הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - אמונה וביטחון

הרב זמיר כהן

מה ההבדל בין אמונה לביטחון? ואיך מהבריאה מבינים שיש בורא לעולם? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחכים

(אורך 1:41)

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,050 --> 00:00:01,761
?מה ההבדל בין אמונה לביטחון

2
00:00:01,970 --> 00:00:06,158
.האמונה פירושה: אני נותן אמון בקב"ה

3
00:00:07,139 --> 00:00:13,850
,והתוצאה, כשאדם נותן אמון בבורא עולם
.הוא נהיה בעל ביטחון

4
00:00:14,050 --> 00:00:18,820
."מה זה ביטחון? "וילך בטח
."אדם שהולך רגוע זה נקרא "וילך בטח

5
00:00:20,448 --> 00:00:21,810
.בלי אמונה, אין ביטחון

6
00:00:23,500 --> 00:00:27,110
אבל כשאדם אומר לעצמו "אני יודע
,שיש אלוקים שברא את העולם

7
00:00:27,758 --> 00:00:30,497
,תראה את הגוף שלי איך הוא מורכב"
,לא יכול להיות שנהיה לבד

8
00:00:30,501 --> 00:00:31,272
,"יש בורא לעולם"

9
00:00:31,705 --> 00:00:32,993
רואה את פלאי הבריאה

10
00:00:33,529 --> 00:00:35,744
והוא יודע שמי שברא את העולם
,זה לא בן אדם

11
00:00:35,778 --> 00:00:37,109
.אדם לא יכול לעשות דבר כזה

12
00:00:37,724 --> 00:00:41,389
,יש ישות עליונה שהיא עשתה את הכול
שאין לו גוף ולא דמות הגוף

13
00:00:41,908 --> 00:00:43,584
.עם כוחות אדירים שאין לנו

14
00:00:44,405 --> 00:00:46,423
.אז מהבריאה הוא יודע שיש בורא

15
00:00:46,993 --> 00:00:49,075
?איך קוראים לבורא
?מי אמר שקוראים לו אלוקים

16
00:00:50,380 --> 00:00:51,494
?איך נדע שהוא אחד

17
00:00:52,895 --> 00:00:54,230
?בשביל מה הוא עשה את הכול

18
00:00:55,174 --> 00:00:57,541
?את כל התשובות לשאלות האלה מאיפה מקבלים

19
00:00:58,009 --> 00:01:02,204
,מהספר שהוא נתן לאנושות במעמד הר סיני
.שם הוא מספר על עצמו

20
00:01:02,593 --> 00:01:04,550
,מספר איך קוראים לו
.איך הוא ברא את העולם

21
00:01:04,876 --> 00:01:07,674
ויש מנגנוני הוכחה
.שמוכיחים תורה מן השמיים

22
00:01:08,000 --> 00:01:09,364
באתר הידברות יש לנו הרצאה

23
00:01:09,373 --> 00:01:10,690
,"שנקראת "תורה מן השמיים

24
00:01:10,696 --> 00:01:14,483
,שם בקצרה הבאנו את מנגנוני ההוכחה

25
00:01:14,500 --> 00:01:17,034
גם בספרים הבאנו את ההוכחות השונות

26
00:01:17,094 --> 00:01:18,690
.לעניין הזה של תורה מן השמיים

27
00:01:19,278 --> 00:01:24,350
,על כל פנים, כשאדם יודע שיש אלוקים
,הוא גם נותן בו אמון שהוא אוהב אותנו

28
00:01:24,490 --> 00:01:27,258
.סומכים עליו שהוא דואג לטובתנו

29
00:01:28,001 --> 00:01:29,471
.הקומה הבאה היא ביטחון

30
00:01:30,343 --> 00:01:34,922
,מהאמונה האדם מגיע לביטחון בהשם
.לרוגע, לשלווה ולשמחת חיים