הידברות story - הרב שניר גואטה בסיפור אישי

ערוץ הידברות

תכנית חדשה בערוץ הידברות - סיפורים אישיים ומסרים מפעימים לצידם, והפעם עם הרב שניר גואטה

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,740 --> 00:00:12,830
,טוב, אז ערב טוב לכולם
.חנוכה שמח

2
00:00:12,840 --> 00:00:16,010
שהקב"ה ימלא לכם את הלב
.בדברים טובים, בעזרת השם

3
00:00:16,740 --> 00:00:17,300
.אמן

4
00:00:17,500 --> 00:00:21,510
,אני רוצה שבעזרת השם מהסיפור הזה

5
00:00:21,830 --> 00:00:25,410
,אומנם יש קצת זמן
.אבל כמה שאפשר לדחוס, נדחוס

6
00:00:25,580 --> 00:00:27,300
,שני דברים שניקח, בעזרת השם

7
00:00:27,320 --> 00:00:30,650
שכל יהודי צריך לקחת אותם
.איתו בכיס לכל ימי חייו

8
00:00:31,050 --> 00:00:34,850
דבר ראשון, תדע שבלי להתפלל לקב"ה
.לא יצליח כלום

9
00:00:35,040 --> 00:00:37,140
אין דבר בעולם
,שאתה יכול לזוז מילימטר

10
00:00:37,150 --> 00:00:39,140
."אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו"

11
00:00:39,220 --> 00:00:41,970
,תהיה צדיק הכי גדול
.בלי עזרה של אלוקים, לא תוכל

12
00:00:42,380 --> 00:00:44,790
,כל דבר בחיים
- כל דבר שאתה צריך, שאת צריכה

13
00:00:44,940 --> 00:00:47,010
,יש עיניים למעלה, להרים את העיניים

14
00:00:47,120 --> 00:00:50,180
,תסתכל למעלה גבוה, לקב"ה
.לפתוח את הפה, לבקש

15
00:00:50,190 --> 00:00:53,320
.זה דבר ראשון
דבר שני: הזוהר הקדוש אומר

16
00:00:53,770 --> 00:00:56,240
,"כל מילין דעלמא"
,כל הדברים שבעולם

17
00:00:56,420 --> 00:00:59,010
,לא תליין" - לא תלויים"
."אלא ברעותא"

18
00:00:59,060 --> 00:01:00,890
.רעותא" זה הרצון של האדם"

19
00:01:01,350 --> 00:01:04,960
:אז אתה צריך שני דברים
.דבר ראשון תפילה, דבר שני זה הרצון

20
00:01:05,670 --> 00:01:08,230
,אם אין רצון לבן אדם
.לא יכול להצליח בכלום

21
00:01:08,780 --> 00:01:13,340
.אני נולדתי באילת
.אילת, העיר הקדושה

22
00:01:14,580 --> 00:01:17,400
:אילת, אמרו לי, זה ראשי תיבות
.אין יום ללא תורה

23
00:01:19,490 --> 00:01:22,240
,אז נולדתי באילת, ברוך השם
.אחים יקרים

24
00:01:22,270 --> 00:01:24,880
,ההורים צדיקים
,הורים באמת אהובים, צדיקים

25
00:01:25,140 --> 00:01:27,230
.שומרים תורה ומצוות, שומרים מסורת

26
00:01:27,480 --> 00:01:31,130
,אתה יודע, ילד צעיר בגיל שבע, שמונה
.מתחיל לשחק כדורגל בשכונה

27
00:01:31,300 --> 00:01:32,570
,מהשכונה הוא עובר למתנ"ס

28
00:01:32,580 --> 00:01:33,970
:מהמתנ"ס באים לאבא, אומרים לו

29
00:01:33,980 --> 00:01:36,240
.תקשיב, הילד שלך זה כישרון ברגליים

30
00:01:36,480 --> 00:01:38,870
.אל תשאיר אותו באילת
.הוא הולך להיות כוכב

31
00:01:39,500 --> 00:01:41,010
.אז האבא שואל מה לעשות איתו

32
00:01:41,590 --> 00:01:43,970
קח אותו למחלקת נוער
.הכי גדולה בארץ

33
00:01:44,400 --> 00:01:45,800
.איפה זה? מכבי חיפה

34
00:01:46,060 --> 00:01:47,800
אבל ילד בן שמונה, תשע
,לא יכול להיות שם

35
00:01:48,230 --> 00:01:51,070
אתה צריך להגיע לפחות
,'לגיל 12, 12 וחצי, כיתה ז

36
00:01:51,280 --> 00:01:54,990
,שמה יש פנימייה, אתה יכול להיות שם
לישון שם, ללמוד שם

37
00:01:55,110 --> 00:01:57,390
.ולהיות שחקן
שמה נותנים לך את הכלים

38
00:01:58,320 --> 00:02:01,550
שאת כל הפוטנציאל שלך
.תיקח אותו למעלה, מה שנקרא

39
00:02:03,070 --> 00:02:04,810
,הגעתי לגיל 12, 12 וחצי

40
00:02:04,860 --> 00:02:06,470
.אבא שלי לקח אותי לחיפה

41
00:02:06,530 --> 00:02:09,210
.יום ראשון אימונים
.מאימון ראשון קיבלו אותי

42
00:02:09,650 --> 00:02:11,920
איפה? פנימיית כפר גלים
.במכבי חיפה

43
00:02:12,270 --> 00:02:15,580
.שמה שיחקתי, התאמנתי
.כל החיים שלי זה היה כדורגל

44
00:02:16,480 --> 00:02:17,820
.בקושי למדתי

45
00:02:18,010 --> 00:02:20,960
,אני יכול להגיד לכם משהו
,כל אחד יחשוב על זה באמת

46
00:02:21,740 --> 00:02:24,300
,היום אנשים מתגייסים
אחרי שבוע שבועיים בטירונות

47
00:02:24,310 --> 00:02:27,440
:הם בוכים לאימא
.רוצים לחזור לבית, לאוכל, לזה

48
00:02:28,010 --> 00:02:31,190
אני הייתי נמצא בפנימייה
.של כדורגל

49
00:02:31,360 --> 00:02:33,180
,פעם בחודש יורד לבית לאילת

50
00:02:33,370 --> 00:02:37,700
,בנסיעה באוטובוס שש שעות
,שתים עשרה בלילה יוצא מחיפה

51
00:02:37,860 --> 00:02:39,380
מגיע שש בבוקר לאילת

52
00:02:40,090 --> 00:02:41,920
.פעם בחודש לראות את ההורים

53
00:02:42,400 --> 00:02:43,920
,אוכל, לא אימא ואבא

54
00:02:44,490 --> 00:02:48,040
,שינה - קר
.כמו שהוא מקודם הזכיר

55
00:02:48,240 --> 00:02:51,700
,היינו ישנים שם במקום קפוא, קר
.זה לא היה כמו היום

56
00:02:52,100 --> 00:02:54,960
ואיך פעם בחודש
?הייתי יורד לבית

57
00:02:54,980 --> 00:02:56,050
?מה, אין לי געגועים לאימא

58
00:02:56,080 --> 00:03:00,280
אז אני יכול להגיד לכם עכשיו
שהיו ימים שהייתי מנתק את הטלפון

59
00:03:00,290 --> 00:03:02,280
.אחרי שהייתי מדבר עם אימא ואבא, ובוכה

60
00:03:02,820 --> 00:03:05,110
.מת לחזור לבית
.עזוב אותי כדורגל, מה כדורגל

61
00:03:05,120 --> 00:03:07,280
,עוד איזה עשר שנים
?מה, אני יודע מה יהיה איתי

62
00:03:07,610 --> 00:03:08,750
.מת לחזור לבית

63
00:03:09,320 --> 00:03:11,230
:אבל אז מצלצל לי באוזן משהו

64
00:03:11,740 --> 00:03:15,700
,יש לך שאיפה
.יש לך מטרה, אסור לך לחזור אחורה

65
00:03:16,290 --> 00:03:19,320
כשיש לבן אדם מטרה
,והוא לא מסתכל ימינה ושמאלה

66
00:03:19,340 --> 00:03:22,830
,כי בדרך יהיו מכשולים
,יהיו משוכות, יהיו נפילות

67
00:03:23,870 --> 00:03:25,230
.יהיה בלגן, יהיה קושי

68
00:03:25,390 --> 00:03:27,630
אם אתה לא תדע
,שזה מה שאני רוצה

69
00:03:27,640 --> 00:03:30,470
לא יודע, מה שיהיה בדרך
.זה לא מעניין אותי, אני ממשיך

70
00:03:30,800 --> 00:03:32,640
:הייתי מנתק את הטלפון, בוכה
.אני אחזור, אחזור

71
00:03:32,660 --> 00:03:34,210
,לא. אני רוצה להיות שחקן

72
00:03:34,340 --> 00:03:36,800
,אני רוצה להיות מפורסם
.אני רוצה להיות בסופרגול

73
00:03:36,810 --> 00:03:38,910
מכירים את הקלפים
?של השחקנים, נכון

74
00:03:39,420 --> 00:03:40,640
.אני רוצה להיות שמה

75
00:03:40,860 --> 00:03:44,880
ובאמת כך הייתי חי
קרוב לשש, שבע שנים

76
00:03:44,910 --> 00:03:46,880
.בפנימיית מכבי חיפה בכפר גלים

77
00:03:47,220 --> 00:03:49,780
,משם עברתי למכבי נתניה
.הייתי בצבא

78
00:03:50,780 --> 00:03:53,140
.הייתי במכבי נתניה בנוער

79
00:03:53,670 --> 00:03:55,910
,העלה אותי לבוגרים ראובן עטר
,המאמן ראובן עטר

80
00:03:55,960 --> 00:03:58,120
,מאמן מכבי נתניה
.העלה אותי לבוגרים

81
00:03:58,760 --> 00:04:00,850
,הנה, החיים מתחילים
.החלום מתגשם

82
00:04:02,820 --> 00:04:05,000
קיבלתי חוזה
,שלוש וחצי שנים מכבי נתניה

83
00:04:05,020 --> 00:04:07,750
.קיבלתי פתאום רכב, דלקן

84
00:04:07,860 --> 00:04:10,550
,אתה מקבל משכורת
.כל העולם נהיה קל

85
00:04:11,330 --> 00:04:13,160
,אתה פתאום, השם ירחם
,רוצה להיכנס לאיזה מקום

86
00:04:13,190 --> 00:04:14,450
,לאיזה מועדן, לא עלינו

87
00:04:14,700 --> 00:04:16,720
,נכנס חופשי, טיק טיק
.הכול נהיה קל

88
00:04:16,740 --> 00:04:18,860
,אתה פתאום, אתה הולך לקנות בגדים
:מזהים אותך

89
00:04:18,880 --> 00:04:20,310
?בוא'נה, אתה פלוני אלמוני
.כן-

90
00:04:20,590 --> 00:04:23,030
.חמישים אחוז הנחה
.אני מדבר איתכם על בגדים יקרים

91
00:04:23,420 --> 00:04:25,030
,אתה פתאום קולט
.העולם נהיה קל

92
00:04:26,260 --> 00:04:30,720
כל החיים שלי ההורים שלי
,נטעו בי את האמונה באלוקים

93
00:04:30,820 --> 00:04:33,150
:אבל אבא שלי אמר
.אתה רוצה לעשות, תעשה מה שאתה רוצה

94
00:04:33,190 --> 00:04:36,450
אבל נטעו בי את האמונה
.של השבת, של המסורת, של הכול

95
00:04:37,000 --> 00:04:38,760
,הייתי משתדל כמה שפחות לחלל שבת

96
00:04:38,770 --> 00:04:40,680
,אבל הייתי מחלל שבת
.משחק כדורגל בשבת

97
00:04:40,980 --> 00:04:43,780
לא ידעתי את העוצמה
.של השבת קודש

98
00:04:43,790 --> 00:04:46,180
.ידעתי שצריך לשמור שבת
,אתה יודע, נער, 17, 18

99
00:04:46,190 --> 00:04:48,120
,מחפש חלום
.רוצה להגשים חלום

100
00:04:48,160 --> 00:04:49,490
.עכשיו, אל תפריע לי בחלום, כאילו

101
00:04:49,560 --> 00:04:51,420
,אני אוהב את השם
.אבל אתה יודע, עד החלום

102
00:04:52,230 --> 00:04:53,790
?אתה מכיר את זה
.עד העבודה, הוא אומר לך

103
00:04:54,210 --> 00:04:55,880
אתה אוהב אותו
?או לא אוהב אותו

104
00:04:55,930 --> 00:04:57,140
...אוהב אותו, אבל אתה יודע

105
00:04:57,970 --> 00:05:00,520
,קיצורו של עניין, אחים יקרים
,אחיות יקרות

106
00:05:01,060 --> 00:05:03,140
,אני שמה, מכבי נתניה בבוגרים

107
00:05:03,160 --> 00:05:06,650
,פתאום מתחיל לשחק בטלוויזיה
.מקבל טלפונים, הודעות, טי טי טי

108
00:05:07,230 --> 00:05:11,620
תוך כדי אני הולך לשיעור תורה
.פעם בשבוע בנתניה

109
00:05:11,650 --> 00:05:13,440
.פעם בשבוע
.תשמעו מה זה תורה

110
00:05:14,620 --> 00:05:17,480
.מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך

111
00:05:17,550 --> 00:05:19,470
.נר מצווה ותורה אור

112
00:05:19,910 --> 00:05:21,080
.תורה היא אור גדול

113
00:05:22,060 --> 00:05:23,540
.פעם בשבוע אני מגיע לשיעור תורה

114
00:05:23,590 --> 00:05:26,210
,אתה הולך לבית, שומע את שיעור התורה
.אתה אומר: אני לא בכיוון

115
00:05:26,530 --> 00:05:29,170
,הוא מדבר איתך פה על שמירת הברית
,מדבר איתך פה על שמירת עיניים

116
00:05:29,190 --> 00:05:30,840
.מדבר איתך על שמירת שבת
?...איזה

117
00:05:30,940 --> 00:05:34,210
.תפילין בבוקר, בית כנסת
...אתה מניח תפילין, אבל לא

118
00:05:34,560 --> 00:05:36,950
.אתה יוצא למקומות בכלל
?איפה אתה ומה החיים שלך בכלל

119
00:05:36,970 --> 00:05:38,080
.לא בכיוון

120
00:05:39,870 --> 00:05:41,910
:יום אחד אותו רב אמר

121
00:05:41,920 --> 00:05:44,490
,במקום לעשות שיעור בשבוע
.אני אעשה שני שיעורים בשבוע

122
00:05:45,010 --> 00:05:48,800
,היה איתי שחקן כדורגל מפורסם
.אחד מהמפורסמים הכי גדולים היום

123
00:05:49,500 --> 00:05:51,450
.היה איתי בשיעור
.הוא הביא אותי לשם

124
00:05:51,920 --> 00:05:54,610
,אמרתי לו: בוא'נה, גבר
.בוא נבוא גם פעמיים בשבוע

125
00:05:54,640 --> 00:05:56,200
.אתה יודע, השיעור טוב

126
00:05:56,870 --> 00:05:58,050
?אז אתם יודעים מה הוא אמר לי

127
00:05:58,520 --> 00:06:00,140
הוא לא יודע את זה
שאני זוכר את זה עד היום

128
00:06:00,150 --> 00:06:02,300
והוא לא יודע מה הוא עשה לי
:עם המשפט הזה, אבל הוא אמר לי

129
00:06:02,890 --> 00:06:04,190
.תשמע, אני לא בא

130
00:06:04,230 --> 00:06:04,840
?אמרתי לו: למה

131
00:06:04,870 --> 00:06:07,040
אמר לי: כי אם אני אגיע
,פעמיים בשבוע

132
00:06:07,500 --> 00:06:09,250
,אני עוזב את הכדורגל
.אני חוזר בתשובה

133
00:06:10,720 --> 00:06:11,910
:אז אמרתי לו

134
00:06:12,600 --> 00:06:13,910
?נו, אז מה הבעיה כאילו, מה

135
00:06:14,010 --> 00:06:15,280
.הוא אמר לי: לא, אני לא רוצה

136
00:06:15,970 --> 00:06:17,600
:הלכתי לבית, חשבתי על זה, אמרתי

137
00:06:17,630 --> 00:06:19,490
,ריבונו של עולם
?זה, להבדיל, דומה למה

138
00:06:19,830 --> 00:06:22,820
:אדם שחולה, הרופא אומר לו
תיקח פעמיים כדורים

139
00:06:23,240 --> 00:06:25,090
,כדי להיות בריא
?והוא לוקח פעם אחת, למה

140
00:06:25,110 --> 00:06:26,110
.לא רוצה להיות בריא

141
00:06:27,080 --> 00:06:29,950
,הרי אם אתה מבין שזה אמת
,אם אתה מבין שיש אלוקים

142
00:06:29,990 --> 00:06:33,590
,אתה מבין שזו האמונה
,בשביל זה באת

143
00:06:33,670 --> 00:06:34,610
?אז ממה אתה מפחד

144
00:06:35,610 --> 00:06:37,450
?מה? איזה פחד יש לך
?קריירה

145
00:06:37,670 --> 00:06:39,950
השם יעשה לך קריירה
?במקום אחר. מה זה קריירה

146
00:06:40,980 --> 00:06:42,900
?מה אתה צריך? פרסום
.השם יפרסם אותך במקום אחר

147
00:06:42,910 --> 00:06:43,620
?מה אתה מפחד

148
00:06:43,860 --> 00:06:46,660
,אם אתה צריך להיות מפורסם
.תהיה מפורסם גם לא משנה איפה

149
00:06:47,020 --> 00:06:48,320
?מה אתה מפחד? ממה

150
00:06:50,470 --> 00:06:51,850
.המשכתי להגיע לשיעורי תורה

151
00:06:52,350 --> 00:06:54,590
אני הולך לשיעורי תורה
.ונותן גולים

152
00:06:55,230 --> 00:06:59,130
,כאילו, ככל שאני הולך ללמוד ויותר מתחזק
.אני עוד יותר מצליח בכדורגל

153
00:06:59,590 --> 00:07:03,730
.אני אומר לכם, הייתי יוצא ממשחקי כדורגל בוכה

154
00:07:03,760 --> 00:07:05,280
,הולך הביתה בוכה
.אף אחד לא יודע

155
00:07:05,640 --> 00:07:07,370
.בוכה, באוטו נוסע לבית, בוכה

156
00:07:07,780 --> 00:07:13,170
,למה? ריבונו של עולם
,אני עושה כאלה דברים רעים

157
00:07:13,210 --> 00:07:14,990
,אני מחלל לך שבת מול הפרצוף

158
00:07:16,220 --> 00:07:17,660
?ואתה נותן לי להצליח

159
00:07:19,010 --> 00:07:23,090
:אור החיים הקדוש אומר
כשאדם זוכה לשוב בתשובה שלמה

160
00:07:23,140 --> 00:07:24,670
או להתקרב לבורא עולם

161
00:07:24,860 --> 00:07:27,370
.מחמת בושה, לא מחמת ייסורים

162
00:07:28,090 --> 00:07:32,180
,זאת אומרת, נפתחו לו העיניים משיעור
,נפתחו לו העיניים ממשהו שקרה

163
00:07:32,280 --> 00:07:33,840
.לא מייסורים אבל
,הוא הגיע לאיזה שיעור

164
00:07:33,850 --> 00:07:35,270
,נתנו לו מוסר
.לא יודע מה

165
00:07:35,620 --> 00:07:38,690
...ריבונו של עולם, אני באמת לא עושה
.לא בכיוון

166
00:07:39,440 --> 00:07:42,930
אומר אור החיים: זה אדם
שאם יתקרב להשם יתברך

167
00:07:43,110 --> 00:07:45,250
,כל העבירות שהוא עשה
,זה אור החיים מפורש

168
00:07:45,300 --> 00:07:47,470
,הוא לא יקבל על זה ייסורים
.אפילו בקמצוץ של האצבע

169
00:07:47,760 --> 00:07:48,980
.כלום, הכול יימחק לו

170
00:07:49,590 --> 00:07:53,060
למה? כי הוא זכה להתקרב
,להשם יתברך מתוך עיניים פתוחות

171
00:07:53,100 --> 00:07:54,390
.בהבנה, שכל

172
00:07:56,480 --> 00:07:58,240
,אמרתי: ריבונו של עולם
?אבל איך אני אעשה את זה

173
00:07:58,570 --> 00:08:00,840
...אני שנים בכדורגל
ההורים שלי קיבלו דירה

174
00:08:01,150 --> 00:08:03,440
,עם חמישה אחים שלי
,חמישה אחים חוץ ממני

175
00:08:03,590 --> 00:08:06,000
.דירה ליד נתניה
.קיבלו דירה על חשבון הקבוצה

176
00:08:06,220 --> 00:08:08,120
,"אתה אומר להם "אני עוזב
?מה אתה אומר להם בעצם

177
00:08:08,770 --> 00:08:09,310
.תחזירו את הבית

178
00:08:09,330 --> 00:08:13,190
,אבא שלי איזה 20 שנה בעירייה באילת
.עבודה, עזב הכול, באו בשבילי

179
00:08:13,890 --> 00:08:15,190
?"פתאום אני אגיד להם "להתראות

180
00:08:15,540 --> 00:08:18,040
?איך תעשה דבר כזה
,אתה יודע, אתה לבד - אני מבין

181
00:08:18,070 --> 00:08:19,310
.אבל פה כל המשפחה

182
00:08:19,620 --> 00:08:20,670
.אתה מפרק משפחה

183
00:08:20,690 --> 00:08:23,660
,אחים שלי עברו בתי ספר
.כולם קטנים ממני, חוץ מאחד. הוא פה

184
00:08:24,550 --> 00:08:25,290
.אחי הגדול פה

185
00:08:26,160 --> 00:08:27,670
,כולם קטנים, בתי ספר, גנים

186
00:08:27,690 --> 00:08:29,080
.עזבו את הכול בשביל שניר גואטה

187
00:08:29,110 --> 00:08:30,940
פתאום שניר גואטה
?יבוא יגיד להם להתראות

188
00:08:30,990 --> 00:08:33,110
,בוא'נה, זה בגידה
?זה כפיות טובה, מה זה

189
00:08:33,180 --> 00:08:34,780
?איפה דרך ארץ? אתה מבין

190
00:08:35,060 --> 00:08:35,720
.יצר הרע

191
00:08:36,010 --> 00:08:37,550
.דרך ארץ קדמה לתורה

192
00:08:38,820 --> 00:08:40,350
,אמרתי: אני לא יכול לעשות
.קשה לי

193
00:08:40,540 --> 00:08:42,020
,הייתי הולך לשיעורים
.הולך לשיעורים

194
00:08:42,040 --> 00:08:44,330
.הולך בשבת
,בשבת הייתי מנתק טלפון

195
00:08:44,720 --> 00:08:47,520
.הולך ביום שבת בבוקר לתפילה

196
00:08:47,660 --> 00:08:50,200
...אני אומר לכם: אף אחד
,מעצמי ככה החלטתי

197
00:08:50,260 --> 00:08:51,900
.אני לא מתפלל. הייתי מתפלל בבית תפילין

198
00:08:52,260 --> 00:08:53,980
.בשבת בבוקר החלטתי ללכת לתפילה

199
00:08:54,250 --> 00:08:57,040
,הייתי שם את הטלית עליי על הראש
,הייתי הולך לתפילה

200
00:08:57,710 --> 00:09:00,590
.מרגיש בדרך אני מרחף באוויר

201
00:09:01,280 --> 00:09:04,240
...שש וחצי בבוקר אתה מריח
,אתה יודע, את הריח של הבוקר

202
00:09:05,500 --> 00:09:08,200
ואתה רואה את אלה המסכנים
...עם הפינצ'רים שעושים להם קטנים שם

203
00:09:09,450 --> 00:09:11,510
:אתה מסתכל, אתה אומר
.בוא'נה, איפה הם מונחים? מסכנים

204
00:09:11,540 --> 00:09:13,440
,עכשיו, אתה גם ככה מחלל שבת
...אבל אתה אומר

205
00:09:13,960 --> 00:09:16,010
יש כאלה בכלל מחמירים
,עם האופניים, אופני הרים

206
00:09:16,030 --> 00:09:18,360
,עושים נסיעות בשבת
.מסכנים, עושים תחרויות

207
00:09:18,850 --> 00:09:20,590
,אתה פתאום רואה אותם
.אתה אומר: אני לא רוצה להיות כזה

208
00:09:21,180 --> 00:09:24,020
,אתה חוזר אחרי תפילה
?מה זה הדבר הזה שבת

209
00:09:24,070 --> 00:09:27,500
,אתה הולך... עכשיו
.בארבע וחצי אני צריך לנסוע למשחק

210
00:09:27,520 --> 00:09:29,290
.עד ארבע וחצי אני בינתיים שומר

211
00:09:30,850 --> 00:09:33,400
חוזר לאימא, אימא עושה לי
.סעודה שנייה

212
00:09:33,800 --> 00:09:35,110
?מה זה האוכל הזה

213
00:09:35,680 --> 00:09:37,580
.זה שכינה, זה לא אוכל, שבת

214
00:09:37,980 --> 00:09:40,790
,ארבע וחצי, השם ירחם
.מפעיל את האוטו, נוסע למשחק

215
00:09:41,390 --> 00:09:42,490
.נקרע, הלב נקרע

216
00:09:43,610 --> 00:09:46,030
,יאללה, עוד זה, עוד פעם
.עוד שבוע אימונים, עוד זה

217
00:09:46,070 --> 00:09:48,400
,הולך לשיעורי תורה
.מצד שני ככה, הולך, זה

218
00:09:48,490 --> 00:09:50,240
כי יש לי כתבות
,שבכתבות אני אומר לכתב

219
00:09:50,250 --> 00:09:53,950
?הוא אומר לי: איך אתה ככה פורח
.אני אומר לו: התורה מצליחה אותי, לא אני

220
00:09:54,230 --> 00:09:55,350
."הוא כותב: "התורה

221
00:09:56,200 --> 00:09:58,660
מאז שהתחלתי ללמוד תורה
.החיים מחייכים אליי

222
00:09:58,800 --> 00:09:59,910
.כתבות בבית

223
00:10:01,300 --> 00:10:02,520
.והכתב כותב

224
00:10:03,140 --> 00:10:05,080
?היו מראיינים אותי: חזרת בתשובה
.אני אומר להם: כן

225
00:10:05,610 --> 00:10:08,860
.מראיינים ברדיו, בזה, בכל מיני מקומות
.ידעו שאני כבר מתקרב

226
00:10:09,320 --> 00:10:13,020
,זרקתי בבית: אבא, אימא
.יש מצב שאני עוזב את הכדורגל

227
00:10:13,120 --> 00:10:15,870
?אתה יודע מה קרה לי בבית
.ההורים שלי דתיים, צדיקים

228
00:10:16,430 --> 00:10:20,800
.הם לא האמינו
.שמע, שנים אתה מחוץ לבית

229
00:10:21,260 --> 00:10:23,390
.שמע, משהו קרה לך. עזוב

230
00:10:23,590 --> 00:10:25,100
,וההורים שלי שומרים שבת, הכול

231
00:10:25,310 --> 00:10:27,000
.אבל הם לא הבינו מה קרה לבן אדם

232
00:10:27,390 --> 00:10:29,920
,בן אדם, תחשוב
,שתל פה איזה עץ

233
00:10:29,970 --> 00:10:31,550
.אתה יודע, איזה זרע, גדל עץ

234
00:10:31,570 --> 00:10:34,410
.שנים עד שגודל העץ
,מניב פירות

235
00:10:34,410 --> 00:10:36,410
.בא בן אדם, תך, כורת אותו

236
00:10:36,750 --> 00:10:39,710
.זה לא נורמאלי. אתה קיבלת פה רכב
?מה אתה רוצה? לזרוק את הכול לפח

237
00:10:40,770 --> 00:10:42,250
,אמרתי להם: אני לא מסוגל
.אני לא יודע מה לעשות וזה

238
00:10:42,260 --> 00:10:45,860
,ראיתי שההורים שלי קיבלו את זה קשה
.לא היו לי את הכוחות להתמודד מולם

239
00:10:46,160 --> 00:10:47,190
.עזבתי לאשקלון

240
00:10:49,070 --> 00:10:50,650
.קבוצת כדורגל באשקלון

241
00:10:51,010 --> 00:10:53,420
,הייתי שמה
.גם בליגת העל בטלוויזיה

242
00:10:53,730 --> 00:10:57,060
:וכשהייתי בקבוצה הזאת, החלטתי
.סוף השנה אני עוזב, לא משנה מה יהיה

243
00:10:58,340 --> 00:11:01,590
,אבל בשלושה חודשים בערך האחרונים
.תקשיבו מה קורה

244
00:11:01,630 --> 00:11:04,530
.כשהחלטתי... הייתי יוצא עם אישה שלוש שנים

245
00:11:05,060 --> 00:11:06,190
.הייתה לי חברה

246
00:11:06,980 --> 00:11:08,490
.שלוש שנים אני חי איתה

247
00:11:09,390 --> 00:11:12,780
,אמרתי לה: גברת
.אני הולך לחזור בתשובה

248
00:11:13,590 --> 00:11:14,880
.אני הולך לעזוב את הכדורגל

249
00:11:15,310 --> 00:11:17,460
.אנחנו חיים היום מהמשכורת של הכדורגל

250
00:11:17,890 --> 00:11:21,050
,אני אומנם אעזוב את הכדורגל
,אני אראה מה אני אעשה עם עצמי

251
00:11:21,070 --> 00:11:22,790
.אבל אני הולך להיות בן תורה

252
00:11:23,340 --> 00:11:27,230
,כמו שרצתי אחרי הכדור
.אני רוצה לרדוף אחרי השם יתברך

253
00:11:27,560 --> 00:11:28,570
.אי אפשר להיות ככה

254
00:11:28,750 --> 00:11:31,200
,אתה לא יכול להיות פרווה
פה אתה רץ קילומטרים

255
00:11:31,220 --> 00:11:33,860
.ופה אתה רץ שני מטר
.אי אפשר

256
00:11:34,190 --> 00:11:37,440
.זה ביזיון
?אז תיקחי בחשבון. מה את אומרת

257
00:11:37,520 --> 00:11:39,200
.אני מוכן לקבל מה שתגידי

258
00:11:39,930 --> 00:11:42,850
.נתת לי שלוש שנים
.מה שתגידי נעשה

259
00:11:43,110 --> 00:11:46,300
,לא מתאים לך
,גם המשכורת לא תהיה אותו דבר

260
00:11:46,650 --> 00:11:48,740
,אברך - 1,500, 1,700 שקל בחודש

261
00:11:48,760 --> 00:11:50,860
.זה לא 20 אלף, 30 אלף

262
00:11:51,330 --> 00:11:53,360
...רכב, דלקן
.אין כלום

263
00:11:55,540 --> 00:11:56,910
?מה אתם אומרים, היא אמרה לי

264
00:11:57,820 --> 00:12:02,230
,היא אמרה לי: תקשיב טוב
.באש ובמים ביתר ירושלים

265
00:12:04,230 --> 00:12:07,280
.אני איתך, אני איתך
.סע קדימה

266
00:12:07,470 --> 00:12:12,960
.אמרתי לה: טוב
.באותו שבוע היה משחק מול מכבי תל אביב

267
00:12:13,140 --> 00:12:14,530
,קיבלתי את הכדור, זה מצולם

268
00:12:15,640 --> 00:12:19,040
,בלי להתאמץ, עשיתי ככה, פק
.הכדור עף לתוך החיבורים. גול

269
00:12:19,620 --> 00:12:20,620
?מה קרה אחרי המשחק הזה

270
00:12:20,670 --> 00:12:22,400
?מה עושה שניר גואטה
?באיזו קבוצה הוא נמצא

271
00:12:22,420 --> 00:12:25,230
.הוא צריך להיות בקבוצה גדולה
.יצר הרע מתחיל לתפוס אותך עכשיו

272
00:12:26,050 --> 00:12:27,610
,תקשיבו טוב מה קורה
אני מספר לכם סיפור

273
00:12:27,630 --> 00:12:30,470
,מה שקרה איתי, מה זה יצר הרע
.שלא מוכן לתת לך להתקרב

274
00:12:30,490 --> 00:12:32,680
.לא מוכן לתת לך
.לך לשיעורים, אבל אל תעזוב

275
00:12:33,830 --> 00:12:36,910
...באותו שבוע
.בדרך כלל כל שבת זה משחק

276
00:12:37,220 --> 00:12:39,910
,ביום שבת היה משחק עם מכבי תל אביב
.נתתי גול, זה היה מצולם

277
00:12:40,020 --> 00:12:43,180
ביום רביעי משחק שמינית גמר
.נגד הפועל תל אביב בבלומפילד

278
00:12:44,300 --> 00:12:46,710
,לא היה חלוץ. אני לא חלוץ
.זה שמבקיע את הגולים

279
00:12:47,030 --> 00:12:48,470
:המאמן אומר לי
.אין חלוץ, תהיה חלוץ

280
00:12:48,520 --> 00:12:50,520
?אני כולי קטן, איזה חלוץ
.אריות שם

281
00:12:50,720 --> 00:12:52,210
,אבל הייתי החלוץ
.אין מה לעשות

282
00:12:52,760 --> 00:12:53,850
.שמו אותי חלוץ

283
00:12:54,870 --> 00:12:57,840
,הם הובילו עלינו אחד-אפס
.טק, הכנסתי להם אחד-אחד

284
00:12:59,360 --> 00:13:02,400
,תקשיבו מה קורה פה
.בסוף המשחק הפסדנו שתיים-אחד

285
00:13:02,450 --> 00:13:03,200
.עפנו מהגביע

286
00:13:03,290 --> 00:13:06,050
,מתקשר אליי שחקן כדורגל
,קוראים לו איתי שכטר

287
00:13:06,550 --> 00:13:08,360
,שחקן היום במכבי תל אביב
.אז היה בהפועל תל אביב

288
00:13:08,370 --> 00:13:12,400
,הפועל תל אביב היו דאבל, לקחו גביע
.אליפות, היו הכי טובים בארץ אז

289
00:13:12,970 --> 00:13:14,680
:מתקשר, אומר לי
,תקשיב טוב, שניר

290
00:13:14,700 --> 00:13:17,090
אני פה נמצא עם סוכנים
,מחו"ל, קפריסין

291
00:13:17,110 --> 00:13:20,520
באו לראות שחקני הגנה
.של הפועל תל אביב, של הקבוצה שלו

292
00:13:20,550 --> 00:13:22,520
למה? כי הפועל תל אביב לקחו
.גביע ואליפות

293
00:13:22,740 --> 00:13:24,570
,אני יורד ליגה בכלל
.אשקלון על הפנים היו

294
00:13:25,050 --> 00:13:25,910
?מי ירצה אותי

295
00:13:27,380 --> 00:13:31,470
:תקשיב טוב, הסוכנים אמרו לסוכנים בישראל

296
00:13:31,530 --> 00:13:37,430
.אנחנו רוצים רק את מספר 9 מאשקלון

297
00:13:37,560 --> 00:13:39,650
.אנחנו רוצים רק את מספר 9 מאשקלון

298
00:13:40,770 --> 00:13:42,840
?עכשיו, מי זה מספר 9
.אני

299
00:13:43,160 --> 00:13:44,310
.ואיפה אני משחק? באשקלון

300
00:13:44,340 --> 00:13:45,780
.איפה אבל? בהתקפה

301
00:13:46,010 --> 00:13:48,840
הסוכנים באו מחו"ל רק להפועל תל אביב
לראות אותם

302
00:13:48,960 --> 00:13:50,570
.ולראות שחקני הגנה

303
00:13:50,990 --> 00:13:53,600
הם אומרים לכולם: אנחנו לא רוצים
שום שחקן מהפועל תל אביב

304
00:13:53,620 --> 00:13:56,460
.וגם לא רוצים מאשקלון
.רוצים את ההתקפה של אשקלון - 9

305
00:13:58,210 --> 00:14:00,040
.עכשיו הם מתקשרים אליך, תענה

306
00:14:01,410 --> 00:14:03,520
?עכשיו, מה אני אגיד לו
?אני חוזר בתשובה

307
00:14:05,710 --> 00:14:07,450
?מה אני אגיד לו
?בינינו, מה אני אגיד לו

308
00:14:08,340 --> 00:14:09,940
.אמרתי לו: טוב, שיתקשרו

309
00:14:12,660 --> 00:14:15,210
,התקשרתי מהר לרב צדיק מנתניה
שאהבתי אותו מאוד

310
00:14:15,230 --> 00:14:17,370
,והוא חיזק אותי הרבה בנתניה
...אמרתי לו: רבנו

311
00:14:18,530 --> 00:14:20,560
.תראו מה זה יצר הרע
,יצר הרע פתאום התיישב לי על הראש

312
00:14:20,600 --> 00:14:22,070
.ככה פה, ליד הכתף

313
00:14:22,480 --> 00:14:25,790
.שמע, שמע, שניר, לאט לאט
.אתה לא יכול לעזוב במכה אחת

314
00:14:26,800 --> 00:14:28,400
.חו"ל משחקים ביום ראשון

315
00:14:29,630 --> 00:14:30,850
.הם לא משחקים בשבת

316
00:14:31,770 --> 00:14:34,500
,הוא לא אומר לך שבשבת יש אימון
.הוא אומר לך שמשחקים ביום ראשון

317
00:14:35,220 --> 00:14:36,800
:בוא'נה, אתה אומר
.בוא'נה, הוא צודק

318
00:14:36,850 --> 00:14:38,540
.אתה צודק, כאילו, יצר הרע
.אתה צודק

319
00:14:39,270 --> 00:14:40,240
.יום ראשון המשחק

320
00:14:41,530 --> 00:14:44,850
:אז התקשרתי לרב, אמרתי לו
,שמע, אולי אני אבדוק רק מה החוזה אומר

321
00:14:44,890 --> 00:14:45,850
.מה הם מציעים

322
00:14:46,660 --> 00:14:48,870
:אמר לי הרב
,אם תשמע מה הם מציעים

323
00:14:50,300 --> 00:14:51,650
.אתה תלך לשם היום

324
00:14:52,730 --> 00:14:54,710
?אמרתי לו: אתה יודע מה
.אתה צודק

325
00:14:54,850 --> 00:14:56,360
.ייכנס יצר הרע
.לא עניתי להם

326
00:14:56,950 --> 00:14:59,500
.לא עניתי לסוכנים
.שבוע אני לא עונה להם

327
00:15:00,270 --> 00:15:02,830
:לא היה נעים, עניתי להם
,תקשיבו, אני לא רוצה לצאת לחו"ל

328
00:15:03,090 --> 00:15:04,940
.רוצה להישאר בארץ
.תמצאו לי קבוצה בארץ

329
00:15:05,680 --> 00:15:10,830
,איזה חמש קבוצות רודפות אחריי בארץ
.רוצות שאני אחתום

330
00:15:11,810 --> 00:15:13,060
.סוף השנה הגיע

331
00:15:13,350 --> 00:15:15,240
אני רוצה לספר משהו קצר בין לבין

332
00:15:15,990 --> 00:15:20,430
כי לפני שעשיתי את המהלך
,שאני אומר לכם עכשיו

333
00:15:21,150 --> 00:15:22,930
.הלכתי למלא מלא רבנים בארץ

334
00:15:22,960 --> 00:15:25,350
,אחד מהם, הלכתי לרב אחד

335
00:15:26,510 --> 00:15:28,610
,הייתי אצלו
:סיפרתי לו את הסיפור

336
00:15:28,630 --> 00:15:31,430
הרב, אם אני עוזב
,זה אומר שהיום אני מחזיר את הרכב

337
00:15:31,470 --> 00:15:34,970
.מחזיר את הבית, מחזיר את הכול
?מה אני עושה מחר, תגיד לי

338
00:15:35,130 --> 00:15:36,940
,אני לא יודע לסובב מנורה
.אני לא יודע לעבוד

339
00:15:37,270 --> 00:15:38,320
?מה אני עושה

340
00:15:38,490 --> 00:15:41,030
בוא, אני עוזב את הכול, אני יודע
,ששבת זה אמת, צריך לשמור שבת

341
00:15:41,040 --> 00:15:42,080
.אני יודע הכול

342
00:15:42,440 --> 00:15:44,140
?מה אני עושה מחר
?איך אני חוזר בתשובה

343
00:15:44,160 --> 00:15:46,550
?נו, יופי, חזרת בתשובה, מה
?אני אלך לרחוב

344
00:15:47,060 --> 00:15:48,990
.ההורים שלי עוזבים, כולם עוזבים
?מה אני עושה

345
00:15:50,240 --> 00:15:52,290
,אמר לי: סע לכותל
.תקרא את כל התהילים

346
00:15:53,450 --> 00:15:56,280
?מאין יבוא עזרי"
."'עזרי מעם ה

347
00:15:56,720 --> 00:15:59,250
.השם יעזור לך, אני אין לי מה להגיד לך
.רב צדיק

348
00:16:00,550 --> 00:16:01,910
?רב אחר, אתם יודעים מה אמר לי

349
00:16:01,970 --> 00:16:04,220
:ישבתי אצלו, אמרתי לו
?אם אני עוזב, מה יהיה איתי

350
00:16:05,610 --> 00:16:07,610
?מי ישמור עליי? מי יעזור לי
?מי ייתן לי כסף

351
00:16:07,640 --> 00:16:10,290
,מה אני אעשה? אתה יודע
.שאלות של בן אדם חוזר בתשובה

352
00:16:10,850 --> 00:16:13,270
.איך אני אתחתן? פתאום הפרדה
.מה קורה פה? אף אחד לא יבוא

353
00:16:13,300 --> 00:16:14,390
.אתה יודע, שאלות

354
00:16:15,310 --> 00:16:17,010
,אמר לי: תקשיב, שניר גואטה

355
00:16:17,600 --> 00:16:20,720
,אתה היום בן 23 וחצי
,זכור מה אני אומר לך

356
00:16:21,390 --> 00:16:28,050
אם היום אתה זוכה לתת
,את כל החלומות שלך לקב"ה

357
00:16:28,660 --> 00:16:30,050
.אתה נותן לו זהב היום

358
00:16:30,570 --> 00:16:34,210
,אבל אם בגיל 35 סיימת קריירה, 36

359
00:16:34,270 --> 00:16:37,340
חזרת בתשובה. נגיד שאתה עדיין
,באורות וחזרת בתשובה

360
00:16:38,270 --> 00:16:40,100
.נתת לקב"ה נחושת

361
00:16:40,820 --> 00:16:42,360
אתה יודע מה ההבדל
?בין נחושת לזהב

362
00:16:42,530 --> 00:16:45,290
,שאם תיתן לו זהב
,ביום שתרים את העיניים ותקרא לו

363
00:16:45,320 --> 00:16:46,720
.הוא בחיים לא יעזוב אותך

364
00:16:47,220 --> 00:16:48,090
.זה מה שהוא אמר לי

365
00:16:49,050 --> 00:16:51,350
,אחד היה
,הלכתי לשיעור, הוא היה נכה

366
00:16:51,420 --> 00:16:52,790
.רב אחד מאשקלון

367
00:16:53,330 --> 00:16:54,750
.נתן דרשה, הייתי אצלו בבית

368
00:16:54,820 --> 00:16:56,870
:בסוף הדרשה שאל אותי
.אתה לא נראה לי, אתה לא מפה

369
00:16:56,900 --> 00:16:59,110
אמרתי לו: כן, אני פה שנה אחת
.באשקלון חתמתי

370
00:16:59,420 --> 00:17:00,330
?הוא אמר לי: מה זה חתמת

371
00:17:00,360 --> 00:17:02,230
אמרתי לו: יש לי חוזה פה
.בהפועל אשקלון

372
00:17:02,880 --> 00:17:03,690
?הוא אמר לי: מה זה חוזה

373
00:17:03,720 --> 00:17:05,420
...אמרתי לו: אני
.מה אתה עושה? אמרתי לו: משחק כדורגל-

374
00:17:05,470 --> 00:17:06,940
?הוא אמר לי: מה זה כדורגל
.אמרתי לו: בשבת

375
00:17:07,000 --> 00:17:09,600
.אני אהבתי להגיד את האמת
.תן לי בראש, מה שנקרא

376
00:17:10,290 --> 00:17:11,720
.תעזור לי, כאילו, דחוף אותי

377
00:17:12,960 --> 00:17:15,520
?אמר לי: מה זה בשבת
.אתה מחלל שבת? אמרתי לו: כן

378
00:17:16,580 --> 00:17:18,690
?אמרתי לו: מה אני אעשה, הרב
.יש לי עוד שלושה חודשים

379
00:17:19,060 --> 00:17:21,410
?הוא אמר לי: אתה לא יכול להפסיק
.אמרתי לו: שלושה חודשים חוזה

380
00:17:21,860 --> 00:17:22,850
?אתם יודעים מה הוא אמר לי

381
00:17:23,830 --> 00:17:25,390
:הוא אמר לי
,תדע לך, שניר

382
00:17:25,930 --> 00:17:28,950
יש לך חוזה לשלושה חודשים כרגע
,עם אשקלון

383
00:17:29,550 --> 00:17:33,250
אבל לפני שירדת לעולם חתמת
.אצל הקב"ה חוזה לנצח נצחים

384
00:17:34,270 --> 00:17:37,150
לפני שיהודי יוצא
,מהבטן של אימא

385
00:17:37,360 --> 00:17:40,630
:משביע אותו מלאך
.תהיה צדיק ואל תהיה רשע

386
00:17:40,640 --> 00:17:41,990
.עד שלא נשבע, לא יוצא

387
00:17:42,250 --> 00:17:44,160
?מה זה תהיה צדיק
,אני אשמור שבת

388
00:17:44,280 --> 00:17:46,220
,אשמור את הברית
,לא אכנס לאירועים מעורבים

389
00:17:46,250 --> 00:17:48,570
,לא אלחץ לנשים ידיים
.רק לאשתי

390
00:17:48,990 --> 00:17:49,880
.חתמנו

391
00:17:50,530 --> 00:17:53,260
:הוא אמר לי
.תדע לך, חתמת

392
00:17:53,560 --> 00:17:54,850
.אבל תעשה מה שאתה רוצה

393
00:17:55,710 --> 00:17:57,380
,הלכתי משם

394
00:17:57,860 --> 00:18:00,190
,הייתי נכנס למגרש עם הכיפה

395
00:18:00,270 --> 00:18:02,000
,לפעמים שוכח אותה
.שם אותה בכיס

396
00:18:02,950 --> 00:18:05,380
,בסוף השנה אמרתי: ריבונו של עולם
אם אני אגיד לעצמי כל פעם

397
00:18:05,400 --> 00:18:07,780
,"עוד שנה, עוד שנה"
.יצר הרע עובד עליי

398
00:18:08,640 --> 00:18:10,650
התקשרתי לכתב
,"מ"וואן", אתר "וואן

399
00:18:10,680 --> 00:18:13,360
,אמרתי לו: תקשיב, אח שלי
.תרים כתבה. אני יותר לא משחק בשבת

400
00:18:13,560 --> 00:18:14,590
.הוא חשב שאני מטורף

401
00:18:16,060 --> 00:18:19,460
החלטתי עם ההורים
,לקחת אותם לאיזה רב בצפון

402
00:18:19,650 --> 00:18:21,930
,הוא אמר: תשמע
,ששניר יצא מהכדורגל

403
00:18:22,090 --> 00:18:26,830
,יצא לכדורגל כזה לא בשבת

404
00:18:26,930 --> 00:18:28,310
.וילמד תורה מתי שהוא רוצה

405
00:18:28,950 --> 00:18:30,110
.זה מה שעשיתי בהתחלה

406
00:18:32,130 --> 00:18:34,380
."התקשרתי לאותו בחור מ"וואן

407
00:18:34,430 --> 00:18:37,280
?יום לפני מה עשיתי
.הלכתי לים בלילה לבד

408
00:18:37,380 --> 00:18:38,840
,לקח אותי חבר
.שם אותי שמה

409
00:18:39,700 --> 00:18:42,140
,אמרתי: ריבונו של עולם
,אם אני חושב בהיגיון

410
00:18:42,190 --> 00:18:44,250
,בהיגיון של העולם הזה
.אני לא עושה את זה

411
00:18:44,590 --> 00:18:46,110
,אני אומר לך את האמת
.אין לי את הכוחות

412
00:18:46,910 --> 00:18:49,090
אבל ברוך השם, נתת לי
.הרבה כוחות השנה

413
00:18:49,610 --> 00:18:52,630
אני הולך להגיד לכתב להוציא כתבה
.ואני הולך לעזוב את הכול

414
00:18:53,670 --> 00:18:54,410
.זהו

415
00:18:55,070 --> 00:18:57,090
הלכתי ככה, אמרתי לו
.לעשות את הכתבה

416
00:18:57,690 --> 00:19:00,960
.ביום אחד בהיר פתאום יצאה כתבה
.נגמר הסיפור

417
00:19:01,880 --> 00:19:06,170
מאז, אני אומר לכם, הקב"ה
.לשנייה אחת לא עזב אותי

418
00:19:06,570 --> 00:19:09,310
,גם בימים הקשים, פתאום להיות אברך
.להיות זה

419
00:19:09,590 --> 00:19:11,980
.מי עוזר לך? פתאום אף אחד
.צחקו עליי חברים

420
00:19:12,080 --> 00:19:13,360
:הייתה בראש תמיד התמונה

421
00:19:13,410 --> 00:19:15,740
:יום יבוא, הם יגידו לי
.אתה צדקת. אנחנו טעינו

422
00:19:16,320 --> 00:19:18,530
.היום יש אצלי חברים שצחקו עליי

423
00:19:18,750 --> 00:19:20,920
,חברים שלי שצחקו עליי שעזבתי

424
00:19:21,210 --> 00:19:22,470
.הם באים לשיעורים שלנו היום

425
00:19:23,610 --> 00:19:25,020
:הם מרימים ידיים
,הרב, אני שומר את הברית

426
00:19:25,050 --> 00:19:26,380
...הרב, שמירת שבת, הרב

427
00:19:27,020 --> 00:19:30,820
הם ישבו וצחקו עליי לפני
.תשע, עשר שנים אחורה

428
00:19:30,820 --> 00:19:31,710
.תשע שנים

429
00:19:32,440 --> 00:19:33,890
שמונה, תשע שנים אחורה

430
00:19:34,030 --> 00:19:36,080
.ישבו וצחקו, אמרו: אתה משוגע, אתה מטורף

431
00:19:36,730 --> 00:19:38,140
,בסופו של עניין, חבר'ה

432
00:19:38,630 --> 00:19:40,840
.רצון של בן אדם

433
00:19:40,980 --> 00:19:43,170
.יש לך רצון? אתה תכבוש את העולם

434
00:19:43,480 --> 00:19:45,610
.יש לך תפילה? תכבשי את העולם

435
00:19:45,940 --> 00:19:48,610
- את צנועה, כן צנועה, פלפולים עם ההורים

436
00:19:49,130 --> 00:19:50,520
.הכול בסדר

437
00:19:50,550 --> 00:19:53,180
כשיש שני דברים כאלה חזקים

438
00:19:53,260 --> 00:19:54,430
,מכל הלב והנשמה

439
00:19:54,440 --> 00:19:55,800
.אתה תנצח את כל העולם הזה

440
00:19:56,120 --> 00:19:56,800
אני מברך את כולכם

441
00:19:56,820 --> 00:19:59,060
,שהקב"ה ימלא את משאלות ליבכם לטובה

442
00:19:59,370 --> 00:20:01,750
תזכו להמשיך להתחזק מתוך רצון ושפע

443
00:20:01,760 --> 00:20:02,900
.ותפילה להשם

444
00:20:02,980 --> 00:20:04,810
.וכן יהי רצון ונאמר אמן

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה