הרב ברוך רוזנבלום

עשרת הנפלאות - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה הגלה הקב"ה את יעקב ובניו למצרים? מדוע ה' נתן עשר מכות ולא מכה אחת קטלנית? ומה היה הסוד הגדול הטמון בעשרת המכות?