x
הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף - לנצל את הרגע

הרב גואל אלקריף

מדוע יצחק רצה לברך את בנו עשיו הרשע ולא את יעקב? מה היה ההספד של הרב דינר על בתו, שהיתה בחינוך מיוחד ונפטרה בגיל 21? ואיך ניחמה בת שנפטרה באופן פתאומי בגיל 18 את אביה? הרב גואל אלקריף בשיעור נפלא לפרשת תולדות