הרב זמיר כהן - מקור סמכות חז"ל

הרב זמיר כהן

מהן תקנות חכמי ישראל, ולמה אנחנו חייבים לשמוע לדבריהם? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחכים

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,470 --> 00:00:03,746
ידוע, ביהדות יש מצוות

2
00:00:04,173 --> 00:00:05,719
.שחכמים תיקנו אותן

3
00:00:05,742 --> 00:00:06,747
,אין הרבה כאלה

4
00:00:06,792 --> 00:00:08,910
.אבל יש כמה מצוות שהן תקנת חכמים

5
00:00:09,789 --> 00:00:10,930
?ולמה עשו אותן

6
00:00:11,040 --> 00:00:12,900
.כגדר למצוות של התורה

7
00:00:13,114 --> 00:00:17,761
למשל, מהתורה אסור לאכול
.בשר בקר או צאן עם חלב

8
00:00:18,556 --> 00:00:22,885
:באו חכמים ואמרו
?גם עוף עם חלב אסור לאכול. למה

9
00:00:24,023 --> 00:00:26,880
,למה חכמים אסרו, הרי מהתורה מותר
?למה הם אסרו

10
00:00:27,843 --> 00:00:31,955
כי הם ראו שהמצב הגיע - לא כולם
,בקיאים בהלכה

11
00:00:32,679 --> 00:00:37,646
ואנשים לא מבדילים בין בקר וצאן עם חלב
,לבין עוף עם חלב

12
00:00:37,666 --> 00:00:39,153
.אומרים: זה בשר וזה בשר

13
00:00:39,494 --> 00:00:43,235
מתחילים עם העוף, עוברים אחר כך
.לצאן ובקר, נכשלים באיסורי תורה

14
00:00:43,818 --> 00:00:48,954
באו חכמים וגדרו גדר מסביב
.כדי שהאדם לא ייכשל באיסור תורה

15
00:00:49,717 --> 00:00:51,871
.אמרו: גם עוף עם חלב אסור

16
00:00:52,320 --> 00:00:54,446
?מי נתן להם את הסמכות לתקן תקנות

17
00:00:54,926 --> 00:01:01,528
:התורה עצמה, התורה מצווה את חכמי ישראל
."ושמרתם את משמרתי", "עשו סייג לתורה"

18
00:01:01,906 --> 00:01:06,265
.מה זה סייג? גדר
.אתם תגדרו שאנשים לא ייפלו בעוון עצמו

19
00:01:06,840 --> 00:01:12,772
,אז חכמי ישראל הצטוו בתורה לעשות גדרים
?ואנחנו, עם ישראל, למה חייבים לשמוע להם

20
00:01:13,434 --> 00:01:14,597
:יש עוד פסוק בתורה

21
00:01:14,961 --> 00:01:18,191
."לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"

22
00:01:18,784 --> 00:01:22,199
,כשחכמי ישראל, גדולי התורה שבדור

23
00:01:22,320 --> 00:01:23,309
,מתקנים תקנה

24
00:01:23,947 --> 00:01:26,378
אז אנחנו, עם ישראל, מצווים מהתורה

25
00:01:26,386 --> 00:01:27,609
,לשמוע לדבריהם

26
00:01:27,758 --> 00:01:30,250
."לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"

27
00:01:30,807 --> 00:01:34,160
,והציווי הזה הוא כל כך רציני
,מי שישים לב, זה דבר מדהים

28
00:01:34,708 --> 00:01:39,400
,עד כדי כך שעל מצוות שתיקנו חכמים
?מה אנחנו מברכים

29
00:01:40,263 --> 00:01:42,382
,כמו למשל, נר שבת זה תקנת חכמים

30
00:01:42,440 --> 00:01:44,060
,נר חנוכה - תקנת חכמים

31
00:01:44,485 --> 00:01:46,622
,לקרוא את המגילה - תקנת חכמים

32
00:01:46,786 --> 00:01:49,094
,נטילת ידיים לסעודה - תקנת חכמים

33
00:01:49,342 --> 00:01:50,630
?מה מברכים על כל אלה

34
00:01:51,303 --> 00:01:54,228
...אשר קידשנו במצוותיו וציוונו"

35
00:01:55,387 --> 00:01:56,660
,"להדליק נר חנוכה"

36
00:01:57,038 --> 00:01:59,309
."וציוונו על מקרא מגילה"

37
00:01:59,906 --> 00:02:01,358
?שואלת הגמרא: היכן ציוונו

38
00:02:01,379 --> 00:02:02,136
?איפה זה כתוב בתורה

39
00:02:02,160 --> 00:02:04,050
?זו תקנת חכמים, הוא ציווה אותנו

40
00:02:04,210 --> 00:02:05,254
?אנחנו משקרים בברכה

41
00:02:06,647 --> 00:02:09,605
משיבה הגמרא: ציוונו ב"לא תסור מן הדבר

42
00:02:09,631 --> 00:02:10,919
."אשר יגידו לך ימין ושמאל"

43
00:02:11,580 --> 00:02:13,978
כך גם הגדר הזו שעשו

44
00:02:13,988 --> 00:02:15,184
,לא לאכול עוף עם חלב

45
00:02:15,582 --> 00:02:17,912
אנחנו מתייחסים אליו בשיא הרצינות

46
00:02:18,099 --> 00:02:21,535
כמו בקר עם חלב, צריך להמתין
.שש שעות בין בשר לבין חלב

47
00:02:21,814 --> 00:02:26,532
,אין הבדל בין עוף לבין בקר
.ממתינים את שש השעות האלה כמו שצריך

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה