הרב אהרן לוי

הרב אהרון לוי - מעמד היחיד ביהדות

הרב אהרן לוי

הרב אהרון לוי חוזר בעונה שנייה לשיחות פתוחות על הדברים החשובים בחיים, בפאנל מאתגר ומחכים. והפעם - האם המוסר משרת את החברה, או להפך? ומדוע, על פי היהדות, החברה מחויבת לדאוג ליחיד?

תמלול ההרצאה

1
00:00:19,000 --> 00:00:19,960
.שלום לכם

2
00:00:19,960 --> 00:00:22,960
אנחנו בתוכנית נוספת
"מתוך הסדרה "לחזור עם תשובה

3
00:00:22,960 --> 00:00:27,520
וכמו תמיד, גם היום נמצאים
.איתי באולפן שלושה שותפים

4
00:00:28,160 --> 00:00:32,920
,שלום מור, זמר, יוצר, נגן כלי פריטה

5
00:00:32,920 --> 00:00:35,360
,בסך הכול מוזיקאי, חי בחולון

6
00:00:35,360 --> 00:00:36,520
.אב לארבעה

7
00:00:36,520 --> 00:00:39,080
,אוהד יצחקוב, גר במודיעין

8
00:00:39,080 --> 00:00:42,680
,"שותף ב"מוסכם - מרכז המגשרים הארצי

9
00:00:42,680 --> 00:00:43,920
.גם אב לארבעה ילדים

10
00:00:44,560 --> 00:00:47,760
,שגיא בראון, בן 24 עוד מעט, מראש העין

11
00:00:48,720 --> 00:00:49,600
.עובד באבטחה

12
00:00:50,400 --> 00:00:53,280
יפה. היום נדבר עלינו

13
00:00:54,080 --> 00:00:59,160
,או יותר נכון על המעמד של היחיד

14
00:00:59,160 --> 00:01:01,990
.של כל אחד מאיתנו ביחס לחברה

15
00:01:02,000 --> 00:01:07,680
,אבל לפני כן אני הייתי מבקש, ברשותכם
.לגעת בנקודה מזווית קצת אקטואלית

16
00:01:08,280 --> 00:01:13,950
אנחנו יודעים שמדינת ישראל
מוכנה ללכת רחוק מאוד

17
00:01:13,960 --> 00:01:18,760
כדי להחזיר את השבויים שלה
.ואת הנעדרים שלה הביתה

18
00:01:19,280 --> 00:01:23,280
היא מוכנה לשלם מחיר כבד מאוד
.בשביל לעשות את זה

19
00:01:23,840 --> 00:01:29,400
והשאלה היא: למה אנחנו היהודים
?שונים בכך מעמים אחרים

20
00:01:30,040 --> 00:01:32,270
?מאיפה אני יודע שאנחנו שונים

21
00:01:32,280 --> 00:01:35,710
,יש לי חבר שכשהתחיל האביב הערבי

22
00:01:35,720 --> 00:01:40,830
קיבל מידע שהנוצרים בארצות המוסלמיות
.נמצאים בסכנה

23
00:01:40,840 --> 00:01:44,750
הוא נסע לספרד כדי להיפגש
,עם הקרדינל של ברצלונה

24
00:01:44,760 --> 00:01:47,350
,שהוא נציג האפיפיור בספרד

25
00:01:47,360 --> 00:01:51,200
וביקש ממנו לדבר בחלונות הגבוהים בוותיקן

26
00:01:51,200 --> 00:01:54,840
כדי להגן על המאמינים הנוצרים
.בארצות המוסלמיות

27
00:01:54,840 --> 00:01:57,950
:הקרדינל הסתכל עליו ושאל אותו
תגיד, אתה רוצה להגיד לי

28
00:01:57,960 --> 00:02:01,880
שבאת מישראל עד ספרד
?כדי לבקש ממני את הדבר הזה

29
00:02:02,560 --> 00:02:04,430
?אז הוא אומר לו: כן, למה לא

30
00:02:04,440 --> 00:02:07,960
,אז הוא אומר לו: אתה לא מבין
.אנחנו לא יהודים

31
00:02:09,160 --> 00:02:13,240
,אצלנו בדת שלנו נוצרים נלחמו בנוצרים

32
00:02:13,880 --> 00:02:16,390
,נוצרים הרגו נוצרים

33
00:02:16,400 --> 00:02:20,990
,נוצרים לא עוזרים לנוצרים
.זה לא כמו אצלכם

34
00:02:21,000 --> 00:02:25,440
אבל אני מאוד מעריך את זה
.שבאת עד כאן כדי לבקש את זה ממני

35
00:02:26,240 --> 00:02:31,960
השאלה היא: למה אצלנו המעמד של היחיד
?הוא כל כך חשוב

36
00:02:33,400 --> 00:02:35,110
?מה דעתכם

37
00:02:35,120 --> 00:02:38,670
,קודם כול, זה משהו, לדעתי
,שחונכנו עליו מגיל אפס

38
00:02:38,680 --> 00:02:41,430
,מגיל ממש קטן לדאוג לאחר

39
00:02:41,440 --> 00:02:43,750
.להיות חבר טוב, לוותר

40
00:02:43,760 --> 00:02:48,670
זאת אומרת, אנחנו דואגים ליחיד
,כי אנחנו דואגים בעצם לחברה

41
00:02:48,680 --> 00:02:54,670
,כי אם חייל יודע שלא משנה מה יהיה
,בכל מחיר יחזירו אותו הביתה

42
00:02:54,680 --> 00:02:57,720
הוא יהיה מוכן לצאת למלחמה
.ואפילו להסתכן

43
00:02:58,136 --> 00:03:00,870
.אז בשביל זה אנחנו דואגים לו

44
00:03:00,880 --> 00:03:04,400
,זאת אומרת, יש כאן עניין טכני
.לא מדובר כאן במשהו ערכי

45
00:03:05,120 --> 00:03:07,590
אני חושב שמדובר דווקא
במשהו ערכי מאוד

46
00:03:07,600 --> 00:03:10,400
שעליו מושתתת בעצם כל התפיסה

47
00:03:11,240 --> 00:03:14,950
עוד מהמקורות הכי הכי עתיקים שיש לנו

48
00:03:14,960 --> 00:03:17,550
,"מפסוקים כמו: "ואהבת לרעך כמוך

49
00:03:17,560 --> 00:03:22,040
,וה"לרעך כמוך" זה לא רק ליהודי
."זה גם "ואהבת את הגר

50
00:03:22,040 --> 00:03:23,990
."ומעבר לזה, "ובחרת בחיים

51
00:03:24,000 --> 00:03:27,550
...קידוש החיים זה משהו מאוד
.זה ערך עליון ביהדות

52
00:03:27,560 --> 00:03:29,760
...ראיתי כמה ראיונות אפילו עם

53
00:03:30,920 --> 00:03:35,240
מה שעולה לי כרגע בראש זו אישה
:מוסלמית שאומרת את זה בצורה מפורשת

54
00:03:35,240 --> 00:03:38,110
,אתם מקדשים את החיים
.אנחנו מקדשים את המוות

55
00:03:38,120 --> 00:03:43,640
.אז ככה שזה משהו שהוא בסיסי
."אתה אומר שזה קשור ל"ואהבת לרעך כמוך-

56
00:03:44,640 --> 00:03:47,830
...נראה לי שכל התורה בסופו של דבר
.הבנתי. לא, זה יפה-

57
00:03:47,840 --> 00:03:52,270
הבעיה היא שגם אצל הנוצרים כתוב
.ואהבת לרעך כמוך", אפילו כתוב יותר"

58
00:03:52,280 --> 00:03:56,110
."ובחרת בחיים"
."ואהבת לרעך יותר ממך-"

59
00:03:56,120 --> 00:03:58,030
.ככה מיחסים לישו

60
00:03:58,040 --> 00:04:02,630
השאלה למה אצלנו זה תפס
?ואצלם זה תפס פחות. מה אתה אומר

61
00:04:02,640 --> 00:04:06,430
אני אישית לא חושב שיש הבדל
.בינינו לבין הנוצרים

62
00:04:06,440 --> 00:04:09,280
,בין המוסלמים אולי בקרב אוכלוסייה מסוימת

63
00:04:09,280 --> 00:04:12,070
.אבל לא בפני כל המוסלמים

64
00:04:12,080 --> 00:04:14,320
.לא, אתה אומר אנחנו כמו כולם. -כן

65
00:04:14,320 --> 00:04:16,350
.אגב, זו גישה יהודית קלסית

66
00:04:16,360 --> 00:04:18,950
זאת אומרת, כל הגויים חושבים
,שאנחנו לא כמו כולם

67
00:04:18,960 --> 00:04:21,190
.ואנחנו מתעקשים להיות כמו כולם

68
00:04:21,200 --> 00:04:22,830
,אז אספר לך עוד סיפור

69
00:04:22,840 --> 00:04:26,480
.המחותן שלי היה הרב של יהודי סוריה

70
00:04:26,480 --> 00:04:28,390
,הוא נפגש עם חאפז אל-אסד

71
00:04:28,400 --> 00:04:30,510
אבא של בשאר אסד, כשהוא זכה

72
00:04:30,520 --> 00:04:33,030
.בפעם המי יודע כמה בבחירות בסוריה

73
00:04:33,040 --> 00:04:38,550
,כמובן לא ברוב מוחלט, 99 אחוז
.והוא בא כדי לברך אותו

74
00:04:38,560 --> 00:04:44,720
,עכשיו, היו שני אחים יהודים
.אחים סוויד, ישבו בכלא בעוון ריגול, סורים

75
00:04:45,640 --> 00:04:48,750
?יהודים
.יהודים, כן, מהקהילה בדמשק-

76
00:04:48,760 --> 00:04:54,670
,וכשהוא הגיע לברך את הנשיא
הזהיר אותו איש הטקס שלא

77
00:04:54,680 --> 00:05:00,630
יעז להעלות על דל שפתיו את האחים האלה
.שיושבים בכלא. אז הוא שתק

78
00:05:00,640 --> 00:05:04,190
,אלא מה? כשהוא נפגש עם אסד
,דווקא אסד דיבר עליהם

79
00:05:04,200 --> 00:05:05,880
,והוא אמר לו כך, כך סיפר לי

80
00:05:06,760 --> 00:05:08,310
,תגיד לי", הוא אומר לו אסד"

81
00:05:08,320 --> 00:05:10,320
,אתם היהודים, אני לא מבין אתכם"

82
00:05:11,600 --> 00:05:15,710
,אם סורי גנב בארגנטינה או בברזיל"

83
00:05:15,720 --> 00:05:18,470
?נראה לך שאנחנו הסורים נדאג לו"

84
00:05:18,480 --> 00:05:21,430
יושבים פה בכלא"
,שני אנשים שעברו על החוק

85
00:05:21,440 --> 00:05:25,550
,כל העולם היהודי עומד על הרגליים"
?מה זה הסיפור אצלכם היהודים

86
00:05:25,560 --> 00:05:27,400
"?למה אתם דואגים לכל אחד"

87
00:05:28,120 --> 00:05:31,590
אז יכול להיות שמהנוצרים
,אתה לא רוצה ללמוד

88
00:05:31,600 --> 00:05:33,510
.אבל אצל המוסלמים חושבים אותו דבר

89
00:05:33,520 --> 00:05:40,950
אגב, כשהם, חלילה וחס, חטפו לנו חיילים
הם לא סתם ביקשו אלף אנשים על חייל

90
00:05:40,960 --> 00:05:42,830
.כי הם ידעו שהם לא יקבלו

91
00:05:42,840 --> 00:05:49,070
זאת אומרת, אפילו האויבים שלנו יודעים
שהעם היהודי רואה את הפרט

92
00:05:49,080 --> 00:05:54,630
כמשהו שהוא הרבה יותר מהמספר
,שהוא מייצג והשאלה היא למה

93
00:05:54,640 --> 00:05:58,840
?למה זה כך
?למה זה ככה אצלנו

94
00:05:58,840 --> 00:06:00,390
.יש עניין גם עם ערבות הדדית

95
00:06:00,400 --> 00:06:03,070
זאת אומרת, יש את העניין הזה
."של "כל ישראל ערבים זה לזה

96
00:06:03,080 --> 00:06:04,760
?זה נכון. למה

97
00:06:05,640 --> 00:06:09,190
?למה כל ישראל ערבים זה לזה
,"שוב פעם, אתה אומר "יהודים-

98
00:06:09,200 --> 00:06:11,030
.כי אני לא בטוח שגם בגולה זה ככה

99
00:06:11,040 --> 00:06:12,510
אני לא בטוח שיהודי באמריקה

100
00:06:12,520 --> 00:06:14,990
.ידאג ליהודי אחר כמו בארץ

101
00:06:15,000 --> 00:06:16,310
...אני חושב שזה משהו יותר

102
00:06:16,320 --> 00:06:19,710
.אתה חושב שזה פטנט ישראלי ציוני
...אני חושב שזה יותר-

103
00:06:19,720 --> 00:06:23,270
.הרבה יותר חזק בארץ
מסתבר שאם תבדוק בהיסטוריה-

104
00:06:23,280 --> 00:06:26,950
תראה שמה שעושים בארץ
.למדו מיהודי הגולה

105
00:06:26,960 --> 00:06:29,150
...היהודים בגולה
.לא הייתה ארץ ישראל-

106
00:06:29,160 --> 00:06:33,760
היהודים בגולה, אם רצו לשרוד
.היו חייבים לדאוג אחד לשני

107
00:06:34,320 --> 00:06:39,270
ולכן מה שקורה פה בארץ
,הוא אולי בבואה של מה שקרה בגולה

108
00:06:39,280 --> 00:06:40,990
.זה לא פטנט שלנו

109
00:06:41,000 --> 00:06:44,190
לא, אבל אז לא הייתה ברירה
.כי הייתה רק גולה, לא הייתה ארץ ישראל

110
00:06:44,200 --> 00:06:48,710
היום, כשיש ארץ ישראל, אני לא יודע
,אם אני אכנס, חלילה, לצרה

111
00:06:48,720 --> 00:06:54,870
אני אוכל לבנות על יהודי ארה"ב
.או יהודי קנדה, אני לא יודע

112
00:06:54,880 --> 00:06:58,110
תראה, אני לא יכול לענות לך
.על זה תשובה כי זה לא קרה

113
00:06:58,120 --> 00:07:03,110
בינתיים מבקשים מיהודי ישראל
לדאוג לביטחון של יהודי העולם

114
00:07:03,120 --> 00:07:05,830
.או יותר נכון לכוחות הביטחון של ישראל

115
00:07:05,840 --> 00:07:09,870
אבל כשלא נגיע למצב
.נדע מה באמת קורה

116
00:07:09,880 --> 00:07:13,510
:אבל אני שואל, אמרת
,כל ישראל ערבים זה לזה

117
00:07:13,520 --> 00:07:20,440
אני שואל למה? אני נותן דוגמה
.לייחודיות של הערבות והאחריות בעם ישראל

118
00:07:21,920 --> 00:07:28,310
אם מורה להיסטוריה ייכנס לכיתה
:וישאל את התלמידים שלו

119
00:07:28,320 --> 00:07:29,720
?למה נפלה רומא

120
00:07:30,480 --> 00:07:32,680
למה קרסה האימפריה היוונית

121
00:07:32,680 --> 00:07:35,710
?או הפרסית או הבבלית או המצרית

122
00:07:35,720 --> 00:07:42,590
,אז יגידו כלכלה גרועה, שחיתות, ניוון
?כל מיני תשובות ייתנו, נכון

123
00:07:42,600 --> 00:07:49,040
:מה יקרה אם איזה ילד ירים את היד ויגיד
.המורה, רומא נפלא בגלל שנאת חינם

124
00:07:49,880 --> 00:07:52,030
?כולם יצחקו עליו, נכון

125
00:07:52,040 --> 00:07:55,950
,עכשיו, אם תשאל כל ילד ברחוב
,כל אדם, דתי, לא דתי, זה לא משנה

126
00:07:55,960 --> 00:07:59,070
"?למה נחרב בית המקדש"
.יגיד לך "שנאת חינם" וימשיך הלאה

127
00:07:59,080 --> 00:08:02,310
,ואני שואל: רגע, לא שחיתות
.לא כלכלה, לא כלום

128
00:08:02,320 --> 00:08:06,430
למה זה כל כך ברור לנו
שבגלל שנאת חינם

129
00:08:06,440 --> 00:08:12,310
עם שלם צריך לגלות מארצו לאלפיים שנה
?ולעבור את כל ההיסטוריה העקובה מדם הזאת

130
00:08:12,320 --> 00:08:16,480
,שנאת חינם היא דבר גרוע
?אבל בשביל זה לשלם כזה מחיר

131
00:08:17,440 --> 00:08:21,510
.המוסר האנושי הוא מוסר מתפתח

132
00:08:21,520 --> 00:08:26,230
זאת אומרת, תוך כדי ניסוי וטעייה
ולימוד מכישלונות ומטעויות

133
00:08:26,240 --> 00:08:27,950
.האנושות לומדת ומפתחת

134
00:08:27,960 --> 00:08:32,150
,למשל, חבר הלאומים
,שהוא הארגון הבינלאומי הראשון

135
00:08:32,160 --> 00:08:34,230
,הוקם בעקבות מלחמת העולם הראשונה

136
00:08:34,240 --> 00:08:36,710
האו"ם הוקם בעקבות
.מלחמת העולם השנייה

137
00:08:36,720 --> 00:08:38,600
.כלומר, לומדים ומתקדמים

138
00:08:40,240 --> 00:08:47,040
הגישה המוסרית המתקדמת ביותר
,שבעצם החברה המערבית מבוססת עליה

139
00:08:47,040 --> 00:08:53,710
היא עיקרון המוסר של הפילוסוף הגרמני
,עמנואל קאנט, הוא מת ב-1804

140
00:08:53,720 --> 00:08:59,470
,והוא ניסח את הצו הקטגורי
:את העיקרון המוסרי. והוא אמר ככה

141
00:08:59,480 --> 00:09:02,560
,כשאתה גונב
?אתה מוכן שכולם יהיו גנבים

142
00:09:03,480 --> 00:09:04,590
?נכון שלא

143
00:09:04,600 --> 00:09:08,150
,כשאתה משקר
?אתה מוכן שכולם יהיו שקרנים

144
00:09:08,160 --> 00:09:11,760
,כשאתה לא מחזיר הלוואה
?אתה מוכן שכולם לא יחזירו

145
00:09:12,560 --> 00:09:19,240
אז אל תפעל על פי חוק אלא אם כן
.אתה מוכן שכולם יתנהגו על פיו גם איתך

146
00:09:20,040 --> 00:09:23,310
האמת, הקדים אותו
,הלל הזקן בכמה שנים

147
00:09:23,320 --> 00:09:28,520
,אבל קאנט זה גם גרמני, גם מוסרי
.גם נשמע יותר טוב, אנחנו נדבר איתו

148
00:09:29,160 --> 00:09:31,070
?מה הוא בעצם אומר

149
00:09:31,080 --> 00:09:36,870
שאיך אתה יכול לדעת מהו מעשה מוסרי
?ומהו מעשה בלתי מוסרי, על פי מה

150
00:09:36,880 --> 00:09:39,750
.הרגש שאתה עובד על פיו

151
00:09:39,760 --> 00:09:42,990
.למה רגש? ממש לא רגש
...אם אתה מרגיש שאתה-

152
00:09:43,000 --> 00:09:44,400
.לא, לא, אם אתה מרגיש

153
00:09:44,400 --> 00:09:48,390
אני אמר שוב, תפעל על פי חוק
,שהיית מוכן שיתנהגו על פיו איתך

154
00:09:48,400 --> 00:09:51,200
?איפה הרגש פה
.יש פה חשבון מתמטי

155
00:09:51,200 --> 00:09:53,910
.אל תעשה לחבריך מה ששנוא עליך
מה שאתה לא רוצה שיעשו לך-

156
00:09:53,920 --> 00:09:55,160
.אל תעשה לאחרים

157
00:09:56,320 --> 00:10:00,510
- העיקרון הזה, על מה מבוסס
?על היחיד או על הרבים

158
00:10:00,520 --> 00:10:02,230
.על היחיד. -על היחיד

159
00:10:02,240 --> 00:10:03,280
?למה על היחיד

160
00:10:04,040 --> 00:10:07,070
אתה מסתכל על עצמך
.ואתה מסתכל על החברה כולה

161
00:10:07,080 --> 00:10:09,710
.כן, מהיחיד משליך לכלל
איך אתה יכול לדעת-

162
00:10:09,720 --> 00:10:14,430
אם אתה יכול להשתמש בעיקרון
?שאתה עכשיו רוצה לפעול על פיו

163
00:10:14,440 --> 00:10:16,800
?איך אתה בודק את זה
?על פי מה

164
00:10:16,800 --> 00:10:20,230
,בודק אם המצב היה הפוך, סיטואציה הפוכה
.אם היית מוכן שיעשו את זה לך

165
00:10:20,240 --> 00:10:22,470
אם אתה מוכן
.שאחרים יעשו את זה לך

166
00:10:22,480 --> 00:10:26,160
- כלומר, מיהו המדד פה
.אני או האחרים? -אני. -אני

167
00:10:26,160 --> 00:10:29,080
,אבל אם אין אחרים
?אני יכול למדוד

168
00:10:29,720 --> 00:10:34,240
,כלומר, על אי בודד, על פי קאנט
?אדם יכול להיות מוסרי

169
00:10:35,160 --> 00:10:38,470
הוא יכול לדעת מה מוסרי
.ומה לא? -לא

170
00:10:38,480 --> 00:10:42,790
,כדי למדוד מהו מוסרי ומה לא
?את מי היחיד צריך

171
00:10:42,800 --> 00:10:44,430
.את החברה. -את החברה

172
00:10:44,440 --> 00:10:47,590
לכן החברה יותר חשובה מהיחיד

173
00:10:47,600 --> 00:10:49,240
.כי בלי החברה אין יחיד

174
00:10:49,920 --> 00:10:52,270
אין משמעות מוסרית ליחיד

175
00:10:52,280 --> 00:10:53,270
כי הוא לא יכול לבדוק

176
00:10:53,280 --> 00:10:57,833
אם הוא מוסרי או לא מוסרי
כי הרי אתה צריך להסתכל על החברה

177
00:10:57,896 --> 00:11:01,520
,ולשאול: אם הם היו עושים כך איתי
?איך הייתי מגיב

178
00:11:02,083 --> 00:11:08,670
כלומר, החברה היא יותר חשובה מהיחיד
.והיא זו גם שמקנה לו את כל הזכויות שלו

179
00:11:08,680 --> 00:11:12,720
:אמר פעם פרופסור ליבוביץ
,אין לפרט זכויות

180
00:11:12,720 --> 00:11:15,280
.למעט אלו שהחברה החליטה להעניק לו

181
00:11:16,080 --> 00:11:20,840
:היום כל אחד מסתובב ואומר
,שמע, יש זכויות פרט, חופש העיסוק

182
00:11:20,840 --> 00:11:23,200
,חופש ההתאגדות, זכות הקניין

183
00:11:24,520 --> 00:11:26,030
.זו פיקציה

184
00:11:26,040 --> 00:11:27,950
?אתה יודע למה יש לך את הזכויות האלה

185
00:11:27,960 --> 00:11:30,200
.כי אנחנו החלטנו לתת לך אותן

186
00:11:30,200 --> 00:11:31,960
אבל מה יקרה אם נחליט
?לקחת לך אותן

187
00:11:33,240 --> 00:11:34,440
.לא יהיה לך אותן

188
00:11:34,960 --> 00:11:39,830
זאת אומרת, מי מקנה ליחיד
את האוטונומיה להתבונן על הרוב

189
00:11:39,840 --> 00:11:42,070
?ולהחליט מה מוסרי ומה לא

190
00:11:42,080 --> 00:11:44,040
?מי מקנה לו את זה
.החברה. -החברה

191
00:11:44,560 --> 00:11:49,230
בעולם המערבי
.החברה חשובה יותר מן היחיד

192
00:11:49,240 --> 00:11:51,280
אבל הוא לא צריך מוסר
.אם הוא על אי בודד

193
00:11:51,920 --> 00:11:54,870
.הוא לא צריך
...הוא לא צריך מוסר. זה לא ש-

194
00:11:54,880 --> 00:11:56,550
,צריך מוסר רק כשאתה נמצא בחברה

195
00:11:56,560 --> 00:11:59,310
...אין לך ממי לגנוב אם אתה
,זאת אומרת שעל פי תפיסתך-

196
00:11:59,320 --> 00:12:02,360
המוסר הוא אמצעי טכני

197
00:12:02,360 --> 00:12:04,280
.ליישוב סכסוכים בין בני האדם
.להסתדר בחברה, בדיוק-

198
00:12:04,280 --> 00:12:09,150
,אבל אין ערך עצמי
.אין משקל עצמי לערכים

199
00:12:09,160 --> 00:12:13,990
הם תלויים בשאלה אם זה תורם לחברה
.או מזיק לחברה. יפה מאוד

200
00:12:14,000 --> 00:12:15,950
היהדות אומרת
.משהו אחר לגמרי

201
00:12:15,960 --> 00:12:17,830
.אני לא מסכים כל כך גם
.לא מסכים. -לא-

202
00:12:17,840 --> 00:12:19,270
?עם מה אתה לא מסכים

203
00:12:19,280 --> 00:12:21,110
זאת אומרת, גם כשאתה לא חי בחברה

204
00:12:21,120 --> 00:12:24,030
אתה צריך לנהוג על פי ערכים מסוימים

205
00:12:24,040 --> 00:12:25,880
?שאיתם אתה... -עם מי

206
00:12:27,040 --> 00:12:28,440
?עם הציפורים? עם מי

207
00:12:29,520 --> 00:12:32,670
יש כאלה שיגידו "כן, גם עם הציפורים
."אתה צריך להתנהג

208
00:12:32,680 --> 00:12:34,390
.צער בעלי חיים וזה
.זה מאוד הולך היום

209
00:12:34,400 --> 00:12:37,480
...האמת כן, זה גם
,אבל הוא לבד, הוא לבד-

210
00:12:37,480 --> 00:12:43,110
הוא בלי כלום שם. אין שום היבט
שבו אתה יכול לבדוק את המוסריות שלו

211
00:12:43,120 --> 00:12:45,710
או את הצורך שלו במוסריות
.כי הוא לבד

212
00:12:45,720 --> 00:12:48,910
?כלומר, מה זה המוסר
זה איזו המצאה שאנחנו המצאנו

213
00:12:48,920 --> 00:12:52,200
.כדי שנוכל להסתדר ביחד
.שנוכל להסתדר אחד עם השני. -יפה מאוד-

214
00:12:52,200 --> 00:12:54,310
,היהדות אומרת משהו אחר לגמרי

215
00:12:54,320 --> 00:12:58,030
היהדות אומרת שהמוסריות של האדם
,בכלל לא קשורה לחברה

216
00:12:58,040 --> 00:13:00,600
.היא קשורה לקשר שלו עם הקב"ה

217
00:13:01,440 --> 00:13:07,030
אם אתה רוצה להיות בקשר
עם הקב"ה, אתה זקוק להיות מוסרי

218
00:13:07,040 --> 00:13:10,230
כי אם אתה לא מוסרי
,אתה לא דומה לקב"ה

219
00:13:10,240 --> 00:13:12,990
ואם אתה לא דומה לו
.אתה לא מרגיש אותו

220
00:13:13,000 --> 00:13:19,310
,כלומר, ביהדות גם אם אתה על אי בודד
נודעת חשיבות למוסריות שלך

221
00:13:19,320 --> 00:13:22,560
כי בלעדיה אתה לא יכול
.להיות בקשר עם הקב"ה

222
00:13:22,560 --> 00:13:27,990
עכשיו, השאלה היא איך היהדות
?מתייחסת לקשר הזה בין היחיד לבין הרבים

223
00:13:28,000 --> 00:13:31,520
שהרי אנחנו יודעים שגם ביהדות
."אומרים "אחרי רבים להטות

224
00:13:32,080 --> 00:13:37,910
,אז מהי הייחודיות
המשקל הכבד שהיהדות נותנת ליחיד

225
00:13:37,920 --> 00:13:43,430
,שבעטיו, בנקודת הקצה
אנחנו רואים שעם ישראל כולו

226
00:13:43,440 --> 00:13:49,160
הולך כדי להביא גופה של חייל
.שנהרג לפני 40 שנה במלחמה

227
00:13:50,480 --> 00:13:51,840
?על מה זה מבוסס

228
00:13:52,520 --> 00:13:54,550
אני לא חושב שזה קשור
,ליהדות או לתורה

229
00:13:54,560 --> 00:13:57,390
יש המון חילונים בחברה הישראלית

230
00:13:57,400 --> 00:13:58,750
והם לא מסתכלים על זה

231
00:13:58,760 --> 00:14:00,480
,אם להביא חייל או לא להביא חייל

232
00:14:00,480 --> 00:14:02,830
.האם להידמות לקב"ה או לא להידמות

233
00:14:02,840 --> 00:14:06,190
אני לא חושב שהחברה החילונית

234
00:14:06,200 --> 00:14:07,990
.מסתכלת על זה ככה
.בטוח שלא-

235
00:14:08,000 --> 00:14:10,390
יפה. אז זה לא, אני לא חושב
...שזה קשור דווקא

236
00:14:10,400 --> 00:14:16,160
השאלה מאיפה הגיעה הנורמה
?שכולם מקבלים אותה לדאוג ליחיד

237
00:14:16,160 --> 00:14:20,520
,הרעות שמדברים עליה בצבא
?מאיפה היא הגיעה

238
00:14:20,520 --> 00:14:25,510
בוודאי שכשאדם הוא לא שומר מצוות
,הולך להציל מישהו או להחזיר מישהו

239
00:14:25,520 --> 00:14:28,310
הוא לא שואל את עצמו
,האם זה עושה אותי דומה לקב"ה או לא

240
00:14:28,320 --> 00:14:29,750
.זה בכלל לא מעניין אותו
.נכון-

241
00:14:29,760 --> 00:14:34,680
אבל הוא חי בתרבות מסוימת
,שעיצבה את תפיסת העולם המוסרית שלו

242
00:14:34,680 --> 00:14:38,470
שההליכה שלו להביא את השבוי
.היא חלק ממנה

243
00:14:38,480 --> 00:14:40,990
השאלה על איזה בסיס זה צומח

244
00:14:41,000 --> 00:14:45,670
והיהדות טוענת שזה צומח
,על הבסיס של המוסר היהודי

245
00:14:45,680 --> 00:14:49,720
שהוא שונה במהותו שינוי עצום
.מהמוסר האנושי

246
00:14:50,400 --> 00:14:54,000
?השאלה היא: איך
?במה הוא שונה

247
00:14:55,680 --> 00:14:58,880
.כאן אני רוצה לעצור איתכם וללכת למקום אחר

248
00:14:59,880 --> 00:15:02,630
,רוצה לשאול שאלה מאוד צדדית

249
00:15:02,640 --> 00:15:07,270
,לא קשורה, לא מעניינת
,קשורה רק למעט מאוד אנשים

250
00:15:07,280 --> 00:15:09,520
?והיא: מה המטרה של החיים

251
00:15:11,960 --> 00:15:14,910
.סליחה שהפתעתי אותך
.בהחלט הפתעת-

252
00:15:14,920 --> 00:15:15,960
?מה המטרה

253
00:15:15,960 --> 00:15:19,320
,כלומר, כשאלוהים ברא את האדם
?בשביל מה הוא ברא אותו

254
00:15:19,920 --> 00:15:20,880
?לשם מה

255
00:15:22,240 --> 00:15:25,110
.אני יכול להגיד לך מה אני חושב
.רק מה שאתה חושב-

256
00:15:25,120 --> 00:15:28,710
אז אני חושב שאנחנו הגענו לפה
.לאיזה סוג של מבחן

257
00:15:28,720 --> 00:15:29,670
.מבחן? -כן

258
00:15:29,680 --> 00:15:31,200
...הגענו לפה ל

259
00:15:32,760 --> 00:15:35,670
,זאת אומרת, שבעולם האמת

260
00:15:35,680 --> 00:15:39,240
...עולם האמת אנחנו מגיעים
.שנגיע אליו

261
00:15:39,240 --> 00:15:40,670
?למה שמה? למה זה עולם אמת

262
00:15:40,680 --> 00:15:43,550
אז בשביל לקבל את השכר שמה
.אנחנו צריכים לעבוד פה

263
00:15:43,560 --> 00:15:45,200
?ככה אתה חושב
.ככה אני חושב-

264
00:15:45,200 --> 00:15:46,990
אז מי שלא עובד פה
?לא יגיע לשם

265
00:15:47,000 --> 00:15:50,320
.יגיע לשמה בלי שכר
?בלי שכר. מה הוא יעשה שמה-

266
00:15:50,320 --> 00:15:53,110
.לא יודע
.כמו לדתיים, יהיה אוכל חינם-

267
00:15:53,120 --> 00:15:54,670
...מה המטרה של כל ה

268
00:15:54,680 --> 00:15:57,160
איינשטיין אמר פעם
.שאלוהים לא משחק בקוביות

269
00:15:58,120 --> 00:16:02,680
יש אנשים שכשאתה אומר להם
,שאלוהים ברא את האדם כדי לעשות לו מבחן

270
00:16:02,680 --> 00:16:04,880
:הם אומרים לך
?למה אתה מקטין את הקב"ה

271
00:16:05,440 --> 00:16:08,240
,הקב"ה הוא אינסופי
,הוא כל כך גדול

272
00:16:08,240 --> 00:16:12,070
?מה אתה מתחיל עכשיו
?מה, אכפת לו מה אתה עושה, מה עשית

273
00:16:12,080 --> 00:16:14,550
אתה באמת חושב שהקב"ה
?מעניין אותך

274
00:16:14,560 --> 00:16:16,790
.להיטיב עם ברואיו
.להיטיב איתנו-

275
00:16:16,800 --> 00:16:19,070
.להיטיב איתנו, כן. להיטיב עם ברואיו

276
00:16:19,080 --> 00:16:20,630
?כמה הוא יכול להיטיב

277
00:16:20,640 --> 00:16:22,470
.עד אינסוף כי הוא אינסופי

278
00:16:22,480 --> 00:16:23,230
.בלי סוף הוא יכול

279
00:16:23,240 --> 00:16:25,630
.כן, זה תלוי ברצון של האדם

280
00:16:25,640 --> 00:16:29,000
,ואם הוא רוצה להיטיב לנו בלי סוף
?אז כמה צריך להיות לנו חסר

281
00:16:30,080 --> 00:16:31,990
.אינסוף
.בלי סוף. -בלי סוף

282
00:16:32,000 --> 00:16:33,400
,לכן אנחנו אף פעם לא שבעים

283
00:16:34,440 --> 00:16:36,910
.זה כי אנחנו רוצים בלי סוף
.צריך להתחבר למשהו-

284
00:16:36,920 --> 00:16:42,070
השאלה היא מה יכול אינסוף להיות
.בעולם הזה, כי הרי אלוהים הוא אינסוף

285
00:16:42,080 --> 00:16:45,150
וחוץ מאינסוף אחד
.לא יכול להיות עוד אחד. -נכון

286
00:16:45,160 --> 00:16:48,960
,אז אם אלוהים רוצה למלא את האדם באינסוף
?אז במה הוא רוצה למלא אותו

287
00:16:50,840 --> 00:16:52,430
.בטוב אינסופי

288
00:16:52,440 --> 00:16:56,440
.אבל אלוהים הוא הטוב האינסופי
?אז במה אלוהים רוצה למלא את האדם

289
00:16:57,680 --> 00:17:01,510
.בכל הטוב, בעונג
.בעצמו. בו. יפה-

290
00:17:01,520 --> 00:17:04,240
אז למה האדם לא מרגיש
?שאלוהים ממלא אותו

291
00:17:05,800 --> 00:17:09,870
:הרי אנחנו אומרים
."נשמה שנתת בי טהורה היא"

292
00:17:09,880 --> 00:17:12,630
זאת אומרת, בכל אחד מאיתנו עכשיו
כשאנחנו מדברים

293
00:17:12,640 --> 00:17:17,270
,וגם הצופים בבית שרואים אותנו
.יש בהם נשמה

294
00:17:17,280 --> 00:17:22,470
,אז למה, למרות שיש בנו נשמה
?אנחנו לא מרגישים את הנשמה הזאת

295
00:17:22,480 --> 00:17:27,080
אנחנו לא מרגישים את הקשר שלנו
?עם הקב"ה שהרי הוא ממלא אותנו

296
00:17:28,280 --> 00:17:32,790
...כי יש מחיצות. זאת אומרת, של
?מחיצות מאיזה חומר-

297
00:17:32,800 --> 00:17:35,110
.מחומר ש... -אסבסט

298
00:17:35,120 --> 00:17:39,470
...לא, לא, לא, אסבסט זה
.אז משהו רוחני אתה מתכוון-

299
00:17:39,480 --> 00:17:42,750
אני לא יודע כמה רגשות
.כמו קנאה, כעס

300
00:17:42,760 --> 00:17:45,830
?למה קנאה וכעס יוצרות מחיצות
.גאווה-

301
00:17:45,840 --> 00:17:48,790
אתה אומר טוב אבל
?למה זה יוצר מחיצות? למה

302
00:17:48,800 --> 00:17:50,360
.למה גאווה... -כי זה אגואיזם

303
00:17:50,360 --> 00:17:51,710
?אז מה
.זה רצון לקבל לעצמי-

304
00:17:51,720 --> 00:17:53,390
?אז מה? מה הבעיה עם זה

305
00:17:53,400 --> 00:17:56,920
אני לשאלתך הראשונה
,על משמעות החיים

306
00:17:57,760 --> 00:17:59,670
.נעצור רגע את הדיון הזה

307
00:17:59,680 --> 00:18:02,600
אני לא חושב שזה
...גם כן קשור לקב"ה או

308
00:18:03,880 --> 00:18:06,750
אולי זה קשור גם שכל אחד
.מייצר לעצמו משמעות אחרת

309
00:18:06,760 --> 00:18:10,310
.יש לך מה להציע, אנחנו מוכנים
.הצלחת שלנו עוד לא מלאה

310
00:18:10,320 --> 00:18:11,990
.אתה יכול להציע, בבקשה

311
00:18:12,000 --> 00:18:14,870
.כל אחד מייצר לעצמו משהו
.מה שאתה חושב-

312
00:18:14,880 --> 00:18:17,800
.אחד, זה סלקטיבי לגמרי
האמת היא, אתה צעיר-

313
00:18:17,800 --> 00:18:22,400
,עוד לא היה לך זמן לחשוב על זה
.לא התכוננת. -לא, לא, התכוננתי. -בבקשה

314
00:18:23,120 --> 00:18:26,440
אני אישית לשאלה שלי
אין לי תשובה לזה

315
00:18:27,160 --> 00:18:30,430
אבל אנשים, כשאני שואל אותם
"?אנשים אחרים "מה המשמעות

316
00:18:30,440 --> 00:18:32,760
.כל אחד מייצר לעצמו משמעות אחרת
?מה אתה חושב-

317
00:18:33,440 --> 00:18:36,230
.לעשות טוב לעולם זה המשמעות
?לעשות טוב לעולם-

318
00:18:36,240 --> 00:18:39,280
.כן, לעשות טוב, להשפיע
?למה צריך לעשות טוב לעולם-

319
00:18:41,520 --> 00:18:43,030
...למה צריך לעשות טוב לעולם

320
00:18:43,040 --> 00:18:45,470
.כדי שהעולם ימשיך להתקיים
.נכון-

321
00:18:45,480 --> 00:18:47,520
?ולמה צריך שהעולם ימשיך להתקיים

322
00:18:48,880 --> 00:18:50,510
למה אנשים צריכים למות

323
00:18:50,520 --> 00:18:52,480
?והעולם יכול להמשיך להתקיים

324
00:18:52,480 --> 00:18:54,550
.אולי גם הוא צריך לפרוש באיזשהו שלב

325
00:18:54,560 --> 00:18:57,310
?יגיע למחלקה סיעודית וייסגר, מה

326
00:18:57,320 --> 00:18:58,840
?למה העולם צריך להמשיך

327
00:18:59,320 --> 00:19:01,950
?אתה עובד אצל העולם
?העולם משלם לך

328
00:19:01,960 --> 00:19:06,590
...בשביל מה אתה צריך לדאוג
,כי אני, התפיסה שאני נולדתי לעולם הזה-

329
00:19:06,600 --> 00:19:10,480
.אני נולדתי איכשהו
.אני משתתף בצערך. -נכון-

330
00:19:12,480 --> 00:19:14,270
נולדתי. אז אני רוצה שהחיים שלי

331
00:19:14,280 --> 00:19:17,430
...יהיו כמה שיותר טובים או
.אז תעשה לעצמך טוב-

332
00:19:17,440 --> 00:19:18,470
מה אכפת לך ממה שיהיה

333
00:19:18,480 --> 00:19:20,870
?אחרי שלא תהיה יותר
.אבל אני נותן לחברה, החברה תיתן לי-

334
00:19:20,880 --> 00:19:23,750
,זאת אומרת, אתה דואג לעצמך
.זו לא משמעות. -סוג של

335
00:19:23,760 --> 00:19:25,670
,שאדם מוכר פלאפל אין בזה משמעות

336
00:19:25,680 --> 00:19:28,230
.הוא מוכר פלאפל כי הוא רוצה לחיות
.לשרוד. נכון, לחיות-

337
00:19:28,240 --> 00:19:29,440
.אז זו לא משמעות

338
00:19:30,640 --> 00:19:32,320
.זה לשרוד. -נכון

339
00:19:32,320 --> 00:19:35,800
?אז אתה יודע מה
.זה סוג של מלחמת הישרדות כזאת

340
00:19:35,800 --> 00:19:40,350
,זאת אומרת, נולדנו, לא שאלו אותנו
.נלחמים, נלחמים, נלחמים, מתים. -נכון

341
00:19:40,360 --> 00:19:41,870
?ואז אתה אומר לו: למה אתה נלחם

342
00:19:41,880 --> 00:19:43,430
.הוא אומר לו: בשביל להמשיך להילחם

343
00:19:43,440 --> 00:19:44,390
?ולמה אתה ממשיך להילחם

344
00:19:44,400 --> 00:19:46,240
?מה זאת אומרת
.אם לא אמשיך להילחם אני אמות

345
00:19:46,240 --> 00:19:48,510
?נו, ואם תמות אז מה
.בסוף הרי בין כה וכה תמות

346
00:19:48,520 --> 00:19:51,230
הוא אומר: כן, אבל לפחות
.נחטוף עוד קצת עד שנמות

347
00:19:51,240 --> 00:19:53,710
.נכון. זו התפיסה המערבית לדעתי

348
00:19:53,720 --> 00:19:57,670
בשביל זה אנחנו חוזרים לתיאוריה שלי
.שלצבור שכר בעולם הזה

349
00:19:57,680 --> 00:19:58,870
.לצבור שכר? -כן

350
00:19:58,880 --> 00:20:03,760
.בסדר, זה נותן תקווה
,וגם אם המטרה של להיטיב עם הבריות-

351
00:20:04,360 --> 00:20:06,430
?אז למה לא לעשות את זה למעלה
?למה לעשות את זה פה

352
00:20:06,440 --> 00:20:09,470
,אני לא יודע, אני עוד לא יודע
.אני כרגע באמצע התהליך

353
00:20:09,480 --> 00:20:12,990
אנחנו למדנו שהקב"ה
ברא את האדם כדי להיטיב לו

354
00:20:13,000 --> 00:20:16,070
ועל פי היהדות ההטבה הגדולה
היא ההטבה האינסופית

355
00:20:16,080 --> 00:20:17,430
.והאינסוף זה רק אלוהים

356
00:20:17,440 --> 00:20:20,790
לכן המקובלים אומרים שאלוהים ברא את האדם

357
00:20:20,800 --> 00:20:23,270
.כדי למלא את האדם בהרגשת הבורא

358
00:20:23,280 --> 00:20:25,190
,ואז נתקענו בשאלה

359
00:20:25,200 --> 00:20:29,510
אם למרות שיש בנו נשמה
?אנחנו לא מרגישים את הבורא, מה הסיבה

360
00:20:29,520 --> 00:20:34,830
,ואתה, שלום, אמרת שזה בגלל שאנחנו
.יש לנו קנאה ויש לנו כעס ויש לנו גאווה

361
00:20:34,840 --> 00:20:40,190
?ושאלתי אותך: למה זה גורם לנו לא להרגיש
,והתשובה היא מאוד פשוטה

362
00:20:40,200 --> 00:20:45,390
מה שיגרום לנו להרגיש אחד את השני
אחרי שישבנו כאן ביחד חצי שעה

363
00:20:45,400 --> 00:20:49,590
הוא לאין שיעור שונה ממה שהיה
קורה אם היינו נפגשים ברחוב

364
00:20:49,600 --> 00:20:51,560
.בלי שישבנו כאן חצי שעה קודם

365
00:20:52,120 --> 00:20:55,590
לפני, לא יודע אם היינו אומרים
.שלום אחד לשני

366
00:20:55,600 --> 00:20:58,430
.אחרי, בוודאי שנאמר שלום אחד לשני

367
00:20:58,440 --> 00:21:01,790
,והסיבה היא מאוד פשוטה
.בנינו מכנה משותף

368
00:21:01,800 --> 00:21:05,710
,בניין המכנה המשותף יוצר הרגשה
.יוצר קרבה

369
00:21:05,720 --> 00:21:07,790
?היינו ביחד, מה, אתה לא זוכר, אהרון

370
00:21:07,800 --> 00:21:10,840
,ישבנו ביחד, התווכחנו
.היה כיף, היה מעניין

371
00:21:11,480 --> 00:21:17,950
.נהיינו קרובים, מרגישים
לכן מי שרוצה להרגיש את אלוהים

372
00:21:17,960 --> 00:21:21,310
צריך לבנות איתו מכנה משותף
.ולהיות דומה לו

373
00:21:21,320 --> 00:21:23,440
."זה נקרא "מה הוא רחום, אף אתה רחום

374
00:21:24,200 --> 00:21:31,510
,הקב"ה אין בו קנאה ואין בו שנאה
ולכן כדי להגיע להרגשת השם

375
00:21:31,520 --> 00:21:36,510
צריך לנטרל את כל הגורמים
.האגואיסטים השליליים שיש בנו

376
00:21:36,520 --> 00:21:38,870
,והם שליליים לא בגלל שהם אגואיסטים

377
00:21:38,880 --> 00:21:41,990
הם שליליים בגלל שהם מונעים מאיתנו
.להרגיש את השם

378
00:21:42,000 --> 00:21:44,320
,אני אשאל אותך שאלה
?נתת פעם צדקה

379
00:21:45,160 --> 00:21:46,270
.צדקה. -כן

380
00:21:46,280 --> 00:21:48,870
,אתה נותן צדקה לבן אדם
,אחרי שאתה נותן צדקה

381
00:21:48,880 --> 00:21:50,840
?אתה מרגיש טוב או רע
.טוב-

382
00:21:51,520 --> 00:21:52,870
?למה אתה מרגיש טוב

383
00:21:52,880 --> 00:21:55,240
,אם מישהו לקח לך כסף
?אתה מרגיש טוב

384
00:21:55,680 --> 00:21:56,590
.לא. -לא

385
00:21:56,600 --> 00:21:59,070
אז למה כשאתה נותן כסף
?אתה מרגיש טוב

386
00:21:59,080 --> 00:22:01,990
...מה גורם לי להרגיש טוב כשאני

387
00:22:02,000 --> 00:22:03,910
.זה כסף שאני צריך אותו

388
00:22:03,920 --> 00:22:06,510
במקום להשתמש בו
.אני הולך ונותן אותו

389
00:22:06,520 --> 00:22:09,920
...אתה מחליט למי לתת אותו אז
,בסדר, אני החלטתי למי לתת-

390
00:22:09,920 --> 00:22:13,510
אבל אני החלטתי למי לתת מתוך אמונה
,שכשאני נותן זה גורם לי תענוג

391
00:22:13,520 --> 00:22:15,360
אם זה היה גורם לי סבל
.לא הייתי נותן

392
00:22:15,360 --> 00:22:18,830
עובדה, לפעמים דופקים לנו בדלת
?אנחנו לא נותנים. למה לא נותנים

393
00:22:18,840 --> 00:22:21,520
זה לא עושה לנו טוב לתת לו
.אז אנחנו לא נותנים

394
00:22:21,520 --> 00:22:25,190
כלומר, ברגע שאני מתעורר לתת
,זה בגלל שהערכתי, לפעמים גם כאן יש טעות

395
00:22:25,200 --> 00:22:28,430
אבל הערכתי אם אני אתן לך
.יהיה לי טוב

396
00:22:28,440 --> 00:22:33,630
אבל למה אנחנו מאמינים
?שמלהוציא, מלתת נהיה טוב

397
00:22:33,640 --> 00:22:35,160
.בדרך כלל נהיה טוב מלקחת

398
00:22:35,800 --> 00:22:42,310
?מה בנתינה גורם לנו להרגיש טוב
תשובה: ברגע שאדם נותן

399
00:22:42,320 --> 00:22:44,640
הוא עושה עוד צעד
בלהיות דומה לאלוהים

400
00:22:45,760 --> 00:22:51,160
,והצעד הזה גורם לו להתקרבות
?ומהי התקרבות בעולם הרגשי

401
00:22:51,840 --> 00:22:53,390
.הרגשה

402
00:22:53,400 --> 00:22:58,270
הנשמה שלו מאירה יותר
.והוא חווה את קרבת השם

403
00:22:58,280 --> 00:23:02,590
,הוא לא יודע לתרגם את זה ככה
.הוא אומר: אני מתנדב כי אני חושב שזה טוב

404
00:23:02,600 --> 00:23:07,070
,בסדר, הוא לא פתח מכסה מנוע
.העיקר הרכב נוסע, לא מעניין אותו למה

405
00:23:07,080 --> 00:23:10,070
אבל אם תלך למוסכניק
,הוא יסביר לך למה זה קורה

406
00:23:10,080 --> 00:23:13,760
למה זאת התגובה הטבעית
.לפעולת הנתינה

407
00:23:14,600 --> 00:23:22,590
,לכן, אם אדם רוצה להגיע אל תכליתו
,הוא חייב נורמות מוסריות

408
00:23:22,600 --> 00:23:25,880
הוא חייב את ביטול הרצון שלו

409
00:23:25,880 --> 00:23:28,670
.ובשביל זה אלוהים ברא את החברה

410
00:23:28,680 --> 00:23:34,790
בעולם המערבי היחיד משרת את החברה
,והחברה דואגת לו

411
00:23:34,800 --> 00:23:42,510
,ביהדות העולם לא נברא עם חברה
.לפיכך נברא האדם יחידי

412
00:23:42,520 --> 00:23:46,880
?למה אלוהים ברא אחד
?לא יכול היה לברוא איזה קבוצה עם אוהדים

413
00:23:47,560 --> 00:23:48,880
?למה רק אחד

414
00:23:49,760 --> 00:23:55,280
."שחייב אדם לומר "בשבילי נברא העולם
?אתה רואה את כל המיליארדים האלה

415
00:23:56,000 --> 00:23:57,360
.הם עובדים אצלך

416
00:23:58,000 --> 00:24:02,470
מה קורה לאנשים כשאומרים להם
?שכל העולם עובד אצלם

417
00:24:02,480 --> 00:24:05,670
:הם מסתכלים על כולם ואומרים
.עכשיו אני רוצה שייתנו לי

418
00:24:05,680 --> 00:24:09,880
:אבל ביהדות אומרים לאדם
?אתה יודע למה כולם  נבראו בשבילך

419
00:24:09,880 --> 00:24:13,990
כי אם היית חי על אי בודד
.לא היית יכול להתקרב להשם

420
00:24:14,000 --> 00:24:19,510
החברה משרתת אותך על ידי כך
.שהיא מאפשרת לך להגיע לאלוהים

421
00:24:19,520 --> 00:24:22,670
.איך? על ידי שאתה נותן לה

422
00:24:22,680 --> 00:24:28,110
,החברה עובדת אצלי
,אבל בהיבט מאוד ייחודי

423
00:24:28,120 --> 00:24:30,470
היא עובדת אצלי כי היא מאפשרת לי

424
00:24:30,480 --> 00:24:32,870
.להשתמש בה כדי להגיע לאלוהים

425
00:24:32,880 --> 00:24:36,390
,איך? לא על ידי שאני לוקח ממנה

426
00:24:36,400 --> 00:24:37,950
.על ידי שאני נותן לה

427
00:24:37,960 --> 00:24:40,830
."לא טוב היות האדם לבדו"

428
00:24:40,840 --> 00:24:44,710
,"לא כתוב "רע", לא כתוב "מסוכן
.זה לא טוב

429
00:24:44,720 --> 00:24:48,590
?למה זה לא טוב שהוא יהיה לבד
.כי אם הוא יהיה לבד הוא לא יגיע לקב"ה

430
00:24:48,600 --> 00:24:53,670
לכן ביהדות היחיד הוא חשוב
.כי בשבילו נברא העולם

431
00:24:53,680 --> 00:24:56,040
?ומה עם כל החברה
.היא עובדת אצלו

432
00:24:56,640 --> 00:24:58,710
.יש פה איזה משהו אגואיסטי מאוד
.נכון-

433
00:24:58,720 --> 00:25:01,670
:זאת אומרת, אתה אומר
.אני משתמש בחברה בשבילי

434
00:25:01,680 --> 00:25:05,190
...אני נותן לא בשביל שזה
בשביל שזה עושה לי טוב

435
00:25:05,200 --> 00:25:07,600
כי אם זה לא היה עושה לי טוב
.לא הייתי מתקרב לקב"ה

436
00:25:08,960 --> 00:25:13,110
החברה עובדת אצלי ואני מעניק לה
.כדי לקבל תמורה ממישהו אחר. -נכון

437
00:25:13,120 --> 00:25:15,870
אבל אם לא היית מקבל תמורה ממישהו אחר
.לא היית עושה את זה. -נכון

438
00:25:15,880 --> 00:25:17,600
.אז זה אגואיסטי מאוד
.נכון-

439
00:25:18,480 --> 00:25:22,670
כל החיים הם אגואיסטים
אבל זה ההבדל בין אהבה התלויה בדבר

440
00:25:22,680 --> 00:25:24,670
.לאהבה שאינה תלויה בדבר

441
00:25:24,680 --> 00:25:26,990
?אתה מכיר אהבה שאינה תלוי בדבר

442
00:25:27,000 --> 00:25:29,200
?אתה מכיר פעולה שאדם עושה בלי סיבה

443
00:25:30,000 --> 00:25:36,270
,השאלה איפה נמצאת הסיבה
האם הסיבה נמצאת אצל זה שאני עושה עבורו

444
00:25:36,280 --> 00:25:38,070
?או אצל מישהו אחר

445
00:25:38,080 --> 00:25:41,070
כשאני תורם לחברה
זה בשביל שהחברה תיתן לי

446
00:25:41,080 --> 00:25:44,190
ולכן אם החברה לא תיתן לי
.אני אפסיק לתת לה

447
00:25:44,200 --> 00:25:47,190
אבל כשאני מקבל
,את התמורה מאבא שלי

448
00:25:47,200 --> 00:25:51,030
לא אכפת לי שהחברה לא מחזירה לי
כי אני מקבל את התמורה מאבא שלי

449
00:25:51,040 --> 00:25:53,710
.וזו אהבה שאינה תלוי בדבר

450
00:25:53,720 --> 00:25:54,670
.כבוד הרב
.כן, בבקשה-

451
00:25:54,680 --> 00:25:58,470
,אם עכשיו אנחנו ניקח שתי סיטואציות

452
00:25:58,480 --> 00:26:02,190
בן אדם שהולך להתנדב בדרפור

453
00:26:02,200 --> 00:26:04,230
,ולהציל שם ילדים ולהאכיל ילדים רעבים

454
00:26:04,240 --> 00:26:06,830
.ואחד שלומד כל היום גמרא וזה

455
00:26:06,840 --> 00:26:09,830
,אז לפי מה שאתה אומר
?הוא יהיה יותר קרוב לקב"ה. -מי

456
00:26:09,840 --> 00:26:13,320
אותו בחור שהלך לדרפור
.להאכיל ילדים, להתנדב

457
00:26:13,320 --> 00:26:15,910
?למה? איך הגעת למסקנה הזו
,כי הוא נותן 100 אחוז נתינה-

458
00:26:15,920 --> 00:26:17,680
.הוא מקדיש את החיים שלו לעזור לאחר
?וזה שלומד-

459
00:26:18,600 --> 00:26:21,150
.לומד גמרא
.תלוי מה הכוונה שלך-

460
00:26:21,160 --> 00:26:25,070
,עכשיו אנחנו צריכים לבדוק
.אתה הנחת הנחת יסוד

461
00:26:25,080 --> 00:26:28,150
,הנחת הנחת יסוד
,מי שלומד לומד לעצמו

462
00:26:28,160 --> 00:26:30,310
.מי שנוסע לדרפור עוזר לפליטים

463
00:26:30,320 --> 00:26:33,910
?הוא לא לומד לעצמו. -אז למי הוא לומד
.הוא לומד בגלל שהקב"ה ציווה אותו-

464
00:26:33,920 --> 00:26:37,790
...אבל מבחינת נתינה, מבחינת נתינה
השאלה היא האם זה שהוא לומד-

465
00:26:37,800 --> 00:26:40,120
?זה עוזר למישהו חוץ מלעצמו או לא

466
00:26:41,640 --> 00:26:45,320
...בוא נגיד שכן, רק אתה לא מרגיש את זה
?כן או לא-

467
00:26:46,240 --> 00:26:48,590
.שמע, זה נדע רק ב-120 שלנו
?מה אתה מאמין-

468
00:26:48,600 --> 00:26:49,670
.אני מאמין שכן

469
00:26:49,680 --> 00:26:52,150
?אז למה אתה אומר שהוא דואג רק לעצמו
אבל אני לא יכול לדעת את זה בוודאות-

470
00:26:52,160 --> 00:26:54,790
...כמו שאותו בן אדם
אבל אם היית יודע-

471
00:26:54,800 --> 00:26:58,510
,שמי שלומד תורה לא דואג רק לעצמו

472
00:26:58,520 --> 00:27:01,790
.אלא הזכויות שלו מקיימות את העולם כולו

473
00:27:01,800 --> 00:27:05,430
,נניח, אני לא אומר נכון או לא נכון
אבל אני אומר נניח

474
00:27:05,440 --> 00:27:09,870
אם לימוד תורה מקיים את העולם
כפי שכתוב בפסוק

475
00:27:09,880 --> 00:27:13,640
אם לא בריתי יומם ולילה"
."חוקות שמיים וארץ לא שמתי

476
00:27:14,356 --> 00:27:18,990
,אם זה נכון, אפשר לריב אם זה נכון
.צריך לדון, לא צריך לקבל את זה כהנחה

477
00:27:19,000 --> 00:27:26,590
אם זה נכון, זה שהולך לעזור בדרפור
לא עוזר יותר לחברה יותר ממי שלומד תורה

478
00:27:26,600 --> 00:27:31,430
ואולי זה שלומד תורה
.תורם לאנושות אפילו יותר ממנו

479
00:27:31,440 --> 00:27:33,150
?אז למה אנחנו לא חושבים כך

480
00:27:33,160 --> 00:27:37,710
כי כשאנחנו רואים את ההוא נוסע לדרפור
,אנחנו רואים אנשים נהיים בריאים שם

481
00:27:37,720 --> 00:27:40,670
וכשהוא לומד תורה
,ולמישהו נמנעה מחלה

482
00:27:40,680 --> 00:27:43,230
אנחנו לא יודעים
.לעשות את הקשר בין הדברים

483
00:27:43,240 --> 00:27:47,870
להן באופן טבעי נראה לעיניים שלנו
.שזה עוזר יותר מזה

484
00:27:47,880 --> 00:27:53,110
הבעיה היא שהיהדות, שאומרת שאדם צריך
,להשתמש בחברה כדי להגיע לאלוהים

485
00:27:53,120 --> 00:27:58,470
אומרת שעל ידי לימוד תורה
.תורמים לחברה הרבה יותר. -מקבל את זה

486
00:27:58,480 --> 00:28:04,550
לכן כשאנחנו חוזרים להתחלה
,ושואלים למה היהודים דואגים ליחיד כל כך

487
00:28:04,560 --> 00:28:07,110
.זה בדי-אן-איי של העם היהודי

488
00:28:07,120 --> 00:28:09,670
?מאיפה זה בדי-אן-איי של העם היהודי

489
00:28:09,680 --> 00:28:14,910
מפני שהיהדות מלמדת את האדם
,שהוא נברא לבד, שהוא נברא יחידי

490
00:28:14,920 --> 00:28:19,030
.שכל העולם נברא בשבילו
?ומה עם כל השאר

491
00:28:19,040 --> 00:28:21,590
.כל השאר נברא כדי לשרת אותו

492
00:28:21,600 --> 00:28:25,310
?לשרת במה
.כדי להגיע לקב"ה

493
00:28:25,320 --> 00:28:32,150
לכן כשילד מרים את היד בשיעור להיסטוריה
"?והמורה שואל אותו "למה נחרבה ירושלים

494
00:28:32,160 --> 00:28:34,400
,"והוא אומר "שנאת חינם
אף אחד לא צוחק

495
00:28:34,920 --> 00:28:38,150
.כי שנאת חינם היא ההפך הגמור

496
00:28:38,160 --> 00:28:43,030
אלוהים ברא את החברה
,כדי שאדם ישתמש בה בדרך אליו

497
00:28:43,040 --> 00:28:48,230
והאדם בשנאת החינם שלו משתמש בחברה
.כדי להתרחק מאלוהים

498
00:28:48,240 --> 00:28:52,950
,הוא משתמש בחברה לא כדי לתת לה
.הוא משתמש בה כדי לקחת ממנה

499
00:28:52,960 --> 00:28:56,270
וכשמשתמשים בחברה כדי לקחת
זה מעורר שנאה

500
00:28:56,280 --> 00:28:59,280
וזוהי שנאת חינם
.ולכן נחרב בית המקדש

501
00:29:00,080 --> 00:29:04,750
מכאן ההבדל העצום בין הגישה של קאנט
.לגישה של היהדות

502
00:29:04,760 --> 00:29:09,430
:הרי גם הלל הזקן, אמרנו קודם, אמר
,"מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך"

503
00:29:09,440 --> 00:29:13,760
כשמתרגמים את זה לגרמנית
.יוצא עיקרון המוסר של קאנט

504
00:29:13,760 --> 00:29:16,600
?אז מה יש לנו לומר על הלל
,פשוט מאוד

505
00:29:17,680 --> 00:29:22,870
הלל אמר: "מה ששנוא עליך
?לא תעשה לחברך", נכון

506
00:29:22,880 --> 00:29:29,280
.אבל הוא אמר עוד משפט
?תגידו לי, מי היה האדם הכי עניו בתלמוד

507
00:29:30,160 --> 00:29:32,080
...שרוצים לתת דוגמה ל

508
00:29:32,760 --> 00:29:35,040
.משה רבנו
.לא, בתלמוד-

509
00:29:35,760 --> 00:29:38,160
.מחכמי המשנה והתלמוד
?רבי חנניה-

510
00:29:38,160 --> 00:29:40,350
?מי
.רבי חנניה? -לא-

511
00:29:40,360 --> 00:29:42,240
.כתוב
.הלל הזקן. -נכון-

512
00:29:42,240 --> 00:29:43,470
?איפה זה כתוב

513
00:29:43,480 --> 00:29:47,400
אומרים חז"ל
."לעולם יהא אדם ענוותן כהלל"

514
00:29:47,800 --> 00:29:49,430
,זאת אומרת, רוצים לתת דוגמה לעניו

515
00:29:49,440 --> 00:29:50,270
.אומרים הלל

516
00:29:50,280 --> 00:29:52,230
?עכשיו, אתם רוצים לשמוע משפט שהלל אמר

517
00:29:52,240 --> 00:29:53,310
אני לא מאמין שאף אחד מאיתנו

518
00:29:53,320 --> 00:29:55,550
.היה מעז להגיד את זה למיקרופון

519
00:29:55,560 --> 00:30:01,190
הוא אמר ככה, הוא בא לבית המקדש
,בשמחת בית השואבה

520
00:30:01,200 --> 00:30:04,990
,זאת אומרת כשכל הערוצים שם
.והוא אומר: יש לי מה להגיד

521
00:30:05,000 --> 00:30:08,960
:עולה על הבמה ואומר ככה
,אם אני כאן הכול כאן

522
00:30:09,520 --> 00:30:13,840
?ואם אני לא כאן מי כאן
.וירד

523
00:30:14,360 --> 00:30:15,950
?למה הוא אמר את זה

524
00:30:15,960 --> 00:30:19,430
הוא אמר את זה בגלל שאנשים לא הבינו

525
00:30:19,440 --> 00:30:22,320
איך הוא מכניס את כל התורה
."ב"ואהבת לרעך כמוך

526
00:30:23,000 --> 00:30:26,950
"...הוא אומר: "כל מה ששנוא עליך
.זה כל התורה על רגל אחת

527
00:30:26,960 --> 00:30:28,950
...אז הוא אמר: אם אני השם כאן

528
00:30:28,960 --> 00:30:32,470
?הרי איך הולך הפסוק
.לא תיקום ותיטור את בני עמך"

529
00:30:32,480 --> 00:30:34,360
."'ואהבת לרעך כמוך, אני ה"

530
00:30:35,000 --> 00:30:40,230
אני כאן, אני השם
,"הוא המקור ל"ואהבת לרעך כמוך

531
00:30:40,240 --> 00:30:43,990
,אתה לא תיקח מהחברה
.אתה תיתן לה ולכן הכול כאן

532
00:30:44,000 --> 00:30:48,910
"'אבל אם אתה שולף את "אני ה
,"בסוף הפסוק מ"ואהבת לרעך כמוך

533
00:30:48,920 --> 00:30:53,390
,ה"ואהבת לרעך כמוך" נשאר על האוטובוס
,באותה צורה הוא כתוב

534
00:30:53,400 --> 00:30:56,590
אבל אתה אוהב את הזולת
כדי לקבל ממנו ולא כדי לתת לו

535
00:30:56,600 --> 00:31:00,800
וזה ההבדל העצום בין קאנט
,לבין הלל הזקן

536
00:31:00,800 --> 00:31:01,976
בין התפיסה היהודית

537
00:31:01,985 --> 00:31:03,778
.לבין התפיסה המערבית

538
00:31:04,640 --> 00:31:05,790
אני מודה לכם

539
00:31:05,800 --> 00:31:08,280
.שהשתתפתם איתי כאן בתוכנית. -גם לך

540
00:31:08,280 --> 00:31:10,640
.היה לי לענוג לארח אתכם. -תודה

541
00:31:10,640 --> 00:31:12,200
,גם אתם, צופים יקרים

542
00:31:12,200 --> 00:31:13,640
הגיעה לסיומה עוד תוכנית

543
00:31:13,640 --> 00:31:15,280
,"מתוך הסדרה "לחזור עם תשובה

544
00:31:15,280 --> 00:31:16,320
אני מקווה שנהניתם

545
00:31:16,320 --> 00:31:19,960
.ובעזרת השם, נהיה כאן גם בתוכניות הבאות

546
00:31:19,960 --> 00:31:20,840
.כל טוב לכם