הרב ברוך רוזנבלום

התוכנית של נמרוד - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מהם עשרת הנסיונות שעבר אברהם אבינו? למה חטף נמרוד את לוט ומה היו תוכניותיו? ומדוע ירד אברהם למצרים עקב הרעב ולא סמך על הקב"ה?