הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - כוכבי כימה

הרב זמיר כהן

מהי כימה? ומתי אפשר להבחין בכוכב שביעי? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחכים

(אורך 1:56)

תמלול ההרצאה

1
00:00:12,572 --> 00:00:15,481
,יש צביר כוכבים שנקרא בשם כימה

2
00:00:15,681 --> 00:00:17,544
.יש שקוראים לזה פליאדות היום

3
00:00:17,744 --> 00:00:20,458
?אגב, ביפנית איך קוראים לכימה 
.סובארו

4
00:00:20,810 --> 00:00:23,563
?מכירים את הסמל של הסובארו
.יש את ששת הכוכבים האלה

5
00:00:24,032 --> 00:00:27,906
.זה צביר הכוכבים כימה
.בעין רגילה רואים 6 כוכבים

6
00:00:28,106 --> 00:00:33,499
כשהשמיים בהירים והאדם הוא בעל חוש ריאות
 ,מאוד חד, יש לו ראייה טובה

7
00:00:33,920 --> 00:00:36,996
.הוא יכול להבחין בכוכב שביעי ואפילו שמיני

8
00:00:37,669 --> 00:00:42,718
...אומרת הגמרא: מאי כימה? אמר שמואל
,שמואל היה אחד מגדולי האמוראים

9
00:00:42,843 --> 00:00:47,589
:כמאה כוכבי, אומר שמואל
.אתה יודע כמה יש בכימה? כ-100 כוכבים

10
00:00:47,670 --> 00:00:52,749
,ורש"י כאן כותב שזהו כוחה של כימה
.הכוכבים המרכזיים של כימה

11
00:00:52,869 --> 00:00:58,880
.כלומר, באמת יש אפילו יותר מזה, וזה פלא
.שמואל היה פעם בחלל? אבל הוא אומר: כך קיבלנו

12
00:00:59,363 --> 00:01:04,234
לפני כמה עשרות שנים שלחו מנאס"א
,את טלסקופ החלל על שם האבל

13
00:01:04,434 --> 00:01:11,514
 הטלסקופ הזה שכיוונו אותו לכיוון כימה שיצלם
.את כימה. התמונה שהתקבלה הייתה מדהימה

14
00:01:11,648 --> 00:01:20,053
,התברר שאומנם יש שם את 8 הכוכבים הגדולים
אבל בצביר עצמו יש המון כוכבים, 100 גדולים

15
00:01:20,267 --> 00:01:24,077
,ויש עוד יותר מהמספר הזה
,כמו שרש"י כותב שזה כוחה של כימה

16
00:01:27,333 --> 00:01:30,554
 :שמואל העיד על עצמו
נהירים לי שבילי רקיעא

17
00:01:30,754 --> 00:01:35,150
 כשבילי נהרדעא. אמר: אני בקי
,בשבילים של השמיים, של מערכות הכוכבים

18
00:01:35,259 --> 00:01:39,527
כמו שאני בקי בשבילים של העיר
.שאני גר בה, העיר נהרדעא

19
00:01:39,933 --> 00:01:43,226
:על התורה נאמר
.הפוך בה והפוך בה דכולא בה

20
00:01:44,826 --> 00:01:52,305
תודה לא-ל
כתיבת כתוביות: חיים גלסורקר