הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - הכח של רשב"י

הרב אליהו עמר

מה העוצמה של רשב"י למעלה בשמיים, ובמה זוכה אדם שמתאמץ ומשקיע לכבודו של הצדיק? הרב אליהו עמר בסיפור אמיתי ומצמרר