x
הרב ברוך רוזנבלום

הדרך לנישואין מושלמים - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

כיצד כורתים "ברית" בין אנשים? מדוע לא יצרו מטבע יחודי של חצי שקל למחצית השקל? ומה הקשר בין הצד הימני בלוחות לציד השמאלי?