הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - למה כולם באים לרשב"י?

הרב הרצל חודר

רשב"י הוא ניצוץ של משה רבינו - כיצד? הרב הרצל חודר בקטע קצר ומרתק

(אורך 0:43)