הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - הפלה? תחשבו פעמיים

הרב זמיר כהן

מה צריך לקחת בחשבון כשהרופאים ממליצים על הפלה? ולמה  צריך משתלם להביא הרבה ילדים לעולם? הרב זמיר כהן בקטע קצר שחשוב להפיץ

(אורך 3:24)

תמלול ההרצאה

1
00:00:01,808 --> 00:00:04,096
כמה פעמים רופאים חסרי לב ודעת

2
00:00:04,106 --> 00:00:06,052
.המליצו לנשים על הפלות

3
00:00:06,070 --> 00:00:08,924
היו נשים שסיפרו לי על עצמן כמה פעמים

4
00:00:08,936 --> 00:00:10,574
,כשהרתה, אמרו לה: תשמעי

5
00:00:10,584 --> 00:00:12,620
,יכול להיות שיש איזה משהו שם

6
00:00:12,630 --> 00:00:15,330
,איזה שסע בשפה או הרגל שלו נראית ככה

7
00:00:15,458 --> 00:00:16,564
,ספקות כאלה

8
00:00:16,878 --> 00:00:18,968
או שחשש לתסמונת דאון

9
00:00:19,186 --> 00:00:23,256
ועשו הפלה, ואחר כך הגיעו לגיל
שכבר לא יכולות ללדת יותר

10
00:00:23,268 --> 00:00:24,324
.ואין יותר ילדים

11
00:00:24,944 --> 00:00:28,464
.יש מצבים שהרחם ניזוק בעקבות הפלות

12
00:00:28,642 --> 00:00:30,422
,וגם מבחינה רוחנית, יש לזה הסבר

13
00:00:30,436 --> 00:00:32,310
:חז"ל אומרים, זה כתוב במדרש

14
00:00:32,356 --> 00:00:36,206
:יש מצבים שהקב"ה אומר לאדם
,כשאני רציתי - לא רצית

15
00:00:36,386 --> 00:00:37,890
.כשאתה רוצה - אני לא רוצה

16
00:00:38,148 --> 00:00:40,202
זה דבר שצריך להיות מודע לו

17
00:00:40,306 --> 00:00:44,138
שחס ושלום, לא להיות עם קלות דעת כזו
,בעניין של ההפלות

18
00:00:44,446 --> 00:00:47,822
ובפרט שבכל כך הרבה מקרים
.התברר שהם טעו

19
00:00:48,062 --> 00:00:54,236
,רק העדויות שהגיעו אלינו בהידברות
.זה מספר לא נתפס של מצבים כאלה

20
00:00:54,380 --> 00:00:56,910
,אני מדבר על מאות, לא אחד, שניים

21
00:00:56,928 --> 00:01:02,770
,מאות מקרים שהרופאים צפו עתיד שחור
,בסוף נולד ילד בריא ושלם והכול בסדר

22
00:01:02,788 --> 00:01:04,646
.לא תסמונת דאון ולא שום דבר

23
00:01:05,026 --> 00:01:09,402
חשוב לדעת שיש רופאים
.שמפחדים מאוד מתביעות משפטיות

24
00:01:09,462 --> 00:01:12,020
,מצידו, שהאישה הזאת
.שלא יהיו לה ילדים אף פעם

25
00:01:12,030 --> 00:01:14,518
?אבל מה, הוא רוצה להסתבך
?יתבעו אותו על מיליון שקל

26
00:01:14,548 --> 00:01:17,782
:אז מהפחד שלהם, על כל ספק
."תעשו הפלה, תעשו הפלה"

27
00:01:18,142 --> 00:01:19,990
.אבל אנשים צריכים להיות אמיתיים

28
00:01:20,026 --> 00:01:22,768
.ישראל היא שיאנית בהפלות

29
00:01:22,820 --> 00:01:25,296
ועם ישראל צריך להיות
.הכי שומר על הילדים שלו

30
00:01:25,308 --> 00:01:26,374
?כמה נהרגו בשואה

31
00:01:26,708 --> 00:01:28,408
?כמה צריך לשמור על הילדים האלה

32
00:01:28,462 --> 00:01:29,594
,זה גם זירוז הגאולה

33
00:01:29,626 --> 00:01:31,892
.כל נשמה שבאה לעולם מזרזת את הגאולה

34
00:01:31,908 --> 00:01:35,880
,יש מספר של נשמות שלפני שיורדות לעולם
.המשיח לא יכול לבוא

35
00:01:35,902 --> 00:01:39,110
."אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף"

36
00:01:39,124 --> 00:01:40,728
.גוף זה שם של אוצר של נשמות

37
00:01:41,262 --> 00:01:45,198
סיפר הרב דוד בצרי
,בשם הרב בן ציון אבא שאול

38
00:01:45,302 --> 00:01:49,354
הוא אמר: תראה מה ההבדל בין משפחה
,שמביאה שני ילדים לעולם

39
00:01:49,902 --> 00:01:54,288
שאז בדרך כלל מי שנולד במשפחה של שניים
,גם הוא מביא שני ילדים לעולם

40
00:01:54,424 --> 00:01:57,102
וגם ילדיו - כל ילד מביא שניים
.כי ככה התרגלו

41
00:01:57,938 --> 00:02:01,702
,אבל מי שנולד במשפחה של עשרה ילדים
אז גם כל אחד מהעשרה מביא עשרה

42
00:02:01,720 --> 00:02:04,346
,כי זו האווירה של המשפחה
.ככה מצוי בעולם

43
00:02:04,914 --> 00:02:08,852
גם מרגישים את הטעם הטוב שיש הרבה ילדים
,ומשחקים יחד ושמחים ביחד

44
00:02:08,866 --> 00:02:09,912
,גם רבים ביחד

45
00:02:10,062 --> 00:02:11,578
.אבל מתפתחים בצורה טובה

46
00:02:11,706 --> 00:02:14,818
:אז הוא עשה חשבון, הוא אמר
תראה, במשך חמישה דורות

47
00:02:14,858 --> 00:02:16,320
?כמה יוצא מכל משפחה

48
00:02:16,578 --> 00:02:19,272
- משפחה של שניים
.בדור הראשון הם שניים

49
00:02:19,410 --> 00:02:22,108
- בדור השני כל שניים מביאים שניים
.הם ארבעה

50
00:02:22,550 --> 00:02:25,970
- בדור השלישי, כל אחד מהארבעה מביא שניים
.נהיים שמונה

51
00:02:26,024 --> 00:02:27,798
.אחר כך 16 בדור הרביעי

52
00:02:27,822 --> 00:02:29,600
.בדור החמישי - 32

53
00:02:29,966 --> 00:02:30,592
.אז זה יפה

54
00:02:30,622 --> 00:02:33,498
.שניים - לאחר חמישה דורות נהיו 32

55
00:02:34,174 --> 00:02:37,612
:לעומת זאת, הוא אומר
.המשפחה של העשרה - הדור הראשון עשרה

56
00:02:37,864 --> 00:02:42,084
,הדור השני, כל אחד מהעשרה מביא עשרה
.עשר כפול עשר - 100

57
00:02:42,488 --> 00:02:46,156
בדור השלישי
.כל אחד מה-100 מביא 10 - 1,000

58
00:02:46,438 --> 00:02:48,796
.בדור הרביעי - 10,000

59
00:02:48,828 --> 00:02:51,326
.בדור החמישי - 100,000

60
00:02:51,380 --> 00:02:53,728
,תראה את ההבדל: אלה הגיעו ל-32

61
00:02:53,742 --> 00:02:55,320
.אלה הגיעו ל-100,000

62
00:02:55,342 --> 00:02:59,850
איך אפשר לוותר על דבר כזה
?שיכול לרומם את עם ישראל בעולם כולו

63
00:02:59,870 --> 00:03:01,488
?מי שמשמיים עיכבו אותו, מה יעשה

64
00:03:01,496 --> 00:03:04,840
יש אדם שמשמיים עיכבו אותו
?שלא יוכל להביא הרבה, מה לעשות

65
00:03:04,862 --> 00:03:07,988
אבל שהאדם ביודעין יימנע
מלהביא ילדים לעולם

66
00:03:08,008 --> 00:03:09,962
.זה הפסד עצום

67
00:03:09,978 --> 00:03:14,942
:גם לאדם עצמו, לעת זקנה, כשיש הרבה ילדים
,"בניך כשתלי זיתים סביב לשולחנך"

68
00:03:15,012 --> 00:03:16,128
.זה שיקול אחר