מרן הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף - דבר תורה לפרשת ויצא

מרן הרב עובדיה יוסף

שיעור הלוויין של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שנערך במוצאי שבת פרשת ויצא, בשנת תשס"א