הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - עוד אבינו חי

הרב הרצל חודר

למה ביקש יעקב להיות חולה? במה התברך פרעה שירד יעקב למצרים? מהי מעלתה של מצוות ביקור חולים? למה זכו אפרים ומנשה? מה הקושי העיקרי בחינוך הילדים? בזכות מי נקבר יעקב אבינו? וממה פחדו השבטים? הרב הרצל חודר בשיעור נפלא לפרשת ויחי