הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - כמה זמן נמשך הריון של נחש?

הרב זמיר כהן

כמה זמן נמשך הריון של נחש על פי הגמרא, ומדוע תשובה זו קוממה את החוקרים? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחכים

תמלול ההרצאה

1
00:00:13,561 --> 00:00:15,146
יש גמרא במסכת בכורות

2
00:00:15,416 --> 00:00:19,405
שאומרת כמה זמן ההיריון
.של כל בעלי החיים או דגירה

3
00:00:19,845 --> 00:00:24,010
למשל, זמן הדגירה שהתרנגולת דוגרת
.על הביצים - 21 יום

4
00:00:24,162 --> 00:00:25,398
.וזה נכון עד היום

5
00:00:25,475 --> 00:00:27,952
,יש בעלי חיים שקצת האופי שלהם השתנה

6
00:00:28,023 --> 00:00:32,856
אבל יש שם משפט שכמה שנגיד
.שקצת השתנה האופי והטבע, לא מובן

7
00:00:33,069 --> 00:00:36,871
,כתוב שם שהנחש
.זמן ההיריון שלו שבע שנים

8
00:00:37,114 --> 00:00:38,157
.זה נגד המציאות

9
00:00:38,225 --> 00:00:42,245
,אומנם רוב הנחשים מטילי ביצים
,לא משריצים נחשים חיים

10
00:00:42,340 --> 00:00:44,091
.אבל יש נחשים שמשריצים

11
00:00:44,302 --> 00:00:48,097
ניקח נחש נקבה ונכניס אותה לכלוב
,במשך שבע שנים

12
00:00:48,142 --> 00:00:51,706
.היא נמצאת שם לבד
,אחרי שבע שנים, על פי התורה שלנו

13
00:00:51,751 --> 00:00:53,182
.היא יכולה להשריץ נחש

14
00:00:53,333 --> 00:00:57,395
.ולפי המדע, תמיד טענו שאין דבר כזה
.יודעים, ההיריון הוא כמה חודשים

15
00:00:57,463 --> 00:00:59,869
?איך אפשר להגיד
.שבע שנים, אומרים חז"ל

16
00:00:59,902 --> 00:01:02,480
ומה הכי הכעיס את החוקרים
?שראו את הגמרא

17
00:01:02,503 --> 00:01:03,497
:שהגמרא עצמה אומרת

18
00:01:03,506 --> 00:01:04,611
?מאיפה אנחנו יודעים את זה

19
00:01:04,880 --> 00:01:06,560
:עושים איזה חשבון של הפסוקים

20
00:01:06,583 --> 00:01:07,854
,בפסוק הזה כתוב כך

21
00:01:07,869 --> 00:01:10,604
,לפי זה יוצא פסוק הזה ומכאן יוצא כך

22
00:01:10,657 --> 00:01:12,637
.יוצא שההיריון של הנחש שבע שנים

23
00:01:12,791 --> 00:01:14,124
מה, אתה על פי פסוקים מודיע לנו

24
00:01:14,177 --> 00:01:17,034
.כמה ההיריון של הנחש? לך תבדוק
.תחקור

25
00:01:17,380 --> 00:01:22,417
התברר שיש יכולת לנחשים מסוימים
,לאגור זרע בתוכה

26
00:01:22,441 --> 00:01:25,911
.והזרע עדיין לא מפרה את הביצית שלה
.הוא שמור בתוך הגוף

27
00:01:26,038 --> 00:01:28,441
:הבאתי בספר את המקורות המדעיים

28
00:01:28,500 --> 00:01:31,366
מקום אחד, נחש נקבה הייתה בכלוב לבד

29
00:01:31,375 --> 00:01:32,438
חמש וחצי שנים

30
00:01:32,696 --> 00:01:34,800
.ואז פתאום היא השריצה להפתעתם

31
00:01:34,948 --> 00:01:36,512
.מקום אחר - חמש שנים

32
00:01:36,616 --> 00:01:39,216
והמקום הכי קיצוני שמצאו

33
00:01:39,225 --> 00:01:42,630
,זה נחש נקבה שהייתה בשבי יותר משבע שנים

34
00:01:42,948 --> 00:01:45,180
וכשמתה פתחו אותה ומצאו בפנים

35
00:01:45,189 --> 00:01:46,825
,נחש לקראת היציאה החוצה

36
00:01:46,945 --> 00:01:48,429
.שרואים שהוא מת רק לאחרונה

37
00:01:48,616 --> 00:01:49,685
!והחוקרים נדהמו

38
00:01:49,745 --> 00:01:52,180
יש פה את המקורות, זה לא שאני ממציא
.זמנים ותאריכים

39
00:01:52,225 --> 00:01:54,041
.אפשר לראות את המקורות המדעיים

40
00:01:54,082 --> 00:01:56,496
,התברר שיש מושג שנקרא אגירת זרע

41
00:01:56,505 --> 00:01:59,251
ועכשיו מובן שכשחז"ל דיברו
,על היריון של נחש

42
00:01:59,570 --> 00:02:01,831
,לא שהתכוונו שכל היריון זה שבע שנים

43
00:02:01,854 --> 00:02:06,394
אמרו: באופי של הנחש, יכול להגיע
.לשבע שנים, ורק אז היא תמליט

44
00:02:06,640 --> 00:02:11,111
כמה ידע יש בתורה שלנו שכתוב עליה
."הפוך בה והפוך בה דכולא בה"