x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - בגדי מלכות

הרב הרצל חודר

מי מפחד מחלומות? האם כתונת הפסים גרמה לקנאה או לבנין עתידי? איך להיות מלך גם בשפל ? שתי נשים שעשו אותו מעשה, אחת צדיקה ואחת מרשעת - כיצד? מהי ההשקעה הכי טובה לאישה? הרב הרצל חודר בשיעור נפלא לפרשת וישב