הרב זמיר כהן - רוצים שיבוא. סרטון חיזוק #14

הרב זמיר כהן

תופעות טבע מוזרות נצפו ברחבי העולם לאחרונה - איך אפשר להסביר אותן, ומה עלינו ללמוד מהן? הרב זמיר כהן במסר מחזק לימי הקורונה

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,900 --> 00:00:14,530
שומעים מכל המקומות שאפילו אנשים
שאינם שומרי תורה ומצוות

2
00:00:14,550 --> 00:00:16,280
.כמו שומעים פעמוני גאולה

3
00:00:16,400 --> 00:00:18,950
,מראים התרחשויות מוזרות מהעולם

4
00:00:18,960 --> 00:00:20,283
בסין מראים עננים

5
00:00:20,292 --> 00:00:22,583
.עם כמו כנפיים ותקיעות שופר

6
00:00:22,692 --> 00:00:28,510
בשנה האחרונה "מספר נהרות
."במלאווי ואינדונזיה שינו את צבעם לאדום

7
00:00:29,184 --> 00:00:32,280
מחזה נדיר: הים הכספי בקזחסטן"

8
00:00:32,294 --> 00:00:34,604
."נצבע באדום באופן מסתורי"

9
00:00:35,224 --> 00:00:37,812
,דבר - אחת מעשר המכות, כולנו יודעים

10
00:00:37,824 --> 00:00:40,092
.הדבר הזה כיום מכה בכל העולם

11
00:00:40,144 --> 00:00:42,092
ואם לא די בכך, יש מדינה

12
00:00:42,100 --> 00:00:45,028
,שקיבלה שתי מכות מתוך עשר המכות ביחד

13
00:00:45,036 --> 00:00:47,838
."איראן נאבקת קשות במכת הארבה"

14
00:00:48,380 --> 00:00:51,246
,לאחר שקופים תועדו ברחובות תאילנד"

15
00:00:51,250 --> 00:00:54,444
,חזירי בר בערי איטליה וצבאים ביפן"

16
00:00:54,452 --> 00:00:57,376
כעת גם בארה"ב משתפים התושבים"

17
00:00:57,400 --> 00:00:59,614
.בהשתלטות חיות הפרא על הרחובות"

18
00:00:59,784 --> 00:01:02,762
,בקולורדו תושבים תיעדו פומות הרים"

19
00:01:02,772 --> 00:01:04,172
,חיה שבקושי נצפית"

20
00:01:04,182 --> 00:01:07,916
מסתובבות ממש בסמוך לבתי הקרקע"
."של העיר המפורסמת

21
00:01:08,340 --> 00:01:10,748
,גם בספרד, ממש כמו באיטליה"

22
00:01:10,764 --> 00:01:12,242
התושבים התחילו לתעד"

23
00:01:12,252 --> 00:01:15,236
."חזירי בר ענקיים שמתהלכים בכבישים"

24
00:01:15,720 --> 00:01:17,672
,בהודו המצב גרוע יותר"

25
00:01:17,734 --> 00:01:19,102
כאשר מתקבלים דיווחים"

26
00:01:19,114 --> 00:01:21,184
על כמות גדולה יותר של טיגריסים"

27
00:01:21,202 --> 00:01:23,608
."המתקרבים לערים ולא רק לכפרים"

28
00:01:23,756 --> 00:01:25,802
.מכת ערוב, פלא, בעולם כולו

29
00:01:25,822 --> 00:01:28,432
,ועוד מקומות בעולם
דיווחים מאוד תמוהים

30
00:01:28,452 --> 00:01:30,622
.על דברים שקורים ומתרחשים

31
00:01:31,068 --> 00:01:33,500
,אבל גם בלי זה
כל אדם שחי היום

32
00:01:33,582 --> 00:01:37,112
,פתאום רואה שהעולם עבר תנודה כזו
,זעזוע כזה גדול

33
00:01:37,180 --> 00:01:40,930
מרגישים שיש כאן כוח עליון
.שמדבר איתנו דרך המציאות הזו

34
00:01:40,942 --> 00:01:44,420
ואדם צריך לפתוח את העיניים
?ולשאול: מה הקב"ה רוצה ממני

35
00:01:44,580 --> 00:01:48,564
בפרט שבחז"ל כתוב על פורענויות
,שיהיו לפני בוא הגאולה

36
00:01:48,578 --> 00:01:51,488
בין השאר יש תיאור שמאוד מקביל
.למה שקורה היום

37
00:01:51,730 --> 00:01:55,610
,וכשעצם הדור הזה
שרואים קיבוץ גלויות לארץ ישראל

38
00:01:55,700 --> 00:01:58,926
וכל הסימנים שנאמרו על התקופה
.שלפני ביאת המשיח

39
00:01:59,070 --> 00:02:02,100
מי שרוצה יכול לראות בהרצאה שנקראת
"נבואות אחרית הימים"

40
00:02:02,114 --> 00:02:03,648
.שנמצאת באתר הידברות

41
00:02:03,664 --> 00:02:06,877
שם הבאנו את כל הסימנים
שנחשבו הזויים בעבר

42
00:02:06,976 --> 00:02:10,004
,וכולם התגשמו בזמננו
,ב-70 השנים האחרונות

43
00:02:10,024 --> 00:02:12,240
.מאז שעם ישראל חזר כאן לארץ

44
00:02:12,262 --> 00:02:15,246
כל אדם שיש לו אמונה
,בבורא עולם ובתנ"ך

45
00:02:15,262 --> 00:02:18,722
פסוקים מפורשים בתנ"ך
:שההיסטוריה מחולקת לשתי תקופות

46
00:02:19,198 --> 00:02:21,854
.יש זמן העבודה ויש זמן קבלת השכר

47
00:02:22,504 --> 00:02:24,182
,זמן העבודה זה התקופה שלנו

48
00:02:24,190 --> 00:02:26,840
.שיש לנו יצר הרע וניסיונות והתמודדויות

49
00:02:27,270 --> 00:02:30,654
זמן קבלת השכר
:זה התקופה שנאמר בישעיה

50
00:02:39,892 --> 00:02:41,848
:כתוב שלא יהיו מלחמות באותה תקופה

51
00:02:48,224 --> 00:02:50,916
,ולמי שיש תנ"ך, כדאי לפתוח שם בישעיה

52
00:02:50,940 --> 00:02:53,016
,"בהמשך הפרק כתוב "עטלפים

53
00:02:53,026 --> 00:02:55,598
,שתי המילים שאחרי
:מי שיהפוך את סדר האותיות

54
00:02:55,752 --> 00:02:57,026
."קורונא בתבל"

55
00:02:57,508 --> 00:02:59,396
.סין נמצאת שם בדילוג אותיות

56
00:02:59,424 --> 00:03:01,444
,ממצאים מדהימים של טל חן

57
00:03:01,440 --> 00:03:03,746
.יהודי יקר שמצא את הדברים האלה

58
00:03:04,190 --> 00:03:06,220
אתה רואה, כל זה מתחבר יחד
.על אותה תקופה

59
00:03:06,834 --> 00:03:09,015
,אז לקבוע מסמרות
.אנחנו צריכים להיות זהירים

60
00:03:09,558 --> 00:03:11,960
."הגמרא אומרת "תיפח רוחן של מחשבי קיצין

61
00:03:11,980 --> 00:03:15,432
אתה מחליט משהו, אחרי זה
.אם טעית במשהו - בלבלת את כולם

62
00:03:15,780 --> 00:03:20,958
,אבל לעורר את עצמנו להתבוננות
לצרף את הלב עם השכל והמחשבה

63
00:03:20,966 --> 00:03:24,912
,ולקבל קבלות אמיתיות של שינוי
.של עלייה, של התחזקות

64
00:03:25,302 --> 00:03:28,338
,"יש פסוק: "לב יודע מרת נפשו
.אדם יודע מה הוא צריך לתקן

65
00:03:28,486 --> 00:03:32,132
יקבל על עצמו את הקבלות
,להתחזק בכל דבר

66
00:03:32,260 --> 00:03:35,146
.בלשון הרע, בחסד, בנתינה

67
00:03:35,178 --> 00:03:38,106
,עכשיו כשנמצאים בבית
.לנצל את הזמן, טלפונים

68
00:03:38,114 --> 00:03:40,720
,לבקר מבוגרים זו בעיה
,שלא להדביק אותם

69
00:03:40,740 --> 00:03:46,322
,אבל בטלפון עידוד, תמיכה
.דודים, סבים, סבתות, אנשים מבוגרים

70
00:03:46,558 --> 00:03:49,246
."לומר להם "סבא, תן לי עצה מהחיים שלך

71
00:03:49,660 --> 00:03:53,806
אדם יכול להיות מופתע כמה הוא יכול
.לקבל חוכמת חיים מהאנשים המבוגרים

72
00:03:54,042 --> 00:03:56,708
.אז לנצל את הזמן להתחזקות, לעלייה

73
00:03:56,714 --> 00:03:59,274
,יש עכשיו גם מיזם נפלא מאוד בהידברות

74
00:03:59,300 --> 00:04:04,526
שכל אדם יכול לבקש חברותא טלפונית
.עם עוד שניים מחבריו ורב

75
00:04:04,540 --> 00:04:08,646
,עושים כל יום רבע שעה
,לומדים ביחד בקבוצה של הווטסאפ

76
00:04:08,660 --> 00:04:10,858
,יכולים לדון, לדבר
.רבע שעה לומדים ביחד

77
00:04:11,080 --> 00:04:12,062
,כל מי שרוצה להצטרף

78
00:04:12,072 --> 00:04:13,304
.יכול להתקשר להידברות

79
00:04:13,308 --> 00:04:14,286
.יוזמה נפלאה

80
00:04:14,288 --> 00:04:15,940
זה דבר שבאמת כדאי

81
00:04:15,950 --> 00:04:16,926
.לאמץ אותו

82
00:04:17,223 --> 00:04:19,299
.כמה שיותר להתחבר לתורה ולמצוות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה