הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - עצה לחיים מוצלחים

הרב זמיר כהן

איך אדם יכול להצליח מבחינה חברתית, אם מרגיש שכל הזמן רבים איתו? הרב זמיר כהן משיב בקטע קצר ומחכים

(אורך 3:14)

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,684 --> 00:00:09,697
יש לי אופי בעייתי שאינני יודע
,להגדיר אותו

2
00:00:10,361 --> 00:00:13,277
אבל אני חי בהתנגשויות עם כמעט
.כל מי שאני מכיר

3
00:00:13,617 --> 00:00:16,570
.אני משווע לפיתרון
?יש לרב עצה בשבילי

4
00:00:19,170 --> 00:00:22,622
,יש באמת אנשים שתמהים על עצמם
?למה אני רב עם כל העולם

5
00:00:22,696 --> 00:00:25,800
,מסוכסך עם ההורים, עם אשתי
,בעבודה מפטרים אותו

6
00:00:26,488 --> 00:00:28,400
.והוא לא מבין מה לא בסדר

7
00:00:29,834 --> 00:00:34,364
התשובה היא, אדם שרוצה להצליח
מבחינה חברתית, זוגית, הורים

8
00:00:34,524 --> 00:00:37,410
,בפרט אם הוא רואה שעם כולם
,אז הוא לא יכול להגיד: כל העולם לא בסדר

9
00:00:37,428 --> 00:00:39,810
.רק אני בסדר
.זה אומר שמשהו אצלו צריך לתקן

10
00:00:40,331 --> 00:00:44,201
,והשורש העיקרי זה מידת הענווה
,קצת להקטין את עצמו

11
00:00:44,589 --> 00:00:46,257
.פחות אגו, פחות התנפחות

12
00:00:46,853 --> 00:00:51,842
,מספרים שמשאית אחת בארצות הברית
,נהג משאית התקרב, ראה גשר

13
00:00:52,592 --> 00:00:54,133
,כתוב שם עד גובה מסוים

14
00:00:54,189 --> 00:00:57,685
עכשיו, הוא יודע שהוא בדיוק על הגבול
.של הגובה הזה ואסור לו להיכנס

15
00:00:58,204 --> 00:01:00,589
,אבל אמר לעצמו: אסמוך על עצמי
,אני אצליח לעבור

16
00:01:00,598 --> 00:01:02,897
.בתנופה אני אצליח לעבור מתחת הגשר

17
00:01:03,460 --> 00:01:07,760
,נכנס בתנופה, נתקע מתחת הגשר
.לא יכול לזוז אחורה ולא קדימה

18
00:01:07,780 --> 00:01:11,660
,הוא מנסה להתניע אחור - לא מצליח
.קדימה - שום דבר, נתקע שם

19
00:01:12,512 --> 00:01:17,697
,בארצות הברית, כשאתה תוקע מעבר
.מאחורה שיירה של קילומטרים תוך כמה שניות

20
00:01:18,800 --> 00:01:24,930
הביאו מהצד השני מכונית גרר ענקית
.כדי לגרור את המשאית הזו. אי אפשר

21
00:01:25,988 --> 00:01:29,733
,הוא לא יכול עם המנוע, וההוא גורר אותו
,ואנשים, נהגים עצבנים

22
00:01:29,795 --> 00:01:31,371
.נהייתה שם מהומת עולם

23
00:01:33,475 --> 00:01:38,640
,עבר בנתיב שממול, עבר נהג אחד
,ראה את כל הבלגן וכל התסכולים

24
00:01:38,722 --> 00:01:41,659
,ואת המשטרה, אנשי משטרה עומדים
,מתייעצים מה לעשות

25
00:01:41,949 --> 00:01:45,318
,אם לנסר את הגשר, לנסר את המשאית
?מה אפשר לעשות

26
00:01:46,435 --> 00:01:51,170
,הוא, בלי להתפלפל יותר מדי
,לקח מברג מהרכב שלו, יצא

27
00:01:52,260 --> 00:01:56,924
,כל גלגל הכניס בו דקירה אחת
,הוציא את האוויר

28
00:01:56,957 --> 00:01:59,114
.גררו את המשאית, הוציאו אותה בקלות

29
00:01:59,982 --> 00:02:03,122
,אתה רוצה לצאת ממיצרים, תוציא את האוויר
.אל תהיה מנופח

30
00:02:03,543 --> 00:02:05,030
.כשאדם מנופח, הוא נתקע

31
00:02:05,469 --> 00:02:08,880
,תוציא את הניפוח הזה, תוריד אוויר
.אתה תראה שאתה יכול לנסוע

32
00:02:08,921 --> 00:02:11,875
,גם אם עד עכשיו היית תקוע כאן
.תראה שאתה יכול לנסוע

33
00:02:12,299 --> 00:02:14,115
,זה גם מה שאמרו בדרך רמז

34
00:02:15,608 --> 00:02:20,151
,"כשמסיימים את העמידה, עושים "עושה שלום
,נפרדים, התפללנו לפני בורא עולם

35
00:02:20,183 --> 00:02:23,549
,לא דרך ארץ להפנות גב
?אז מה עושים

36
00:02:23,760 --> 00:02:27,167
,קודם כול כורעים
,הולכים שלוש פסיעות לאחור

37
00:02:27,520 --> 00:02:30,011
,"אומרים: "עושה שלום במרומיו
,מתכופפים לצד הזה

38
00:02:30,091 --> 00:02:32,811
יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל"
."ואמרו אמן

39
00:02:33,176 --> 00:02:34,438
.ככה מסיימים את העמידה

40
00:02:35,691 --> 00:02:37,152
.זה כבוד שמיים, זו הסיבה

41
00:02:37,525 --> 00:02:38,779
,אבל יש בזה גם רמז

42
00:02:39,380 --> 00:02:43,635
,אדם שרוצה לעשות שלום עם ההורים
,עם האישה, עם כל האנשים

43
00:02:44,000 --> 00:02:44,977
?אתה יודע מה צריך לעשות

44
00:02:45,431 --> 00:02:49,656
,תתכופף, לך שלוש פסיעות לאחור
,תשתחווה ימינה, שמאלה

45
00:02:49,712 --> 00:02:50,880
.עכשיו תגיד: עושה שלום

46
00:02:51,211 --> 00:02:52,758
.תראה שכולם יעשו איתך שלום

47
00:02:53,117 --> 00:02:56,293
,תיקח כמה צעדים אחורה
...לא צריכים להיות יותר מדי

48
00:02:56,628 --> 00:02:57,917
.כי אדם, יש לו את האגו שלו

49
00:02:58,201 --> 00:03:01,890
,אז חשוב שעבודת המידות
,כשאדם לומד בספרי מוסר

50
00:03:01,917 --> 00:03:04,743
.שומע שיעורים של מוסר, משתנה

51
00:03:04,980 --> 00:03:06,696
.מקבל את הכוחות להתמודד