הרב ראובן אלבז

הרב ראובן אלבז - פרשת שמות

הרב ראובן אלבז

הרב ראובן אלבז בשיעור מרתק לפרשת שמות