x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - שבת ובגדי שבת

הרב הרצל חודר

איך מכבדים את השבת? כיצד ניתן להידמות למלאכים? בזכות מה נגאלו ישראל, ואיך אפשר להגיע לגאולה הפרטית של האדם? מה לבש אדם הראשון? מהו הקשר בין דוד יוסף ורות? ממה מכינים את הפתילות במקדש? ומהו סוד הבגדים לעתיד לבוא? הרב הרצל חודר בשיעור מרתק