הרב ברוך רוזנבלום

מי באמת שלט במצרים? - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

כמה זמן היתה גזירת השלכת ילדי היהודים ליאור? כמה ילדים הוטבעו? כיצד מתה ביתו של בת פרעו? ומדוע הוריו של משה הפסידו את הזכות לגדלו?