הרב זמיר כהן - תן חיזוק

הרב זמיר כהן

איך אפשר להציל חיים באמצעות דיבור, ומהי האחריות המוטלת על כל אחד מאיתנו? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחכים

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,405 --> 00:00:03,802
אדם שיכול היה להציל את החבר שלו
מנחש שלא יכיש אותו

2
00:00:04,864 --> 00:00:08,587
,ובגלל שהוא לא דיבר, החבר שלו הוכש

3
00:00:09,055 --> 00:00:09,880
.זה חמור מאוד

4
00:00:10,630 --> 00:00:14,033
- "אומר שלמה: "אם ישוך הנחש בלא לחש

5
00:00:14,753 --> 00:00:17,390
,כמו שנחש הכיש בגלל שלא לחשו עליו

6
00:00:17,902 --> 00:00:19,715
."ואין יתרון לבעל הלשון"

7
00:00:20,247 --> 00:00:22,599
אדם שבדיבור יכול היה להציל את החבר שלו

8
00:00:23,190 --> 00:00:26,760
,שהוא שוקע בתוך עצמו
,הוא נכנס לייאוש, לא טוב לו

9
00:00:27,205 --> 00:00:29,360
,ואתה יכול לעודד אותו, אתה יכול לתמוך

10
00:00:30,005 --> 00:00:31,795
- ולא עשית וההוא נשבר

11
00:00:32,113 --> 00:00:35,683
אתה לא עדיף מאותו אדם
שמנע את הדיבור שלו

12
00:00:36,076 --> 00:00:39,108
.ועל ידי כך החבר שלו הוכש על ידי הנחש

13
00:00:39,732 --> 00:00:43,450
,כמה אחריות יש לאדם כזה שחברו הוכש בגללו

14
00:00:43,959 --> 00:00:45,520
.ובדיבור יכולת להציל אותו

15
00:00:46,117 --> 00:00:48,000
.כך גם אין יתרון לבעל הלשון

16
00:00:48,522 --> 00:00:51,500
,זו נקודה חשובה, לא רק בינו לבין חברו

17
00:00:52,398 --> 00:01:00,025
,לפעמים אדם מגיע לאיזה אירוע משפחתי
יכול להיות שמחה של אירוסין, שבע ברכות

18
00:01:00,759 --> 00:01:05,420
,או מהצד השני, חס ושלום יושבים שבעה
,אבלות, והוא יושב איתם

19
00:01:06,031 --> 00:01:09,258
,ואין שם מי שיגיד דברי תורה
,אין מי שיגיד דברי חוכמה

20
00:01:09,380 --> 00:01:13,022
,אז על מה מדברים? סתם דברים בטלים
.מפטפטים דברי הבל ושטויות

21
00:01:13,307 --> 00:01:15,940
,והוא יש לו מה להגיד
,הוא הולך לשיעורי תורה, שומע

22
00:01:17,266 --> 00:01:19,860
:אבל הוא אומר לעצמו
?אני לא רב. מי אני בכלל

23
00:01:20,690 --> 00:01:21,630
?מי אני שאדבר

24
00:01:22,331 --> 00:01:24,956
חכמים אומרים: "במקום שאין אנשים

25
00:01:25,198 --> 00:01:27,510
.השתדל להיות איש" - משנה בפרקי אבות"

26
00:01:28,243 --> 00:01:31,730
,כלומר, אם יש מי שידבר
.אתה לא צריך לדחוף את עצמך בכוח

27
00:01:32,247 --> 00:01:34,120
,אבל אם אתה רואה איזה מקום שאין אנשים

28
00:01:34,444 --> 00:01:35,800
אם אתה לא תגיד דברי תורה

29
00:01:35,826 --> 00:01:38,270
,אין מי שיגיד דברי תורה כי הם לא למדו

30
00:01:38,372 --> 00:01:43,406
,אתה כן הולך לשיעורי תורה, יש לך ידיעות
,אתה יכול לחזק, אתה יכול לתמוך, יכול לעודד

31
00:01:44,019 --> 00:01:45,206
.אז תגיד

32
00:01:45,475 --> 00:01:48,718
האדם, עם עצה, נכונה יכול להציל
חיים של אנשים

33
00:01:49,461 --> 00:01:51,469
,על ידי עידוד, מילה טובה

34
00:01:51,512 --> 00:01:53,484
בן אדם שבור - אתה נותן לו מילה טובה

35
00:01:53,502 --> 00:01:55,629
,שיעריך את עצמו, שיוקיר את עצמו

36
00:01:56,189 --> 00:01:56,920
.הוא פורח כולו

37
00:01:57,990 --> 00:01:59,793
,ממש רואים את זה בעולם

38
00:01:59,908 --> 00:02:01,471
,מה שאמר שלמה במקום אחר

39
00:02:01,490 --> 00:02:04,890
.מוות וחיים ביד לשון", זה ממש כך כפשוטו"

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה