הרב זכריה וולרשטיין - הצער של אבא

הרב זכריה וולרשטיין

איך צריכים להתייחס לתקופת הקורונה, בה אין אפשרות להתפלל בבתי כנסת, ואין לימוד תורה בבתי המדרש? ואיך נוכל לשנות את הגזירה? הרב זכריה וולרשטיין מרגש בסרטון קצר בעל מסר חזק

תמלול ההרצאה

1
00:00:05,170 --> 00:00:07,988
,ליל שבת האחרון

2
00:00:08,434 --> 00:00:12,244
:כולנו ישבנו בבתינו ואמרנו
,"שלום עליכם"

3
00:00:12,262 --> 00:00:16,382
"שלום עליכם, מלאכי השרת"

4
00:00:16,640 --> 00:00:19,908
,אך אף מלאך לא בא אל תוך ביתכם

5
00:00:20,074 --> 00:00:24,070
כי הגמרא אומרת
שהמלאכים שבאים לביתכם בליל שבת

6
00:00:24,190 --> 00:00:27,734
.חוזרים איתכם הביתה מבית הכנסת

7
00:00:28,670 --> 00:00:31,701
,אבל לא הלכתם לבית הכנסת

8
00:00:32,440 --> 00:00:35,810
,כי בתי הכנסת היו סגורים

9
00:00:36,630 --> 00:00:39,328
,אז המלאכים לא היו על הארץ

10
00:00:39,860 --> 00:00:45,628
וכל מיליוני המלאכים
,"שמביאים את "הבל פיו

11
00:00:45,640 --> 00:00:48,849
,את המילים מפיך בבית הכנסת

12
00:00:50,320 --> 00:00:51,553
.מובטלים כעת

13
00:00:52,450 --> 00:00:56,222
וכל המלאכים שמביאים את
,הבל פיהם של תינוקות של בית רבן

14
00:00:56,380 --> 00:01:00,590
המילים של הילדים
,שלומדים תורה בבית הספר

15
00:01:00,720 --> 00:01:02,800
.מובטלים כעת

16
00:01:03,560 --> 00:01:05,232
,וספרי התורה

17
00:01:05,790 --> 00:01:10,388
אם תוכלו לטייל בדמיונכם אל בית הכנסת

18
00:01:10,970 --> 00:01:17,726
ולהאזין לספרי התורה
:משוחחים זה עם זה בארון הקודש

19
00:01:18,820 --> 00:01:22,310
,איך ייתכן שאיש לא נישק אותנו"

20
00:01:22,490 --> 00:01:28,137
הביט בנו, נשא אותנו"
?בשלושת השבועות האחרונים

21
00:01:29,070 --> 00:01:31,178
"?מה מתחולל שם בחוץ"

22
00:01:31,870 --> 00:01:36,242
,הסטנדרים דוממים
,הסידורים דוממים

23
00:01:37,200 --> 00:01:40,946
.הישיבות ובתי המדרש דוממים

24
00:01:41,710 --> 00:01:44,500
:המלאכים לא יודעים מה קורה

25
00:01:44,590 --> 00:01:48,127
?'היכן ילדיו של ה"

26
00:01:48,430 --> 00:01:53,190
"?היכן המניינים? היכן השיעורים"

27
00:01:55,000 --> 00:01:59,452
כדי שאלוקים יחתום גזרה

28
00:02:00,830 --> 00:02:03,426
,שלא יהיו לנו ישיבות

29
00:02:04,540 --> 00:02:07,714
,שחלק מבני עמו ימותו

30
00:02:08,170 --> 00:02:10,248
,שלא יהיו לנו בתי כנסת

31
00:02:10,680 --> 00:02:13,668
,שלא יהיה לנו סדר פסח עם משפחותינו

32
00:02:14,428 --> 00:02:19,725
כדי שאלוקים
 - יחתום גזרה שכזו על ילדיו שלו

33
00:02:21,610 --> 00:02:23,942
 ,לבטח זה כה מכאיב

34
00:02:25,950 --> 00:02:31,154
,הוא חייב להיות בכזה כאב
.כמו בעת שחתם את הגזרה על כלל ישראל בפורים

35
00:02:31,894 --> 00:02:36,230
ואנחנו צריכים לשבת
ולכאוב בשביל אבינו

36
00:02:37,570 --> 00:02:39,426
,שהיה חייב לכתוב את הגזרה

37
00:02:41,390 --> 00:02:44,320
.את הגזרה הנוראית הזו על העולם

38
00:02:45,150 --> 00:02:48,148
,וזה כל מה שאנחנו אמורים לעשות

39
00:02:48,680 --> 00:02:52,508
:להכות את ראשנו בידינו ולומר

40
00:02:52,670 --> 00:02:57,666
אני כל כך מצטער"
,שגרמתי לך לעשות זאת לעולם

41
00:02:58,110 --> 00:03:01,616
.לכלל ישראל, לילדים שלך"

42
00:03:03,090 --> 00:03:04,790
,אנחנו גרמנו לכך"

43
00:03:05,570 --> 00:03:11,534
ואנחנו מתנצלים ואנחנו אוהבים אותך"
."ומתגעגעים אליך, ויש כזה ריק

44
00:03:13,690 --> 00:03:16,120
.וזה כל מה שאנחנו אמורים לעשות כרגע

45
00:03:17,950 --> 00:03:19,436
,ואם נעשה זאת

46
00:03:21,210 --> 00:03:23,446
כפי אותו הכאב
,שבו הוא כתב את הגזרה הזו

47
00:03:25,470 --> 00:03:28,206
,יהיה אושר
.כמו בפורים כשהוא קרע את הגזרה

48
00:03:30,210 --> 00:03:32,040
.זה כל העניין כאן

49
00:03:32,600 --> 00:03:39,310
- זה לא קשור לשום דבר אחר
,לא עסקים, לא משפחה

50
00:03:39,510 --> 00:03:43,514
,העניין הוא לשוב אל אלוקים

51
00:03:45,206 --> 00:03:49,548
ולקרוע את הגזרה
.שהוא כתב על ילדיו שלו

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה