הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - הפסוקים צועקים פרנסה

הרב הרצל חודר

איך רואים בפסוקים על השמיטה שצריך לסמוך על הקב"ה שיתן לנו פרנסה? הרב הרצל חודר במסר קצר ומעורר מחשבה

(אורך 1:04)