הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - שבת ונרות שבת

הרב הרצל חודר

מהי הסגולה לילדים טובים ומוצלחים? מה יעשה אדם שרוצה לשפר את ראייתו? מי חייב בנרות שבת, וכמה חייב להדליק? מהו הקשר בין נר שבת לנר חנוכה? מתי אפשר למחוק את שם ה'? מה רמז החומץ שדלק לרבי חנניה? איך אפשר להכניס את האור הגנוז לבית הפרטי שלך? הרב הרצל חודר בשיעור מרתק