לעצמו כך: לאחר שאני עושה
את ההשתדלות, אין מקום לדאגה

69
00:04:59,726 --> 00:05:03,128
.אין מקום ללחץ כי הרי הדאגה לא תועיל

70
00:05:03,164 --> 00:05:07,882
,אם הדאגה הייתה פתרון, הייתה תרופה
.הייתה מוציאה אותי מהצרות אז שווה לדאוג

71
00:05:08,304 --> 00:05:10,638
?אבל הדאגה לא תועיל אז למה להשקיע בה

72
00:05:11,202 --> 00:05:19,174
,יותר מזה, הבן איש חי כותב
גם בזמנו הייתה מגפה שפרצה

73
00:05:19,708 --> 00:05:26,964
,"והוא מזהיר שם מאוד בספר "בן יהוידע
הוא מזהיר מאוד שלא להיכנס לפחדים ולחצים

74
00:05:27,318 --> 00:05:29,688
,כי הפחד והלחץ יכולים להרוג

75
00:05:30,096 --> 00:05:35,150
בעוד שהרוגע והשלווה ושמחת החיים
.יכולים לרפא

76
00:05:35,622 --> 00:05:41,214
:למעשה, יש פסוק שאמר אותו כבר שלמה המלך
,רוח איש יכלכל מחלהו"

77
00:05:41,812 --> 00:05:44,124
."ורוח נכאה מי ישאנה"

78
00:05:44,970 --> 00:05:51,012
- רוח איש", כשיש לך מצב רוח טוב"
.יכלכל מחלהו", זה יכול לרפא מחלות"

79
00:05:51,392 --> 00:05:54,920
,ורוח נכאה", כשאדם נכנס ללחץ, לעצבות"
"?מי ישאנה"

80
00:05:54,932 --> 00:05:56,448
?מי יכול לשאת דבר כזה

81
00:05:56,888 --> 00:06:00,926
,מי שירצה, יראה שם בתרגום
יש מילה שמאוד יכולה לתת רמז מעניין

82
00:06:00,928 --> 00:06:02,106
.למה שרואים היום

83
00:06:02,454 --> 00:06:07,216
:אבל זה פסוק שאמר אותו שלמה המלך
,רוח איש תכלכל מחלהו"

84
00:06:07,390 --> 00:06:09,768
."ורוח נכאה מי ישאנה"

85
00:06:10,676 --> 00:06:15,596
אומר הבן איש חי: כמה האדם צריך להיזהר
.לא להיכנס לחרדות

86
00:06:15,868 --> 00:06:18,840
- וכשההורים לחוצים
.מכניסים את הילדים ללחץ

87
00:06:19,320 --> 00:06:23,158
,אפילו שמנסים לא להראות להם
אבל ילדים, יש להם אנטנות רגישות

88
00:06:23,170 --> 00:06:27,286
הם קולטים ואז הילד בעצמו יכול לפתע
,להתכנס בתוך עצמו

89
00:06:27,296 --> 00:06:29,682
,לא תמיד הוא יודע להגדיר ולשאול שאלות

90
00:06:30,010 --> 00:06:34,254
,יכול להיכנס לפחדים פנימיים
,ללחצים מיותרים

91
00:06:34,260 --> 00:06:40,626
,דבר שיכול לבוא לידי ביטוי בחוסר תיאבון
בהרטבה, יש מצבים שונים שילדים מתוך חרדה

92
00:06:40,640 --> 00:06:42,194
.פתאום נבהלים

93
00:06:42,358 --> 00:06:45,508
אבל ההורים צריכים להיות באמת
רגועים בתוך עצמם

94
00:06:45,528 --> 00:06:49,196
,ואז גם ישדרו את זה לילדים
.לא לבטא חרדה, להסביר להם

95
00:06:49,434 --> 00:06:52,788
לילדים יש גם את הכלים להכיל
כשמדברים איתם שאנחנו כעת

96
00:06:52,800 --> 00:06:55,246
,שומרים על עצמנו, השם שומר עלינו

97
00:06:55,260 --> 00:06:58,704
,תמיד להכניס את האמונה
.לא רק ביחס לעצמנו, ללמד גם את הילדים

98
00:06:59,016 --> 00:07:02,004
,שיש עלינו השגחה פרטית, הקב"ה שומר עלינו

99
00:07:02,268 --> 00:07:06,356
ובהיסטוריה, העולם כולו עבר
,התמודדויות וקשיים

100
00:07:06,364 --> 00:07:08,014
,ועם ישראל יותר מכולם

101
00:07:08,116 --> 00:07:10,810
,ואתה רואה שעם ישראל חי וקיים
.גם את זה נעבור

102
00:07:10,822 --> 00:07:13,758
זו תקופה שקצת מתמודדים
,אבל השם איתנו

103
00:07:13,776 --> 00:07:17,014
,והנה, אנחנו משתדלים
שומרים על ההשתדלות הטבעית

104
00:07:17,030 --> 00:07:21,550
,ההשתדלות הרוחנית, מתפללים
.מקבלים קבלות, מתחזקים

105
00:07:21,828 --> 00:07:24,822
.וכך לחזק גם את עצמנו וגם את ילדינו

106
00:07:25,424 --> 00:07:27,612
,"הבן איש חי, שם בספר "בן יהוידע

107
00:07:29,288 --> 00:07:36,518
הוא כותב, הוא בעצמו אומר
שזה רק משל בשביל לעורר את ההתבוננות

108
00:07:36,890 --> 00:07:38,518
:אבל על דרך המשל, הוא אומר

109
00:07:39,934 --> 00:07:47,162
,אדם אחד בזמן שהייתה מגפה ואנשים מתים
,פגש את המלאך שלוקח נשמות

110
00:07:47,180 --> 00:07:49,866
,זה שממונה על... אחראי ליטול את הנשמות

111
00:07:50,464 --> 00:07:53,626
אמר לו: תגיד, כמה אתה מצפה לקחת
?מהעיר הזו

112
00:07:53,758 --> 00:07:54,906
?...כמה נשמות אתה

113
00:07:55,540 --> 00:07:57,550
.אמר לו: ברשימה שלי יש 5,000

114
00:07:58,354 --> 00:08:03,738
:כשהסתיימה המגפה, אומר הבן איש חי
.התברר שיש 15,000 הרוגים

115
00:08:04,726 --> 00:08:06,788
:כשפגש אותו שוב, אמר לו
?תגיד, אתה משקר

116
00:08:07,158 --> 00:08:09,382
!אמרת 5,000, לקחת 15,000

117
00:08:10,306 --> 00:08:13,948
אני אקריא את לשונו מבפנים
:כדי שנבין את העוצמה של התשובה

118
00:08:15,352 --> 00:08:20,982
והשיב: לא שיקרתי, כי לא לקחתי"
.אלא רק חמישה אלפים

119
00:08:21,638 --> 00:08:28,738
,ואותם העשרת אלפים שמתו"
מתו מחמת הפחד והבעתה שהייתה להם

120
00:08:28,738 --> 00:08:30,194
."עבור החולי הזה בעיר"

121
00:08:31,788 --> 00:08:34,692
,אמר לו: אני הרגתי חמש
,ה-10 זה רק מהלחץ שלהם

122
00:08:34,710 --> 00:08:36,868
.שמרוב פחד הגיעו למצב כזה

123
00:08:38,290 --> 00:08:41,386
."אומר הבן איש חי: "משל הוא בדרך מליצה

124
00:08:41,422 --> 00:08:43,596
הוא עצמו כותב: זה לא
,שזה סיפור אמיתי שהיה

125
00:08:43,608 --> 00:08:46,428
.זה משל בדרך מליצה להודיע

126
00:08:47,100 --> 00:08:51,836
ולכן הוא אומר: "טוב לברוח למקום רחוק
כדי שלא ישמע באוזניו

127
00:08:51,860 --> 00:08:58,008
ולא יראה בעיניו החולי השולט בבני אדם"
."ויבוא לידי פחד ובעתה ואז ילקה, חס ושלום

128
00:08:58,580 --> 00:09:01,204
.בזמנו זה היה לברוח כדי לא לראות מה קורה

129
00:09:01,902 --> 00:09:06,038
,אז היו בתים קטנים
.הכול פתוח לרחוב, רואים מה קורה

130
00:09:07,074 --> 00:09:12,924
היום אנשים לא שמים לב
שמכניסים לתוך הבית את הפחד ואת הבעתה

131
00:09:12,948 --> 00:09:16,610
.על ידי שנצמדים לתקשורת כל הזמן
.וזו טעות גדולה

132
00:09:16,910 --> 00:09:18,858
?בשביל מה צריך להיות מדווחים כל הזמן

133
00:09:18,996 --> 00:09:21,404
,בפרט אנשים שצופים בטלוויזיה בבית

134
00:09:21,466 --> 00:09:23,660
,עוד אלה שאין להם טלוויזיה בבית
,אין להם אינטרנט

135
00:09:23,676 --> 00:09:26,990
...אז לכל היותר קוראים בעיתון או
.יותר רגועים

136
00:09:27,438 --> 00:09:29,966
,אבל כשהכול חי והכול גועש
והילדים רואים

137
00:09:29,980 --> 00:09:32,878
,ומראים להם את כל האסונות שקורים בעולם

138
00:09:32,878 --> 00:09:38,124
,וכאן חדר מלא גופות בתוך שקיות
.ופה אמבולנסים וסירנות

139
00:09:38,150 --> 00:09:42,414
וכל ראש ממשלה מראים אותו
.באיזה לחץ וחרדה הוא מדבר בכל העולם

140
00:09:42,420 --> 00:09:44,118
...נשיא ארצות הברית ו

141
00:09:44,488 --> 00:09:49,146
אנשים מרגישים שהתקרה עומדת ליפול להם
.על הראש, מכניסים את עצמם לפחד מיותר

142
00:09:49,458 --> 00:09:52,110
.וזה לא נכון, המצב לא חמור עד כדי כך

143
00:09:52,468 --> 00:09:56,200
המצב חמור מאוד לעניין שצריכים לשמור
.על עצמנו, זה ודאי

144
00:09:56,910 --> 00:10:00,734
,אדם חייב לשמור על הבידוד
,לא לצאת, פחות להיפגש

145
00:10:00,748 --> 00:10:02,786
.לא להיות במקומות שיש הרבה אנשים

146
00:10:02,880 --> 00:10:08,412
:ראינו פסוקים מפורשים, גמרא מפורשת
."דבר בעיר - כנס רגליך"

147
00:10:08,816 --> 00:10:11,434
,זה לא התחדש היום
כבר אז אמרו את זה חז"ל

148
00:10:11,582 --> 00:10:14,330
.עוד לפני שבעולם הכירו את עולם החיידקים

149
00:10:14,630 --> 00:10:18,574
בספר "המהפך" הבאנו מקורות לזה
שחז"ל כן הכירו את עולם החיידקים

150
00:10:18,740 --> 00:10:20,574
...שיש הידבקויות ויש

151
00:10:20,894 --> 00:10:26,974
אבל "לך עמי, בוא בחדריך
."וסגור דלתיך בעדיך

152
00:10:27,358 --> 00:10:29,292
.אז זה צריך לעשות בתקופה הזאת

153
00:10:30,988 --> 00:10:36,080
,אנשים שואלים הרבה: מה לעשות עם בתי כנסת
?האם לפתוח בשבת? לסגור

154
00:10:37,252 --> 00:10:43,688
כשההנחיות הן עשרה עם מרחק של שני מטר
אחד מהשני, אם היו באמת שומרים על זה

155
00:10:43,728 --> 00:10:45,562
.אז היה אפשר לפתוח בתי כנסת

156
00:10:45,748 --> 00:10:49,062
,אבל במציאות לא עומדים בכך
,מגיעים עשרה, פתאום בא עוד מישהו

157
00:10:49,068 --> 00:10:52,112
?אומר: מה, אני אלך לבית? עד שהגעתי
.אז הוא נכנס ועוד אחד נכנס

158
00:10:52,560 --> 00:10:54,840
.במצב כזה עדיף לסגור את בתי הכנסת

159
00:10:55,064 --> 00:10:58,992
,אם מגיעים למצב - אפילו בשבת
,יתפלל האדם בבית

160
00:10:59,370 --> 00:11:02,662
בתוך התפילה שלו גם יכניס
חוץ מהתפילה על עם ישראל

161
00:11:02,728 --> 00:11:07,080
,גם יכניס שאני מתפלל
מבקש מהקב"ה שנזכה שוב להתפלל במניין

162
00:11:07,468 --> 00:11:09,856
.אבל פיקוח נפש דוחה את יום הכיפורים

163
00:11:09,898 --> 00:11:14,864
,על ספק פיקוח נפש יום הכיפורים נדחה
,אוכלים ביום כיפור, מחללים שבת

164
00:11:15,030 --> 00:11:17,100
.על ספק של פיקוח נפש

165
00:11:17,480 --> 00:11:22,154
,אז ודאי שאדם צריך אם יש ספק סכנה
שזו המלצה של רשויות הבריאות

166
00:11:22,450 --> 00:11:28,572
,אז ודאי שצריך, עדיף להתפלל ביחיד
ויאמר לעצמו שאני אנצל את הזמן הזה

167
00:11:28,580 --> 00:11:33,390
,לתפילה בכוונה, לשים לב למילים
.לא כתינוק הבורח מבית הספר

168
00:11:33,612 --> 00:11:39,942
אלא אדרבה, אני הייתי מאוד רוצה
להתפלל במניין אבל יש את האילוץ הזה

169
00:11:40,120 --> 00:11:44,672
,אז האדם מתפלל, שם לב למילים
.מתפלל על משפחתו, על כלל ישראל

170
00:11:45,026 --> 00:11:49,018
- לגבי מקוואות, מקוואות של גברים
.ודאי שצריך להימנע

171
00:11:49,252 --> 00:11:50,564
.גבר לא חייב ללכת למקווה

172
00:11:50,592 --> 00:11:55,628
,אישה, כשהיא צריכה ללכת למקווה
ברוך השם, יש רשת מקוואות בכל רחבי הארץ

173
00:11:55,692 --> 00:12:00,510
שהמקוואות האלה, הכול על פי הכללים
.של רשויות הבריאות, מקוואות נקיים

174
00:12:00,640 --> 00:12:02,804
.אישה לא צריכה להימנע מללכת למקווה

175
00:12:02,990 --> 00:12:08,320
אישה שנמצאת בבידוד - אסור לה
.ללכת למקווה עד שיתברר שהיא בריאה

176
00:12:09,470 --> 00:12:12,476
,לכן בודקים את העניין הזה
,אוכפים את החוק הזה

177
00:12:12,674 --> 00:12:16,972
וגם מנקים, מחטאים, עושים את הכול במקוואות
כך שנשים יכולות להיות רגועות

178
00:12:17,100 --> 00:12:19,768
.לגבי העניין הזה של הטבילה

179
00:12:22,026 --> 00:12:28,648
,כשלוקחים לעצמנו את האיזון הנכון
,שמצד אחד, לשמור על כללי הבריאות

180
00:12:28,752 --> 00:12:32,204
מצד שני, לא להיכנס
,לפחדים ולחרדות מיותרים

181
00:12:32,530 --> 00:12:34,908
.אפשר לעבור את כל התקופה הזו בשלום

182
00:12:35,520 --> 00:12:41,690
נתבונן כעת בכמה עצות טובות
.מה לקבל על עצמנו בתקופה כזו

183
00:12:43,100 --> 00:12:47,624
ראשית, שומעים מכל המקומות
שאפילו אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות

184
00:12:48,814 --> 00:12:50,588
.כמו שומעים פעמוני גאולה

185
00:12:52,000 --> 00:12:59,446
,ומראים התרחשויות מוזרות מהעולם
בסין מראים עננים כמו כנפיים ותקיעות שופר

186
00:12:59,466 --> 00:13:02,946
ועשו את זה בשידור חי
כך שאין מה לחשוד שמדובר בפוטושופ

187
00:13:02,970 --> 00:13:06,604
,ודברים כאלה, ועוד מקומות בעולם
דיווחים מאוד תמוהים

188
00:13:06,710 --> 00:13:09,210
.על דברים שקורים ומתרחשים

189
00:13:09,698 --> 00:13:15,592
אבל גם בלי זה, כל אדם שחי היום
פתאום רואה שהעולם עבר תנודה כזו

190
00:13:15,610 --> 00:13:18,112
,כל כדור הארץ עובר זעזוע כזה גדול

191
00:13:18,596 --> 00:13:22,656
מרגישים שיש כאן כוח עליון שמדבר איתנו
.דרך המציאות הזו

192
00:13:23,148 --> 00:13:24,538
.והוא רוצה משהו מאיתנו

193
00:13:25,124 --> 00:13:31,362
:פעם אמר לי המקובל הרב דוד בצרי
.אם היינו נביאים אז הקב"ה היה מדבר איתנו

194
00:13:31,400 --> 00:13:34,384
כמו שהוא דיבר עם משה רבנו
ויחזקאל הנביא וישעיהו הנביא

195
00:13:34,398 --> 00:13:36,076
.היה מדבר איתם, אנחנו לא נביאים

196
00:13:36,508 --> 00:13:38,470
.אז איך הוא מדבר איתנו? מתוך המציאות

197
00:13:39,174 --> 00:13:42,540
ואדם צריך לפתוח את העיניים
.ולשאול מה הקב"ה רוצה ממני

198
00:13:44,142 --> 00:13:49,054
בפרט שבחז"ל כתוב על פורענויות שיהיו
,לפני בוא הגאולה

199
00:13:49,068 --> 00:13:52,272
בין השאר יש תיאור שמאוד מקביל
.למה שקורה היום

200
00:13:52,278 --> 00:13:57,200
צריכים להיות זהירים, לא להחליט עכשיו
.שהנה, בטוח עכשיו מגיע משיח

201
00:13:57,222 --> 00:13:59,002
.אנחנו מצפים שיבוא בכל יום

202
00:13:59,394 --> 00:14:03,462
וכשעצם הדור הזה שרואים קיבוץ גלויות
,לארץ ישראל

203
00:14:04,048 --> 00:14:08,248
וכל הסימנים שנאמרו על התקופה
.שלפני ביאת המשיח

204
00:14:08,284 --> 00:14:13,978
מי שרוצה יכול לראות בהרצאה שנקראת
,נבואות אחרית הימים" שנמצאת באתר הידברות"

205
00:14:14,018 --> 00:14:17,192
שם הבאנו את כל הסימנים
שנחשבו הזויים בעבר

206
00:14:17,206 --> 00:14:22,428
וכולם התגשמו בזמננו ב-70 השנים האחרונות
.מאז שעם ישראל חזר כאן לארץ

207
00:14:22,790 --> 00:14:28,292
גם זה שהנצרות הייתה טובחת ביהודים ונרגעה
.וכעת האסלאם נגד עם ישראל

208
00:14:28,532 --> 00:14:34,214
,וכעת מגיעים למצב שהאסלאם, בני ישמעאל
,הם קובעים גם מי יהיה ראש הממשלה

209
00:14:34,448 --> 00:14:35,750
.דבר שלא היה לו תקדים

210
00:14:36,142 --> 00:14:39,518
,אלה דברים שנאמרו, דברים שהם כתובים

211
00:14:39,540 --> 00:14:43,640
כל המהלכים האלה של השליטה שלהם
בארץ ישראל

212
00:14:43,662 --> 00:14:51,606
ועוד דברים שצריך לעורר את עצמנו
להתבוננות ולחזק את עצמנו לקבל קבלות

213
00:14:51,644 --> 00:14:57,540
,שיש בהן גם שמירה והגנה על האדם
.וגם יש בהן זירוז הגאולה

214
00:14:57,832 --> 00:15:00,808
,כל אדם שיש לו אמונה בבורא עולם ובתנ"ך

215
00:15:01,506 --> 00:15:04,950
פסוקים מפורשים בתנ"ך
:שההיסטוריה מחולקת לשתי תקופות

216
00:15:05,348 --> 00:15:08,258
.יש זמן העבודה ויש זמן קבלת השכר

217
00:15:08,658 --> 00:15:13,134
,זמן העבודה זה התקופה שלנו
.שיש לנו יצר הרע וניסיונות והתמודדויות

218
00:15:13,572 --> 00:15:19,600
:זמן קבלת השכר זה התקופה שנאמר בישעיה
'והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה"

219
00:15:19,616 --> 00:15:23,526
בראש ההרים ונישא מגבעות"
.ונהרו אליו כל גויים

220
00:15:23,798 --> 00:15:26,508
."כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"

221
00:15:26,778 --> 00:15:32,024
:כתוב שלא יהיו מלחמות באותה תקופה
.וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות"

222
00:15:32,286 --> 00:15:35,252
לא יישא גוי אל גוי חרב"
."ולא ילמדו עוד מלחמה

223
00:15:35,828 --> 00:15:41,286
,ולמי שיש תנ"ך כדאי לפתוח שם בישעיה
,זה נמצא בפרק ב' הפסוקים שהזכרתי עכשיו

224
00:15:41,448 --> 00:15:43,512
,"בהמשך הפרק כתוב "עטלפים

225
00:15:44,876 --> 00:15:47,992
,שתי המילים שאחרי
:מי שיהפוך את סדר האותיות

226
00:15:48,020 --> 00:15:51,676
."קורונה בתבל"
.סין נמצאת שם בדילוג אותיות

227
00:15:51,720 --> 00:15:56,438
,ממצאים מדהימים של טל חן
,יהודי יקר שמצא את הדברים האלה

228
00:15:56,746 --> 00:16:00,468
וזה, אתה רואה, כל זה מתחבר יחד
.על אותה תקופה

229
00:16:00,860 --> 00:16:03,338
.אז לקבוע מסמרות אנחנו צריכים להיות זהירים

230
00:16:03,564 --> 00:16:05,920
."הגמרא אומרת: "תיפח רוחן של מחשבי קיצין

231
00:16:05,946 --> 00:16:09,442
,אתה מחליט משהו, אחרי זה אם טעית במשהו
.בלבלת את כולם

232
00:16:09,796 --> 00:16:15,876
אבל לעורר את עצמנו להתבוננות
ולצרף את הלב עם השכל והמחשבה

233
00:16:16,136 --> 00:16:20,196
,ולקבל קבלות אמיתיות של שינוי
,של עלייה, של התחזקות

234
00:16:20,756 --> 00:16:24,702
וכשאדם שואל את עצמו על מה לתת דגש
:בימים האלה

235
00:16:25,398 --> 00:16:28,514
דגש אחד שתמיד הוא נכון
,זה אחדות בין עם ישראל

236
00:16:28,550 --> 00:16:34,842
שזה נותן כיפת ברזל, מערך הגנה על-טבעי
,כשכל אדם באמת רוצה שלכולם יהיה רק טוב

237
00:16:34,856 --> 00:16:37,192
.שלכל ישראל - ואהבת לרעך כמוך

238
00:16:37,774 --> 00:16:39,482
.זה מההיבט של בן אדם לחברו

239
00:16:39,840 --> 00:16:44,942
,מההיבט של בן אדם למקום
:נקרא כאן את הגמרא במסכת שבת, דף קי"ח

240
00:16:44,968 --> 00:16:46,806
.מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי

241
00:16:47,180 --> 00:16:51,316
,רבי שמעון בר יוחאי חיבר את הזוהר הקדוש
:ידע את הסודות, והוא אומר כך

242
00:16:53,758 --> 00:16:57,382
,"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי"
:כלומר בשמו

243
00:16:58,040 --> 00:17:03,110
אלמלא משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן"
."מייד נגאלים

244
00:17:03,776 --> 00:17:07,352
"'והוא מביא פסוקים: "שנאמר כה אמר ה
וכו' "אשר ישמרו את שבתותיי

245
00:17:07,378 --> 00:17:13,096
,"כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי"
,השבת היא ברית, אות ביני ובין בני ישראל

246
00:17:13,476 --> 00:17:17,540
,וכתיב בתריה", הפסוק מייד אחרי"
והביאותים אל הר קודשי"

247
00:17:17,556 --> 00:17:19,332
,"ושימחתים בבית תפילתי"

248
00:17:19,686 --> 00:17:23,126
פסוקים מפורשים שכשעם ישראל מגיע למצב
.של שמירת שבת

249
00:17:23,150 --> 00:17:24,688
?שואל המהר"ל: למה שתי שבתות

250
00:17:25,322 --> 00:17:28,836
מה המיוחד בשתי שבתות? היה אומר
.ישמרו שבת אחת כל ישראל - נגאלים

251
00:17:30,876 --> 00:17:33,816
?אומר המהר"ל: מה המיוחד בשבת

252
00:17:33,942 --> 00:17:36,314
?מה יש בשבת שאין בכל המצוות האחרות

253
00:17:37,120 --> 00:17:42,176
.השבת היא בעצם החותמת של מלכות השם בעולם

254
00:17:42,964 --> 00:17:47,434
פסוקים מפורשים: "ושמרו בני ישראל את השבת
,"לעשות את השבת לדורותם ברית עולם

255
00:17:47,446 --> 00:17:49,434
,לא על כל דבר הקב"ה אומר שזה ברית

256
00:17:49,956 --> 00:17:53,952
,אות היא", אות זה סימן"
,"ביני ובין בני ישראל"

257
00:17:53,970 --> 00:17:58,714
שמה? "כי ששת ימים עשה ה' את השמיים
."ואת הארץ וביום השביעי שבת ויינפש

258
00:17:59,084 --> 00:18:01,008
.בשבת העולם הגיע לשלמותו

259
00:18:01,476 --> 00:18:10,662
,אומר המהר"ל: כשהאדם שומר את השבת
הוא בעצם מעיד על כך שהקב"ה ברא את העולם

260
00:18:11,068 --> 00:18:12,844
,הביא את העולם לשלמותו

261
00:18:13,136 --> 00:18:18,802
האדם עצמו מגיע לשלמות במהלך שמירת השבת
,כי זה מעלה אותו לקומה אחרת

262
00:18:19,268 --> 00:18:25,548
,וכשם שהשבת נבדלת מכל ימי השבוע
עם ישראל נבדל מכל העמים

263
00:18:25,920 --> 00:18:29,372
ובזמן הגאולה צריך הרי מלך יהודי
שיציל את האנושות

264
00:18:29,382 --> 00:18:31,788
,ויוביל את כל העולם לגאולה

265
00:18:31,970 --> 00:18:33,568
.אותו מלך מזרע בית דוד

266
00:18:33,604 --> 00:18:35,862
כשאדם אומר משיח, זה נשמע משהו מיסטי

267
00:18:36,326 --> 00:18:40,382
אבל בעם ישראל כל מלך נקרא משיח
.כי מושחים אותו בשמן המשחה

268
00:18:40,570 --> 00:18:41,966
,"כשאדם אומר "אני מחכה למשיח

269
00:18:41,992 --> 00:18:44,868
פירושו, אני מחכה למלך היהודי
שהוא מזרע דוד המלך

270
00:18:45,104 --> 00:18:49,768
,שהוא עתיד לעשות שלום בין כל העולם
.להביא את כל העולם לשלמותו, לאחדותו

271
00:18:50,206 --> 00:18:54,996
,יהיו תהליכים לפני שיגרמו לסכסוכים ליפול
,מדינות לא נלחמות יותר

272
00:18:55,018 --> 00:18:57,276
,לא מעניין אותם יותר צבא ולא נשק

273
00:18:57,462 --> 00:19:00,722
לא יישא גוי אל גוי חרב"
."ולא ילמדו עוד מלחמה

274
00:19:00,970 --> 00:19:07,034
זה התפקיד של אותו מלך יהודי
.שיביא את העולם לשלמותו ולתיקונו

275
00:19:07,046 --> 00:19:11,732
,כלומר, זו התקופה הכי יפה בהיסטוריה
.שעם ישראל מחכה לזמן הזה

276
00:19:12,762 --> 00:19:19,340
,אומר המהר"ל: כששומרים שבת אחת
.עם ישראל יוצאים מהשעבוד שמתחת האומות

277
00:19:19,678 --> 00:19:23,130
.היום עם ישראל כפוף לאומות, מפחד מכל דבר

278
00:19:23,368 --> 00:19:27,576
אפילו פה בארץ, אדם יהודי רוצה ללכת לישון
באיזה כפר, הוא יכול לישון בכל כפר

279
00:19:27,590 --> 00:19:28,734
?שהוא רוצה ברחוב

280
00:19:29,042 --> 00:19:30,326
.ספק אם יקום בבוקר

281
00:19:30,702 --> 00:19:34,966
,ומפחדים מה יגידו הגויים, ומה העולם יגיד
...ולא יכולים לעשות

282
00:19:36,030 --> 00:19:38,490
.עם ישראל במצב לא פשוט, משועבד לאומות

283
00:19:40,406 --> 00:19:42,734
.הקימו מדינה, אבל עדיין משועבדים

284
00:19:43,400 --> 00:19:47,544
השבת הראשונה ששומרים גורמת להם
.לצאת מתחת השעבוד

285
00:19:48,074 --> 00:19:50,122
אבל כדי להגיע לרוממות

286
00:19:50,722 --> 00:19:54,608
,ולהיות במצב של משיח מגיע
,שזה כבר מעל כל האומות

287
00:19:54,632 --> 00:19:55,880
.זה צריך שבת שנייה

288
00:19:56,272 --> 00:20:00,904
לכן, אומר המהר"ל: כששומרים ישראל
.שתי שבתות מייד נגאלים

289
00:20:02,444 --> 00:20:05,024
.השבתות האלה הרבה יותר קל לשמור

290
00:20:06,016 --> 00:20:10,342
,מקום המדינה, לא הייתה שבת
,מלבד השבת הזו שלפנינו

291
00:20:11,134 --> 00:20:17,160
שכל העסקים סגורים, שאין אוטובוסים
ואין מכוניות ולא מטוסים

292
00:20:17,520 --> 00:20:19,900
,ולא מועדונים ולא מקומות בילוי

293
00:20:20,016 --> 00:20:23,552
כל המקומות האלה סגורים
בכוח החוק של מדינת ישראל

294
00:20:23,576 --> 00:20:25,406
.שגזרה לא לפתוח

295
00:20:26,492 --> 00:20:30,180
אז זאת אומרת, עם ישראל במרחב הציבורי
.שומר שבת

296
00:20:30,450 --> 00:20:34,708
כוחות הביטחון, לא רק שמותר להם
,לנסוע בשבת - מצווה שייסעו

297
00:20:35,290 --> 00:20:39,568
,אם זה להצלת נפשות, ביטחון, שמירה
.מה שצריך, הם מצווים לעשות את זה

298
00:20:39,984 --> 00:20:41,872
?אז מה נשאר כדי להגיע לשלמות

299
00:20:42,018 --> 00:20:42,970
.כל אחד מאיתנו

300
00:20:43,382 --> 00:20:45,998
,כל אחד מאיתנו מהיושבים כאן
,מהצופים בבית

301
00:20:46,024 --> 00:20:50,068
:כשאדם מקבל על עצמו, הוא אומר לעצמו
,השבת הזו והשבת הבאה

302
00:20:50,096 --> 00:20:51,948
.אני מקבל על עצמי לשמור כהלכה

303
00:20:52,322 --> 00:20:55,102
,מה יהיה הלאה? השם יעזור
,נראה מה אני עושה הלאה

304
00:20:55,116 --> 00:20:56,696
.אולי יהיה לי חשק להמשיך עוד

305
00:20:56,966 --> 00:21:01,432
,אבל לקחת שתי שבתות האלה
לקבל על עצמנו, לצרף קרובי משפחה

306
00:21:01,448 --> 00:21:04,604
,להרים טלפונים: מה דעתך
נו, שבת הזו, גם ככה לא יוצאים

307
00:21:04,628 --> 00:21:06,974
,גם ככה לא נוסעים
.בוא נשמור שבת כהלכה

308
00:21:06,990 --> 00:21:07,642
?מה נשאר

309
00:21:07,774 --> 00:21:09,642
.הוא יגיד: לא, אבל אין לי שעון שבת בבית

310
00:21:10,222 --> 00:21:14,588
אז אין שעון שבת, אם אתה לא יכול
,להתקין בהקדם

311
00:21:14,778 --> 00:21:18,344
אתה יכול להשאיר את הסלון
.ואת השירותים דולק, חדר שינה כבוי

312
00:21:18,364 --> 00:21:23,446
,יישאר כל השבת כך
,הוצאות של החשמל של שבת הקב"ה מחזיר

313
00:21:24,056 --> 00:21:25,446
.גם ככה זה רק פרוטות

314
00:21:26,652 --> 00:21:27,688
?מה נשאר, טלפונים

315
00:21:27,698 --> 00:21:30,920
:לפני שבת שולחים הודעה לכולם
,אני, השבת הזו שומר אותה

316
00:21:30,928 --> 00:21:31,888
.לא להתקשר אליי

317
00:21:31,922 --> 00:21:34,432
.לפני שבת לסגור את הטלפון עד מוצאי שבת

318
00:21:35,720 --> 00:21:39,722
:יש אנשים אומנם שפתאום נבהלים
?מה, אז מה אני אעשה שבת שלמה

319
00:21:40,752 --> 00:21:45,782
,עוד כשהולכים לבית כנסת, חוזרים
.יש חלק גדול מהשעות של השבת שמתמלא

320
00:21:46,362 --> 00:21:54,516
אבל עצה טובה, כל אדם ינצל את ההזדמנות
.להיות קצת עם עצמו. להקשיב לעצמו

321
00:21:54,598 --> 00:21:59,228
,היום אנשים לא מקשיבים לעצמם
:רק מסביב, מה קורה מסביב

322
00:21:59,500 --> 00:22:01,664
.דיווחים, תקשורת, שטף מוח

323
00:22:04,228 --> 00:22:09,472
ה"מסילת ישרים" כותב
על מה שירמיהו הנביא מתלונן

324
00:22:09,484 --> 00:22:11,128
,בשם השם על עם ישראל

325
00:22:12,244 --> 00:22:16,266
הוא אומר שעם ישראל היה במצב
.כסוס שוטף במלחמה

326
00:22:16,902 --> 00:22:20,328
,אין להם זמן להתבוננות
.דוהרים דוהרים דוהרים כמו סוס שוטף

327
00:22:20,338 --> 00:22:23,498
,סוס כשהוא דוהר
.יכול להיות שהוא דוהר למקום שיהרגו אותו

328
00:22:23,656 --> 00:22:24,520
?לאיפה אתה דוהר

329
00:22:24,556 --> 00:22:28,502
,אבל הוא לא יודע, הוא לא מסתכל
.עושים לו תנועות, הוא דוהר

330
00:22:29,664 --> 00:22:32,224
,התקשורת, זה מה שהיא עושה היום
...גורמת לאנשים

331
00:22:32,252 --> 00:22:35,736
אני מדבר אפילו תקשורת נקייה
.אבל גורמת כל הזמן כסוס שוטף

332
00:22:35,878 --> 00:22:38,632
.אין לאדם זמן לשמוע את עצמו
.להקשיב לעצמו

333
00:22:39,050 --> 00:22:42,832
,שבת, טלפון סגור
להיות עם האישה, להיות עם הילדים

334
00:22:43,138 --> 00:22:45,282
.לשמוע אותם יותר, לשמוע את עצמו יותר

335
00:22:45,296 --> 00:22:47,348
,חשבון נפש, מה אני בסדר
,מה אני לא בסדר

336
00:22:47,348 --> 00:22:49,118
?מה הקב"ה רוצה מאיתנו

337
00:22:49,356 --> 00:22:52,994
ספרים, חשוב שכל אדם תהיה לו בבית
ספרייה תורנית עשירה

338
00:22:53,290 --> 00:22:55,598
וינצל את השבת בפרט

339
00:22:55,636 --> 00:22:57,748
.אבל בכלל את כל הימים האלה שנמצאים בבית

340
00:22:57,778 --> 00:23:00,260
.כמה אפשר להחכים עכשיו. ללמוד

341
00:23:00,494 --> 00:23:04,066
אדם שיש לו בעיה עם מידת הכעס
,ישקיע בספרים שעוסקים במידת הכעס

342
00:23:04,080 --> 00:23:05,646
.בהרצאות, בשיעורים

343
00:23:06,466 --> 00:23:08,727
הוא לא יודע הלכות - תנצל את הזמן
.ללמוד הלכות

344
00:23:09,275 --> 00:23:11,434
,יש עכשיו בהידברות מבצע מיוחד

345
00:23:11,538 --> 00:23:14,589
כל הספרייה התורנית של הידברות
עם משלוח חינם

346
00:23:15,274 --> 00:23:20,138
כדי שאנשים יוכלו למלא את הבית
,בידע, בתורה, בספרים

347
00:23:20,428 --> 00:23:23,860
,ספרי ילדים, ספרים למבוגרים
.יש משחקים חינוכיים לילדים

348
00:23:24,054 --> 00:23:28,814
,אדם יכול להזמין, משלוח חינם
.העיקר למלא את הבית בדברים של ידע

349
00:23:29,130 --> 00:23:32,020
,ספרי אמונה, יש לאדם לפעמים לבטים

350
00:23:32,078 --> 00:23:35,226
יכול לבקש, אני רוצה ספרי אמונה
,שיחזקו אותי באמונה

351
00:23:35,238 --> 00:23:37,686
,זה רוצה ספר עבודת המידות
.זה ספר הלכות

352
00:23:37,950 --> 00:23:41,846
יש היום ברוך השם שפע של ספרים
.בשפה בהירה ויפה

353
00:23:42,452 --> 00:23:45,526
.ימלא את הבית בתוכן, ימלא את עצמו בתוכן

354
00:23:45,708 --> 00:23:48,876
.לנצל את הזמנים האלה שיהיו רוויים בחוכמה

355
00:23:49,216 --> 00:23:51,348
:רק כאן כדאי לציין נקודה אחת חשובה

356
00:23:52,940 --> 00:23:58,444
יש זוגות שכל עוד לא יצאו לפנסיה
,היה להם שלום בית

357
00:23:59,280 --> 00:24:01,528
.ברגע שיצאו לפנסיה התחילו לריב

358
00:24:02,320 --> 00:24:04,624
,לפני זה לא היה להם זמן
,הוא בעבודה, היא בעבודה

359
00:24:04,650 --> 00:24:08,044
,עכשיו הוא בבית, היא בבית
הוא מסתכל עליה, היא מסתכלת עליו

360
00:24:08,052 --> 00:24:08,850
.מתחילים לריב

361
00:24:10,518 --> 00:24:13,208
בימים האלה, יכולות להיות הרבה מריבות
,בתוך הבית

362
00:24:13,842 --> 00:24:16,994
.יש גם ילדים קטנים ולפעמים יש לחץ

363
00:24:17,528 --> 00:24:20,584
,עצה טובה, בפרט כשיש ילדים בבית

364
00:24:20,644 --> 00:24:27,096
יסכמו בני הזוג ביניהם
שיש זמנים שהאבא יושב עם הילדים

365
00:24:27,144 --> 00:24:31,431
ולאימא יש את השעתיים שלה בחדר
,כל יום שהיא יכולה לקרוא ספרים

366
00:24:31,531 --> 00:24:34,528
...יכולה לנוח, יכולה
.שיהיה לה את השעות שלה

367
00:24:34,938 --> 00:24:37,906
.ויש הפוך - זמן שהוא נמצא עם עצמו

368
00:24:37,974 --> 00:24:40,314
.אין לנו מושג כמה זה יכול לתרום לשלום בית

369
00:24:40,342 --> 00:24:44,178
:אם בני זוג מסמכים ביניהם
,כל יום, יש זמן שאני עם הילדים

370
00:24:44,188 --> 00:24:45,226
.את בחדר נחה

371
00:24:45,556 --> 00:24:50,012
,אחר כך הפוך, וכשאתה בחדר
,אתה לבד, יש לך שעתיים למה שאתה רוצה

372
00:24:50,038 --> 00:24:52,764
,אתה רוצה לקרוא, רוצה לישון
.רוצה לדבר בטלפון

373
00:24:52,942 --> 00:24:56,972
,היישוב הדעת הזה יכול להוריד הרבה מתח
.להפיג מתח

374
00:24:57,484 --> 00:25:01,950
.דבר נוסף, לנצל את הזמן להקשיב לאישה

375
00:25:03,278 --> 00:25:09,366
,יש מחקרים שמוכיחים, חז"ל כבר עמדו על כך
אבל היום המחקרים בדקו את העניין הזה

376
00:25:09,810 --> 00:25:12,902
,שטבעה של האישה, בדרך כלל
,תמיד יש יוצאי דופן

377
00:25:12,926 --> 00:25:15,622
.אבל בדרך כלל, טבעה של האישה לדבר יותר

378
00:25:16,940 --> 00:25:20,672
,למה? כי בחינוך ילדים צריך הרבה דיבור
והאישה נמצאת יותר עם הילדים

379
00:25:20,696 --> 00:25:23,732
אז הקב"ה נתן לה את כישרון הדיבור
.שהיא תאריך יותר

380
00:25:24,396 --> 00:25:25,732
.אבל זה לא נגמר בזה

381
00:25:26,268 --> 00:25:28,588
,יש הבדל גדול, ואת זה גברים צריכים לדעת

382
00:25:28,628 --> 00:25:34,490
יש הבדל גדול בין גברים לנשים
.בשאלה למה לדבר. למה מדברים

383
00:25:35,000 --> 00:25:38,374
גבר דיבר עם אשתו עשר דקות
,על דברים שצריך לארגן היום, לסדר היום

384
00:25:38,390 --> 00:25:41,494
.מה שהוא מתכנן, מה שיש מטלות של הבית

385
00:25:41,742 --> 00:25:44,382
?כשהוא סיים, נשאל אותו: למה דיברת
?מה הוא יענה

386
00:25:45,306 --> 00:25:46,120
.כדי שהיא תדע

387
00:25:46,708 --> 00:25:50,250
.אצל גברים דיבור נועד נטו להעברת מידע

388
00:25:50,270 --> 00:25:53,188
,כלומר, אם היא יודעת
אני יכול גם לא לדבר שבוע

389
00:25:53,756 --> 00:25:56,360
אם אין לי על מה לדבר
.כי היא כבר יודעת

390
00:25:56,540 --> 00:25:57,768
.אצל אישה זה לא כך

391
00:25:58,946 --> 00:26:04,664
,אישה מדברת לא רק כדי להעביר מידע
.אצל אישה המילה תקשורת היא כפשוטה

392
00:26:04,730 --> 00:26:06,704
.כשאנחנו מדברים, אנחנו נקשרים

393
00:26:07,352 --> 00:26:09,714
כשאישה אומרת לבעלה
,"אתה לא מדבר איתי מספיק"

394
00:26:10,068 --> 00:26:12,612
,פירושו של דבר: אני מאוד אוהבת
,אני מאוד קשורה

395
00:26:12,630 --> 00:26:14,500
.ואני מרגישה שזה לא הדדי

396
00:26:14,638 --> 00:26:17,214
,אני רוצה שנדבר יותר
,שנרגיש יותר את הקשר

397
00:26:17,256 --> 00:26:18,480
.שנתקשר בינינו

398
00:26:20,430 --> 00:26:23,418
,כל השנה יש לאדם הרבה טרדות
אין לו הרב זמן לשבת עם אשתו

399
00:26:23,418 --> 00:26:26,178
,ותמיד יש לו תירוצים: תגידי
?על מה לא דיברנו

400
00:26:26,178 --> 00:26:28,416
.דיברנו על הכול
.כך דרכם של גברים לענות

401
00:26:28,612 --> 00:26:32,752
,והוא לא מבין שאצלה, גם אם דיברנו על הכול
,הדיבור הוא מטרה

402
00:26:32,768 --> 00:26:34,752
.הוא לא רק דרך להעברת מידע

403
00:26:35,066 --> 00:26:39,046
,אבל בימים האלה לנצל את הזמן
,יש יותר זמן לשבת, להקשיב לאישה

404
00:26:39,078 --> 00:26:43,206
,לא לחלוק עליה, לא להתווכח איתה
.להוכיח לה שהיא לא צודקת

405
00:26:43,222 --> 00:26:47,518
:היא מספרת שקשה לה - לגלות הבנה
,אני מבין אותך, באמת קשה לך"

406
00:26:48,112 --> 00:26:51,738
."לא קל במצב הזה, אני איתך"
.היא צריכה לדעת שיש לה על מי להישען

407
00:26:51,762 --> 00:26:54,336
,היא לא מחפשת פתרונות
היא יודעת שאתה לא בורא עולם

408
00:26:54,456 --> 00:26:55,766
.שיכול לפתור לה את הכול

409
00:26:56,142 --> 00:26:59,432
,אבל היא רוצה את האוזן קשבת
,היא רוצה את הכתף להישען עליה

410
00:27:00,294 --> 00:27:01,184
,תספק לה את זה

411
00:27:02,016 --> 00:27:04,350
לנצל את הזמן הזה לשיפור הזוגיות

412
00:27:04,368 --> 00:27:11,220
ולא חלילה להפך, שמתוך השהייה בבית ביחד
.מגיעים למחלוקות, לריבים ולכעסים

413
00:27:14,016 --> 00:27:19,726
כמה חשוב שבאמת נקבל על עצמנו
,לקחת את שתי השבתות האלה

414
00:27:19,962 --> 00:27:26,252
לשמור אותן כראוי, לחזק גם את הסביבה
.שכל אחד ואחת מהמכרים יקבלו על עצמם

415
00:27:26,494 --> 00:27:31,990
.ושבת, הכוונה לשמור שבת כהלכה
.אם יש ספקות אפשר להרים טלפונים

416
00:27:32,350 --> 00:27:36,974
,"יש את השירות של "רב על הקו
,"יש את השירות של "קו ההלכה

417
00:27:37,014 --> 00:27:41,138
שאדם יכול להתקשר לשאול לפני שבת
.מה הדין במצב כזה, מה מותר, מה אסור

418
00:27:41,304 --> 00:27:43,636
.אפשר לקבל מענה על כל השאלות

419
00:27:43,858 --> 00:27:48,292
,ויש ספרים שאדם לומד את ספרי ההלכה
.נעשה בקי בהם

420
00:27:49,270 --> 00:27:56,896
לקראת סיום, אני אוסיף שאלה
שכמה פעמים שאלו אנשים שמתחילים להתחזק

421
00:27:56,916 --> 00:27:58,564
,ומאוד נבוכים בעניין

422
00:28:01,112 --> 00:28:02,942
.וכדאי ללבן את הנושא הזה

423
00:28:05,350 --> 00:28:08,890
,אני אומר את השאלה בצורה ששמעתי
בניסוח הכי יפה ששמעתי

424
00:28:08,902 --> 00:28:13,190
,מסטודנטית בתל אביב בסיום הרצאה
:והיא אמרה כך

425
00:28:14,288 --> 00:28:18,362
.אני צופה הרבה זמן בהרצאות
גדלתי בבית אתיאיסט

426
00:28:18,400 --> 00:28:23,454
היום אני שומרת חלק מהמצוות
,ומאמינה בבורא עולם, מאמינה בתורה

427
00:28:23,946 --> 00:28:27,744
אבל עדיין, היא אומרת, שהיא לא שומרת שבת
.כי יש לה שאלה אחת

428
00:28:27,760 --> 00:28:33,010
אם היא תקבל תשובה הולמת
.אז בזה בעצם היא סוגרת מעגל

429
00:28:33,824 --> 00:28:35,014
:והשאלה שלה היא כזו

430
00:28:35,658 --> 00:28:43,166
,מה הבעיה בעצם לנסוע בשבת, להדליק אור
?להדליק את המצת של הסיגריה

431
00:28:43,704 --> 00:28:46,688
,היא אומרת: אני רוצה להבין
?הלכות שבת רלוונטיות לזמננו

432
00:28:47,968 --> 00:28:51,196
,מה את מתכוונת? בורא עולם נתן תורה
,זה לדורות עולם

433
00:28:51,204 --> 00:28:52,964
?מה הכוונה אם רלוונטי לזמננו

434
00:28:53,026 --> 00:28:56,468
,היא אמרה: אני אסביר לך
?מה אלוקים רצה בשבת? שננוח

435
00:28:57,330 --> 00:28:58,326
.זו המנוחה שלי

436
00:28:58,802 --> 00:29:03,218
,כשאני מתניעה את הרכב, נוסעת לים
.נוסעת לבקר משפחה - זו המנוחה שלי

437
00:29:03,752 --> 00:29:06,246
,מדליקה סיגריה, זה עושה לי טוב

438
00:29:06,738 --> 00:29:10,768
,מדליקה את האור, היא אומרת: אני יודעת
,"כתוב בתורה: "לא תבערו אש בכל מושבותיכם

439
00:29:11,232 --> 00:29:15,864
,להתניע רכב, להדליק מצת
."כל אלה זה "לא תבערו אש

440
00:29:16,570 --> 00:29:18,346
.אבל אני שואלת אם רלוונטי לזמננו

441
00:29:18,392 --> 00:29:21,856
,בזמנם היו דופקים אבנים
היו מתעייפים עד שהאש הייתה יוצאת

442
00:29:22,298 --> 00:29:25,598
.אבל היום הכל קל. וכך אני נחה

443
00:29:26,476 --> 00:29:27,372
.שאלה יפה

444
00:29:29,296 --> 00:29:31,798
?מה הטעות של אותם ששואלים את השאלה הזו

445
00:29:32,560 --> 00:29:38,552
הטעות היא שהם סבורים שכל העניין של השבת
.מתחיל ונגמר במנוחה

446
00:29:39,632 --> 00:29:41,340
.ויש בזה עומק הרבה יותר גדול

447
00:29:43,246 --> 00:29:46,310
:בפסוקים שהזכרנו קודם
,ושמרו בני ישראל את השבת"

448
00:29:47,250 --> 00:29:53,146
,שם כתוב: "אות היא", פירוש - סימן
"ביני ובין בני ישראל"

449
00:29:53,210 --> 00:29:57,032
כי ששת ימים עשה ה' את השמיים ואת הארץ"
."וביום השביעי שבת ויינפש

450
00:29:57,518 --> 00:29:59,358
:במילים אחרות, אלוקים אומר כך

451
00:29:59,778 --> 00:30:05,410
מי שמכיר בי כמלך שברא את העולם
,שלא ייתן הצהרות

452
00:30:05,420 --> 00:30:07,372
הצהרות זה קל, אתה אומר למישהו
,"אני אוהב אותך"

453
00:30:07,386 --> 00:30:09,800
,נו, קל להגיד שאתה אוהב אותי
.תוכיח את זה במעשים

454
00:30:10,230 --> 00:30:13,322
הוא יגיד "אני מאמין", קל להגיד
.אני מאמין". תוכיח את זה"

455
00:30:13,684 --> 00:30:14,692
?איך מוכיחים

456
00:30:15,074 --> 00:30:17,684
,כמו שאני שבתתי ממלאכה ביום השביעי

457
00:30:17,938 --> 00:30:20,854
,אם אתה מאמין בי שאני בראתי אותך
בראתי את העולם

458
00:30:20,930 --> 00:30:24,174
,תשבות גם אתה ביום השביעי
.גם אם אתה רוצה לעשות דברים מסוימים

459
00:30:25,008 --> 00:30:31,080
אז בעצם המהות של השבת
.היא הכרזה על אמונה בקב"ה

460
00:30:31,328 --> 00:30:32,832
.זו בעצם המהות של השבת

461
00:30:35,380 --> 00:30:38,244
.בעברית אין שתי מילים זהות

462
00:30:38,922 --> 00:30:42,272
,למשל, לראות ולהסתכל, יש הבדל

463
00:30:42,588 --> 00:30:46,438
,לראות זו ראייה שטחית
.להסתכל - בעיון, בעמקות

464
00:30:46,842 --> 00:30:51,748
,אישה שהיא לא אשתך ולבושה צנוע
.מותר לראות אותה, אסור להסתכל בה

465
00:30:53,798 --> 00:30:57,118
,ההסתכלות גורמת למשיכת הלב
,להרהורים, למחשבות

466
00:30:57,174 --> 00:30:59,666
,אבל ראייה שטחית, אתה מדבר איתה
.מותר לראות אותה

467
00:31:01,240 --> 00:31:03,270
,"כך כותב ה"פרי מגדים
.מביא את זה המשנה ברורה

468
00:31:04,242 --> 00:31:09,930
גם המילים מלאכה ועבודה נראות מילים זהות
.אבל יש פער גדול ביניהן

469
00:31:10,554 --> 00:31:15,256
.'המילה מלאכה היא משורש מלך: מ', ל', כ

470
00:31:15,452 --> 00:31:19,244
.המילה עבודה, ע', ב', ד', משורש עבד

471
00:31:19,650 --> 00:31:24,606
,פלא גדול, שתי מילים נראות זהות
,זו משורש מלך, ראש הפירמידה האנושית

472
00:31:24,640 --> 00:31:26,862
.זו משורש עבד, האדם שנמצא הכי למטה

473
00:31:28,112 --> 00:31:29,498
.אבל יש כאן עומק גדול

474
00:31:32,686 --> 00:31:36,142
.מלאכה לא כרוכה בטרחה

475
00:31:36,986 --> 00:31:42,214
,אתה יכול לשבת כמו מלך, לתת הוראות
.ללחוץ על כפתורים, ודברים נעשים

476
00:31:42,526 --> 00:31:44,336
.זו מלאכה, בלי שתתעייף

477
00:31:45,068 --> 00:31:49,124
,עבודה - כמו עבד
,לעבד אומרים לך לשדה בשמש

478
00:31:49,156 --> 00:31:50,670
.הוא מזיע, הוא מתעייף

479
00:31:50,986 --> 00:31:55,598
,עבודה כרוכה בטרחה, במאמץ
.כמו עבד, מה שאומרים לו הוא צריך לעשות

480
00:31:57,464 --> 00:32:01,890
,כשהקב"ה ברא את העולם
?הוא עשה מלאכה או עבודה

481
00:32:01,918 --> 00:32:03,316
?הוא התעייף או לא התעייף

482
00:32:03,944 --> 00:32:06,218
,ברור שהוא לא התעייף
.הוא עשה מלאכה, הוא לא עשה עבודה

483
00:32:06,242 --> 00:32:07,760
,אצל בורא עולם לא שייך עייפות

484
00:32:07,962 --> 00:32:11,072
:והוא ברא את העולם בדיבור
."ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור"

485
00:32:11,144 --> 00:32:13,072
."בעשרה מאמרות נברא העולם"

486
00:32:14,334 --> 00:32:18,222
:לכן התורה דייקה ואמרה
,'ושמרו בני ישראל את השבת" וכו"

487
00:32:18,248 --> 00:32:22,114
.כי בו שבת מכל מלאכתו", לא כתוב עבודתו"

488
00:32:22,418 --> 00:32:24,052
.הוא לא עשה עבודה, הוא עשה מלאכה

489
00:32:24,526 --> 00:32:27,988
על אותו משקל, כשציווה אותנו
,בעשרה הדיברות על שמירת השבת

490
00:32:28,018 --> 00:32:30,600
,"שמור את יום השבת לקדשו"
?מה כתוב אחר כך

491
00:32:30,630 --> 00:32:33,070
."לא תעשה כל מלאכה"

492
00:32:34,542 --> 00:32:39,566
,כי עבודה, לא במובן של לפתוח את החנות
.עבודה במובן של עייפות, של טרחה

493
00:32:39,754 --> 00:32:44,646
,למשל שבת חתן, שיזכו כולם בעזרת השם
גם כל אלה שהחתונות שלהם עכשיו התעכבו

494
00:32:44,658 --> 00:32:48,302
שיזכו בקרוב, שתהיה בריאות איתנה
.ושיהיו חתונות לכולם

495
00:32:48,694 --> 00:32:53,972
יש שבת חתן, וההורים של החתן והכלה
,טורחים, מארחים את כולם

496
00:32:53,990 --> 00:32:57,474
,התעייפו כל השבת
,מגיע מוצאי שבת אין להם כוח לזוז

497
00:32:57,508 --> 00:32:58,596
?הם חיללו שבת

498
00:32:59,142 --> 00:33:02,734
לא חיללו שבת, קיימו מצווה
,לשמח את האורחים, לשמח חתן וכלה

499
00:33:02,742 --> 00:33:03,650
.הכנסת אורחים

500
00:33:03,906 --> 00:33:07,752
?אבל הם התעייפו. אז מה
.אין איסור להתעייף בשבת

501
00:33:08,172 --> 00:33:12,314
בשולחן ערוך כתוב: "בחורים המתענגים
,במרוצתם ובקפיצתם

502
00:33:12,342 --> 00:33:14,192
."מותרים לרוץ ולקפוץ בשבת"

503
00:33:14,384 --> 00:33:16,624
,אם זה התענוג שלך - תעשה
.גם אם אתה מתעייף

504
00:33:18,592 --> 00:33:23,220
,בכלל, אם כל הבעיה בשבת
כל האיסור היה שלא להתאמץ

505
00:33:23,246 --> 00:33:27,846
,ולכן אסור להדליק אש כי היו דופקים אבנים
:היה הקב"ה אומר דבר פשוט

506
00:33:27,884 --> 00:33:29,262
.שבת יהיה כמו יום טוב

507
00:33:29,554 --> 00:33:33,560
,מה עושים ביום טוב? מכינים אש מלפני שבת
.ומעבירים מאש לאש

508
00:33:33,870 --> 00:33:35,210
?מותר לעשות את זה בשבת

509
00:33:35,258 --> 00:33:37,210
.גם אסור. אבל הנה, אני לא מתעייף

510
00:33:37,772 --> 00:33:39,884
.רואים שהאיסור בשבת הוא מלאכה

511
00:33:40,142 --> 00:33:44,782
כל ה-39 מלאכות שהמשנה מונה אותן
.במסכת שבת הן מלאכות

512
00:33:45,078 --> 00:33:48,228
,יש מלאכות שמייד מבינים מה יש כאן מלאכה

513
00:33:48,228 --> 00:33:51,156
,יש דברים שצריך קצת ללמוד
.להיכנס לעומק של הדברים

514
00:33:51,982 --> 00:33:55,512
,אדם שקוטף עלה, הוא לא התעייף
.אבל עשית מלאכה

515
00:33:56,296 --> 00:33:58,028
.תלשת אותו ממקום חיותו

516
00:33:58,570 --> 00:34:00,774
.הורג יתוש, אסור להרוג יתוש בשבת

517
00:34:01,490 --> 00:34:07,828
,כתיבה, לוקח זרע, תוחב אותו בבוץ
.זה נקרא מלאכת זורע - אסור לעשות בשבת

518
00:34:07,858 --> 00:34:08,577
,כמו שהדליק גפרור

519
00:34:08,677 --> 00:34:10,991
,אדם שכותב בשבת - כמו שהדליק גפרור

520
00:34:12,025 --> 00:34:13,638
.כמו שבישל בשבת

521
00:34:14,292 --> 00:34:16,768
.יש מלאכת בורר עם כללים והלכות

522
00:34:16,820 --> 00:34:19,218
.כמה צריך שאדם יחכים ויהיה בקי בהלכות

523
00:34:20,964 --> 00:34:25,540
יש בהידברות סדרה של 18 שיעורים
"שמסרנו על פי ה"ילקוט יוסף

524
00:34:25,556 --> 00:34:30,222
של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, 18 שיעורים
.על כל הלכות שבת

525
00:34:30,236 --> 00:34:33,224
,כל אדם יכול ללמוד אותם תוך כדי עבודה
.תוך כדי נסיעה

526
00:34:33,386 --> 00:34:37,018
יכול לשמוע את השיעורים האלה
שלא הקראנו מילה במילה

527
00:34:37,042 --> 00:34:39,334
אלא גם הרחבנו והסברנו את הדברים

528
00:34:39,454 --> 00:34:42,338
.שכל אדם יוכל להיות בקי בהלכות שבת

529
00:34:42,770 --> 00:34:49,676
,כשלומדים 39 מלאכות מה מותר, מה אסור
אז האדם מגלה מלבד העובדה שהוא מכריז

530
00:34:49,692 --> 00:34:52,778
,"אני נאמן לבורא עולם בשמירת השבת"

531
00:34:53,984 --> 00:35:00,288
הוא מרוויח גם שדווקא הגדרים של השבת
.נותנים לו ליהנות יותר מיום חול

532
00:35:01,048 --> 00:35:05,016
,כמו שאמר לי בחור שהגיע אלינו לישיבה
,פעם ראשונה שמר שבת בחייו

533
00:35:05,406 --> 00:35:06,772
:ולפני צאת השבת הוא אמר

534
00:35:06,814 --> 00:35:12,974
גיליתי שלשמור שבת זה בסך הכול
,להחליף הנאות פשוטות שאני עושה כל השבוע

535
00:35:12,994 --> 00:35:14,190
,כמו טלפון, נסיעות

536
00:35:14,438 --> 00:35:19,878
בהנאות ברמה יותר גבוהה שאי אפשר
להשיג אותן כל השבוע, חוץ משבת

537
00:35:19,914 --> 00:35:21,620
.בגלל המגבלות של השבת

538
00:35:22,098 --> 00:35:26,262
,פתאום מרגוע לנפש, בלי לחץ של טלפונים
,בלי תקשורת, בלי נסיעות

539
00:35:26,478 --> 00:35:27,126
.שלווה

540
00:35:27,588 --> 00:35:31,072
ובית שבאמת מתנהל עם שירי שבת
,ודברי תורה על השולחן

541
00:35:31,086 --> 00:35:35,794
,וסיפור יפה וחוויות משותפות שמדברים
.כמה זה מרומם את הנפש

542
00:35:37,008 --> 00:35:40,374
,ובפרט שהקורונה הזו קיבלה שם מוזר
.שם תימהוני

543
00:35:41,184 --> 00:35:42,738
,אומרים שקורונה זה כתר

544
00:35:43,206 --> 00:35:45,366
,אבל תסתכל על הקורונה
?היא נראית כמו כתר

545
00:35:45,756 --> 00:35:51,106
,היא דומה יותר כמו הדג הזה שמתנפח
,נהיה קוצני, אבו נפחא קוראים לו

546
00:35:51,240 --> 00:35:54,104
.היו צריכים לקרוא לווירוס הזה אבו נפחא

547
00:35:54,438 --> 00:35:55,916
?איך נהיה כתר

548
00:35:56,496 --> 00:35:59,712
,אבל זה כנראה בהשגחה פרטית
,הקב"ה הכניס להם, לחוקרים

549
00:35:59,728 --> 00:36:01,248
לתת את השם כתר

550
00:36:01,540 --> 00:36:05,602
כי התפקיד של הווירוס הזה
.להראות את מלכות השם בעולם

551
00:36:06,206 --> 00:36:08,182
.כל הכוחי ועוצם ידי קרס

552
00:36:08,668 --> 00:36:11,786
כל מה שאדם הרגיש "אני ואני ואני מנהל
,"ואני עושה

553
00:36:11,796 --> 00:36:15,140
פתאום "לך עמי בוא בחדריך
."סגור דלתיך בעדך

554
00:36:15,448 --> 00:36:18,986
,רומא החריבה את בית המקדש
,רואים מה קורה שם היום

555
00:36:19,082 --> 00:36:21,228
.יותר מסין שזה מקור הנגע

556
00:36:21,434 --> 00:36:25,006
כל הצרות ש... אנחנו לא בשמיים לדעת
מה כנגד מה

557
00:36:25,020 --> 00:36:27,578
אבל אדם צריך גם להפעיל
.את ההיגיון שלו

558
00:36:27,802 --> 00:36:32,444
,לראות דברים שקורים בעולם
.מלכות השם שולטת בעולם

559
00:36:32,880 --> 00:36:35,252
,'הרב דסלר, כדאי לראות בחלק ג

560
00:36:35,580 --> 00:36:40,786
כותב על הדברים ממש כמו תחזית
,של מה שקורה היום עם אדום - אדום זו רומא

561
00:36:40,788 --> 00:36:42,408
...וכל הפרטים של

562
00:36:42,592 --> 00:36:47,232
הוא אומר שתהיה ממש קריסה כזו
.של כל ה"כוחי ועוצם ידי" - הכול ירד

563
00:36:47,480 --> 00:36:50,814
,ואז הוא אומר: העולם נעשה יותר מוכשר

564
00:36:50,828 --> 00:36:55,996
יותר מכין את עצמו לקראת הזמן
.של קבלת פני משיח לקראת הגאולה

565
00:36:56,790 --> 00:37:01,602
וכשכל אחד ואחת מאיתנו
נקבל על עצמנו התחזקות גם בעניין הזה

566
00:37:01,760 --> 00:37:02,874
,גם קבלות שונות

567
00:37:02,918 --> 00:37:06,052
,"יש פסוק: "לב יודע מרת נפשו
,אדם יודע מה הוא צריך לתקן

568
00:37:06,918 --> 00:37:14,358
,יקבל על עצמו את הקבלות להתחזק בכל דבר
.בלשון הרע, בחסד, בנתינה

569
00:37:14,540 --> 00:37:17,246
 עכשיו שנמצאים בבית
.לנצל את הזמן, טלפונים

570
00:37:17,336 --> 00:37:20,124
.לבקר מבוגרים זו בעיה שלא להדביק אותם

571
00:37:20,494 --> 00:37:27,650
,אבל בטלפון - עידוד, תמיכה
,דודים, סבים, סבתות, אנשים מבוגרים

572
00:37:27,744 --> 00:37:30,198
,כל יום להתעניין בשלומם
.נמצאים בבתי אבות

573
00:37:30,240 --> 00:37:37,784
,אדם כל הזמן טרוד, עכשיו לפחות לחזק אותם
.לומר להם: סבא, תן לי עצה מהחיים שלך

574
00:37:38,216 --> 00:37:40,986
אדם יכול להיות מופתע
כמה יכול לקבל חוכמת חיים

575
00:37:41,008 --> 00:37:42,382
.מהאנשים המבוגרים

576
00:37:43,036 --> 00:37:47,642
הגמרא אומרת שאביי היה גדול הדור
.והיה מכבד את זקני הגויים

577
00:37:48,454 --> 00:37:53,486
?שאלו אותו תלמידיו: גדול הדור, מה העניין
.הם אנשים פשוטים. זקנים

578
00:37:53,932 --> 00:37:57,464
.גם לא חכמים מלומדים בענייני מדע

579
00:37:57,970 --> 00:38:02,702
,"ענה להם: "כמה הרפתקאי עדו עליה
,כמה הרפתקאות, כמה חוכמת חיים יש להם

580
00:38:02,736 --> 00:38:03,672
.צריך לכבד את זה

581
00:38:04,326 --> 00:38:06,950
.אז לנצל את הזמן להתחזקות, לעלייה

582
00:38:06,970 --> 00:38:13,824
,יש עכשיו גם מיזם נפלא מאוד בהידברות
שכל אדם יכול לבקש חברותא טלפונית

583
00:38:14,130 --> 00:38:16,038
.עם עוד שניים מחבריו, ורב

584
00:38:16,596 --> 00:38:20,886
,זאת אומרת, עושים כל יום רבע שעה
,לומדים ביחד בטלפון

585
00:38:21,020 --> 00:38:26,834
יש רב עם עוד שלושה שנמצאים בקבוצה
,של הווטסאפ ויכולים לדון, לדבר

586
00:38:26,848 --> 00:38:28,020
.רבע שעה לומדים ביחד

587
00:38:28,036 --> 00:38:30,464
.כל מי שרוצה להצטרף יכול להתקשר להידברות

588
00:38:30,660 --> 00:38:34,844
יוזמה נפלאה, כמדומני שניר
.העלה את הרעיון הזה

589
00:38:35,038 --> 00:38:40,136
,וזה דבר שבאמת כדאי לאמץ אותו
.כמה שיותר להתחבר לתורה ולמצוות

590
00:38:40,848 --> 00:38:47,310
,ולכוון, כשאנחנו עכשיו מסתגרים בבתים
:כל אחד יכוון לקיים כמה מצוות עשה מהתורה

591
00:38:47,904 --> 00:38:51,736
יש בזה מצוות אהבת ישראל
,שאפילו שאתה אומר אני צעיר

592
00:38:51,766 --> 00:38:55,732
,קודם כול, גם לצעירים זה לא פשוט להידבק
.אבל אתה אומר: אני לא רוצה להדביק אחרים

593
00:38:56,164 --> 00:38:58,242
,אז אני יש לי אהבת ישראל

594
00:38:58,832 --> 00:39:00,618
,"לא תעמוד על דם רעך"

595
00:39:02,584 --> 00:39:06,292
,"יש פסוק מהתורה: "לא תעמוד על דם רעך
,אם אדם עלול להינזק

596
00:39:06,302 --> 00:39:07,938
.אתה מצווה למנוע את הנזק

597
00:39:09,186 --> 00:39:13,096
,"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"
.עוד מצווה מהתורה - תשמור על עצמך

598
00:39:13,864 --> 00:39:16,474
."ויש עוד פסוק: "לפני עיוור לא תיתן מכשול

599
00:39:17,710 --> 00:39:22,006
יש עיוור יותר גדול מזה
,שאדם שהוא נושא את הנגיף

600
00:39:22,040 --> 00:39:24,578
,יכול להיות שהוא רק נשא, הוא לא חולה
אבל הוא נושא את הנגיף

601
00:39:25,810 --> 00:39:29,712
והוא בא למישהו ולוחץ לו יד
או מתעטש לידו

602
00:39:31,388 --> 00:39:33,080
.והוא בכלל לא רואה את הנגיף הזה

603
00:39:33,698 --> 00:39:37,150
זה עיוור, האדם שמולך כלפי הנגיף שעליך
,הוא עיוור

604
00:39:37,632 --> 00:39:39,180
,ואתה נותן לפניו מכשול

605
00:39:39,204 --> 00:39:42,088
,שפתאום אתה יכול להדביק אותו
.להכניס אותו לסכנת נפשות

606
00:39:42,766 --> 00:39:45,364
כל אלה מצוות עשה, מצוות לא תעשה מהתורה

607
00:39:45,382 --> 00:39:50,686
שאדם יכוון בימים האלה
לא לקחת את הדברים בעצבות ובכעס

608
00:39:50,708 --> 00:39:52,686
.לומר: זה עכשיו רצון השם

609
00:39:53,180 --> 00:39:54,758
,היה סיפור, שבו נסיים

610
00:39:55,388 --> 00:39:59,494
,היו "האחים הקדושים" קראו להם
,רבי זושא מאניפולי ורבי אלימלך מליז'נסק

611
00:40:00,640 --> 00:40:03,576
שהם קיבלו על עצמם גלות
והיו עוברים ממקום למקום

612
00:40:03,604 --> 00:40:05,584
.לפני שנהיו אדמו"רים מפורסמים

613
00:40:06,370 --> 00:40:10,450
והגיעו למקום אחד, שם חשדו בהם
.שהם גנבו משהו

614
00:40:10,642 --> 00:40:14,386
,ראו אותם עניים כאלה מסתובבים, חשדו בהם

615
00:40:14,868 --> 00:40:16,490
.והכניסו אותם לכלא

616
00:40:17,604 --> 00:40:23,780
השמש עומדת לשקוע ויש שם את הסיר הזה
של הצרכים של האסירים שעושים שם

617
00:40:24,326 --> 00:40:25,496
.ואי אפשר להתפלל

618
00:40:25,756 --> 00:40:30,486
,אז רבי אלימלך התחיל לבכות, הדמעות יורדות
,שקיעה, לילה, לא נוכל להתפלל כאן

619
00:40:30,492 --> 00:40:32,440
?איך אפשר להפסיד תפילה מנחה

620
00:40:33,552 --> 00:40:37,814
,אחיו רבי זושא היה ידוע כמלא שמחת חיים
,אמר לו: אני לא מבין אותך

621
00:40:37,834 --> 00:40:38,672
?על מה אתה בוכה

622
00:40:38,836 --> 00:40:41,824
?למה אנחנו מתפללים? כי זה רצון השם, נכון

623
00:40:42,034 --> 00:40:44,028
.עכשיו על פי ההלכה אסור לנו להתפלל

624
00:40:44,796 --> 00:40:47,424
,אז כמו שאתה שמח במצוות תפילה

625
00:40:47,444 --> 00:40:51,100
תשמח במצווה שעכשיו אתה מקיים
.שעל פי הדין אסור להתפלל

626
00:40:51,584 --> 00:40:53,118
!אמר לו: נתת לי רעיון מבריק

627
00:40:53,118 --> 00:40:55,438
.נתנו ידיים אחד לשני והתחילו לרקוד

628
00:40:56,262 --> 00:41:00,422
כשנכנס הסוהר שם, שמע את הריקודים
.ואת השירים חשב יצאו מדעתם

629
00:41:00,676 --> 00:41:02,618
?אמר להם: מה הרעש הזה שאתם עושים

630
00:41:02,822 --> 00:41:05,384
,והם ממשיכים לשיר
.רק מצביעים על הסיר הזה

631
00:41:06,070 --> 00:41:08,270
,הוא היה בטוח שהם שמחים שזה נמצא שם

632
00:41:08,356 --> 00:41:10,438
?אמר להם: על זה אתם שרים
!אני אוציא את זה

633
00:41:10,726 --> 00:41:12,850
.לקח, הוציא את זה החוצה - התפללו מנחה

634
00:41:13,388 --> 00:41:16,278
אז גם אנחנו צריכים לדעת
שעכשיו עושים רצון השם

635
00:41:16,546 --> 00:41:18,728
,לשמוח בטוב שאנחנו עושים

636
00:41:18,758 --> 00:41:21,498
בזכות זה השם ייקח את הסיר הזה
שנקרא קורונה

637
00:41:21,622 --> 00:41:24,338
.וייתן שמירה והגנה לכלל ישראל

638
00:41:24,450 --> 00:41:28,626
,שנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים
.אמן ואמן

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה