הרב זמיר כהן - בן חורין

הרב זמיר כהן

מה פירוש המילה בן חורין, ואיך אפשר להיות משוחררים בעולם הזה? רב זמיר כהן מעניק לנו עצה נפלאה לחיים איכותיים

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,426 --> 00:00:02,214
,למה אמר כאן שלמה המלך

2
00:00:02,230 --> 00:00:06,300
כשהוא מדבר על אדם
,שהוא עם שליטה עצמית ודחיית סיפוקים

3
00:00:06,346 --> 00:00:09,576
."הוא אומר: "אשרייך ארץ שמלכך בן חורין

4
00:00:09,786 --> 00:00:11,350
?"למה תפס את המילה "בן חורין

5
00:00:11,388 --> 00:00:12,632
,בכלל, כל המושג הזה

6
00:00:12,650 --> 00:00:15,502
בליל הסדר אומרים גם כן את העניין

7
00:00:15,530 --> 00:00:16,962
"ב"הא לחמא עניא

8
00:00:17,122 --> 00:00:20,136
."ש"לשנה הבאה בארעא דישראל בני חורין

9
00:00:20,408 --> 00:00:21,736
?מה זה בני חורין

10
00:00:21,926 --> 00:00:24,082
,'שם בארמית בני חורין עם נ

11
00:00:24,106 --> 00:00:25,682
.בעברית - בני חורים

12
00:00:25,716 --> 00:00:28,111
.חורין בארמית זה חורים בעברית

13
00:00:29,218 --> 00:00:31,672
?מה הקשר בין אדם משוחרר לבין חורים

14
00:00:31,708 --> 00:00:33,096
?מה זה בכלל בן חורים

15
00:00:33,302 --> 00:00:34,938
?ההורים שלו חורים

16
00:00:35,154 --> 00:00:37,410
?הוא הבן של החורים
?מה זה בן חורים

17
00:00:37,432 --> 00:00:41,374
,אבל פירושו של דבר כך
,נעמיק קצת ביופי של השפה העברית

18
00:00:41,390 --> 00:00:44,130
.נגלה כאן מפתח גדול לחיים

19
00:00:44,232 --> 00:00:46,630
.חומר שהוא נקוב, יש בו חור

20
00:00:46,650 --> 00:00:48,640
.תהפוך את האותיות של חור - רוח

21
00:00:48,660 --> 00:00:52,398
.כלומר, כשיש רוח בתוך החומר - זה חור

22
00:00:53,658 --> 00:00:57,136
עץ, קדחת בו חור - יש עכשיו אוויר
.בתוך החור הזה

23
00:00:57,176 --> 00:00:59,476
.לכן חור זה רוח בהיפוך אותיות

24
00:01:00,052 --> 00:01:02,168
:הגמרא אומרת במסכת מגילה

25
00:01:07,454 --> 00:01:10,344
.'מ', הכוונה מ' סופית, ו-ס

26
00:01:10,554 --> 00:01:12,098
?למה הם היו בנס

27
00:01:12,312 --> 00:01:20,984
,אלה שתי אותיות שכשאתה קודח מסביב
,נשאר באמצע גוש אבן שהוא צריך ליפול

28
00:01:21,642 --> 00:01:24,051
.כי הוא חרוט מסביב
.בנס היו עומדים

29
00:01:24,648 --> 00:01:27,458
,היית רואה מ' סופית חקוק מסביב

30
00:01:27,502 --> 00:01:29,934
.אבל הפנים נשאר שם

31
00:01:29,984 --> 00:01:31,774
:לכן אומרת הגמרא במסכת מגילה

32
00:01:31,786 --> 00:01:34,458
.מ' ו-ס' שבלוחות בנס היו עומדים

33
00:01:35,422 --> 00:01:37,390
?למה הקב"ה היה צריך לעשות את הנס הזה

34
00:01:37,420 --> 00:01:39,344
.נכון, הוא כל יכול, אין לו שום בעיה

35
00:01:39,508 --> 00:01:42,698
מה הוא רצה? איזה מסר
?הוא רצה להעביר בעניין הזה

36
00:01:43,664 --> 00:01:49,902
,הקב"ה ביקש ללמד לדורות עולם
בדרך כלל, אנשים חיים בעולם עם תחושה

37
00:01:50,484 --> 00:01:52,934
.שהחומר הוא זה שמחזיק את הרוח

38
00:01:53,040 --> 00:01:58,528
:כלומר, העיקר זה החומר, זה הבסיס
.הגשמיות, כסף, גוף, תאוות, עולם הזה

39
00:01:59,028 --> 00:02:02,228
.ויש את הנשמה שבפנים, יש את הרוחניות

40
00:02:02,244 --> 00:02:07,318
:גם בהתנהלות, רוב האנשים מרגישים
- דבר ראשון, שיהיה לי דירה, כסף, אוכל

41
00:02:07,340 --> 00:02:08,332
,כל הגשמיות

42
00:02:08,344 --> 00:02:12,210
,אחר כך נראה, בזמן שיישאר
.קצת שיעורי תורה, קצת מצוות

43
00:02:12,640 --> 00:02:17,258
אז התחושה הטבעית של אנשים בעולם
.שהחומר מחזיק את הרוח

44
00:02:17,686 --> 00:02:19,728
?מה עשה הקב"ה בלוחות הברית

45
00:02:19,778 --> 00:02:23,784
:הראה את ההפך הגמור
.הרוח היא זו שמחזיקה את החומר

46
00:02:23,804 --> 00:02:29,574
,אתה רואה מעגל של רוח, שזה בעצם החור
.אבל הוא מחזיק את החומר שבתוכו

47
00:02:29,614 --> 00:02:34,210
.לומר לאדם, אל תיתן לעולם לבלבל אותך
,אם תלך בדרך אמת

48
00:02:34,242 --> 00:02:38,734
תלך בהנחיה של התורה של בורא עולם
שהוא נתן את הוראות היצרן

49
00:02:38,746 --> 00:02:43,182
,איך להשתמש בעולם
.אתה תגלה שהרוח מחזיקה את החומר

50
00:02:44,000 --> 00:02:48,720
:לכן אומרת הגמרא
."אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"

51
00:02:48,882 --> 00:02:50,962
,את זה הגמרא אומרת על הפסוק

52
00:02:51,846 --> 00:02:55,926
כתוב שהכתב היה כתב של אלוקים

53
00:02:55,980 --> 00:02:58,396
,חרות על הלוחות", כך לשון התורה"

54
00:02:58,410 --> 00:03:00,004
."חרות על הלוחות"

55
00:03:00,042 --> 00:03:01,718
,בעברית, כשמדברים על חריטה

56
00:03:01,728 --> 00:03:04,294
,'בדרך כלל חריטה כותבים ב-ט

57
00:03:04,490 --> 00:03:06,700
.'בתורה כתוב "חרות" ב-ת

58
00:03:06,726 --> 00:03:07,588
:אומרת הגמרא

59
00:03:09,838 --> 00:03:14,982
כלומר, ה-ת' שם באה לומר
,שהחריתה מלמדת אותך איך להיות בן חורין

60
00:03:14,994 --> 00:03:16,298
.איך להיות משוחרר

61
00:03:16,664 --> 00:03:17,966
?עכשיו הבנו מה זה בן חורין

62
00:03:18,510 --> 00:03:22,036
כשאתה יודע שהרוחניות
- היא זו שמחזיקה את הגשמיות

63
00:03:22,058 --> 00:03:22,944
.אתה אדם משוחרר

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה