הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - כוחות קדושה וטומאה

הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת בהרצאה מחכימה לפרשת משפטים