הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - רבי אלעזר, בנו של רשב"י

הרב אליהו עמר

מדוע נגזר מן השמיים שרבי אלעזר, בנו של רשב"י, ייכנס עם אביו למערה? הרב אליהו עמר בהרצאה מרתקת אודות דמותו המיוחדת של רבי אלעזר