הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - כל האמת על החרדים

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מנפץ מיתוס של 70 שנה בפחות מ-13 דקות. תקשורת פוליטיקאים ומפלגות, מול עובדות, נתונים ומספרים. לראות ולא להאמין מה ניסו למכור לנו עשרות שנים. חובה לצפות

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,260 --> 00:00:04,429
כולנו עדים לדיבורים ולסרטונים
,כנגד היהודים החרדים

2
00:00:04,548 --> 00:00:07,508
,שודדי הקופה הציבורית
.שלא מגיע להם כלום

3
00:00:08,254 --> 00:00:12,426
,אז בואו נתבונן בכמה עובדות
.וכל אדם יסיק את המסקנות לעצמו

4
00:00:14,980 --> 00:00:20,634
כידוע, הכנסות המדינה ממיסים
.מתחלקות למס ישיר ולמס עקיף

5
00:00:20,817 --> 00:00:23,602
,מס ישיר, כמו מס הכנסה
.מס שבח מקרקעין

6
00:00:23,724 --> 00:00:28,518
,ויש את המס העקיף, כמו מע"מ
.מס קנייה, מכס וכדומה

7
00:00:28,888 --> 00:00:34,130
,הכנסות המדינה בשנה, פחות או יותר
,חצי ממס ישיר וחצי ממס עקיף

8
00:00:34,290 --> 00:00:39,250
רק בדרך כלל המס הישיר
.הוא יותר מהמס העקיף מבחינת ההכנסות

9
00:00:40,056 --> 00:00:42,254
.כעת בואו נתבונן בנתון מעניין

10
00:00:42,441 --> 00:00:45,750
מס עקיף, הרי כל אזרחי המדינה
,שווים בתשלום

11
00:00:45,928 --> 00:00:48,281
.דתי ולא דתי, חילוני וחרדי

12
00:00:48,456 --> 00:00:51,383
כלומר, על כל 1,000 שקלים של קניות

13
00:00:51,545 --> 00:00:55,946
משלם היהודי החרדי
,לקופת המדינה 170 ש"ח מע"מ

14
00:00:56,168 --> 00:00:59,754
מלבד המיסים שהמוכר משלם
,מתוך הכסף הזה לקופת המדינה

15
00:00:59,857 --> 00:01:02,829
שהרי גם הכסף הזה מגיע
.מהקונה בסופו של דבר

16
00:01:02,965 --> 00:01:05,466
וכידוע, גם החרדים אוכלים ושותים

17
00:01:05,475 --> 00:01:08,413
ומתחתנים ונוסעים
,וקונים ביגוד והנעלה

18
00:01:08,459 --> 00:01:10,029
.ומשלמים על הכול מע"מ

19
00:01:10,213 --> 00:01:14,841
כך גם מוצרי צריכה
.שמשלמים עליהם מכס, מס קנייה

20
00:01:15,155 --> 00:01:16,693
.בזה כל האזרחים שווים

21
00:01:16,728 --> 00:01:21,863
כלומר, קרוב למחצית מהמיסים
.הנכנסים למדינה, כולם שווים

22
00:01:22,254 --> 00:01:25,564
,תשאלו: ומה עם המס הישיר
,כמו מס ההכנסה

23
00:01:25,573 --> 00:01:29,040
שהיהודים החרדים לכאורה לא משלמים
?כי אינם עובדים

24
00:01:29,318 --> 00:01:31,232
,ובכן, אולי רבים יופתעו

25
00:01:31,362 --> 00:01:33,917
אבל לפי נתוני
,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

26
00:01:33,940 --> 00:01:39,668
,בעוד הציבור הכללי במדינה
,אחוז העובדים בו עומד על 78.2 אחוז

27
00:01:39,908 --> 00:01:44,687
אצל היהודים החרדים
.אחוז העובדים עומד על 61.2 אחוז

28
00:01:44,740 --> 00:01:48,471
.כלומר, פער של כ-17 אחוז בלבד

29
00:01:48,640 --> 00:01:51,774
,שגם הם, כאמור
,משלמים מס עקיף כמו כולם

30
00:01:51,931 --> 00:01:53,958
.מס שלם על הדירות שהם רוכשים

31
00:01:54,082 --> 00:01:59,712
שכידוע, כמחצית מהסכום שכולנו משלמים
עבור רכישת דירה נכנס לקופת המדינה

32
00:01:59,840 --> 00:02:04,411
,עבור הקרקע, מיסי מלט, ייבוא
,קרמיקה, חומרים שונים וכן הלאה

33
00:02:04,711 --> 00:02:06,616
,מיסי עובדים, מיסי קבלנים

34
00:02:06,749 --> 00:02:09,908
שכל זה נופל כמובן בסופו של דבר
.על הרוכש עצמו

35
00:02:10,026 --> 00:02:15,345
וסתם טוב לדעת, לפי הממצאים העולים
,מדברי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

36
00:02:15,437 --> 00:02:17,887
.שבעים אחוז מהחרדים רכשו דירות

37
00:02:18,139 --> 00:02:20,891
תעשו חשבון כמה כסף הם שילמו
.לקופת המדינה

38
00:02:21,004 --> 00:02:25,597
,הרי כל זוג צעיר שקונה דירה מקבלן
,דירה שנבנתה על אדמות מדינה

39
00:02:25,857 --> 00:02:30,920
,אם הוא שילם מיליון ש"ח
.כמחצית מהסכום הזה הוא שילם לקופת המדינה

40
00:02:31,327 --> 00:02:36,047
,ומה עם המס הישיר, כמו מס הכנסה
?של אותם 17 אחוז שאינם עובדים

41
00:02:36,180 --> 00:02:37,493
:בואו נעשה חשבון פשוט

42
00:02:37,644 --> 00:02:39,635
,לפי המכון הישראלי לדמוקרטיה

43
00:02:39,644 --> 00:02:42,871
אחוז היהודים החרדים
מכלל התושבים היהודים במדינה

44
00:02:42,984 --> 00:02:44,515
,עומד על 12 אחוז

45
00:02:44,647 --> 00:02:49,388
שמתוכם 17 אחוז יושבים ולומדים תורה
.ואינם עובדים

46
00:02:49,608 --> 00:02:50,986
:אבל תשמעו נתון מדהים

47
00:02:51,096 --> 00:02:53,605
כ-95 אחוז ממס ההכנסה

48
00:02:53,709 --> 00:02:56,592
,משולם על ידי שלושת העשירונים העליונים

49
00:02:56,620 --> 00:02:59,525
ורק חמישה אחוזים
מהכנסות המדינה ממס הכנסה

50
00:02:59,558 --> 00:03:03,131
,משולמים על ידי שבעת העשירונים התחתונים
.שהם רוב המדינה

51
00:03:03,297 --> 00:03:05,475
זאת אומרת שגם במס הכנסה

52
00:03:05,641 --> 00:03:08,622
אין שום נזק לקופת המדינה
.מהיהודים החרדים

53
00:03:08,838 --> 00:03:14,770
יתרה מזאת, הכסף שחוסכות העמותות החרדיות
לסעד וסיוע, כמו שהתורה מצווה אותנו

54
00:03:14,800 --> 00:03:16,654
,לעשות חסד איש עם רעהו

55
00:03:16,734 --> 00:03:19,943
הכסף שנחסך לקופת המדינה
על ידי אותן עמותות

56
00:03:19,994 --> 00:03:22,077
.עומד על סכומים בלתי נתפסים

57
00:03:22,177 --> 00:03:23,256
:הנה כמה נתונים

58
00:03:23,428 --> 00:03:27,602
בכתבה שהתפרסמה באתר אנ-אר-ג'י
:הכותרת מציינת

59
00:03:37,659 --> 00:03:41,881
,ובכתבה עצמה כמה וכמה פרטים
:נקריא מתוך הכתבה

60
00:04:17,463 --> 00:04:18,515
.אני קצת מדלג

61
00:04:54,447 --> 00:04:56,906
:כתבה נוספת שהתפרסמה באתר וואלה

62
00:05:41,167 --> 00:05:42,654
:הכתבה מסתיימת במילים

63
00:05:54,177 --> 00:05:56,980
.עד כאן מבחינת הפעילות ההתנדבותית

64
00:05:57,164 --> 00:05:59,816
?וכמה כסף הציבור הזה מוציא מכיסו

65
00:06:00,109 --> 00:06:04,080
לפי נתונים שהתפרסמו
,מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה

66
00:06:04,257 --> 00:06:07,760
,הממצאים מלמדים שהחברה החרדית
,כך הם מציינים

67
00:06:07,828 --> 00:06:12,672
מתאפיינת בתרבות המקדשת את התרומה
כחלק בלתי נפרד מאורח החיים

68
00:06:12,708 --> 00:06:15,869
.בתדירויות תכופות ובסכומים גבוהים

69
00:06:15,997 --> 00:06:21,288
והם מציינים כאן שבעוד שבתרומות הכספיות
של הציבור הכללי חלה לצערנו נסיגה

70
00:06:21,371 --> 00:06:26,088
וירדו ל-63 אחוז מתורמי הכסף
,מקרב בני 20 ומעלה

71
00:06:26,213 --> 00:06:33,342
בקרב האוכלוסייה החרדית המספרים עלו
ומגיעים כיום ל-90 אחוז תורמי כסף

72
00:06:33,413 --> 00:06:35,288
.מקרב בני 20 פלוס

73
00:06:35,386 --> 00:06:38,171
וזאת מלבד המטבע הזר
שמכניסים ראשי הישיבות

74
00:06:38,192 --> 00:06:40,398
,שיוצאים למסע התרמות בחוץ לארץ

75
00:06:40,545 --> 00:06:44,562
בגלל שהמדינה מוציאה
על לומדי התרבות היהודית בעולם הישיבות

76
00:06:44,586 --> 00:06:49,564
פחות מארבעה אחוז ממה שהיא מוציאה
.על לומדי התרבות הרומאית והיוונית העתיקה

77
00:06:49,644 --> 00:06:52,388
.שם התרבות עומד על סכומי עתק

78
00:06:52,521 --> 00:06:56,133
הרי המטבע הזר שאותם ראשי ישיבות
מכניסים לארץ

79
00:06:56,186 --> 00:06:59,760
.עומד על מאות מיליוני דולרים בשנה

80
00:06:59,946 --> 00:07:02,014
:כלומר, אם נסכם את אשר ראינו עד כה

81
00:07:02,026 --> 00:07:06,139
מדובר בציבור שמכניס למדינה
,לא פחות מהציבורים האחרים

82
00:07:06,314 --> 00:07:09,591
נהיה זהירים במילים כדי לא להכעיס
,אנשים מסוימים

83
00:07:09,641 --> 00:07:12,198
,אבל אם נהיה אמיתיים
,הוא תורם יותר

84
00:07:12,281 --> 00:07:14,177
?ומה הציבור הזה מקבל בתמורה

85
00:07:14,269 --> 00:07:15,306
:הנה כמה נתונים

86
00:07:15,386 --> 00:07:17,623
,לפי מרכז המחקר והמידע של הכנסת

87
00:07:17,724 --> 00:07:23,887
בשנה שבה תקציב התיאטרון השנתי
,עמד על 94.9 מיליון ש"ח

88
00:07:24,005 --> 00:07:31,197
התקציב לכל מוסדות התרבות התורנית במדינה
.עמד על 8.3 מיליון

89
00:07:31,410 --> 00:07:38,420
שוב, 94 מיליון לתיאטרון, 8.3 לכל מוסדות
.התרבות התורנית

90
00:07:38,500 --> 00:07:42,915
,ואם נמשיך הלאה, הקולנוע - 79.5 מיליון

91
00:07:43,016 --> 00:07:48,136
,מוזיקה, תזמורות, אופרה
.זמר עברי - 64.9 מיליון

92
00:07:48,231 --> 00:07:51,653
,אני מזכיר שוב
.מוסדות תרבות תורנית - 8.3

93
00:07:51,902 --> 00:07:55,428
.פעולות לתרבות ערבית: 10.5 מיליון

94
00:07:55,543 --> 00:07:58,989
,פסטיבלים לתרבות ואומנות - 9.8

95
00:07:59,120 --> 00:08:03,111
,אומנות פלסטית, מאוד מעניין
,אומנות פלסטית - 4.9

96
00:08:03,211 --> 00:08:08,447
ושוב, בואו נזכיר: מול 8.3
.לכל מוסדות התרבות התורנית

97
00:08:08,521 --> 00:08:14,610
וכאשר נשחזר לרגע כמה מיסים
וכמה תשלומים מגיעים לקופת המדינה

98
00:08:14,672 --> 00:08:19,721
מאותו ציבור שנותנים לו את הפרוטות האלה
,של ה-8.3 לתרבות התורנית

99
00:08:19,896 --> 00:08:25,837
שמתוך זה גם עמותות חילוניות
."נהנות תחת הכותרת של "תרבות תורנית

100
00:08:26,130 --> 00:08:29,807
רק לסבר את האוזן
,כדי לערוך השוואה הגיונית

101
00:08:29,955 --> 00:08:39,635
,תיאטרון הבימה באותה שנה - 17.111 מיליון
.הקאמרי - 12.228 וכן הלאה

102
00:08:39,650 --> 00:08:42,645
אפשר לראות כאן בטבלה
.את הפירוט של הדברים

103
00:08:42,954 --> 00:08:44,921
?האם אין כאן לעג לרש

104
00:08:45,093 --> 00:08:50,776
וכך מי שיבדוק את ההשקעה הכללית
,של המדינה באותם יהודים, שהם כמוני כמוך

105
00:08:50,788 --> 00:08:52,014
?מה זה בעצם חרדי

106
00:08:52,106 --> 00:08:54,728
חרדי הוא בדיוק אדם
,כמו כל אחד מאיתנו

107
00:08:54,820 --> 00:08:59,360
אלא שהוא נקרא בשם הזה
:על שם הפסוק בישעיהו, פרק סו, פסוק ה

108
00:08:59,407 --> 00:09:02,011
."שמעו דבר ה', החרדים אל דברו"

109
00:09:02,154 --> 00:09:04,133
.כלומר, אדם שאכפת לו מרצון השם

110
00:09:04,157 --> 00:09:08,468
גם לו יש יצרים ויש לו ניסיונות
,ויש לו התמודדויות ויש לו גם נפילות

111
00:09:08,586 --> 00:09:13,102
אבל הוא שואף, הוא רוצה להגיע
.לשלמות הרוחנית בעבודת השם

112
00:09:13,188 --> 00:09:16,130
,האמת, שאם הדבר היה תלוי בי
,"הייתי מחליף את המילה "חרדים

113
00:09:16,171 --> 00:09:18,367
,שהיום נתפסת בהקשרים לא בריאים

114
00:09:18,441 --> 00:09:19,863
."עם המילה "נאמנים

115
00:09:19,940 --> 00:09:21,825
,הציבור שנאמן לקב"ה

116
00:09:21,896 --> 00:09:23,940
,אבל הוא יהודי
,אדם כמו כל אחד מאיתנו

117
00:09:23,964 --> 00:09:27,158
,גם לו יש יצרים ויש לו ניסיונות
.אז הוא לבוש קצת אחרת

118
00:09:27,380 --> 00:09:32,127
,ומי שיבדוק מה הציבור הזה מקבל
,מה הוא נותן למדינה, מה הוא מקבל בתמורה

119
00:09:32,150 --> 00:09:33,890
אני יודע שכשאני אומר
,"את המילים "נותן למדינה

120
00:09:33,908 --> 00:09:36,666
יש כאלה שמיד עולה להם
,כל מה שהם שמעו בתקשורת

121
00:09:36,711 --> 00:09:40,480
אבל הבאנו כאן נתונים ברורים
שכל אדם יכול לבדוק אותם בעצמו

122
00:09:40,551 --> 00:09:42,222
,מה הוא נותן ומה הוא מקבל

123
00:09:42,320 --> 00:09:43,813
.הרי יש כאן לעג לרש

124
00:09:43,896 --> 00:09:47,546
ולא ניכנס לעובדה
שהוצאות המדינה לאסירים בבתי כלא

125
00:09:47,656 --> 00:09:50,367
,עומדות על קרוב ל-3.5 מיליארד ש"ח

126
00:09:50,447 --> 00:09:53,546
,והיהודים החרדים כמעט לא נהנים מזה
.ברוך השם

127
00:09:53,694 --> 00:09:58,482
גם תחנות המשטרה בריכוזים חרדיים
אינן שואבות מקופת המדינה סכומי עתק

128
00:09:58,560 --> 00:10:00,090
.כמו בריכוזים האחרים

129
00:10:00,269 --> 00:10:05,197
ומה גם, שהחינוך היהודי גורם
שנוער וצעירים יהודים רבים

130
00:10:05,256 --> 00:10:09,274
לא  יצרכו סמים ואלכוהול מופרז
,ולא יידקרו במועדונים

131
00:10:09,360 --> 00:10:12,951
,ואדרבה, יתחנכו לכיבוד הורים
,לכיבוד זקנים, צעירים

132
00:10:13,016 --> 00:10:14,056
.אהבת הבריות

133
00:10:14,165 --> 00:10:16,325
?לא שווה כל זה הערכה והשקעה

134
00:10:16,334 --> 00:10:19,578
והרי הם אותם אחוזים בודדים
מתוך הציבור החרדי

135
00:10:19,724 --> 00:10:21,940
.שיושב ולומד ועוסק בתורה

136
00:10:22,005 --> 00:10:23,348
,הרי כמו שראינו קודם

137
00:10:23,360 --> 00:10:27,644
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מדברת על רוב ברור של הציבור החרדי

138
00:10:27,671 --> 00:10:29,330
.שהוא בעצם עובד ומפרנס

139
00:10:29,365 --> 00:10:33,075
הרי גם מי שלומד בגיל צעיר
.הוא יוצא בשלב מסוים לעבוד ולפרנס

140
00:10:33,134 --> 00:10:36,817
,מי שייכנס לערים החרדיות
מעורכי דין ורואי חשבון

141
00:10:36,871 --> 00:10:38,684
.ועד נהגי אוטובוסים

142
00:10:38,708 --> 00:10:41,922
,אפשר לראות, אנחנו גרים בביתר עילית
,אפשר לראות מיהם הנהגים

143
00:10:41,952 --> 00:10:44,225
,מיהם המוכרים בחנויות
.מיהם העובדים בכול

144
00:10:44,250 --> 00:10:47,671
,כל אלה ציבור חרדי
.שאנשים עובדים, יצאו לפרנסתם

145
00:10:47,742 --> 00:10:52,044
והרי אותם לומדים הם שמשמרים
.את המשכיות העם היהודי

146
00:10:52,112 --> 00:10:54,998
וכפי שמודים
,כל חוקרי ההיסטוריה היהודית

147
00:10:55,117 --> 00:11:00,201
שללא לומדי התורה, שמשמשים
כמגדל אור יהודי לכל היהודים העובדים

148
00:11:00,320 --> 00:11:04,225
ובלעדיהם היה עם ישראל
.מתבולל ונמחק מזמן

149
00:11:04,287 --> 00:11:05,469
.הרי בזה כולם מודים

150
00:11:05,582 --> 00:11:08,731
האם לא מדובר באינטרס לאומי
?ששווה להשקיע בו

151
00:11:08,773 --> 00:11:12,758
אפילו אדם שהוא לא בדיוק מחובר
,לאלוקים ולתורה ולמצוות

152
00:11:12,853 --> 00:11:15,600
אבל יש כאן אינטרס יהודי
.לשמר את עתיד האומה

153
00:11:15,718 --> 00:11:20,592
ובפרט שלאחר שנות הלימודים האלה
הם אלה שמשמשים בתפקידי מנחילי התורה

154
00:11:20,650 --> 00:11:24,317
,לדור הבא באופן מקצועי
,משכיני שלום בית, יועצי חינוך

155
00:11:24,376 --> 00:11:25,440
,כותבי ספרי תורה

156
00:11:25,469 --> 00:11:28,897
דיינים בדיני קידושין וגיטין
.לשמר את השושלת היהודית

157
00:11:29,051 --> 00:11:32,394
למה נכון למדינה
להשקיע סכומי עתק בשנה

158
00:11:32,414 --> 00:11:36,509
בבחור שלומד באוניברסיטה
,על התרבות הרומאית העתיקה

159
00:11:36,634 --> 00:11:39,872
,מה בדיוק לבשה אשתו של יוליוס קיסר

160
00:11:39,973 --> 00:11:42,456
,בזה שווה להשקיע
.להכיר את התרבות היוונית

161
00:11:42,497 --> 00:11:47,191
,ומה היה בהיסטוריה הכלל עולמית
.איך נוהגים האינדיאנים שם מאז ומעולם

162
00:11:47,253 --> 00:11:50,835
ואילו בחור שלומד ומשמר
,את התרבות היהודית בתלמוד

163
00:11:50,903 --> 00:11:53,087
,מעביר את המורשת היהודית לדור הבא

164
00:11:53,223 --> 00:11:55,164
,שומר על עם ישראל מהתבוללות

165
00:11:55,285 --> 00:11:57,416
?בזה משקיעים רק כמה פרוטות בשנה

166
00:11:58,080 --> 00:12:03,333
,ולסיום, כמעט כל אדם לא דתי
,אפילו שמאלני קיצוני, קיבוצניק

167
00:12:03,431 --> 00:12:04,847
,מה שלא נגדיר אותו

168
00:12:05,045 --> 00:12:10,046
,כשהוא פוגש יהודי חרדי ונכנס איתו לשיחה
,קצת חיכוך בחיי היום-יום

169
00:12:10,734 --> 00:12:12,729
,הוא אומר לו: תשמע
,אם כל החרדים היו כמוך

170
00:12:12,830 --> 00:12:13,989
.הכול היה נראה אחרת

171
00:12:14,192 --> 00:12:16,746
.והאמת, כל החרדים באמת כמוהו

172
00:12:17,075 --> 00:12:20,871
,יש את השוליים הקיצוניים
:כמו שאמר פעם ראש הישיבה

173
00:12:20,933 --> 00:12:23,188
.בארמון הכי מפואר יש גם בית הכיסא

174
00:12:23,253 --> 00:12:24,592
.אבל הארמון הוא מפואר

175
00:12:24,838 --> 00:12:29,277
,כשעומדים על כל הנתונים שהזכרנו
,על האהבה, האחדות שיש בינינו

176
00:12:29,469 --> 00:12:32,488
למה לתת לאותם פוליטיקאים
לסכסך בינינו

177
00:12:32,509 --> 00:12:33,961
?מתוך האינטרס האישי שלהם

178
00:12:34,077 --> 00:12:35,680
,הם רוצים לקדם את עצמם

179
00:12:35,869 --> 00:12:37,514
?והם מסכסכים בינינו

180
00:12:37,626 --> 00:12:40,690
,חשוב שנדע את האמת
נהיה אוהבים ומאוחדים

181
00:12:40,758 --> 00:12:42,933
ולא ניתן לשום גורם בעולם

182
00:12:43,161 --> 00:12:45,380
.לסכסך ולפלג בינינו