x
הרב יונתן גל-עד

הרב יונתן גל-עד - האבידה הגדולה ביותר

הרב יונתן גל-עד

יש דבר שרובנו מאבדים לעיתים קרובות ואף לא שמים לב לכך וחבל, כי חיינו תלויים בו - מהו? הרב יונתן גל-עד מסביר מהי האבידה הגדולה ביותר, ואיך נוכל לשמור עליה ולקבל חיים נפלאים