הרב ברוך רוזנבלום

בגדים עם כוחות - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

איך הצליח עשיו הרשע להונות את יצחק אבינו? מתי נלחם עשיו עם נמרוד? מדוע ביקש יצחק מעשיו לצוד ציד ולא להביא לו כבשים מביתו ומה אכל יצחק אבינו בסעודה שהכין לו יעקב?