הרב זמיר כהן - למה שהשם יעזור לי?

הרב זמיר כהן

מפחד שאולי לא מגיע לך? הקב"ה תמיד איתך. הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחזק

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,042 --> 00:00:03,258
:בתורה יש פסוק שהקב"ה אומר למשה רבנו

2
00:00:03,260 --> 00:00:06,786
תגיד לעם ישראל שכשיצאו למלחמה

3
00:00:06,810 --> 00:00:08,324
כנגד האויבים

4
00:00:08,660 --> 00:00:14,616
,ופתאום יראו שיש מולם כל כך הרבה צבא
,מכשירי מלחמה, כלי מלחמה

5
00:00:15,302 --> 00:00:17,740
?ונופל להם הלב, איך אפשר לנצח אותם

6
00:00:18,690 --> 00:00:21,728
אומר הקב"ה למשה רבנו: תגיד להם

7
00:00:21,750 --> 00:00:24,672
לא תירא מהם, זכור תזכור"

8
00:00:24,694 --> 00:00:27,966
,את אשר עשה ה' אלוהיך לפרעה ולכל מצרים"

9
00:00:27,980 --> 00:00:30,696
"...המסות הגדולות, האותות והמופתים"

10
00:00:31,540 --> 00:00:33,096
.הפסוק הזה לא מובן

11
00:00:33,200 --> 00:00:38,905
,עם ישראל יוצא למלחמה, רואים צבא אדיר
,רואים מספר גדול, הלב נופל

12
00:00:38,910 --> 00:00:40,304
?איך אפשר לנצח

13
00:00:40,890 --> 00:00:42,264
:היה צריך לומר

14
00:00:42,273 --> 00:00:48,161
לא תירא מהם, זכור תזכור שאלוקים
,ברא את העולם ועשה כל כך הרבה

15
00:00:48,170 --> 00:00:49,316
.אלוקים הוא גדול

16
00:00:49,340 --> 00:00:54,736
אבל מה הוא אומר? "זכור את אשר
."עשה ה' אלוקיך לפרעה לכל מצרים

17
00:00:54,740 --> 00:00:59,074
לכאורה, פרעה ומצרים הם פסיק קטן
,בעשייה של אלוקים

18
00:00:59,100 --> 00:01:01,290
.בגדולה של הקב"ה

19
00:01:01,330 --> 00:01:05,980
למה דווקא הוא אומר "זכור תזכור
?"את אשר עשה ה' אלוקיך לפרעה ולכל מצרים

20
00:01:06,220 --> 00:01:08,108
.יש בזה מסר גדול לאדם

21
00:01:09,170 --> 00:01:12,230
כשעם ישראל יוצא למלחמה
,ומרגיש פחד

22
00:01:12,510 --> 00:01:13,326
?אז מה נגיד להם

23
00:01:13,340 --> 00:01:14,912
.תזכרו את אלוקים

24
00:01:15,246 --> 00:01:17,330
אבל ההרגשה
:שנכנסת ללב

25
00:01:17,340 --> 00:01:18,626
,אני זוכר את אלוקים

26
00:01:18,640 --> 00:01:20,424
אבל אני יודע
?אם הוא יעזור לי

27
00:01:20,440 --> 00:01:22,536
.יש לי עוונות, אני לא בסדר

28
00:01:23,030 --> 00:01:26,378
:אומר משה רבנו
תזכרו, כשהייתם במצרים

29
00:01:26,390 --> 00:01:28,324
?הייתם צדיקים גדולים

30
00:01:28,520 --> 00:01:31,898
,לא הייתם צדיקים גדולים
.ובכל זאת הקב"ה הציל אתכם

31
00:01:32,310 --> 00:01:34,434
."בנים אתם לה' אלוקיכם"

32
00:01:34,460 --> 00:01:36,886
לכן כשנופל פחד
על האדם

33
00:01:36,944 --> 00:01:39,338
?והוא אומר: אולי לא מגיע לי

34
00:01:39,570 --> 00:01:41,564
זכור תזכור את אשר עשה ה' אלוקיך"

35
00:01:41,580 --> 00:01:42,784
,לפרעה ולכל מצרים"

36
00:01:42,800 --> 00:01:45,458
,המסות הגדולות", איזה ניסים הוא עשה לך"

37
00:01:45,480 --> 00:01:48,038
.אפילו שלא היית מושלם, לא היית מתוקן

38
00:01:48,060 --> 00:01:49,482
אתה עושה את ההשתדלות שלך

39
00:01:49,500 --> 00:01:51,860
,עם שאיפות לעלות ולהתקדם הלאה

40
00:01:51,890 --> 00:01:53,324
- מתקן את עצמך

41
00:01:53,330 --> 00:01:56,384
.ואז גם הקב"ה עוזר לאדם

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה