הרב ברוך רוזנבלום

עסקת המאה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

האם במכת ערוב הגיעו גם הכינים? כיצד פרצה מלחמת הפתע של הפלישתים נגד ישראל? וכיצד בדיוק קרו עשרת המכות?