x
הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - יום העצמאות

הרב אליהו עמר

למה החליטו להקים דווקא בארץ ישראל את מדינת היהודים? מה כל כך מיוחד בארץ הזו, ואיך זה נוגע אלינו? הרב אליהו עמר בהרצאה מרתקת, מציג בפנינו כלי עוצמתי (בפרט בתקופת הקורונה) שבעזרתו כל אחד מאיתנו יוכל לפתוח לעצמו שפע של ברכה והצלחה