הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - מדעים ויהדות, פרק 7: נפש האדם בראי המדע

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מגיש סדרת הרצאות עמוקה ומעשירה לכל מי שרוצה תשובות לשאלות יסוד מרתקות: התהוות היקום, עולם הזוחלים הקדומים, חשיפת גילויים מדעיים לצד העמדה התורנית, כולל הפקת לקחים מעשיים לחיי היום יום בזוגיות, נפש האדם ועוד. לפניכם הפרק השביעי

(אורך 55:23)

תמלול ההרצאה

1
00:00:08,920 --> 00:00:10,950
שלום וברכה וערב טוב.

2
00:00:11,320 --> 00:00:16,460
אנחנו נתבונן היום בנפש האדם
מנקודת מבט יהודית

3
00:00:16,660 --> 00:00:22,010
במקביל למחקרים שנעשים
במאה השנים האחרונות.

4
00:00:22,280 --> 00:00:24,840
כידוע, כל תורת הפסיכולוגיה,

5
00:00:24,950 --> 00:00:27,100
ההיכרות עם נפש האדם

6
00:00:27,400 --> 00:00:30,810
היא לא כמו במדעים אחרים
שהם מדעים מדויקים,

7
00:00:31,020 --> 00:00:34,540
כמו מתמטיקה שאפשר לדבר על דיוק.

8
00:00:35,010 --> 00:00:37,270
כאן בעצם מדברים על נפש האדם,

9
00:00:37,290 --> 00:00:40,190
דבר שמשתנה מאוד מאדם לאדם.

10
00:00:40,960 --> 00:00:44,980
כל אדם שמגיע למנהיגות,

11
00:00:45,000 --> 00:00:48,080
בין אם הוא מנהיג של כיתה בבית הספר,

12
00:00:48,350 --> 00:00:50,050
מנהיג של מדינה,

13
00:00:50,400 --> 00:00:54,190
הורה, גם הורה הוא מנהיג,
מנהיג את כל המשפחה,

14
00:00:54,690 --> 00:00:58,730
חייב להיות מודע למבנה של נפש האדם

15
00:00:59,180 --> 00:01:01,680
שאם לא כן, הוא לא ידע איך להתנהל,

16
00:01:01,690 --> 00:01:04,550
הוא לא ידע איך לכוון, איך לייעץ,

17
00:01:04,570 --> 00:01:06,140
איך לחיות בעצמו.

18
00:01:08,050 --> 00:01:11,500
לכן באמת משה רבנו לפני שנפטר,

19
00:01:11,510 --> 00:01:16,630
והקב"ה מודיע לו שהוא עומד
לעזוב את העולם,

20
00:01:17,350 --> 00:01:24,600
הוא מבקש מהקב"ה ממלא מקום,
אבל בניסוח לא שגרתי.

21
00:01:25,330 --> 00:01:26,800
נקרא את לשונו:

22
00:01:37,830 --> 00:01:41,610
הניסוח הזה, "אלוהי הרוחות לכל בשר",

23
00:01:41,860 --> 00:01:46,450
זה ניסוח נדיר, בדרך כלל מדברים
"אלוהי השמיים", "אלוהי הארץ".

24
00:01:46,820 --> 00:01:52,830
כאן הוא פונה לקב"ה כשהוא מבקש
מנהיג שינהיג את ישראל במקומו,

25
00:01:53,110 --> 00:01:56,340
הוא מבקש "יפקוד ה' אלוהי הרוחות
לכל בשר".

26
00:01:56,490 --> 00:01:57,820
מסביר רש"י:

27
00:02:14,530 --> 00:02:19,920
כלומר, משה רבנו, שהיה מנהיגם של ישראל,

28
00:02:19,950 --> 00:02:24,380
ראה עם הזמן עד כמה האישיות
של כל אדם שונה.

29
00:02:24,410 --> 00:02:28,760
איך אתה צריך לדבר עם זה,
ועם השני לדבר בצורה שונה לחלוטין.

30
00:02:28,940 --> 00:02:32,130
פה אתה נכנס ללב
של האדם הזה בסגנון מסוים,

31
00:02:32,160 --> 00:02:33,910
אצל אחר זה לא יעבוד.

32
00:02:34,290 --> 00:02:38,750
כך גם כל הורה בחינוך ילדים
צריך לדעת להכיר את הילדים,

33
00:02:38,770 --> 00:02:40,710
כל ילד וילד עם האופי שלו,

34
00:02:40,730 --> 00:02:42,020
עם הסגנון שלו.

35
00:02:42,260 --> 00:02:44,850
אנחנו נתבונן מנקודת מבט יהודית

36
00:02:44,870 --> 00:02:48,070
גם במה שנוגע למורכבות של נפש האדם,

37
00:02:48,420 --> 00:02:58,090
מה שפרויד בעולם המחקר חילק את נפש האדם
לשלוש רשויות: האיד, האגו והסופר אגו.

38
00:02:58,530 --> 00:03:01,660
האיד - שזה היצר החייתי שיש באדם,

39
00:03:02,570 --> 00:03:05,270
האגו - שזה האני,

40
00:03:06,540 --> 00:03:09,250
והסופר אגו - שזה האני העליון.

41
00:03:09,280 --> 00:03:14,500
כך חילק פרויד, ועד היום לומדים את הדברים
באוניברסיטאות על פי היסודות האלה.

42
00:03:14,520 --> 00:03:16,870
נראה מה שיש ליהדות לומר בזה

43
00:03:17,070 --> 00:03:21,800
וגם את החלוקה בכלל של כל האנושות,
כל הסוגים, כל הטבעים,

44
00:03:22,150 --> 00:03:27,100
כמה קטגוריות יש לחלק
את הטיפוסים השונים שיש באדם.

45
00:03:28,280 --> 00:03:30,620
זה חשוב גם כדי להכיר את עצמנו,

46
00:03:30,640 --> 00:03:36,420
לדעת להיכן אנחנו נוטים, לאיפה שייכים,
אז נדע איך להתמודד ואיך לבנות את עצמנו.

47
00:03:37,070 --> 00:03:42,750
וגם מה שיותר חשוב לילדים שלנו
שאנחנו מופקדים עליהם, אחראים עליהם,

48
00:03:43,270 --> 00:03:45,780
מחנך, מחנכת בכיתה.

49
00:03:46,599 --> 00:03:50,470
הרי כל העתיד של הילדים האלה,
עשרות ילדים בכיתה אחת,

50
00:03:50,610 --> 00:03:55,350
העתיד מופקד בידיים של מי שמלמד אותם,
מי שמחנך אותם שנה שלמה

51
00:03:55,380 --> 00:03:56,990
ועוד שנה ועוד שנה.

52
00:03:58,110 --> 00:04:00,740
זו אחריות גדולה גם על עצמנו,
גם על אחרים.

53
00:04:00,760 --> 00:04:07,990
אז נראה גם מבחינה זו לכמה קטגוריות
אנשים בעולם כולו משתייכים על פי התורה

54
00:04:08,000 --> 00:04:09,360
שהיא תורת האלוקים.

55
00:04:11,948 --> 00:04:15,910
חשוב לציין מה שכותב הרמב"ם
ב"הלכות דעות",

56
00:04:17,360 --> 00:04:23,850
שהאדם נולד עם טבעים מסוימים,
עם דחפים מסוימים.

57
00:04:24,650 --> 00:04:28,630
זה נקרא אופי מולד,
שאדם נולד עם אופי מסוים.

58
00:04:29,130 --> 00:04:33,170
ויש אופי נרכש,
שאדם רוכש אותו במשך החיים,

59
00:04:33,300 --> 00:04:34,950
רואה איך אחרים מתנהגים

60
00:04:34,970 --> 00:04:37,480
או קרא על איזה עניין,
 הנהגה מסוימת,

61
00:04:37,480 --> 00:04:39,960
ראה, מאוד התחבר לזה,

62
00:04:39,970 --> 00:04:44,650
והוא מאמץ לעצמו את אותם
 דפוסי התנהגות, את אותם רעיונות.

63
00:04:45,020 --> 00:04:46,880
יש מולד ויש נרכש.

64
00:04:46,890 --> 00:04:51,610
בתורת הקבלה כותב רבי חיים ויטאל
נקודה מאוד מעניינת,

65
00:04:51,840 --> 00:04:56,880
שלעיתים אנחנו מושפעים מגלגולים קודמים.

66
00:04:57,340 --> 00:05:03,220
כלומר, יש דפוסי התנהגות
או סוגים של אופי שהאדם מזהה בעצמו

67
00:05:03,240 --> 00:05:09,160
או אפילו לחצים, פחדים שהוא לא מבין
מאיפה זה בא לו כי הוא גדל כמו כל האחים

68
00:05:09,245 --> 00:05:13,460
אבל הוא עם קשיים,
עם התמודדויות שאין לאחרים,

69
00:05:13,480 --> 00:05:18,090
והוא לא מבין למה דווקא לי יש את החרדה
ואת הלחץ מהעניין הזה.

70
00:05:18,780 --> 00:05:23,570
אומר מהרח"ו שהנפש נושאת זיכרונות
מהגלגולים הקודמים

71
00:05:24,100 --> 00:05:28,340
ופעמים שהלחץ של האדם מדבר מסוים

72
00:05:28,360 --> 00:05:31,250
נובע מזיכרון שהוא מביא איתו
בגלגול הקודם.

73
00:05:31,800 --> 00:05:33,470
דוגמה לכך שהוא מביא:

74
00:05:35,240 --> 00:05:41,230
יש אנשים שמתקשים מאוד לשמוע
צליל של חיכוך של מתכות.

75
00:05:41,620 --> 00:05:46,520
כשסכין מתחככת בסכין אחרת,
יש אנשים שמקבלים מזה צמרמורת,

76
00:05:47,050 --> 00:05:48,840
ויש כאלה שזה לא מפריע להם

77
00:05:49,130 --> 00:05:52,820
ולא מבינים מה זה כל כך מפריע לו,
בסך הכול שני ברזלים נגעו אחד בשני,

78
00:05:52,830 --> 00:05:54,590
למה הוא כל כך מתרגש מזה?

79
00:05:55,730 --> 00:06:00,519
אומר מהרח"ו: אדם
שבגלגול הקודם נפגע ממתכת,

80
00:06:00,800 --> 00:06:04,862
נחתך, נדקר,
יש לו זיכרונות לא טובים ממתכות,

81
00:06:05,290 --> 00:06:11,310
כשהוא שומע צלצולי מתכות בגלגול הזה
הוא מרגיש זעזוע, צמרמורת

82
00:06:11,320 --> 00:06:16,640
והוא לא יודע שבעצם זה זיכרון של לחץ
שהוא נושא מהגלגולים הקודמים.

83
00:06:17,210 --> 00:06:23,640
מזה נלמד לעוד מצבים שכשאדם מזהה אצל עצמו
התנהלות שהיא לא כל כך מובנת

84
00:06:24,680 --> 00:06:26,150
צריך להרגיע את עצמו,

85
00:06:26,160 --> 00:06:28,560
לא בהכרח שמשהו לא בסדר אצלו,

86
00:06:28,660 --> 00:06:30,860
אלא לומר: אני לא יודע מה בדיוק היה בעבר,

87
00:06:30,890 --> 00:06:34,390
ייתכן שאני נושא איתי זיכרונות
מגלגולים קודמים

88
00:06:34,410 --> 00:06:36,570
אבל היום, ברוך השם, הכול בסדר.

89
00:06:36,580 --> 00:06:39,070
שירגיע את עצמו, ידבר עם עצמו.

90
00:06:39,330 --> 00:06:42,700
לכל אדם שסובל מלחצים, מחרדות,

91
00:06:42,780 --> 00:06:46,200
מכל העניינים שקשורים לנפש האדם,

92
00:06:46,500 --> 00:06:52,990
צריך לדעת שיש לו בתוך הגוף, בתוך הנפש,
יש בית מרקחת פרטית שלו.

93
00:06:53,382 --> 00:06:57,120
הוא צריך לגשת ולהוציא מהמדפים
את מה שנכון לו.

94
00:06:57,522 --> 00:07:04,230
אם הוא יצליח להסתכל נכון, בצורה בריאה
על החיים, על הבורא, על הבריאה,

95
00:07:04,260 --> 00:07:05,420
על תכלית החיים,

96
00:07:05,440 --> 00:07:08,010
ישקיע במה שבאמת צריך להשקיע,

97
00:07:08,220 --> 00:07:12,050
מה שטפל יעבור לצד, מה שעיקר יוביל,

98
00:07:12,090 --> 00:07:14,950
הוא פחות יילחץ
ממה אומרים עליו ומה חושבים

99
00:07:14,990 --> 00:07:19,200
וחשבונות ופלפולים
שהוא עושה לעצמו שמסבכים אותו,

100
00:07:19,220 --> 00:07:21,840
מביאים אותו להתנהגויות שהן לא רצויות,

101
00:07:21,870 --> 00:07:23,380
הוא יקבל גם ביטחון עצמי,

102
00:07:23,390 --> 00:07:26,500
הוא פחות ינהל את החיים
על פי מה שאחרים חושבים

103
00:07:26,510 --> 00:07:28,520
ועל פי מה שאחרים רוצים,

104
00:07:28,570 --> 00:07:30,100
אלא על פי רצון השם.

105
00:07:30,210 --> 00:07:33,140
תמיד הוא בוחן את עצמו
על פי הקו של התורה:

106
00:07:33,150 --> 00:07:35,740
האם אני בסדר?
אז לא אכפת לי מה חושבים.

107
00:07:35,760 --> 00:07:37,840
אני לא בסדר - צריך לתקן.

108
00:07:37,960 --> 00:07:42,590
אם אני נוגע בדבר אז אתייעץ עם אדם
שאני סומך עליו מה יש לתקן,

109
00:07:42,600 --> 00:07:43,935
מה אני צריך לעשות.

110
00:07:44,123 --> 00:07:47,190
בעולם הישיבות יש מה שנקרא משגיח רוחני.

111
00:07:47,220 --> 00:07:49,290
בכל ישיבה יש משגיח רוחני.

112
00:07:49,550 --> 00:07:50,520
מה התפקיד שלו?

113
00:07:50,550 --> 00:07:53,220
הוא לא מלמד גמרא ולא מלמד הלכות,

114
00:07:54,370 --> 00:07:58,040
התפקיד היחיד שלו הוא לעצב
את האישיות של הבחורים.

115
00:07:58,440 --> 00:08:00,200
אז הוא נותן שיחות מוסר,

116
00:08:00,210 --> 00:08:04,350
אם בחור מתקשה, מתמודד
 עם יצר מסוים, עם כעסים,

117
00:08:04,380 --> 00:08:05,930
אז הוא יושב איתו,
הוא מבקש פגישה

118
00:08:05,930 --> 00:08:11,680
והוא יושב איתו בחדר, פורס את הכול בפניו
והוא נותן לו עצות, מכוון אותו לספרי מוסר.

119
00:08:11,770 --> 00:08:17,570
בדרך כלל לבחור משגיח רוחני
זה אחד האתגרים הכי קשים כשמקימים ישיבה

120
00:08:17,590 --> 00:08:21,980
כי צריך להיות אדם שהוא גם
דוגמה אישית בהתנהגות שלו

121
00:08:22,200 --> 00:08:26,640
וגם שבקי בידע, יש לו המון ידע
בכל מה שנוגע לנפש האדם.

122
00:08:26,670 --> 00:08:28,650
לא שהוא למד באוניברסיטה פסיכולוגיה,

123
00:08:28,850 --> 00:08:33,010
אני לא מכיר אפילו משגיח רוחני אחד
בישיבה שלמד פסיכולוגיה,

124
00:08:33,270 --> 00:08:36,840
אבל הוא מכיר את נפש האדם
הרבה יותר טוב מהרבה פסיכולוגים

125
00:08:36,850 --> 00:08:41,960
שלמדו במשך שנים כי הוא השקיע את חייו
בספרי מוסר, בהנהגה,

126
00:08:41,980 --> 00:08:44,770
בהדרכה האלוקית של הקב"ה.

127
00:08:45,680 --> 00:08:49,690
נפתח קודם כול בחלוקת
הקטגוריות של בני אדם,

128
00:08:49,770 --> 00:08:52,070
גם של עצמנו, גם של ילדינו

129
00:08:52,200 --> 00:08:55,250
ואחר כך נעבור לחלוקה הפנימית
של נפש האדם.

130
00:08:56,594 --> 00:08:59,160
אם נשאל היום פסיכולוג, פסיכיאטר:

131
00:08:59,180 --> 00:09:04,490
קח את כל הטיפוסים שיש בעולם,
לכמה קטגוריות אתה תחלק אותם?

132
00:09:04,880 --> 00:09:06,490
יהיו בזה המון דעות,

133
00:09:06,610 --> 00:09:10,870
גם תלוי מה הכותרת
 שאתה נותן לכל קטגוריה.

134
00:09:12,840 --> 00:09:19,730
אבל התורה אומרת שהקב"ה ברא
ארבעה סוגים של טיפוסים

135
00:09:20,020 --> 00:09:24,100
שאם נדע ונכיר את ארבעת הטיפוסים האלה,

136
00:09:24,290 --> 00:09:28,270
אנחנו נדע גם לזהות את עצמנו
לאיזו מחלקה אנחנו משתייכים,

137
00:09:28,300 --> 00:09:32,550
לזהות את ילדינו, וכך נוכל
גם לכוון אותם נכון.

138
00:09:33,348 --> 00:09:39,470
לא הרבה שמים לב שהסוד הגדול הזה
זה יסוד בנפש האדם, יסוד פסיכולוגי,

139
00:09:40,280 --> 00:09:44,700
מופיע בהגדה של פסח
על פי פסוקים שנמצאים בתורה.

140
00:09:45,050 --> 00:09:46,900
בהגדה של פסח אנחנו אומרים:

141
00:09:49,846 --> 00:09:52,730
מה פירוש המילים האלה "דיברה תורה"?
איפה הוא דיברה?

142
00:09:53,960 --> 00:10:01,420
אדם שיעבור על הפסוקים שבתורה
ימצא בארבעה מקומות שהקב"ה אומר לכל אבא:

143
00:10:01,768 --> 00:10:04,790
תספר לילדים שלך על יציאת מצרים,

144
00:10:04,948 --> 00:10:10,210
"והגדת לבנך ביום ההוא לאמור
בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים".

145
00:10:10,424 --> 00:10:14,550
הסיפור של יציאת מצרים מופיע
בארבעה מקומות בתורה

146
00:10:14,908 --> 00:10:17,490
במה שהתורה מצווה - תספר לילדים.

147
00:10:18,035 --> 00:10:20,790
לא מובן למה צריך לחזור על זה
 ארבע פעמים,

148
00:10:20,970 --> 00:10:25,030
למה צריך ארבע פעמים, מספיק מקום אחד,
כבר נדע - צריך לספר לילדים.

149
00:10:25,520 --> 00:10:27,650
מלבד זאת, התורה שינתה.

150
00:10:27,738 --> 00:10:33,410
מי שיבדוק את ארבעת המקומות האלה,
התורה שינתה את הניסוח

151
00:10:34,610 --> 00:10:37,840
גם במה שנוגע לשאלה של הבן

152
00:10:37,840 --> 00:10:40,300
וגם במה שנוגע לתשובה של האב.

153
00:10:41,390 --> 00:10:42,870
למה התורה שינתה?

154
00:10:43,280 --> 00:10:48,580
לימדו אותנו חז"ל שבזה הקב"ה,
שהוא יוצר האדם, מלמד את האבא,

155
00:10:48,600 --> 00:10:51,390
הוא אומר: תדע לך, אני בראתי
ארבעה סוגים של בני אדם.

156
00:10:51,410 --> 00:10:55,650
תבדוק כל ילד לאיזו מחלקה הוא משתייך
ואז תדע איך לחנך אותו.

157
00:11:01,500 --> 00:11:02,630
מה זה רשע?

158
00:11:02,650 --> 00:11:04,370
יש ילד שנולד רשע?

159
00:11:04,730 --> 00:11:07,940
כל ילד הוא טהור ונקי וצדיק.

160
00:11:07,960 --> 00:11:10,380
מה זה שיש ארבעה בנים, אחד רשע?

161
00:11:10,400 --> 00:11:12,410
איך אפשר להגיד על ילד שהוא רשע?

162
00:11:13,870 --> 00:11:15,280
אבל הפירוש הוא כך:

163
00:11:15,820 --> 00:11:21,490
יש ילד שהוא נולד עם אופי מסוים
שאם לא נכוון אותו נכון

164
00:11:21,520 --> 00:11:23,650
הוא עלול חלילה בסוף להיות רשע.

165
00:11:24,590 --> 00:11:27,910
האחד הוא חכם, מה זה חכם?

166
00:11:28,390 --> 00:11:33,020
יש ילד שאתה רואה אותו מטבעו
שהוא נוטה לטוב,

167
00:11:33,760 --> 00:11:38,210
הוא מחפש תמיד טוב, אוהב לעזור,
אוהב לסייע, הוא לא מרדן,

168
00:11:38,230 --> 00:11:40,440
אתה מסביר לו, הוא מקבל את הדברים.

169
00:11:40,620 --> 00:11:43,130
וזה לא נובע מטיפשות, הוא פיקח גדול,

170
00:11:43,150 --> 00:11:48,980
הוא חריף, הוא חכם, הוא נבון
אבל הוא נמשך לטוב.

171
00:11:49,000 --> 00:11:52,640
אוהב ללמוד, אוהב לעזור,
מלמדים אותו הוא מיד מתחבר.

172
00:11:53,090 --> 00:11:54,690
זה נקרא ילד חכם.

173
00:11:55,100 --> 00:11:59,240
אבל יש עוד טיפוס שהקב"ה ברא בעולם:
"האחד רשע".

174
00:11:59,260 --> 00:12:00,350
מה זה רשע?

175
00:12:00,590 --> 00:12:07,050
הוא פיקח, הוא חריף, הוא מבין
ויחד עם זאת, הוא נולד עם אופי מרדן.

176
00:12:08,570 --> 00:12:10,300
הוא אוהב תמיד ללכת נגד,

177
00:12:10,650 --> 00:12:15,420
אתה אומר לו כך, הוא מנסה דווקא
להציק לך, "תסביר לי למה!

178
00:12:15,450 --> 00:12:17,040
"אם לא, אני אעשה את ההפך".

179
00:12:17,790 --> 00:12:18,970
אופי מרדן.

180
00:12:19,370 --> 00:12:23,360
מבחינת פיקחות וחריפות הוא כמו החכם,
הוא חכם לא פחות,

181
00:12:23,890 --> 00:12:28,240
אבל האופי שלו הוא לא אופי שמתחבר
ואתה מלמד אותו, מדריך אותו

182
00:12:28,250 --> 00:12:30,040
והוא מיד שמח לעשות.

183
00:12:30,470 --> 00:12:31,950
הוא נוטה למרדנות.

184
00:12:32,430 --> 00:12:34,910
ילד כזה צריך להשקיע בו המון,

185
00:12:35,050 --> 00:12:38,200
כי אם לא תשקיע בו המון
ותלך לפי הראש שלו,

186
00:12:38,220 --> 00:12:40,020
חלילה הוא עלול לצאת רשע.

187
00:12:41,710 --> 00:12:42,990
השלישי זה תם.

188
00:12:43,000 --> 00:12:43,680
מה זה תם?

189
00:12:43,700 --> 00:12:45,020
הוא לא פיקח גדול,

190
00:12:45,830 --> 00:12:49,890
רואה משהו, שואל שאלות פשוטות,
אתה עונה לו תשובות פשוטות,

191
00:12:49,900 --> 00:12:51,800
הוא מקבל את הדברים, זורם הלאה.

192
00:12:52,630 --> 00:12:55,870
ויש אחד שאינו יודע לשאול
שהוא בכלל לא סקרן,

193
00:12:55,870 --> 00:12:57,120
לא מעניין אותו כלום.

194
00:12:57,600 --> 00:12:58,980
ואם אתה לא תעודד אותו,

195
00:12:58,990 --> 00:13:03,970
לא תעורר אותו להתבונן, לראות,
להתקדם, להתפתח,

196
00:13:04,010 --> 00:13:05,800
הוא יישאר במקום מאוד נמוך.

197
00:13:06,200 --> 00:13:09,350
אלה ארבעת הסוגים שהקב"ה ברא בעולם.

198
00:13:09,740 --> 00:13:12,770
למה לא כתוב שם
כנגד ארבעה בנים דיברה תורה:

199
00:13:12,790 --> 00:13:19,080
האחד חכם, השני רשע,
השלישי תם והרביעי שאינו יודע לשאול?

200
00:13:19,090 --> 00:13:20,200
לא כתוב שם כך,

201
00:13:20,440 --> 00:13:23,370
כתוב: "אחד חכם, אחד רשע,
אחד תם ואחד שאינו...".

202
00:13:23,400 --> 00:13:24,860
למה "אחד", "אחד", "אחד"?

203
00:13:25,060 --> 00:13:26,500
גם בזה יש מסר:

204
00:13:27,350 --> 00:13:30,030
כשיש לך כמה סוגים של ילדים בבית,

205
00:13:30,320 --> 00:13:32,870
תראה כל ילד כעולם בפני עצמו.

206
00:13:32,900 --> 00:13:35,056
זה לא אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש.

207
00:13:35,560 --> 00:13:37,910
כל ילד הוא עולם בפני עצמו.

208
00:13:38,110 --> 00:13:39,353
תלמד להכיר אותו.

209
00:13:39,766 --> 00:13:43,350
כמה חשוב שהורים
ישחקו עם הילדים, ידברו איתם.

210
00:13:43,590 --> 00:13:47,080
יש היום הורים שעסוקים מאוד
בפרנסה, בעניינים שלהם,

211
00:13:47,270 --> 00:13:51,450
הילד מגיע הביתה, מיד מושיבים אותו
ליד מסך, סוג של בייביסיטר,

212
00:13:51,470 --> 00:13:54,390
נותנים לו שיאכל משהו, מחכים שילך לישון.

213
00:13:54,530 --> 00:13:56,100
בקושי מכירים את הילד.

214
00:13:57,080 --> 00:13:59,340
אבל כשהורים יושבים עם הילד, משחקים,

215
00:13:59,350 --> 00:14:03,430
אומנם היום יש הרבה עול של פרנסה,
גם על האיש, גם על האישה,

216
00:14:03,490 --> 00:14:07,350
בדורות הקודמים נשים היו יותר פנויות,
היו בבית יושבות עם הילדים,

217
00:14:07,680 --> 00:14:13,340
היום זה חסר, אבל לפחות לנצל את ימי שישי,
ימי שבת שאפשר לשבת סביב השולחן.

218
00:14:13,380 --> 00:14:16,660
בית שומר שבת כהלכה,
אף אחד לא ממהר לשום מקום,

219
00:14:16,820 --> 00:14:21,180
יש 24 שעות שהלבבות מחובקים יחד.

220
00:14:21,450 --> 00:14:25,940
האבא הולך לבית הכנסת עם הילדים הקטנים,
עם הגדולים, חוזר, קידוש,

221
00:14:26,500 --> 00:14:31,450
יש רוגע בסעודה, הוא מדבר, הם מדברים,
שואלים שאלות, מספרים חוויות,

222
00:14:31,480 --> 00:14:34,300
דברי תורה, שרים ביחד, ברכת המזון.

223
00:14:34,420 --> 00:14:35,190
זה עולם אחר.

224
00:14:35,210 --> 00:14:36,650
למחרת, כל היום.

225
00:14:36,990 --> 00:14:41,660
אבל למצוא את הזמן של לשבת עם הילדים,
לשחק איתם, לדבר איתם,

226
00:14:41,680 --> 00:14:46,250
כך ההורים מכירים את הילדים,
הילדים מכירים את ההורים,

227
00:14:46,420 --> 00:14:51,300
וניתן לכוון כל ילד לפי מה
 שבאמת נכון וטוב עבורו.

228
00:14:52,330 --> 00:14:57,560
לכן באמת כתוב שם שארבעת הטיפוסים האלה
שהקב"ה ברא בעולם:

229
00:14:57,860 --> 00:15:01,190
טיפוס אחד שהוא פתוח לקבל,

230
00:15:01,210 --> 00:15:03,980
הוא פיקח, חריף,
"רק תלמד אותי, אני עושה",

231
00:15:03,990 --> 00:15:05,420
מתנהג כמו שצריך.

232
00:15:05,450 --> 00:15:10,224
מצוין, ילד כזה תלמד אותו, תדריך אותו,
תמלא אותו בידע, הוא יתקדם.

233
00:15:10,790 --> 00:15:12,670
אבל יש את הטיפוס המרדן,

234
00:15:13,130 --> 00:15:17,000
הוא פיקח אבל הוא תמיד מציק לך,
תמיד הוא הולך הפוך,

235
00:15:17,000 --> 00:15:19,350
אתה אומר לו כך,
הוא רוצה דווקא את ההפך.

236
00:15:19,450 --> 00:15:20,880
מה עושים עם ילד כזה?

237
00:15:21,730 --> 00:15:23,750
כתוב שם בהגדה של פסח:

238
00:15:32,570 --> 00:15:36,430
יש כאן הדרכה פסיכולוגית-חינוכית
יסודית מאוד.

239
00:15:37,170 --> 00:15:38,990
מה זה "אף אתה הקהה את שיניו"?

240
00:15:39,390 --> 00:15:41,290
אין הכוונה תשבור לו את השיניים,

241
00:15:42,310 --> 00:15:45,870
כמו שיש כאלה שהבינו כאילו כתוב
תן לו אגרוף.

242
00:15:46,180 --> 00:15:48,120
לא לזה הכוונה, זו לא דרכה של תורה,

243
00:15:48,130 --> 00:15:51,730
דרכה של תורה "דרכיה דרכי נועם
וכל נתיבותיה שלום".

244
00:15:53,320 --> 00:15:59,820
אדם ששיניו קהות, פירושו של דבר
שהוא מרגיש חוסר נוחות בשיניים.

245
00:15:59,830 --> 00:16:03,990
אדם ששותה חומץ,
השיניים מתחככות אחת בשנייה,

246
00:16:04,104 --> 00:16:06,432
הוא מרגיש מאוד שלא בנוח בשיניים.

247
00:16:07,630 --> 00:16:12,360
"הקהה את שיניו", פירושו של דבר:
תן לו להרגיש לא טוב בדרך השלילית.

248
00:16:12,658 --> 00:16:15,730
תלמד אותו שמי שהולך בדרך השלילית,

249
00:16:16,750 --> 00:16:18,430
גם אם עכשיו נחמד לו,

250
00:16:18,800 --> 00:16:20,310
אבל בסוף הוא יפסיד.

251
00:16:20,440 --> 00:16:21,660
איך עושים את זה?

252
00:16:22,190 --> 00:16:24,610
אתה אומר לו...
לא שתגיד לו "אתה תסבול".

253
00:16:24,650 --> 00:16:30,460
ברגע שאומרים לילד מרדן "אם לא תשמע לי,
אתה תסבול", "אני אתן לך מכות, אתה..."

254
00:16:31,690 --> 00:16:34,770
הוא מפתח נוגדנים, "אני אסתדר בלעדיך",

255
00:16:34,780 --> 00:16:37,340
הרי הוא בטבעו מרדן אז הוא ילך נגד.

256
00:16:37,780 --> 00:16:39,110
מה צריך לומר לו?

257
00:16:39,470 --> 00:16:43,370
"בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים,
לי ולא לו".

258
00:16:43,410 --> 00:16:45,600
היה צריך לומר "לי ולא לך".

259
00:16:45,890 --> 00:16:50,410
אבל חז"ל לימדו אותנו -
אל תגיד לילד "לי ולא לך",

260
00:16:50,570 --> 00:16:52,240
אלא תראה לו מישהו אחר.

261
00:16:52,740 --> 00:16:56,410
תספר לו על אנשים שהלכו
בדרך שלילית, לאיפה הם הגיעו.

262
00:16:56,940 --> 00:17:00,360
אני, שהולך בדרך טובה,
 יוצא לי טוב בחיים.

263
00:17:00,600 --> 00:17:02,850
ההוא שהולך - לא אתה, ההוא...

264
00:17:02,860 --> 00:17:05,210
אדם אחר שהולך בדרך לא טובה,

265
00:17:05,220 --> 00:17:07,060
אילו היה שם, לא היה נגאל,

266
00:17:07,420 --> 00:17:11,560
כי תראה לאיפה הדרך הזו מובילה
שאנשים חושבים שהם נהנים מהחיים

267
00:17:11,570 --> 00:17:14,820
אבל אם לא הולכים דרך נכונה,
בסוף נופלים בבור.

268
00:17:14,984 --> 00:17:17,750
למה הקב"ה שם לך גדרות בתורה?

269
00:17:17,840 --> 00:17:21,350
הוא אומר לך תיהנה מכאן ועד כאן
ואז תיהנה כל החיים.

270
00:17:21,370 --> 00:17:23,870
אז למה לא לפרוץ את הגדר, ליהנות עוד?

271
00:17:24,080 --> 00:17:26,520
כי אחרי הגדר, בורא עולם יודע שיש בור

272
00:17:26,520 --> 00:17:28,110
והוא לא רוצה שתיפול בבור.

273
00:17:28,120 --> 00:17:29,720
אז הוא אמר לך: פה תעצור!

274
00:17:29,780 --> 00:17:31,520
כי אם תמשיך לא יהיה לך טוב.

275
00:17:31,960 --> 00:17:38,560
אם מצליחים להעביר מסר כזה לילד שהוא מרדן
ש"אם תשמע לי, אתה תרוויח מזה",

276
00:17:39,250 --> 00:17:42,080
את כל המנוע החזק שיש בו

277
00:17:42,530 --> 00:17:44,040
הוא ינתב אותו לטובה.

278
00:17:44,800 --> 00:17:47,550
הוא יכול להיות מוצלח יותר מהבן החכם

279
00:17:48,220 --> 00:17:50,450
כי יש לו מנוע של עזות,

280
00:17:50,490 --> 00:17:54,330
יש לו מנוע של מרדנות
שהוא יכול לקחת את זה לכיוון טוב.

281
00:17:55,480 --> 00:17:59,320
לכן באמת רואים בספר משלי,
שלמה המלך היה פסיכולוג גדול,

282
00:17:59,540 --> 00:18:03,960
כל ספר משלי, ספר קהלת
שפע של פסיכולוגיה יש שם

283
00:18:03,980 --> 00:18:05,810
לעומק נפש האדם עם הדרכה.

284
00:18:05,830 --> 00:18:09,750
מי שלומד את הדברים בעיון
 מקבל הדרכה בכל תחומי החיים.

285
00:18:10,140 --> 00:18:13,515
שלמה המלך, החכם באדם,
היה לו איי-קיו יותר מאיינשטיין,

286
00:18:13,530 --> 00:18:15,500
יותר מניוטון, יותר מכולם.

287
00:18:15,760 --> 00:18:18,800
הרמב"ן כותב בהקדמה שלו לביאורו לתורה:

288
00:18:18,980 --> 00:18:22,600
איך שלמה הכיר את כל הצמחים
וכל צמח מה התרופה,

289
00:18:22,620 --> 00:18:27,270
והכיר את העורקים שיוצאים מירושלים
לכל העולם ונטע על זה נטיעות

290
00:18:27,280 --> 00:18:29,130
שמתאימות לאותו אקלים,

291
00:18:29,150 --> 00:18:33,640
ידיעות מדהימות שהיו לשלמה המלך,
הכיסא עם כל המנגנונים שהוא עשה שם.

292
00:18:33,790 --> 00:18:37,780
כיסא שלמה, כשהיה דורך על...
כיסא כולו זהב, אבל שבע מדרגות,

293
00:18:38,030 --> 00:18:42,640
כשהיה עולה על המדרגה הראשונה
היו באים שני אריות מהצדדים,

294
00:18:42,670 --> 00:18:44,950
נעים על מסילה כזו,

295
00:18:45,060 --> 00:18:48,770
מרימים אותו על כפות ידיהם,
מעבירים אותו למדרגה השנייה.

296
00:18:48,800 --> 00:18:52,750
דורך על המדרגה השנייה, באים
שני הנמרים, מעלים אותו לשלישית.

297
00:18:52,770 --> 00:18:54,430
כך כל החיות שהיו בצידי...

298
00:18:54,440 --> 00:19:00,000
עד שהיה יושב על הכיסא הייתה יוצאת יונה,
מניחה לו ספר תורה, ספר תורה קטן בחיקו

299
00:19:00,030 --> 00:19:01,630
כשהיה עומד לשפוט.

300
00:19:01,870 --> 00:19:05,880
אז לא היה חשמל אבל ידע איך לעשות
את המנגנונים האלה.

301
00:19:06,080 --> 00:19:09,370
כשהיה מזהה במשפט שיש עד שהוא משקר,

302
00:19:10,040 --> 00:19:12,060
אבל אומרים לו "אתה משקר",
הוא אומר "אני לא משקר".

303
00:19:12,120 --> 00:19:14,100
נו, אז מה אפשר לעשות? אבל הוא מעיד.

304
00:19:14,840 --> 00:19:21,300
שלמה היה לוחץ על כפתור בכיסא שלו,
וכל החיות - היו שם המון חיות מזהב,

305
00:19:21,320 --> 00:19:25,120
כל החיות, כל חיה הייתה צועקת
בצליל הטבעי שלה.

306
00:19:25,690 --> 00:19:29,050
העד היה מדבר דברי שקר,
פתאום כל החיות צועקות,

307
00:19:29,240 --> 00:19:32,310
אפילו היום זה היה מלחיץ,
אפילו שיש חשמל ויש...

308
00:19:32,340 --> 00:19:36,040
עוד בזמנם שאף אחד לא זיהה
שיש דברים כאלה בכלל.

309
00:19:36,330 --> 00:19:38,050
מיד היה מודה על האמת.

310
00:19:38,290 --> 00:19:43,740
מאיפה היה לשלמה את כל החוכמה הזו
של כל הטבע והטכנולוגיה ששלמה ידע?

311
00:19:44,630 --> 00:19:48,030
אומר הרמב"ן ששלמה קיבל איי-קיו גבוה.

312
00:19:48,060 --> 00:19:49,700
אז מה, מה עשה לו האיי-קיו הזה?

313
00:19:49,720 --> 00:19:51,370
לפי זה הוא יכול לדעת צמחים?

314
00:19:51,640 --> 00:19:56,580
על ידי החוכמה שבו
הוא ידע לפענח את הפסוקים שבתורה.

315
00:19:56,590 --> 00:19:59,060
התורה היא התוכנית האדריכלית
של כל הבריאה.

316
00:19:59,330 --> 00:20:01,920
כל פרט שיש בעולם חייב להיות בתורה.

317
00:20:01,930 --> 00:20:04,730
לכן בהצפנות היום מוצאים
בני אדם, מאורעות,

318
00:20:04,750 --> 00:20:08,610
כל אדם, אם אתה כאן,
אתה חייב להיות בתורה עצמה.

319
00:20:08,770 --> 00:20:13,880
כמו בתוכנית אדריכלית, אם אתה רואה בבניין
דלת, חלון - משום שזה נמצא בתוכנית.

320
00:20:13,890 --> 00:20:17,080
אם לא היה בתוכנית
אתה לא היית רואה בבניין.

321
00:20:17,190 --> 00:20:22,290
כך כל פרט שיש בעולם, כל מאורע,
הכול מוצפן בתורה בשיטות שונות.

322
00:20:22,470 --> 00:20:25,850
היום עם המחשבים מגלים
הרבה הצפנות שיש בתורה.

323
00:20:26,140 --> 00:20:29,880
יש באתר הידברות הרצאה שנקראת
"הצופן התנ"כי", שם הרחבנו בזה,

324
00:20:29,910 --> 00:20:33,770
גם בספר "מסע אל האמת",
עם כל השאלות שמתעוררות בדרך כלל,

325
00:20:33,780 --> 00:20:36,360
איפה הבחירה של האדם אם הכול מוצפן?

326
00:20:36,390 --> 00:20:38,270
יש שם תשובות על כל השאלות האלה.

327
00:20:38,430 --> 00:20:44,780
על כל פנים, שלמה בחוכמתו ידע להוציא
מתוך התורה את כל הפרטים, כל הנתונים,

328
00:20:44,810 --> 00:20:48,780
כל סודות הבריאה, כל סודות הטבע
שידע אותם שלמה.

329
00:20:49,120 --> 00:20:50,740
זוהי גאונות.

330
00:20:51,830 --> 00:20:54,770
שלמה היה מבין גדול בנפש האדם,

331
00:20:55,230 --> 00:20:58,260
וכשבוחנים בספר קהלת, ספר משלי,

332
00:20:58,470 --> 00:21:04,030
תמיד כשהוא מטיף מוסר,
הוא מקפיד על שני עניינים

333
00:21:04,580 --> 00:21:05,730
שהם לא במקרה.

334
00:21:05,760 --> 00:21:09,170
מי שקורא חושב שבמקרה
הוא הכניס את הדברים האלה.

335
00:21:09,650 --> 00:21:13,380
אבל כשמבינים איך נפש האדם בנויה,
רואים שזה לא במקרה.

336
00:21:13,400 --> 00:21:16,480
ואפילו ילד מרדן, אפשר לכוון אותו נכון,

337
00:21:16,510 --> 00:21:21,860
שאת כל המנוע של המרדנות הוא יוביל לטובה
ויצא תלמיד חכם, יצא צדיק גדול.

338
00:21:23,260 --> 00:21:24,410
איך עושים את זה?

339
00:21:24,930 --> 00:21:29,750
כששלמה המלך מטיף מוסר,
הוא תמיד מכניס את המילה "בני":

340
00:21:41,790 --> 00:21:43,840
למה הוא מכניס תמיד את המילה "בני"?

341
00:21:45,060 --> 00:21:49,650
דבר שני שהוא מקפיד תמיד כשהוא מוכיח,
נותן דברי תוכחת,

342
00:21:50,030 --> 00:21:52,190
הוא מסיים עם מסר:

343
00:21:52,220 --> 00:21:54,790
אם תשמע לי, אתה תרוויח מזה.

344
00:21:54,970 --> 00:21:55,990
למשל:

345
00:22:00,340 --> 00:22:02,120
אם תשמע לי, אתה תרוויח.

346
00:22:02,230 --> 00:22:05,830
שלמה לימד אותנו יסוד גדול
בפסיכולוגיה האנושית:

347
00:22:06,550 --> 00:22:12,220
אם אתה בא לילד, אתה בא לתלמיד,
ואתה נותן לו מוסר מתוך אינטרס שלך,

348
00:22:12,390 --> 00:22:13,660
הוא לא רוצה לשמוע.

349
00:22:14,360 --> 00:22:17,480
אבל אם אתה פותח בפניית אהבה, "שמע בני",

350
00:22:17,620 --> 00:22:18,430
אתה הבן שלי,

351
00:22:18,470 --> 00:22:20,080
אתה יודע למה אני מדבר איתך?

352
00:22:20,230 --> 00:22:21,140
כי אתה יקר לי,

353
00:22:21,150 --> 00:22:23,220
אני אוהב אותך, אני רוצה שיהיה לך טוב.

354
00:22:24,070 --> 00:22:27,150
ואם תשמע לי, אתה יודע מי ירוויח מזה?

355
00:22:27,180 --> 00:22:28,420
אתה תרוויח מזה.

356
00:22:29,130 --> 00:22:30,100
ניקח דוגמה.

357
00:22:30,600 --> 00:22:34,800
אם שיש לה בבית ילד
מהטיפוס שהזכרנו, ילד מרדן,

358
00:22:34,930 --> 00:22:39,410
תמיד הולך נגד, תמיד באנטי ו...
ההורים מיואשים.

359
00:22:40,040 --> 00:22:44,670
חדרו תמיד הפוך, היא מדברת איתו שיסדר,
הוא לא שומע לה.

360
00:22:46,060 --> 00:22:52,590
בדרך כלל אם האימא לא מכוונת נכון
אלא פועלת על פי הדחפים שלה,

361
00:22:52,610 --> 00:22:53,780
איך היא פונה לילד?

362
00:22:54,700 --> 00:22:56,850
תגיד, אתה חושב שאני המשרתת שלך?

363
00:22:56,950 --> 00:22:58,930
אני צריכה לסדר לך תמיד את החדר?

364
00:22:58,950 --> 00:23:00,980
מתי תהיה בן אדם? מתי תהיה מסודר?

365
00:23:01,020 --> 00:23:02,760
צועקת, מטיפה מוסר.

366
00:23:03,900 --> 00:23:06,630
סיימה את שלה, הוא ממשיך בשלו.

367
00:23:07,350 --> 00:23:09,920
לכל היותר, באותו רגע
בגלל שהוא רואה אותה כועסת

368
00:23:09,940 --> 00:23:11,710
הוא עושה משהו, אבל הוא לא משתנה.

369
00:23:12,400 --> 00:23:14,970
אם האימא תיקח את העצה של שלמה המלך,

370
00:23:15,530 --> 00:23:19,260
היא תקרא לילד הזה בן ה-8,
בן ה-10, בן ה-12

371
00:23:19,520 --> 00:23:23,310
ותאמר לו: בוא נשב, אני רוצה
לדבר איתך על עניין חשוב.

372
00:23:23,670 --> 00:23:25,830
בנחת, בלי מתח ובלי עצבים,

373
00:23:26,200 --> 00:23:30,440
ואז היא פונה אליו באהבה ואומרת לו:
אתה יודע, יוסי, אתה הבן שלי,

374
00:23:30,460 --> 00:23:32,590
אני אוהבת אותך, אני רוצה שיהיה לך טוב.

375
00:23:33,580 --> 00:23:36,050
אם לא היית הבן שלי,
זה לא היה מעניין אותי.

376
00:23:36,500 --> 00:23:39,250
אבל בגלל שאתה הבן ואני כל כך אוהבת אותך,

377
00:23:39,270 --> 00:23:42,310
אני רוצה שתרוויח כל החיים,
תשמע לעצה שלי.

378
00:23:42,630 --> 00:23:44,200
פה היא כבר פותחת לו את הלב

379
00:23:45,390 --> 00:23:50,520
ואז היא אומרת לו: שים לב שיש לך בחדר
המון משחקים שאתה לא יכול לשחק בהם

380
00:23:50,550 --> 00:23:51,950
כי חסרים חלקים.

381
00:23:54,220 --> 00:23:55,650
למה חסרים חלקים?

382
00:23:57,710 --> 00:24:00,050
כי בכל פעם אבד חלק אחר.

383
00:24:00,630 --> 00:24:05,710
תשמע לעצה שלי, כשאתה מסיים לשחק,
תארוז את הכול, תעלה, תוציא קופסה אחרת,

384
00:24:05,930 --> 00:24:07,990
אז אתה תיהנה, יהיה לך טוב.

385
00:24:09,320 --> 00:24:12,860
שים לב שכמעט הפסדת
את הטיול בשבוע שעבר,

386
00:24:12,870 --> 00:24:16,990
ההסעה כמעט יצאה בגלל
שלא מצאת את הנעל שלך.

387
00:24:17,680 --> 00:24:20,220
אם היית שומע לי שהפינה הזו
היא הפינה הקבועה,

388
00:24:20,230 --> 00:24:24,540
אתה חולץ את הנעליים בערב, שים אותן שם,
אז אתה תמיד תמצא אותן בבוקר.

389
00:24:25,730 --> 00:24:29,510
תשמע לי, אתה הבן שלי, אני אוהבת אותך,
תקשיב לי, יהיה לך טוב.

390
00:24:30,360 --> 00:24:32,200
גם אם הוא לא יהיה מלאך ביום,

391
00:24:32,360 --> 00:24:36,080
אבל מסרים שבאים בצורה כזו
הם חודרים ללב.

392
00:24:36,850 --> 00:24:41,130
אפילו ילד מרדן מטבעו,
זה מה שלומדים בהגדה של פסח,

393
00:24:41,140 --> 00:24:45,940
אפילו ילד מרדן מטבעו,
אם מעבירים אליו את המסר הזה

394
00:24:46,660 --> 00:24:48,470
ש"אם תשמע לי אתה תרוויח,

395
00:24:48,470 --> 00:24:51,020
"אם אתה תלך בדרך הלא טובה, אתה תפסיד" -

396
00:24:51,480 --> 00:24:53,110
עם הזמן הוא ישתנה.

397
00:24:54,140 --> 00:24:59,540
יש את הטיפוס השלישי של התם,
שהוא לא חריף ופיקח כמו שני הראשונים,

398
00:25:00,690 --> 00:25:03,390
שואל שאלה בתמימות כזאת,

399
00:25:03,780 --> 00:25:07,430
תכוון אותו בהתאם,
תלמד אותו לפי הקיבולת שלו.

400
00:25:07,750 --> 00:25:10,760
שני הראשונים פיקחים מאוד,
השלישי פחות.

401
00:25:12,330 --> 00:25:15,960
ויש שאינו יודע לשאול,
שהוא אפילו לא מסתקרן לשום דבר.

402
00:25:15,960 --> 00:25:17,580
אז מה כתוב שם בהגדה של פסח?

403
00:25:17,590 --> 00:25:21,240
שאינו יודע לשאול - "את פתח לו",
אתה תפתח לו.

404
00:25:21,280 --> 00:25:26,380
כלומר, תעורר אצלו סקרנות,
תגרה אותו לשאול, תגרה אותו להתעניין

405
00:25:26,660 --> 00:25:28,630
כדי שהוא יתפתח, שהוא יתקדם.

406
00:25:29,490 --> 00:25:33,610
יש כאן סוד אלוקי שהתורה גילתה לנו

407
00:25:33,840 --> 00:25:39,110
שכל בני האדם בעולם מחולקים
לארבעה סוגים של הקטגוריות האלה שהזכרנו

408
00:25:39,130 --> 00:25:41,740
שאם נדע לנתב אותם נכון, נרוויח.

409
00:25:43,310 --> 00:25:45,620
כעת נעבור לחלוקה של נפש האדם.

410
00:25:47,300 --> 00:25:49,630
ד"ר זיגמונד פרויד המפורסם,

411
00:25:49,680 --> 00:25:53,600
שהיום לומדים באוניברסיטאות
את כל שיטת תורת הנפש שלו,

412
00:25:54,040 --> 00:25:56,870
חילק את האדם לשלוש רשויות.

413
00:25:56,890 --> 00:25:59,640
הוא אומר שהאדם עצמו,
אתה צריך להכיר את עצמך

414
00:25:59,980 --> 00:26:03,710
ותדע שאתה מורכב משלושה רבדים.

415
00:26:04,260 --> 00:26:05,510
הוא קרא לזה "איד",

416
00:26:05,530 --> 00:26:08,170
כלומר בכל אדם יש יצר חייתי

417
00:26:08,520 --> 00:26:13,900
שאם לא היו לו את ה"אגו" וה"סופר אגו",
הוא היה מתנהג כמו חיה, גונב, טורף,

418
00:26:13,920 --> 00:26:17,320
מזיק, לוקח בלי לשאול אף אחד,

419
00:26:17,360 --> 00:26:20,040
לא היה אכפת לו גם לרצוח,
כמו חיה ביער.

420
00:26:20,480 --> 00:26:22,960
זה האיד - תאוות ויצרים.

421
00:26:25,080 --> 00:26:29,490
מצד שני, יש את הסופר אגו -
זה האני העליון,

422
00:26:30,150 --> 00:26:34,000
זה השכל הנקי שדורש שלמות.

423
00:26:35,130 --> 00:26:43,530
ויש באמצע את האגו - שזה האני
שהוא בעצם מתווך בין אלה לבין אלה.

424
00:26:43,980 --> 00:26:49,670
על דרך המשל, כשמנסים להסביר
את הקו של פרויד מבחינת נפש האדם

425
00:26:49,700 --> 00:26:52,940
נותנים דוגמאות של סבא, הורים ונכד.

426
00:26:53,630 --> 00:26:56,960
הסבא והסבתא, בדרך כלל
הם רוצים שלמות.

427
00:26:57,130 --> 00:27:01,680
אלה שהם באמת כאלה יקים כאלה,
מה שקוראים היום מאוד מדויקים,

428
00:27:02,050 --> 00:27:06,020
אז הם דורשים שהילד יהיה
ממש מתנהג על פי הספר.

429
00:27:06,540 --> 00:27:09,390
הילד עצמו קיצוני לצד השני,
הוא לא רוצה גבולות,

430
00:27:09,390 --> 00:27:10,730
רוצה לעשות מה שבא לו.

431
00:27:10,810 --> 00:27:15,040
ההורים מתווכים בין הדרישות
של הסבא והסבתא שרוצים שלמות

432
00:27:15,060 --> 00:27:18,900
לבין הילד שיש לו גם את הבלבולים שלו,
את היצרים שלו.

433
00:27:18,920 --> 00:27:22,070
אז על דרך המשל,
כך פרויד חילק את נפש האדם,

434
00:27:22,090 --> 00:27:26,120
שיש את שלוש הרשויות האלה:
האיד -שזה היצר החייתי,

435
00:27:26,230 --> 00:27:27,760
יש את האגו - שהוא המתווך,

436
00:27:27,780 --> 00:27:33,900
והסופר אגו - שזה האני העליון
שהוא דורש מהאדם דרישות של הנהגה,

437
00:27:33,920 --> 00:27:36,170
של דרך ארץ, של תרבות.

438
00:27:37,230 --> 00:27:46,430
למעשה, ביהדות אצלנו הדברים כתובים
הרבה לפני ועם הרבה יותר עומק,

439
00:27:46,470 --> 00:27:47,740
הרבה יותר סוד.

440
00:27:48,090 --> 00:27:53,710
יש גם הרבה שטוענים, יש חוקרים שטוענים,
בספר "המהפך" הבאנו את החוקרים שטוענים

441
00:27:53,820 --> 00:27:57,860
שפרויד בכלל לקח את כל החלוקה הזאת
מתוך התורה שלנו.

442
00:27:58,130 --> 00:27:59,420
פרויד הרי היה יהודי,

443
00:27:59,420 --> 00:28:01,770
אומנם גדל בבית לא שומר מצוות,

444
00:28:01,790 --> 00:28:04,980
אבל הסבא שלו, הדורות שלפני
היה בית חסידי.

445
00:28:05,300 --> 00:28:08,540
הוא גם נפגש עם אחד
מאדמו"רי חב"ד שבא אליו.

446
00:28:08,550 --> 00:28:12,110
סיפור ארוך, בספר הבאנו קצת מהפרטים האלה.

447
00:28:12,650 --> 00:28:19,210
על כל פנים, אצלנו ביהדות, כידוע,
נשמת האדם מחולקת לשלוש רשויות:

448
00:28:19,790 --> 00:28:21,970
נפש, רוח, נשמה,

449
00:28:22,000 --> 00:28:23,490
ראשי תיבות: נר"ן.

450
00:28:23,510 --> 00:28:27,590
כל מי שלומד קצת ספרי קבלה
מיד פוגש את המושגים האלה של נר"ן,

451
00:28:27,590 --> 00:28:30,860
שזה ראשי תיבות: נפש, רוח, נשמה.

452
00:28:30,910 --> 00:28:32,760
נקרא את לשון הזוהר הקדוש:

453
00:28:34,421 --> 00:28:35,740
נשמת האדם,

454
00:28:38,040 --> 00:28:40,090
היא כלולה משלוש דרגות,

455
00:28:40,100 --> 00:28:42,770
כלומר, יש בה שלושה רבדים.

456
00:28:50,620 --> 00:28:54,820
ולכן שלושה שמות יש לנשמה
כפי הסוד העליון:

457
00:28:58,270 --> 00:29:02,130
אומר הזוהר הקדוש: תדע שנשמת האדם,
יש בה את שלושת הגלדים האלה,

458
00:29:02,140 --> 00:29:05,220
כמו גלדים של בצל: נפש, רוח, נשמה.

459
00:29:09,230 --> 00:29:15,730
הנפש היא הנחותה מכולם,
היא זו עם היצרים, עם החייתיות שיש באדם.

460
00:29:15,800 --> 00:29:18,310
המקובלים קוראים לה "הנפש הבהמית".

461
00:29:18,350 --> 00:29:21,870
כמו שיש לבעלי חיים נפש,
גם לאדם יש נפש,

462
00:29:21,890 --> 00:29:24,800
מה שבעל חיים רוצה גם הנפש רוצה.

463
00:29:24,830 --> 00:29:29,430
היא הנפש הבהמית, היא זו בעצם
שמחברת בין הגוף לבין הנשמה.

464
00:29:29,460 --> 00:29:32,750
היא המתווכת בין הגוף לבין הנשמה

465
00:29:32,760 --> 00:29:36,420
אבל מבחינת הנשמה היא הכי נחותה,
היא הכי למטה.

466
00:29:36,430 --> 00:29:37,920
היא הנפש הבהמית,

467
00:29:37,950 --> 00:29:42,730
כל היצרים החייתיים שיש באדם:
תאוות של אכילה, תאוות אחרות,

468
00:29:42,740 --> 00:29:43,910
כל זה הנפש.

469
00:29:48,730 --> 00:29:52,700
הרוח היא הקיום, כלומר המציאות
ששולטת על הנפש.

470
00:29:54,880 --> 00:29:56,710
זה הדירוג הגבוה יותר.

471
00:29:59,180 --> 00:30:05,120
היא זו שמפקחת על הנפש,
לשים לה גבולות ולכוון את האדם כראוי.

472
00:30:05,130 --> 00:30:07,010
"כדקא חזי" - כמו שצריך.

473
00:30:10,280 --> 00:30:11,600
זו המציאות היותר עליונה.

474
00:30:13,550 --> 00:30:14,960
היא שולטת על הכול.

475
00:30:17,960 --> 00:30:20,990
איפה נמצאים הנפש, רוח, נשמה בגוף האדם?

476
00:30:21,290 --> 00:30:22,970
אומנם הם ממלאים את הגוף,

477
00:30:23,340 --> 00:30:26,810
אבל הנפש, הריכוז שלה הוא בכבד.

478
00:30:27,700 --> 00:30:30,510
הרוח בלב והנשמה במוח.

479
00:30:30,690 --> 00:30:32,310
כך על פי תורת הסוד.

480
00:30:32,680 --> 00:30:33,470
כתוב בתורה:

481
00:30:35,500 --> 00:30:37,380
והדם, איפה הוא נמצא בעיקר?

482
00:30:37,390 --> 00:30:39,740
התחנה המרכזית של הדם, איפה הוא נמצא?

483
00:30:39,830 --> 00:30:42,500
בכבד, כבד כולו דם.

484
00:30:43,600 --> 00:30:49,170
הרי כל חלק בגוף, כשרוצים לאכול בשר
צריך למלוח אותו כדי שהמלח ישאב את הדם

485
00:30:49,180 --> 00:30:50,250
או לצלות.

486
00:30:51,020 --> 00:30:55,260
אבל הכבד לא מועיל לו מלח ובישול אחר כך,

487
00:30:55,280 --> 00:30:57,210
אלא רק צלייה, חייבים לצלות אותו.

488
00:30:57,230 --> 00:30:57,920
למה?

489
00:30:57,940 --> 00:30:58,850
כי כולו דם.

490
00:30:58,970 --> 00:31:02,290
רק האש יכולה לשאוב את כל הדם מתוכו.

491
00:31:02,380 --> 00:31:07,830
הדם הוא הנפש, הכבד בגוף האדם
זה בעצם הריכוז של הנפש,

492
00:31:07,840 --> 00:31:09,920
זה התחנה המרכזית, שם היא נמצאת.

493
00:31:10,530 --> 00:31:13,150
הרוח גבוהה יותר, היא שוכנת בלב.

494
00:31:13,170 --> 00:31:15,310
על מה היא אחראית בתורת הסוד?

495
00:31:15,480 --> 00:31:17,080
על הרגשות של האדם.

496
00:31:17,430 --> 00:31:21,550
כל אדם יכול לחוש בעצמו: כשהוא כועס
הוא מרגיש את הלב רותח,

497
00:31:21,870 --> 00:31:23,610
עצוב - הלב מתכווץ,

498
00:31:23,630 --> 00:31:25,340
שמח - הלב מתרחב,

499
00:31:25,400 --> 00:31:27,530
מתגאה - הלב מתרומם,

500
00:31:27,560 --> 00:31:29,320
הלב הוא מקום הרגשות.

501
00:31:29,830 --> 00:31:33,160
הלב עצמו הוא שריר בשרני,

502
00:31:33,300 --> 00:31:36,370
אבל החלק הרוחני שבתוכו זוהי הרוח.

503
00:31:36,770 --> 00:31:40,950
והנשמה שוכנת במוח.
המוח זה אוסף של חלבונים,

504
00:31:41,250 --> 00:31:46,440
אבל יש את החלק הרוחני
 שנמצא במוח, שזוהי הנשמה,

505
00:31:46,600 --> 00:31:51,680
והיא אחראית על החשיבה, על הרציונל,
על השכל, זו הנשמה.

506
00:31:51,980 --> 00:31:54,310
אז הדירוג: מוח, לב, כבד,

507
00:31:54,330 --> 00:31:57,400
שזה בעצם נשמה, רוח ונפש,

508
00:31:58,040 --> 00:32:02,870
מי ששם לב בהקבלה לדברים של פרויד
רואים ממש את היסוד הזה.

509
00:32:03,050 --> 00:32:08,500
ויש חוקרים שטוענים - מצאו בספרייה
של פרויד ספרי קבלה מתורגמים לצרפתית

510
00:32:08,520 --> 00:32:12,420
שבעצם הוא לקח את היסודות האלה,
רק החליף את השמות

511
00:32:12,450 --> 00:32:16,590
וזכה לתהילת עולם בזכות היסודות האלה
שבתורת הקבלה.

512
00:32:18,110 --> 00:32:23,830
אדם שמבין את החלוקה הפנימית שלו
יכול לנתב את עצמו בחיים

513
00:32:23,850 --> 00:32:26,170
לחיים הכי נכונים והכי מאושרים.

514
00:32:27,200 --> 00:32:32,750
כל אדם כשהוא מזהה בעצמו יצר חייתי,
הוא יכול מאוד לכעוס על עצמו.

515
00:32:32,930 --> 00:32:36,170
מה, אני כזה אפס? כזה ירוד?

516
00:32:36,440 --> 00:32:38,040
אני כזה בעל חיים?

517
00:32:38,150 --> 00:32:40,080
איך בכלל אני חושב על כיוונים כאלה?

518
00:32:40,100 --> 00:32:41,610
איך בכלל יש לי נטייה כזו?

519
00:32:42,210 --> 00:32:44,370
אבל ברגע שהוא יודע שזה בסדר גמור,

520
00:32:44,390 --> 00:32:48,320
הקב"ה ברא לך נפש
והנפש היא החלק הכי רדוד,

521
00:32:48,330 --> 00:32:50,680
אבל יש לך גם רוח, יש לך נשמה.

522
00:32:51,480 --> 00:32:56,269
הנשמה שהיא נמצאת בשכל,
היא עצמה גם יכולה לטעות.

523
00:32:56,620 --> 00:32:58,940
איך היא יכולה לדעת מה נכון ומה לא נכון?

524
00:32:59,510 --> 00:33:02,320
אתה יכול לשכנע אנשים...

525
00:33:02,440 --> 00:33:06,910
מה עשה היטלר? נכנס לשכל של האנשים
ושיבש להם את הכול מבפנים.

526
00:33:08,230 --> 00:33:11,800
איך השכל עצמו, הנשמה עצמה,
איך היא תדע מה נכון?

527
00:33:12,790 --> 00:33:15,790
על ידי שהוא לומד מה שהקב"ה אומר בתורה.

528
00:33:15,920 --> 00:33:19,260
השכל יכול ללמוד, השכל יכול להחכים,

529
00:33:19,280 --> 00:33:20,690
הרגש הוא רגש,

530
00:33:20,840 --> 00:33:23,060
היצר החייתי הוא יצר חייתי.

531
00:33:23,340 --> 00:33:30,590
אבל הנשמה שנמצאת במוח,
היא יכולה ללמוד ולהחכים מתוך התורה

532
00:33:30,830 --> 00:33:36,000
ואז לקבל הנחיות ואיזון נכון בחיים -
מה נכון ומה לא נכון.

533
00:33:36,240 --> 00:33:40,790
ניקח כדוגמה פשוטה עד כמה אדם
יכול להתעוות בשכלו בלי התורה.

534
00:33:41,490 --> 00:33:46,600
נתאר לעצמנו אדם שמצבו הכלכלי לא טוב,

535
00:33:46,870 --> 00:33:50,220
הוא בקושי גומר את החודש,
קשה לו מאוד להתפרנס,

536
00:33:51,290 --> 00:33:55,750
ויש לו אפשרות לפרוץ בנק

537
00:33:56,000 --> 00:34:00,490
והוא יודע שהבעלים של הבנק
יש לו נניח 100 מיליארד דולר

538
00:34:01,050 --> 00:34:06,240
ויש לו כעת אפשרות לקחת מהבנק
בסך הכול 300 אלף שקל.

539
00:34:07,420 --> 00:34:10,030
האדם הזה, יש לו מאות מיליארדים של דולרים

540
00:34:10,390 --> 00:34:14,630
והוא רוצה 300 אלף שקל,
הוא יודע שהוא לא ייתפס בוודאות

541
00:34:15,500 --> 00:34:19,780
ועם ה-300 אלף שקל האלה
הוא יצליח לפתוח עסק חדש ולהסתדר

542
00:34:19,800 --> 00:34:22,130
ויוכל לפרנס בכבוד את הילדים.

543
00:34:23,460 --> 00:34:26,880
ייתכן מאוד שאם הוא יבוא לשאול
"נכון או לא נכון"

544
00:34:27,020 --> 00:34:29,370
על ידי מהלכים והסברים,

545
00:34:29,390 --> 00:34:32,000
יכול להיות שמישהו יאמר לו:
תשמע, מה הבעיה?

546
00:34:32,210 --> 00:34:33,650
אתה תיקח 300 אלף שקל,

547
00:34:33,680 --> 00:34:36,520
ההוא אף פעם לא ירגיש
כי יש לו מאות מיליארדים

548
00:34:36,830 --> 00:34:39,250
ואתה מסודר לכל החיים, אז למה לא?

549
00:34:40,240 --> 00:34:42,490
באה התורה ואומרת "לא תגנוב".

550
00:34:42,510 --> 00:34:43,760
סגרה את הדלת.

551
00:34:44,100 --> 00:34:47,300
השכל האנושי יכול לנטות
לכיוונים שהם לא נכונים,

552
00:34:47,330 --> 00:34:51,660
הוא יכול להמציא רעיונות שיישמעו אידיאליים,
מאוד נעלים ונכונים.

553
00:34:52,190 --> 00:34:55,330
בלי אלוקים שאומר לך זה נכון
וזה לא נכון

554
00:34:55,370 --> 00:34:56,830
האדם יכול להתבלבל.

555
00:34:57,250 --> 00:34:59,290
כשהתורה אומרת "לא תגנוב"
אז זה לא תגנוב.

556
00:34:59,300 --> 00:35:04,350
וכן הלאה, אפשר לתת הרבה דוגמאות כאלה
שהשכל האנושי יכול להתעוות על ידי הסברים

557
00:35:04,360 --> 00:35:05,990
שנשמעים מאוד הגיוניים.

558
00:35:06,470 --> 00:35:08,760
אבל כשיש הוראות יצרן,
אתה יודע שזה כך.

559
00:35:08,780 --> 00:35:11,110
כשהשכל מיושר על פי התורה,

560
00:35:11,330 --> 00:35:17,480
הרגש והתאווה, שניהם יכולים להיכנס
מתחת המטרייה הזו.

561
00:35:17,700 --> 00:35:19,890
וזה חידוש שכותב לנו הזוהר:

562
00:35:19,910 --> 00:35:25,260
שהנשמה היא "קיומא עילאה",
זה הקיום, המציאות העליונה, "על כולא

563
00:35:25,620 --> 00:35:28,840
"ושלטא על כולא",
השכל יכול לשלוט בכול.

564
00:35:29,210 --> 00:35:35,760
האדם יכול עם ההיגיון שלו על פי התורה
לשלוט ביצרים החייתיים שיש לו,

565
00:35:35,780 --> 00:35:39,290
אפילו ברגשות שלו האדם יכול לשלוט
על פי התורה.

566
00:35:39,720 --> 00:35:48,540
פרויד טען שהאמצע, החלק האמצעי של האגו
הוא בעצם המתווך בין האיד לבין הסופר אגו.

567
00:35:49,320 --> 00:35:54,580
על פי היהדות יש בזה משהו
כי בעצם הרגש גם נותן סוג של איזון.

568
00:35:54,840 --> 00:36:01,960
לפעמים האדם עם השכל יכול לראות
שהאדם הזה שעשה לו עוול,

569
00:36:02,110 --> 00:36:05,530
עם השכל הוא מרגיש
"אני רוצה להזיק לו עד הסוף",

570
00:36:06,220 --> 00:36:09,510
והוא יכול להזיק לו עד הסוף
והשכל אומר לו שמגיע לו,

571
00:36:09,990 --> 00:36:12,220
אבל באה מידת הרחמים שבלב,

572
00:36:12,350 --> 00:36:15,660
זה כבר הרגש שמתערב פה בתמונה ונותן איזון:

573
00:36:15,670 --> 00:36:18,330
נכון שאתה יכול להזיק אבל תרחם.

574
00:36:18,360 --> 00:36:19,540
גם את זה הוא מקבל מהתורה:

575
00:36:19,550 --> 00:36:21,990
"ורחמיו על כל מעשיו", מקבל הדרכה,

576
00:36:22,010 --> 00:36:23,710
אבל הרגש נותן לו את הכוח,

577
00:36:23,720 --> 00:36:28,070
הלב נכנס לתמונה ונותן סוג של איזון.

578
00:36:28,780 --> 00:36:35,150
כידוע, כל אדם בעולם מחפש להגיע לגדולה,
זה טבע האדם שהוא רוצה להגיע לגדולה.

579
00:36:35,540 --> 00:36:40,110
רוב האנשים בעולם, אם יציעו להם
"אפשר למנות אותך למלך,

580
00:36:40,130 --> 00:36:43,100
"במדינה שאתה נמצא יכתירו אותך למלך,

581
00:36:43,300 --> 00:36:44,650
"אתה מעוניין או לא?"

582
00:36:44,900 --> 00:36:46,440
רוב האנשים יקפצו על המציאה.

583
00:36:46,460 --> 00:36:47,840
מי לא רוצה להיות מלך?

584
00:36:48,800 --> 00:36:55,380
חז"ל לימדו אותנו שכל אדם יכול להיות
מלך אמיתי אם הוא ייקח את הכלל שבפרקי אבות:

585
00:36:58,380 --> 00:36:59,730
מלך - ראשי תיבות:

586
00:37:02,560 --> 00:37:09,170
אדם שמשליט את המוח - שזו הנשמה,
על הלב - שזה הרגש, שזה הרוח,

587
00:37:09,262 --> 00:37:14,620
ואת שניהם יחד על הכבד - שזו התאווה,
שזה הנפש הבהמית,

588
00:37:15,040 --> 00:37:16,450
זה מלך אמיתי

589
00:37:17,350 --> 00:37:19,190
כי הוא יודע לשלוט בעצמו.

590
00:37:19,550 --> 00:37:24,300
הוא יודע לכוון את עצמו נכון
גם כשהיצר בוער בתוכו,

591
00:37:24,510 --> 00:37:27,150
אבל הוא נותן לשכל להיות המנהיג.

592
00:37:27,360 --> 00:37:30,920
חכמי הסוד אומרים שזו הסיבה
שהאדם הולך זקוף.

593
00:37:31,560 --> 00:37:34,720
בעלי החיים, רוב בעלי החיים
הולכים כפופים.

594
00:37:34,740 --> 00:37:37,630
המוח, הלב, הכבד
 פחות או יותר באותה שורה.

595
00:37:38,130 --> 00:37:39,650
אבל אצל האדם הוא זקוף

596
00:37:39,680 --> 00:37:44,890
כדי שיזכור תמיד: המוח למעלה,
הלב פחות, והכבד הכי למטה.

597
00:37:44,990 --> 00:37:48,520
זו תזכורת תמידית לאדם שידע
איך צריך להנהיג את עצמו.

598
00:37:49,130 --> 00:37:54,190
יש עוד נקודה מעניינת שפרויד עמד עליה
ובעצם חידש אותה בעולם המדע,

599
00:37:54,600 --> 00:37:58,710
שניתן לטפל באדם באמצעות שיחות.

600
00:37:59,250 --> 00:38:00,810
ריפוי באמצעות דיבור.

601
00:38:01,120 --> 00:38:04,630
הוא טען שאפילו בעיות פיזיות
שיש לאדם בגוף

602
00:38:04,650 --> 00:38:06,660
קשורות הרבה לנפש האדם.

603
00:38:06,880 --> 00:38:08,530
הייתה לו את הספה המפורסמת שלו

604
00:38:08,540 --> 00:38:10,330
שהיו באים אליו מטופלים,

605
00:38:10,550 --> 00:38:12,180
שוכבים על הספה, נשענים,

606
00:38:12,200 --> 00:38:15,660
הוא היה יושב ליד הראש ונותן לאדם שידבר.

607
00:38:15,680 --> 00:38:17,630
שואל אותו שאלות ונותן לו שישתפך,

608
00:38:17,630 --> 00:38:19,570
שידבר, שידבר, שיספר.

609
00:38:19,580 --> 00:38:24,550
הוא טען שעצם הדבר שאדם מספר על עצמו,
מספר על הקשיים, על ההתמודדויות,

610
00:38:24,660 --> 00:38:26,910
אפילו שהוא חושב שהוא מספר
כדי לקבל תשובה,

611
00:38:26,920 --> 00:38:28,230
כדי לקבל פתרון,

612
00:38:28,380 --> 00:38:32,180
עצם העובדה שהוא מדבר
זה כבר חלק מהריפוי של האדם.

613
00:38:32,200 --> 00:38:35,220
חידוש גדול בנפש האדם,
 וזה הוכח עם הזמן.

614
00:38:36,080 --> 00:38:39,220
לא הרבה יודעים
 שגם זה כתוב אצלנו בתלמוד.

615
00:38:40,490 --> 00:38:42,700
יש פסוק ששלמה המלך אומר:

616
00:38:45,880 --> 00:38:47,220
מה זה "ישחנה"?

617
00:38:47,370 --> 00:38:51,710
תנמיך אותה. כשיש לך דאגה,
הדמיון מנפח את זה הרבה

618
00:38:51,840 --> 00:38:54,530
ואז אתה מרגיש מוטרד הרבה יותר מהאמת.

619
00:38:54,850 --> 00:38:57,990
זה דרכו, כל אדם שיבדוק
מכל דבר שהלחיץ אותו,

620
00:38:58,260 --> 00:39:00,600
הנקודה האמיתית הייתה מאוד קטנה,

621
00:39:00,770 --> 00:39:03,710
אבל הדמיון רץ קדימה: "ואם יקרה כך
אז התוצאה תהיה כך

622
00:39:03,730 --> 00:39:05,948
"ואז יבואו ויגידו לי כך, ואז יהיה..."

623
00:39:06,350 --> 00:39:10,440
הדמיון מנפח את הדבר
עד שהוא באמת נכנס לפחד גדול וללחצים.

624
00:39:10,830 --> 00:39:16,400
אז שלמה המלך אומר: "דאגה בלב איש ישחנה",
יש לך דאגה, תקטין אותה, אל תנפח אותה.

625
00:39:16,560 --> 00:39:17,740
איך עושים את זה?

626
00:39:18,640 --> 00:39:21,360
אומרת הגמרא שיש שתי דרכים:

627
00:39:32,820 --> 00:39:35,600
ואלו ואלו דברי אלוקים חיים.
שניהם נכונים.

628
00:39:36,010 --> 00:39:40,120
גם לעניין להסיח את הדעת מזה,
תתעסק עם דברים אחרים.

629
00:39:40,800 --> 00:39:44,380
אתה צריך לעשות השתדלות
כדי לפתור את הבעיה, תעשה השתדלות,

630
00:39:45,100 --> 00:39:49,570
אבל את ההשתדלות עשית,
אין לך מה לעשות יותר,

631
00:39:49,580 --> 00:39:51,340
רק לאכול את עצמך עם דאגות?

632
00:39:51,340 --> 00:39:52,930
ניקח למשל דוגמה פשוטה:

633
00:39:53,360 --> 00:39:54,610
אדם שלא מרגיש טוב,

634
00:39:54,630 --> 00:39:56,400
איש, אישה, הלכו לקופת חולים,

635
00:39:56,410 --> 00:39:58,830
הרופא נבהל, שלח אותם
לבית חולים, עשו בדיקות,

636
00:39:58,860 --> 00:40:01,190
שהבדיקות האלה קריטיות לגלות

637
00:40:01,280 --> 00:40:04,580
האם חס ושלום יש מחלה מסוכנת
מקננת בגופו.

638
00:40:05,740 --> 00:40:07,400
האדם הזה מאוד לחוץ.

639
00:40:07,740 --> 00:40:11,820
רק הלחץ והפחדים שלו
 יכולים להזיק לו יותר מהמחלה.

640
00:40:14,276 --> 00:40:15,810
כך אומר שלמה המלך.

641
00:40:16,290 --> 00:40:20,480
הרוח של האדם, המצב הנפשי שלו
"יכלכל מחלהו",

642
00:40:20,480 --> 00:40:22,250
זה יכול לפרנס את המחלה שלו,

643
00:40:22,400 --> 00:40:25,130
בין לטובה, בין לרעה,
תלוי איך הוא מנתב את עצמו.

644
00:40:25,160 --> 00:40:29,420
שמחה מביאה לריבוי נוגדנים
של כדוריות לבנות בגוף,

645
00:40:29,420 --> 00:40:32,320
עצבות גורמת ההפך הגמור - להתכווצות.

646
00:40:33,670 --> 00:40:35,380
האדם עשה את ההשתדלות שלו,

647
00:40:35,930 --> 00:40:39,440
מכאן ואילך תסיח את הדעת מהדברים.

648
00:40:39,470 --> 00:40:42,300
דאגה בלב איש תסיח מדעתך.

649
00:40:42,790 --> 00:40:45,890
כל ההמתנה הזו
עד שמחכים לתשובות שיגיעו,

650
00:40:45,900 --> 00:40:48,610
יש אנשים שהם נגמרים רק מהמתח.

651
00:40:48,710 --> 00:40:52,380
עשו את הבדיקות, עכשיו מחכים
שלושה שבועות עד שיגיעו התשובות

652
00:40:52,390 --> 00:40:54,780
האם יש מחלה מסוכנת או שזה שום דבר.

653
00:40:54,980 --> 00:41:00,190
האם מדובר, חס ושלום, בגידול ממאיר
או באיזו בלוטה שהיא שום דבר,

654
00:41:00,200 --> 00:41:01,480
איזה גוש של שומן.

655
00:41:01,710 --> 00:41:04,860
האדם נלחץ בשבועות האלה, "מה יהיה?"

656
00:41:05,030 --> 00:41:08,230
כאן צריך לומר לעצמו:
אני עשיתי את ההשתדלות שלי.

657
00:41:08,540 --> 00:41:11,090
לאחר שעשה את ההשתדלות,
השאר בידי שמיים.

658
00:41:11,110 --> 00:41:14,810
מסיח את הדעת ממה שמלחיץ אותו,
נהיה יותר רגוע.

659
00:41:15,090 --> 00:41:16,910
ויש אומרים, ישיחנה לאחרים,

660
00:41:16,930 --> 00:41:20,790
זו עוד שיטה, מה שמייחסים לפרויד
למעשה זה כתוב בגמרא,

661
00:41:20,990 --> 00:41:26,360
כשמדברים עם אדם אוהב
ומספרים לו את ההתמודדויות,

662
00:41:26,360 --> 00:41:28,100
את הרגשות, את הקשיים -

663
00:41:28,270 --> 00:41:30,090
עצם הדיבור פותר הרבה.

664
00:41:31,290 --> 00:41:34,830
יש אנשים שמאוד כועסים על מישהו
והם כל הזמן בוערים,

665
00:41:34,850 --> 00:41:37,060
מדברים עם עצמם בזעם על אותו אדם.

666
00:41:37,070 --> 00:41:41,050
עצה טובה: לקחת דף ועט,

667
00:41:41,700 --> 00:41:46,020
לרשום מכתב לאותו אדם
ושם את כל העצבים להוציא.

668
00:41:46,290 --> 00:41:49,500
מסיימים לכתוב, לקחת את המכתב,
לקרוע, לזרוק לפח.

669
00:41:50,330 --> 00:41:52,210
פתאום האדם מגלה שהוא נרגע.

670
00:41:52,240 --> 00:41:54,050
אף על פי שההוא לא קיבל את המכתב,

671
00:41:54,380 --> 00:41:57,560
עצם העובדה שאדם כותב
והוא הוציא את הדברים מעצמו,

672
00:41:57,580 --> 00:41:58,650
העלה את זה על הכתב,

673
00:41:58,680 --> 00:42:01,200
גם כשהוא זורק לפח, זה מרגיע אותו.

674
00:42:01,360 --> 00:42:03,660
כי אתה יודע שאתה לא הולך עכשיו
לומר לו את הדברים

675
00:42:03,670 --> 00:42:04,700
ולא יצא מזה שום דבר,

676
00:42:04,720 --> 00:42:06,490
ואם תגיד לו רק תריבו יותר.

677
00:42:06,560 --> 00:42:10,380
אבל אתה יכול לפרוק את המתח,
"דאגה בלב איש ישיחנה",

678
00:42:10,520 --> 00:42:12,270
או בדיבור או לפחות בכתב,

679
00:42:12,280 --> 00:42:13,900
ואז פותר הרבה בעיות.

680
00:42:14,910 --> 00:42:18,860
יש עוד נקודה מעניינת שפרויד התייחס אליה,

681
00:42:20,620 --> 00:42:22,270
כל הנושא של חלומות,

682
00:42:22,950 --> 00:42:24,610
איך להתייחס לחלום.

683
00:42:25,010 --> 00:42:30,580
עד זמנו של פרויד בעולם המדע
התייחסו בביטול מוחלט לכל תופעת החלומות.

684
00:42:31,210 --> 00:42:33,850
מאז פרויד מתייחסים ברצינות לחלומות.

685
00:42:33,870 --> 00:42:41,600
פרויד טען שניתן וצריך להשתמש בחלום
כמפתח לגילוי עולמו הפנימי של האדם.

686
00:42:41,610 --> 00:42:45,560
כל זמן שהאדם ער, כך טען פרויד,
גם התודעה ערה

687
00:42:45,740 --> 00:42:50,860
והיא לא מאפשרת לפחדים, לתשוקות,
למאוויים, מה שיש לאדם בתת-ההכרה,

688
00:42:50,880 --> 00:42:52,620
הדברים לא באים לידי ביטוי.

689
00:42:52,930 --> 00:42:55,530
אבל כשהאדם ישן, גם התודעה ישנה

690
00:42:55,550 --> 00:42:58,540
ואז כל מה שיש לו בפנים צף באמצעות חלום.

691
00:42:58,750 --> 00:43:01,370
אז על ידי חלום אפשר לדעת
למה האדם הזה משתוקק,

692
00:43:01,390 --> 00:43:03,480
ממה הוא מפחד, מה הלחצים.

693
00:43:04,080 --> 00:43:07,950
שואלים את פרויד: האם חלום יכול לגלות
ידיעות על העתיד?

694
00:43:07,980 --> 00:43:11,290
הוא מתייחס לזה בספר שלו
וכותב: זו כמובן שאלה שווא.

695
00:43:11,380 --> 00:43:14,040
לדעתו חלום לא יכול לצפות עתידות.

696
00:43:15,500 --> 00:43:20,250
עצם הדבר הזה שהאדם פורק בחלום
את המחשבות של היום זו גמרא מפורשת,

697
00:43:20,260 --> 00:43:22,730
חז"ל אומרים שאדם רואה מהרהורי ליבו,

698
00:43:23,180 --> 00:43:28,260
ומספרת על חכמי ישראל שהשתמשו
במידע המדעי הזה שלא היה גלוי לאומות העולם

699
00:43:28,280 --> 00:43:30,380
אבל עם ישראל ידע את זה מתוך התורה,

700
00:43:30,490 --> 00:43:32,970
השתמשו בזה כדי לפתור בעיות.

701
00:43:33,350 --> 00:43:38,000
הגמרא מספרת שהקיסר הרומאי
שאל פעם את רבי יהושע בן חנניה,

702
00:43:38,010 --> 00:43:42,230
יש המון סיפורים על חוכמתו ופיקחותו
של רבי יהושע בן חנניה

703
00:43:42,340 --> 00:43:45,670
ועל הקיסר הרומאי שהיה אוהב
לשאול אותו שאלות.

704
00:43:45,740 --> 00:43:47,670
שאל אותו פעם אחת הקיסר הרומאי,

705
00:43:47,680 --> 00:43:51,990
אמר לו: "אמריתו דחכמיתו טובא",
אתם היהודים אומרים שאתה חכמים הרבה,

706
00:43:52,330 --> 00:43:55,220
אם אתם כאלה חכמים
תאמר לי מה אראה בחלום.

707
00:43:55,250 --> 00:43:58,630
"אימא לי מאי אחזה בחלמאי",
תגיד לי מה אראה בחלום.

708
00:43:59,020 --> 00:44:02,840
באותו זמן היה מתח בין רומא לבין פרס,

709
00:44:03,690 --> 00:44:09,090
אמר לו: אתה תראה שפרצה מלחמה
והפרסים לקחו אותו בשבי,

710
00:44:09,340 --> 00:44:11,140
את הקיסר הרומאי,

711
00:44:12,270 --> 00:44:14,430
ייתנו לך מקל של זהב,

712
00:44:16,430 --> 00:44:18,250
רועה צאן יש לו מקל,

713
00:44:18,660 --> 00:44:23,050
אמר לו: לך ייתנו מקל של זהב
אבל אתה לא תרעה צאן,

714
00:44:23,080 --> 00:44:25,300
ישימו אותך רועה חזירים.

715
00:44:26,860 --> 00:44:30,830
אומרת הגמרא: כל היום חשב על זה,
"הרהר בה כוליה יומא".

716
00:44:30,840 --> 00:44:33,590
נלחץ מזה, באמת ייקחו אותו בשבי?
הוא יהיה רועה חזירים?

717
00:44:33,610 --> 00:44:35,060
עוד עם מקל של זהב?

718
00:44:36,120 --> 00:44:38,860
"ולאורתא חזא", בלילה זה מה שהוא ראה.

719
00:44:40,130 --> 00:44:43,390
באמת רבי יהושע בן חנניה
ידע שזה מה שהוא יראה בחלום?

720
00:44:43,950 --> 00:44:44,830
הוא לא ידע שזה מה שהוא יראה,

721
00:44:44,830 --> 00:44:46,220
אבל הוא תפר לו חלום.

722
00:44:46,600 --> 00:44:50,230
אמר: נסדר חלום
עם סממנים של מלכות, מקל מזהב,

723
00:44:50,560 --> 00:44:52,990
עם מה שילחיץ אותו, נופל בשבי,

724
00:44:53,010 --> 00:44:57,230
דברים מוזרים שיטרידו לו את המחשבה
כל היום, בטוח זה מה שהוא יראה בלילה.

725
00:44:57,420 --> 00:45:01,090
ויש עוד סיפור שם בגמרא
ששבור מלכא מלך פרס שאל את שמואל,

726
00:45:01,120 --> 00:45:06,550
גם הלך באותה שיטה, המציא לו איזה סיפור
וזה מה שהוא ראה בסופו של דבר בלילה.

727
00:45:06,680 --> 00:45:11,780
אז כבר כתוב בתלמוד שהחלום מגלה
ממה אתה לחוץ,

728
00:45:11,850 --> 00:45:13,820
מלמד את האדם על הרהורי ליבו.

729
00:45:14,360 --> 00:45:21,750
אבל בניגוד לפרויד, התורה אומרת
שהאדם יכול באמצעות חלום לראות עתידות.

730
00:45:22,810 --> 00:45:25,410
אפילו אנשים פשוטים, כמו כל אחד מאיתנו,

731
00:45:25,420 --> 00:45:30,480
יש המון עדויות על אנשים
שבאמצעות חלום ראו מה קורה במרחקים,

732
00:45:30,510 --> 00:45:31,870
מה יהיה בעתיד.

733
00:45:31,890 --> 00:45:33,780
לא ניכנס כעת לעדויות ולסיפורים,

734
00:45:33,810 --> 00:45:36,430
אבל יש המון אנשים,
אני בטוח גם כאן בציבור,

735
00:45:36,460 --> 00:45:38,650
כי לא היה עדיין קהל ש...

736
00:45:38,760 --> 00:45:40,910
כשהיה יותר זמן וביקשנו לשתף,

737
00:45:40,910 --> 00:45:46,590
לא היה מצב שאנשים לא שיתפו
בסיפור האישי שראו עתידות,

738
00:45:46,600 --> 00:45:48,700
ראו דברים שקורים במרחקים.

739
00:45:48,870 --> 00:45:54,390
גם כאן לפי החיוכים, רואים שיש לא מעט
שיכולים לשתף בסיפורים האישיים שלהם.

740
00:45:54,700 --> 00:45:59,830
ובאמת, הרמח"ל כותב שאיך האדם
באמצעות חלום יכול לצפות עתידות

741
00:45:59,840 --> 00:46:01,250
או מה קורה במרחקים.

742
00:46:02,320 --> 00:46:06,740
אומר הרמח"ל, ראינו קודם
שיש לאדם נפש, רוח, נשמה,

743
00:46:07,640 --> 00:46:08,950
שזה נמצא בתוך הגוף.

744
00:46:08,980 --> 00:46:11,780
יש עוד שני רבדים גבוהים יותר:
חיה ויחידה.

745
00:46:11,940 --> 00:46:17,370
שבזה הרמח"ל כותב: חיה זו מעטפת רוחנית
שעוטפת את האדם מבחוץ,

746
00:46:17,400 --> 00:46:21,010
ויחידה זה רק סביב הראש כמו אור כזה,

747
00:46:21,040 --> 00:46:23,030
שאלה מדרגות יותר גבוהות של הנשמה.

748
00:46:23,050 --> 00:46:25,150
אבל בתוך הגוף זה נפש, רוח, נשמה.

749
00:46:25,770 --> 00:46:28,530
כשהאדם נפטר, כל הרבדים האלה
יוצאים מהגוף,

750
00:46:28,540 --> 00:46:30,650
הנפש, רוח, נשמה, כולם מסתלקים.

751
00:46:31,020 --> 00:46:36,340
כשהאדם ישן, הנפש נשארת בגוף,
רוח, נשמה, חיה ויחידה מסתלקים.

752
00:46:36,900 --> 00:46:40,350
לכן אדם ישן הוא כמו מת
אבל הוא לא מת.

753
00:46:40,770 --> 00:46:43,540
הוא לא הולך,
מדברים איתו הוא לא שומע,

754
00:46:43,570 --> 00:46:44,610
הוא בלי הכרה.

755
00:46:45,380 --> 00:46:47,790
אבל הוא נושם, חולם חלומות.

756
00:46:49,200 --> 00:46:51,300
כשהאדם ישן, אומר הרמח"ל,

757
00:46:52,160 --> 00:46:58,610
החלקים, הרבדים שיצאו מתוך הגוף
יכולים לפגוש יצור רוחני כמותם,

758
00:46:58,840 --> 00:47:01,880
רק רוחני יותר שיש לו גם נפש.

759
00:47:02,120 --> 00:47:07,390
כלומר, הנשמה של אדם ישן
יכולה לפגוש נשמה של אדם שנפטר,

760
00:47:07,420 --> 00:47:10,190
הסבא, הסבתא, ההורים שבעולם האמת,

761
00:47:10,590 --> 00:47:14,920
והם יכולים להעביר מידע
על מה שקורה במרחקים,

762
00:47:14,930 --> 00:47:17,100
על מה שיהיה בעתיד כי הם בעולם האמת.

763
00:47:17,120 --> 00:47:21,390
הגמרא אומרת במסכת ברכות
שהמתים יודעים מה קורה עם החיים.

764
00:47:21,680 --> 00:47:25,190
אדם שהוריו נפטרו,
הם יודעים מה קורה איתו.

765
00:47:25,960 --> 00:47:28,520
כתוב שאסור להתאבל על המת יותר מדי.

766
00:47:28,540 --> 00:47:29,980
אדם שנפטר לו מישהו...

767
00:47:30,330 --> 00:47:33,440
כמה פעמים, השם ישמור,
פגשתי הורים שכולים שכאובים

768
00:47:33,460 --> 00:47:34,920
וכל הזמן בבכיות על הילד.

769
00:47:34,920 --> 00:47:37,250
אפשר להבין אותם,
 זה כאב עצום שאי אפשר...

770
00:47:37,310 --> 00:47:38,290
לא נתפס.

771
00:47:39,080 --> 00:47:43,030
אבל בכל זאת, אומרת הגמרא:
אסור להתאבל על המת יותר מדי.

772
00:47:44,130 --> 00:47:46,010
הנפטר נמצא בעולם האמת,

773
00:47:46,030 --> 00:47:48,850
אם בוכים עליו קצת,
הוא מבין את זה שמצטערים.

774
00:47:48,880 --> 00:47:51,160
אבל אם בוכים יותר מדי זה כבר מציק לו.

775
00:47:51,180 --> 00:47:53,690
"הכול בסדר איתי,
למה אתם בוכים כל כך הרבה?"

776
00:47:53,860 --> 00:47:56,094
וגם זה מראה כאילו שהאדם הזה לא מאמין,

777
00:47:56,110 --> 00:47:59,969
מי שבוכה יותר מדי
כאילו הוא לא מאמין שיש חיים לאחר המוות.

778
00:48:00,190 --> 00:48:01,920
אז זה גם מעורר עליו קטרוג.

779
00:48:01,950 --> 00:48:04,000
לכן כתוב לא להתאבל על המת יותר מדי.

780
00:48:04,010 --> 00:48:08,560
יש בגמרא סיפורים לא פשוטים
על מקרים כאלה שהתאבלו יותר מדי,

781
00:48:08,590 --> 00:48:12,040
בסוף הם עצמם ניזוקו מהדבר הזה.

782
00:48:14,310 --> 00:48:19,610
אותם שנמצאים בעולם האמת יכולים לבוא
ולהעביר מידע לאותו אדם שישן,

783
00:48:20,010 --> 00:48:23,930
ואז המידע הזה מוזרם אל תוך הנפש
שנמצאת בגוף,

784
00:48:24,130 --> 00:48:28,800
וכך האדם יכול בשעת השינה
לגלות מה יהיה בעתיד

785
00:48:28,830 --> 00:48:30,310
או מה יהיה במרחקים.

786
00:48:30,670 --> 00:48:33,930
זה עוד דבר מעניין שהתורה גילתה לנו
מסודות הבריאה,

787
00:48:33,930 --> 00:48:36,420
גם את מה שפרויד גילה לפני 100 שנה,

788
00:48:36,440 --> 00:48:40,430
שנפש האדם פורקת
 את הלחצים שלה בשעת השינה,

789
00:48:40,510 --> 00:48:46,540
וגם את המידע שפרויד לא עמד על כך
שעל ידי חלום ניתן לגלות עתידות.

790
00:48:47,250 --> 00:48:49,590
עוד נקודה פסיכולוגית מאוד מעניינת,

791
00:48:49,880 --> 00:48:56,740
חז"ל אומרים שלמצב רוח של האדם
יש השפעה גדולה על קליטת הלימוד.

792
00:48:57,550 --> 00:49:01,320
לפעמים רואים ילד שהוא לא מרוכז בלימודים

793
00:49:01,530 --> 00:49:02,920
או אדם מזהה בעצמו,

794
00:49:02,920 --> 00:49:04,840
אפילו סטודנט רוצה ללמוד,

795
00:49:04,860 --> 00:49:09,570
בחור ישיבה רוצה להתקדם
והוא מרגיש שהוא לא מרוכז בלימוד.

796
00:49:09,810 --> 00:49:14,220
חז"ל אומרים שאם יהיה לו מצב רוח טוב,
יהיה לו הרבה יותר קל להתרכז.

797
00:49:15,020 --> 00:49:19,520
יש שרואים ילד מתקשה בלימודים,
מיד עוברים לתרופות.

798
00:49:19,740 --> 00:49:21,372
יש כמה דברים שצריך לבדוק מראש,

799
00:49:21,387 --> 00:49:24,732
אולי הוא מוטרד ממשהו,
אולי הוא עצוב, אולי הוא פגוע,

800
00:49:24,980 --> 00:49:28,240
כי אם הנפש שלו מכווצת אז הוא לא מרוכז.

801
00:49:29,230 --> 00:49:32,700
ובאמת שמעתי כמה פעמים
מצעירים שהעידו על עצמם

802
00:49:32,970 --> 00:49:35,930
שהם אף פעם לא היו מסוגלים לשבת.

803
00:49:35,940 --> 00:49:38,910
נתנו להם כל מיני כינויים
של היפראקטיבי וכולי,

804
00:49:39,070 --> 00:49:41,510
ופתאום שמעו איזו הרצאה
שמאוד דיברה אליהם,

805
00:49:41,550 --> 00:49:45,810
אתה רואה אותו בסמינר יושב כל ההרצאות
וזה אדם שלא יכול לשבת בכיתה.

806
00:49:45,970 --> 00:49:48,420
מה מתברר? שהוא כן מסוגל להקשיב,

807
00:49:48,720 --> 00:49:52,970
אבל הוא צריך שידברו איתו
בנושאים שמעניינים אותו,

808
00:49:53,000 --> 00:49:55,310
דברים שנכנסים לו ללב,

809
00:49:55,350 --> 00:49:58,200
שהוא יהיה באווירה טובה, בהרגשה טובה.

810
00:49:58,930 --> 00:50:01,820
כשהאדם מכווץ בנפש, הוא ננעל.

811
00:50:02,050 --> 00:50:05,250
לכן צריך לבדוק גם אצל ילדים,
אולי הוא מוטרד ממשהו.

812
00:50:05,340 --> 00:50:08,030
לפעמים זה לא קשור לזה,
לפעמים זה חוסר שינה.

813
00:50:08,240 --> 00:50:13,070
יש ילדים שלא ישנים מספיק
והמורים בטוחים שהוא צריך ריטלין.

814
00:50:13,090 --> 00:50:15,500
הוא לא צריך ריטלין,
הוא צריך לישון יותר זמן.

815
00:50:15,630 --> 00:50:18,660
לפעמים זה עניין פיזיולוגי של חוסר ברזל.

816
00:50:18,850 --> 00:50:22,820
לפני שמזדרזים לתת תרופות כימיות
לילדים שמתקשים בלימודים

817
00:50:22,840 --> 00:50:24,840
צריך קודם כול לכסות את כל הדברים האלה:

818
00:50:24,860 --> 00:50:28,170
לבדוק שהוא ישן מספיק, שלא חסר לו ברזל,

819
00:50:28,200 --> 00:50:31,660
שאין איזה עניין שמציק לו מבחינה חברתית,

820
00:50:31,670 --> 00:50:34,060
שהוא לא פגוע מהמורֶה או מהמורָה

821
00:50:34,150 --> 00:50:37,130
או בבית, יכול להיות שהוא מרגיש
יותר מדי לחוץ.

822
00:50:37,770 --> 00:50:41,550
לא לחינם אמרו חכמים: "לא הקפדן מלמד".

823
00:50:41,880 --> 00:50:42,280
כתוב שם:

824
00:50:45,160 --> 00:50:47,340
כלומר, תלמיד לא מבין, צריך שישאל.

825
00:50:47,680 --> 00:50:49,650
והקפדן, אסור לו שיהיה מורה.

826
00:50:49,670 --> 00:50:51,330
אדם שהוא טיפוס עצבני,

827
00:50:51,350 --> 00:50:54,450
אישה שהיא טיפוס עצבני, אסור להם ללמד.

828
00:50:54,640 --> 00:50:56,350
"לא הקפדן מלמד"

829
00:50:56,610 --> 00:51:00,980
כי אם אתה משדר לחץ, משדר מתח,
אתה נועל את כל התלמידים בכיתה.

830
00:51:01,210 --> 00:51:03,570
ואחר כך יש טענות למה הם
לא מתקדמים בלימודים.

831
00:51:03,570 --> 00:51:05,250
אבל הם כל הזמן בלחץ.

832
00:51:05,430 --> 00:51:09,140
צריך שתהיה אווירה טובה,
"יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך".

833
00:51:09,580 --> 00:51:12,640
אין הכוונה שלא להעיר לו,
שלא לנזוף בו איפה שצריך,

834
00:51:12,650 --> 00:51:13,870
אבל לא להשפיל אותו,

835
00:51:13,890 --> 00:51:15,660
לדעת שיש לו את הכבוד שלו,

836
00:51:15,690 --> 00:51:20,660
גם כשמעירים ונוזפים - בלי השפלה,
לדבר עניינית ש"זה לא בסדר, כך צריך להתנהג",

837
00:51:20,690 --> 00:51:24,380
לנזוף אבל לא להפוך אותו לאפס
ו"אתה לא שווה כלום",

838
00:51:24,400 --> 00:51:25,680
"לא יצא ממך שום דבר".

839
00:51:25,700 --> 00:51:27,210
כל הביטויים האלה הם לא במקום,

840
00:51:27,230 --> 00:51:30,950
לא כלפי ילדים בבית
ולא כלפי ילדים בכיתה.

841
00:51:30,970 --> 00:51:34,170
"יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך".

842
00:51:34,490 --> 00:51:38,510
הגמרא אומרת שרבה,
רבה היה גדול הדור בזמנו,

843
00:51:38,920 --> 00:51:42,810
כשהיה בא לשיעור ללמד
את התלמידים היה חשמל באוויר.

844
00:51:43,160 --> 00:51:45,880
היו במתח כי הייתה יראת כבוד עצומה,

845
00:51:45,890 --> 00:51:49,190
רב כזה גדול היה בא ללמד,
כולם היו במתח.

846
00:51:49,870 --> 00:51:54,760
הנוהג שלו, של רבה - היה מתחיל
את השיעור במילתא דבדיחותא.

847
00:51:55,140 --> 00:51:57,200
כל שיעור היה מתחיל בבדיחה.

848
00:51:57,610 --> 00:52:02,550
היה רואה שכולם מחייכים,
אחר כך היה מתארגן, נהיה רציני

849
00:52:02,560 --> 00:52:03,810
ומתחילים ללמוד.

850
00:52:03,820 --> 00:52:08,410
אבל קודם היה מפיג את האווירה הזאת
של המתח שבאוויר שירגישו נעימות,

851
00:52:08,430 --> 00:52:11,510
ירגישו פתיחות, אחר כך כתוב שהיה מרצין,

852
00:52:11,540 --> 00:52:14,950
כך אומרים חז"ל, שאחרי זה נהיה רציני,
בלימוד עצמו אי אפשר לעשות צחוק.

853
00:52:15,210 --> 00:52:17,560
אבל היה מתחיל קודם כול בשחרור האווירה.

854
00:52:17,740 --> 00:52:24,150
רואים עד כמה חז"ל ייחסו חשיבות מרובה
למצב רוח טוב של תלמידים,

855
00:52:24,700 --> 00:52:27,160
כי נפש האדם מאוד מושפעת מהדברים האלה.

856
00:52:27,190 --> 00:52:30,610
והפיקחות והחוכמה הן לא הערובה
היחידה להצלחה,

857
00:52:30,720 --> 00:52:33,530
גם הנפש צריכה להיות שותפה בעניין הזה.

858
00:52:34,960 --> 00:52:38,720
לקראת סיום, נוסיף עוד נקודה
שנוגעת לנפש האדם.

859
00:52:41,400 --> 00:52:49,340
כמה חשוב לחזק בילדים שלנו ובעצמנו
את היסודות של האמונה והביטחון בקב"ה.

860
00:52:50,310 --> 00:52:53,290
ילד שגדל בלי אמונה, אין לו ביטחון,

861
00:52:53,310 --> 00:52:57,490
כל החיים שלו הוא חי
בצורה שהוא תלוש מהמציאות.

862
00:52:57,520 --> 00:52:59,060
אין לו על מי להישען.

863
00:53:00,680 --> 00:53:03,860
כמה יש היום שסובלים מחרדות, מלחצים,

864
00:53:04,160 --> 00:53:10,390
שאם מראש, עוד מילדות היו מכוונים אותם
ש"כל דעביד רחמנא לטב עביד",

865
00:53:10,610 --> 00:53:12,690
ש"הכול משמיים, הכול לטובה,

866
00:53:12,730 --> 00:53:14,160
"אתה עושה את ההשתדלות שלך,

867
00:53:14,170 --> 00:53:16,560
"ודאי מוטלת עליך חובת ההשתדלות,

868
00:53:16,770 --> 00:53:21,790
"אבל לאחר שעשית את שלך
איך שהקב"ה ינתב אותך זה לכיוון הכי טוב,

869
00:53:21,820 --> 00:53:23,060
"למקום הכי טוב" -

870
00:53:23,350 --> 00:53:25,210
כשילד מכוון בצורה כזו,

871
00:53:25,250 --> 00:53:29,760
יש לו כלים להתמודד עם מצבים שונים
שהוא פוגש במהלך החיים.

872
00:53:30,040 --> 00:53:32,220
אחרת, גם אם הכול זורם,

873
00:53:32,250 --> 00:53:33,050
הכול בסדר,

874
00:53:33,060 --> 00:53:38,090
אבל ברגע של מבחן פתאום קורה
איזה עניין מלחיץ, עניין מפחיד,

875
00:53:38,100 --> 00:53:39,900
מרגיש קריסת מערכות

876
00:53:39,930 --> 00:53:41,480
או שהוא קורס נפשית,

877
00:53:41,620 --> 00:53:46,750
או כמו שהשם ישמור, יש אפילו צעירים כאלה
שברגע של משבר הזיקו לעצמם,

878
00:53:46,770 --> 00:53:47,950
שלחו יד בנפשם.

879
00:53:47,980 --> 00:53:49,720
וההורים לא מבינים, הכול היה בסדר,

880
00:53:49,720 --> 00:53:51,160
על דבר כזה קטן?

881
00:53:51,390 --> 00:53:54,670
אבל איך הוא הגיע לזה?
כי הוא הרגיש שאין תקווה, שאין עתיד.

882
00:53:54,680 --> 00:53:57,420
וזה לא נכון, יש תקווה ויש עתיד

883
00:53:57,440 --> 00:53:58,640
והכול טוב.

884
00:53:59,010 --> 00:54:02,210
והוא חושב שהוא יברח מהצרות שכאן,

885
00:54:02,240 --> 00:54:04,660
והוא לא מבין שאם הוא שולח יד בנפשו,

886
00:54:04,680 --> 00:54:08,810
הוא יוצא מצרות קטנות
לצרות הרבה יותר גדולות בעולם האמת.

887
00:54:09,810 --> 00:54:11,790
אבל את זה הוא לא יודע,
אף פעם לא לימדו אותו,

888
00:54:11,820 --> 00:54:14,000
אז הוא חושב שזה סוג של בריחה.

889
00:54:14,270 --> 00:54:18,920
כמה חשוב שנשלח את הילדים שלנו
למוסדות חינוך תורניים

890
00:54:19,060 --> 00:54:20,870
שילמדו בדרך של תורה,

891
00:54:20,890 --> 00:54:23,630
בתי ספר שמלמדים אותם על כל המושגים,

892
00:54:23,910 --> 00:54:26,490
כל היסודות הפסיכולוגיים שיש בפרקי אבות:

893
00:54:26,530 --> 00:54:29,200
"איזהו עשיר? השמח בחלקו",

894
00:54:29,480 --> 00:54:31,800
"איזהו גיבור? הכובש את יצרו",

895
00:54:32,100 --> 00:54:34,440
"איזהו מכובד? המכבד את הבריות".

896
00:54:34,450 --> 00:54:36,370
מכובד זה לא שאתה רוצה עכשיו שכולם יכבדו,

897
00:54:36,390 --> 00:54:40,600
אתה תכבד, הכבוד שתקבל זה כבוד אמיתי,
לא כבוד מזויף

898
00:54:40,740 --> 00:54:42,350
כי אתה מכבד את האחרים.

899
00:54:42,600 --> 00:54:45,290
אלה יסודות פסיכולוגיים בנפש האדם

900
00:54:45,310 --> 00:54:50,790
שחז"ל במשפטים קצרים לימדו אותנו
איך להתנהל בעצמנו

901
00:54:50,810 --> 00:54:52,870
ואיך לחנך את ילדינו.

902
00:54:53,250 --> 00:54:57,140
ויהי רצון שנזכה כולנו לרוות נחת
מכל יוצאי חלצינו

903
00:54:57,340 --> 00:55:00,950
ולהתעלות בעצמנו גם ברוחניות, גם בגשמיות,

904
00:55:00,970 --> 00:55:03,740
שהדברי תורה יהיו להצלחת כל הציבור
שנמצא כאן,

905
00:55:03,760 --> 00:55:06,000
לכל הצופים בכל מקום שהם,

906
00:55:06,010 --> 00:55:08,030
לבריאות איתנה, פרנסה טובה,

907
00:55:08,080 --> 00:55:10,540
זיווגים הגונים, זרע קודש קיימא.

908
00:55:10,560 --> 00:55:11,320
אמן ואמן.